Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 13 november 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Afwezig:

  1. Mevrouw Westerik (GroenLinks)
  2. De heer Boersbroek (Burgerbelang)
  3. Mevrouw Elshof (D'66)
 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld.

 3. 2.a

  Als een fractie een motie of een amendement wil indienen dan kan dat uiterlijk tot 14.00 uur op de dag van deze raadsvergadering door die naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan een fractie er zeker van zijn dat de betreffende motie of amendement op iBabs staat en aan deze agenda is toegevoegd.


  Er is één amendement aangekondigd, bij agendapunt 11 vaststellen Burap-2 2023.
  De wijziging behelst dat de raad kennis neemt van de Burap-2 2023 in plaats van deze vast te stellen.


  Er is één motie aangekondigd:
  12.a Verduidelijking toekomst camping Warnsveld (2023-M0060)

  00:03:23 - 00:04:25 - Herman Krans
 4. 2.b

  00:03:56 - 00:04:25 - Herman Krans
 5. 3

  • Walhallab (wethouder Bloem)
  • Integraal huisvestingsplan PO (wethouder Bloem)
  • Goed nieuws van wethouder Wannet (wethouder Wannet)
  00:04:13 - 00:04:25 - Herman Krans
  00:04:59 - 00:05:01 - Wimar Jaeger.
  00:05:01 - 00:05:13 - Wimar Jaeger.
  00:05:13 - 00:05:19 - Petra Ackermans
  00:05:21 - 00:05:22 - Wimar Jaeger.
  00:05:22 - 00:05:47 - Jasper Bloem.
  00:05:47 - 00:06:00 - Wimar Jaeger.
  00:06:02 - 00:06:23 - Jasper Bloem.
  00:06:23 - 00:06:30 - Petra Ackermans
  00:06:30 - 00:06:47 - Wimar Jaeger.
  00:06:47 - 00:06:55 - Jasper Bloem.
  00:06:55 - 00:07:06 - Wimar Jaeger.
  00:07:06 - 00:07:37 - Petra Ackermans
  00:07:38 - 00:07:40 - Wimar Jaeger.
  00:07:40 - 00:08:09 - Jasper Bloem.
  00:08:09 - 00:08:30 - Petra Ackermans
  00:08:30 - 00:08:59 - Wimar Jaeger.
  00:08:59 - 00:09:17 - Laura Werger
  00:09:17 - 00:09:18 - Wimar Jaeger.
  00:09:18 - 00:09:19 - Laura Werger
  00:09:19 - 00:09:26 - Jasper Bloem.
  00:09:26 - 00:09:31 - Wimar Jaeger.
  00:09:31 - 00:09:59 - Jasper Bloem.
  00:09:59 - 00:10:01 - Wimar Jaeger.
  00:10:01 - 00:10:25 - Laura Werger
  00:10:25 - 00:10:27 - Wimar Jaeger.
  00:10:27 - 00:10:34 - Jasper Bloem.
  00:10:36 - 00:10:45 - Wimar Jaeger.
  00:10:45 - 00:11:16 - Jasper Bloem.
  00:11:18 - 00:11:34 - Wimar Jaeger.
  00:11:34 - 00:11:54 - Sjoerd Wannet
  00:11:59 - 00:12:37 - Wimar Jaeger.
 6. 4

  Elke fractie heeft de gelegenheid om één vraag te stellen over een onderwerp dat speelt in de actualiteit.
  Verzoek aan de fracties is om deze vraag uiterlijk op de dag van deze raadsvergadering voor 14.00 uur naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan gezorgd worden voor een optimale beantwoording door het college.


  1. De fractie van Kies Bewust Lokaal (Petra Ackermans) wil een vraag gaan stellen over:
  Inleveren mini container schrikbeeld voor buurt in Zutphen: Sjouwen met die vuilniszaak? Ik ben 80!
  2._De fractie van de PvdA (Arne Bouma) wil een vraag gaan stellen over:
  Verkeers(on)veiligheid rondom basisschool De Zonnewende in de wijk Noordveen.
  3. De fractie van Stadspartij (Gerard Pelgrim) wil een vraag stellen over:
  het artikel in de Stentor van afgelopen weekend over "Eindelijk daalt de OZB in Zutphen".

  00:12:16 - 00:12:37 - Wimar Jaeger.
  00:12:40 - 00:12:44 - Petra Ackermans
  00:12:44 - 00:12:45 - Wimar Jaeger.
  00:12:45 - 00:13:44 - Petra Ackermans
  00:13:46 - 00:13:56 - Wimar Jaeger.
  00:14:01 - 00:14:57 - Rick Verschure.
  00:14:58 - 00:15:00 - Wimar Jaeger.
  00:15:00 - 00:15:20 - Petra Ackermans
  00:15:20 - 00:15:39 - Rick Verschure.
  00:15:39 - 00:15:43 - Wimar Jaeger.
  00:15:43 - 00:15:46 - Petra Ackermans
  00:15:46 - 00:15:54 - Wimar Jaeger.
  00:15:54 - 00:16:38 - Mart de Ridder
  00:16:38 - 00:16:39 - Wimar Jaeger.
  00:16:39 - 00:16:59 - Rick Verschure.
  00:16:59 - 00:17:08 - Wimar Jaeger.
  00:17:08 - 00:17:44 - Mart de Ridder
  00:17:45 - 00:17:47 - Wimar Jaeger.
  00:17:47 - 00:17:52 - Wimar Jaeger.
  00:17:54 - 00:17:55 - Jorn Lok
  00:17:55 - 00:18:10 - Wimar Jaeger.
  00:18:10 - 00:18:15 - Jorn Lok
  00:18:17 - 00:18:28 - Rick Verschure.
  00:18:28 - 00:18:29 - Jorn Lok
  00:18:29 - 00:18:32 - Rick Verschure.
  00:18:33 - 00:18:41 - Jorn Lok
  00:18:41 - 00:18:42 - Wimar Jaeger.
  00:18:42 - 00:19:17 - Jorn Lok
  00:19:19 - 00:19:20 - Wimar Jaeger.
  00:19:20 - 00:19:36 - Rick Verschure.
  00:19:36 - 00:19:52 - Wimar Jaeger.
  00:19:58 - 00:20:57 - Gerard Pelgrim
  00:20:57 - 00:21:00 - Wimar Jaeger.
  00:21:08 - 00:21:48 - Rick Verschure.
  00:21:48 - 00:21:50 - Wimar Jaeger.
  00:21:50 - 00:22:13 - Gerard Pelgrim
  00:22:13 - 00:22:15 - Wimar Jaeger.
  00:22:15 - 00:22:37 - Rick Verschure.
  00:22:37 - 00:22:38 - Wimar Jaeger.
  00:22:38 - 00:22:42 - Rick Verschure.
  00:22:44 - 00:22:50 - Wimar Jaeger.
  00:22:50 - 00:22:57 - Gerard Pelgrim
  00:22:58 - 00:22:59 - Wimar Jaeger.
  00:22:59 - 00:23:10 - Rick Verschure.
  00:23:10 - 00:23:29 - Wimar Jaeger.
  00:23:29 - 00:23:35 - Arne Bouma
  00:23:36 - 00:23:48 - Wimar Jaeger.
  00:23:55 - 00:26:02 - Arne Bouma
  00:26:02 - 00:26:07 - Wimar Jaeger.
  00:26:11 - 00:27:25 - Sjoerd Wannet
  00:27:25 - 00:27:30 - Sjoerd Wannet
  00:27:31 - 00:27:46 - Wimar Jaeger.
  00:33:47 - 00:33:52 - Wimar Jaeger.
  00:33:56 - 00:35:09 - Petra Ackermans
  00:35:09 - 00:35:17 - Wimar Jaeger.
  00:35:17 - 00:36:00 - Mart de Ridder
  00:36:00 - 00:36:26 - Mart de Ridder
  00:36:26 - 00:36:47 - Wimar Jaeger.
  00:36:47 - 00:36:52 - Wimar Jaeger.
  00:36:52 - 00:36:59 - Marjolijn Moester
  00:36:59 - 00:37:01 - Mart de Ridder
  00:37:01 - 00:37:17 - Wimar Jaeger.
  00:37:17 - 00:37:26 - Petra Ackermans
  00:37:26 - 00:37:35 - Wimar Jaeger.
  00:37:35 - 00:37:39 - Petra Ackermans
  00:37:39 - 00:37:50 - Wimar Jaeger.
  00:37:50 - 00:38:14 - Mart de Ridder
  00:38:14 - 00:38:27 - Wimar Jaeger.
  00:38:27 - 00:38:58 - Herman Krans
  00:38:58 - 00:39:08 - Wimar Jaeger.
  00:39:08 - 00:39:13 - Herman Krans
  00:39:13 - 00:42:07 - Wimar Jaeger.
  00:44:42 - 00:44:43 - Wimar Jaeger.
  00:44:56 - 00:45:03 - Wimar Jaeger.
  00:45:03 - 00:45:09 - Herman Krans
  00:45:09 - 00:46:54 - Wimar Jaeger.
  00:47:03 - 00:47:32 - Iris Vellema
  00:47:32 - 00:47:43 - Wimar Jaeger.
  00:47:43 - 00:48:00 - Sjoerd Wannet
  00:48:03 - 00:48:11 - Wimar Jaeger.
  00:48:13 - 00:48:31 - Rick Verschure.
  00:48:37 - 00:48:48 - Wimar Jaeger.
 7. 5

 8. 6

  Mochten er van tevoren vragen op opmerkingen zijn over een onderwerp op deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  Vanuit de griffie worden deze vragen en opmerkingen naar het college gestuurd ter beantwoording.


  De fractie van partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:
  - Is er al zicht op wanneer we een antwoord kunnen verwachten op de mondelinge vraag die we op 3 juli hebben gesteld over het maaibeleid van de Tichelbeeksewaard? We begrijpen dat het nu bij de provincie lig
  - Het onderzoek om het oude stadhuis te verduurzamen was gepland voor het tweede kwartaal van 2023. Hoe staat het daar inmiddels mee?

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:48:57 - 00:49:30 - Herman Krans
  00:49:30 - 00:49:32 - Herman Krans
  00:49:34 - 00:50:53 - Wimar Jaeger.
 9. 7

  De volledige lijst met brieven en bijbehorende documenten is te vinden in iBabs - Overzichten - Brieven aan de raad. Als een fractie een andere afdoening van een ingezonden brief wenst, dan graag contact opnemen met de griffie. Dit kan bij het agendapunt toegevoegd worden en als zodanig worden vastgesteld.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:50:09 - 00:50:53 - Wimar Jaeger.
 10. 8

  Mochten er van tevoren vragen of opmerkingen zijn over deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  De griffie stuurt deze door naar het college ter beantwoording.
  De volledige lijst inclusief bijbehorende documenten is in te zien in iBabs - Overzichten - Memo's en collegestukken.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:50:11 - 00:50:53 - Wimar Jaeger.
 11. 9
  Hamerstukken
 12. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: een zienswijze in te dienen bij de GGD over de Bestuursagenda 2023-2027 waarin:
  a. wordt ingestemd met de inhoudelijke speerpunten van de Bestuursagenda
  b. de GGD wordt opgeroepen bij de uitvoering een voor inwoners meer zichtbare en uitvoerende rol te nemen in publieksvoorlichting en gezondheidsbevordering, in plaats van de nadruk te leggen op onderzoek en adviestaken.

  Besluit

  Aangenomen.


  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:50:52 - 00:50:53 - Wimar Jaeger.
  00:50:53 - 00:51:15 - Gerard Pelgrim
 13. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De reserve Vitale Stad, de reserve Spoorse doorsnijdingen, de reserve VRI Nieuwstad en de reserve ESF op te heffen en het saldo van € 236.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
  2. De reserve Corona voor € 1.800.000 te laten vrijvallen en toe te voegen aan de Algemene Reserve;
  3. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-17).

  Besluit

  Aangenomen.


  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Schrappen invulling Edith Meijering stipendium
  00:50:54 - 00:51:15 - Gerard Pelgrim
 14. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  1. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om voor de uitwerking van de moties 2023 M0013 en 2023 M0034 een extra onttrekking te doen van € 200.000,- uit de reserve Energiecrisis en dit bedrag toe te voegen aan de beschikbare middelen voor de tijdelijke subsidieregelingen voor ondernemers en maatschappelijke organisaties (Pijler 3).
  2. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-16).

  Besluit

  Aangenomen.


  De fractie Stadspartij heeft een stemverklaring afgelegd.


  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:50:55 - 00:51:15 - Gerard Pelgrim
  00:51:17 - 00:52:36 - Wimar Jaeger.
  00:52:36 - 00:54:59 - Wimar Jaeger.
 15. 9.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. de “Reactienota zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Fort de Pol, Zutphen” vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan “Fort de Pol, Zutphen” NL.IMRO.0301.bp0221DMFortdePol-vs01, zowel analoog als digitaal gewijzigd vast te stellen, met verwijzing naar de aangegeven wijzigingen in de reactienota en het bestemmingsplan met bijlagen verder in procedure te brengen;
  3. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.


  De fractie van de VVD heeft een stemverklaring afgelegd.


  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:53:49 - 00:54:59 - Wimar Jaeger.
 16. 10
  Bespreekpunten
 17. 11.a

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  ChristenUnie (1), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), D66 (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.  Er zijn 9 stemmen voor en 17 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal.


  Tegen: D66, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, SP, PvdA, VVD.

  Amendementen

  Titel
  Kennisnemen van Burap-2 2023
 18. 11.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De Burap-2 2023 vaststellen

  Besluit

  Aangenomen.  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.  De fracties SP en GroenLinks hebben een stemverklaring afgelegd.

  00:53:51 - 00:54:59 - Wimar Jaeger.
  00:55:02 - 00:55:28 - Herman Krans
  00:55:28 - 00:55:29 - Wimar Jaeger.
  00:55:29 - 00:55:37 - Herman Krans
  00:55:37 - 00:55:40 - Wimar Jaeger.
  00:55:40 - 00:56:06 - Yvonne ten Holder
  00:56:06 - 00:56:15 - Wimar Jaeger.
  00:56:15 - 00:56:28 - Yvonne ten Holder
  00:56:28 - 00:56:32 - Wimar Jaeger.
  00:56:32 - 00:57:06 - Yvonne ten Holder
  00:57:06 - 00:57:23 - Wimar Jaeger.
  00:57:23 - 00:57:39 - Herman Krans
  00:57:39 - 00:57:43 - Wimar Jaeger.
  00:57:43 - 00:58:18 - Yvonne ten Holder
  00:58:18 - 00:58:23 - Wimar Jaeger.
  00:58:23 - 01:00:42 - Herman Krans
  01:00:42 - 01:00:44 - Wimar Jaeger.
  01:00:44 - 01:00:56 - Herman Krans
  01:00:58 - 01:01:40 - Wimar Jaeger.
  01:01:40 - 01:01:53 - Wimar Jaeger.
  01:02:02 - 01:02:51 - Abel van Dijken
  01:02:51 - 01:02:53 - Wimar Jaeger.
  01:02:53 - 01:04:30 - Abel van Dijken
  01:04:32 - 01:05:09 - Wimar Jaeger.
  01:05:16 - 01:05:22 - Eva Boswinkel
  01:05:22 - 01:05:24 - Wimar Jaeger.
  01:05:24 - 01:06:45 - Eva Boswinkel
  01:06:47 - 01:07:03 - Wimar Jaeger.
  01:07:03 - 01:07:35 - Herman Krans
  01:07:36 - 01:07:48 - Wimar Jaeger.
  01:07:48 - 01:07:51 - Mart de Ridder
  01:07:51 - 01:07:55 - Wimar Jaeger.
  01:07:55 - 01:07:56 - Mart de Ridder
  01:07:56 - 01:07:58 - Wimar Jaeger.
  01:07:59 - 01:08:01 - Wimar Jaeger.
  01:08:01 - 01:08:02 - Yvonne ten Holder
  01:08:02 - 01:08:06 - Wimar Jaeger.
  01:08:18 - 01:08:46 - Wimar Jaeger.
  01:08:46 - 01:08:48 - Abel van Dijken
  01:08:48 - 01:08:49 - Wimar Jaeger.
  01:08:49 - 01:08:51 - Wimar Jaeger.
  01:08:51 - 01:08:53 - Wimar Jaeger.
  01:08:53 - 01:08:54 - Marloes Roerdink
  01:08:54 - 01:08:55 - Wimar Jaeger.
  01:08:55 - 01:08:56 - Joram van Donk
  01:08:56 - 01:08:57 - Wimar Jaeger.
  01:08:57 - 01:08:59 - Mart de Ridder
  01:08:59 - 01:09:00 - Wimar Jaeger.
  01:09:00 - 01:09:01 - Iris Vellema
  01:09:01 - 01:09:02 - Wimar Jaeger.
  01:09:02 - 01:09:03 - Marjolijn Moester
  01:09:03 - 01:09:04 - Wimar Jaeger.
  01:09:04 - 01:09:05 - Jorn Lok
  01:09:05 - 01:09:08 - Wimar Jaeger.
  01:09:08 - 01:09:12 - Petra Ackermans
  01:09:12 - 01:09:14 - Wimar Jaeger.
  01:09:23 - 01:09:37 - Wimar Jaeger.
  01:09:37 - 01:09:57 - Mart de Ridder
  01:09:59 - 01:10:06 - Wimar Jaeger.
  01:10:08 - 01:10:23 - Herman Krans
  01:10:23 - 01:10:33 - Wimar Jaeger.
  01:10:33 - 01:10:35 - Yvonne ten Holder
  01:10:35 - 01:10:37 - Abel van Dijken
  01:10:37 - 01:10:38 - Wimar Jaeger.
  01:10:38 - 01:10:39 - Mark Purperhart
  01:10:39 - 01:10:40 - Wimar Jaeger.
  01:10:42 - 01:10:43 - Wimar Jaeger.
  01:10:43 - 01:10:44 - Marloes Roerdink
  01:10:44 - 01:10:46 - Joram van Donk
  01:10:46 - 01:10:47 - Wimar Jaeger.
  01:10:47 - 01:10:48 - Mart de Ridder
  01:10:48 - 01:10:49 - Wimar Jaeger.
  01:10:49 - 01:10:51 - Iris Vellema
  01:10:51 - 01:10:52 - Marjolijn Moester
  01:10:52 - 01:10:54 - Jorn Lok
  01:10:54 - 01:10:55 - Wimar Jaeger.
  01:10:55 - 01:10:56 - Petra Ackermans
  01:10:56 - 01:10:57 - Wimar Jaeger.
  01:10:59 - 01:11:28 - Wimar Jaeger.
 19. 12

  Moties die uiterlijk om 14:00 uur op de dag van deze vergadering zijn aangeleverd, worden voorzien van ambtelijk advies en verwerkt in iBabs.

  01:11:12 - 01:11:28 - Wimar Jaeger.
  01:11:28 - 01:11:30 - Marloes Roerdink
  01:11:30 - 01:11:53 - Wimar Jaeger.
  01:18:37 - 01:18:55 - Wimar Jaeger.
  01:21:33 - 01:22:27 - Wimar Jaeger.
  01:22:37 - 01:24:51 - Petra Ackermans
  01:24:51 - 01:24:53 - Wimar Jaeger.
  01:24:53 - 01:25:03 - Marloes Roerdink
  01:25:03 - 01:25:04 - Petra Ackermans
  01:25:04 - 01:25:10 - Wimar Jaeger.
  01:25:10 - 01:26:39 - Petra Ackermans
  01:26:39 - 01:26:44 - Wimar Jaeger.
  01:26:44 - 01:26:48 - Marloes Roerdink
  01:26:48 - 01:26:50 - Wimar Jaeger.
  01:26:50 - 01:27:02 - Petra Ackermans
  01:27:02 - 01:27:05 - Wimar Jaeger.
  01:27:05 - 01:27:18 - Marloes Roerdink
  01:27:18 - 01:27:20 - Wimar Jaeger.
  01:27:20 - 01:27:55 - Petra Ackermans
  01:27:55 - 01:28:09 - Wimar Jaeger.
  01:28:12 - 01:28:13 - Wimar Jaeger.
  01:28:13 - 01:28:47 - Petra Ackermans
  01:28:47 - 01:29:21 - Wimar Jaeger.
  01:29:21 - 01:32:21 - Mart de Ridder
  01:32:21 - 01:33:14 - Wimar Jaeger.
  01:33:16 - 01:33:55 - Mart de Ridder
  01:33:56 - 01:33:59 - Wimar Jaeger.
  01:33:59 - 01:34:36 - Frans Manders
  01:34:36 - 01:34:38 - Mart de Ridder
  01:34:38 - 01:34:56 - Wimar Jaeger.
  01:34:56 - 01:35:36 - Mart de Ridder
  01:35:36 - 01:35:41 - Wimar Jaeger.
  01:35:41 - 01:36:30 - Mart de Ridder
  01:36:30 - 01:36:34 - Wimar Jaeger.
  01:36:38 - 01:36:41 - Wimar Jaeger.
  01:36:46 - 01:37:11 - Marloes Roerdink
  01:37:13 - 01:37:18 - Wimar Jaeger.
  01:37:18 - 01:37:26 - Petra Ackermans
  01:37:28 - 01:37:29 - Wimar Jaeger.
  01:37:29 - 01:37:33 - Marloes Roerdink
  01:37:35 - 01:37:52 - Petra Ackermans
  01:37:54 - 01:37:55 - Wimar Jaeger.
  01:37:55 - 01:38:01 - Marloes Roerdink
  01:38:02 - 01:38:21 - Wimar Jaeger.
  01:38:21 - 01:38:54 - Dolf Logemann
  01:38:54 - 01:39:00 - Wimar Jaeger.
  01:39:00 - 01:39:32 - Mart de Ridder
  01:39:32 - 01:39:40 - Wimar Jaeger.
  01:39:40 - 01:39:41 - Dolf Logemann
  01:39:41 - 01:39:43 - Wimar Jaeger.
  01:39:43 - 01:39:50 - Dolf Logemann
  01:39:50 - 01:39:51 - Wimar Jaeger.
  01:39:51 - 01:40:04 - Mart de Ridder
  01:40:04 - 01:40:06 - Dolf Logemann
  01:40:06 - 01:40:07 - Wimar Jaeger.
  01:40:09 - 01:40:22 - Wimar Jaeger.
  01:40:38 - 01:41:07 - Abel van Dijken
  01:41:07 - 01:41:15 - Wimar Jaeger.
  01:41:19 - 01:41:23 - Wimar Jaeger.
  01:41:23 - 01:41:59 - Gerard Pelgrim
  01:42:01 - 01:42:05 - Wimar Jaeger.
  01:42:20 - 01:44:49 - Jorn Lok
  01:44:50 - 01:44:55 - Wimar Jaeger.
  01:45:08 - 01:46:27 - Frans Manders
  01:46:29 - 01:46:30 - Wimar Jaeger.
  01:46:30 - 01:46:38 - Mart de Ridder
  01:46:38 - 01:46:40 - Frans Manders
  01:46:40 - 01:46:41 - Wimar Jaeger.
  01:46:41 - 01:46:49 - Mart de Ridder
  01:46:49 - 01:46:51 - Wimar Jaeger.
  01:46:51 - 01:47:14 - Frans Manders
  01:47:14 - 01:47:16 - Wimar Jaeger.
  01:47:16 - 01:47:41 - Mart de Ridder
  01:47:41 - 01:47:42 - Wimar Jaeger.
  01:47:42 - 01:47:47 - Frans Manders
  01:47:47 - 01:47:49 - Wimar Jaeger.
  01:47:49 - 01:47:58 - Petra Ackermans
  01:47:58 - 01:48:21 - Frans Manders
  01:48:21 - 01:48:42 - Wimar Jaeger.
  01:48:42 - 01:48:57 - Jorn Lok
  01:48:57 - 01:48:58 - Frans Manders
  01:48:58 - 01:49:13 - Jorn Lok
  01:49:13 - 01:49:22 - Wimar Jaeger.
  01:49:22 - 01:49:40 - Frans Manders
  01:49:42 - 01:49:43 - Wimar Jaeger.
  01:49:43 - 01:49:46 - Jorn Lok
  01:49:46 - 01:50:02 - Wimar Jaeger.
  01:50:07 - 01:50:54 - Bram Sommer
  01:50:54 - 01:51:17 - Wimar Jaeger.
  01:51:23 - 01:51:29 - Wimar Jaeger.
  01:51:31 - 01:51:36 - Bert Jansen
  01:51:36 - 01:51:50 - Wimar Jaeger.
  01:51:50 - 01:51:51 - Bert Jansen
  01:51:51 - 01:51:54 - Wimar Jaeger.
  02:20:58 - 02:23:11 - Wimar Jaeger.
  02:23:20 - 02:24:13 - Rick Verschure.
  02:24:13 - 02:24:34 - Wimar Jaeger.
  02:24:49 - 02:24:50 - Wimar Jaeger.
  02:24:50 - 02:25:08 - Mart de Ridder
  02:25:08 - 02:25:10 - Wimar Jaeger.
  02:25:10 - 02:26:09 - Mart de Ridder
  02:26:09 - 02:26:12 - Wimar Jaeger.
  02:26:14 - 02:26:18 - Wimar Jaeger.
  02:26:18 - 02:27:06 - Lindsey Stone
  02:27:06 - 02:27:07 - Wimar Jaeger.
  02:27:07 - 02:27:39 - Mart de Ridder
  02:27:41 - 02:28:07 - Lindsey Stone
  02:28:07 - 02:28:09 - Wimar Jaeger.
  02:28:09 - 02:28:37 - Mart de Ridder
  02:28:37 - 02:28:57 - Wimar Jaeger.
  02:28:57 - 02:29:07 - Herman Krans
  02:29:07 - 02:29:08 - Wimar Jaeger.
  02:29:08 - 02:29:18 - Abel van Dijken
  02:29:18 - 02:29:19 - Wimar Jaeger.
  02:29:21 - 02:29:51 - Jorn Lok
  02:29:53 - 02:30:11 - Gerard Pelgrim
  02:30:13 - 02:30:24 - Wimar Jaeger.
  02:30:24 - 02:30:25 - Wimar Jaeger.
  02:30:28 - 02:30:29 - Wimar Jaeger.
  02:30:29 - 02:30:50 - Iris Vellema
  02:30:50 - 02:30:57 - Wimar Jaeger.
  02:30:57 - 02:30:59 - Yvonne ten Holder
  02:30:59 - 02:31:03 - Yvonne ten Holder
  02:31:03 - 02:31:04 - Abel van Dijken
  02:31:04 - 02:31:05 - Wimar Jaeger.
  02:31:05 - 02:31:06 - Mark Purperhart
  02:31:06 - 02:31:07 - Wimar Jaeger.
  02:31:07 - 02:31:08 - Wimar Jaeger.
  02:31:08 - 02:31:09 - Emrah Yildirim
  02:31:09 - 02:31:11 - Wimar Jaeger.
  02:31:11 - 02:31:12 - Wimar Jaeger.
  02:31:12 - 02:31:13 - Wimar Jaeger.
  02:31:13 - 02:31:14 - Hella Godee
  02:31:14 - 02:31:15 - Wimar Jaeger.
  02:31:15 - 02:31:16 - Wimar Jaeger.
  02:31:16 - 02:31:18 - Dolf Logemann
  02:31:18 - 02:31:20 - Joram van Donk
  02:31:20 - 02:31:21 - Wimar Jaeger.
  02:31:21 - 02:31:22 - Stefano de Groen
  02:31:22 - 02:31:23 - Mart de Ridder
  02:31:23 - 02:31:24 - Wimar Jaeger.
  02:31:24 - 02:31:25 - Gert Müller
  02:31:25 - 02:31:29 - Wimar Jaeger.
  02:31:29 - 02:31:30 - Lindsey Stone
  02:31:30 - 02:31:31 - Wimar Jaeger.
  02:31:31 - 02:31:33 - Iris Vellema
  02:31:33 - 02:31:35 - Arne Bouma
  02:31:35 - 02:31:36 - Frans Manders
  02:31:36 - 02:31:37 - Wimar Jaeger.
  02:31:37 - 02:31:38 - Marjolijn Moester
  02:31:38 - 02:31:40 - Tamim Mehdi
  02:31:40 - 02:31:41 - Jorn Lok
  02:31:41 - 02:31:42 - Wimar Jaeger.
  02:31:42 - 02:31:43 - Wimar Jaeger.
  02:31:43 - 02:31:44 - Laura Werger
  02:31:44 - 02:31:46 - Wimar Jaeger.
  02:31:46 - 02:31:47 - Bert Jansen
  02:31:47 - 02:31:48 - Wimar Jaeger.
  02:31:48 - 02:32:21 - Wimar Jaeger.
 20. 12.a

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (3), D66 (2), GroenLinks (4), PvdA (4)

  Besluit

  Aangehouden.
  Er zijn 13 stemmen voor en 13 stemmen tegen de motie uitgebracht.  De fracties van ChristenUnie, VVD, Stadspartij, Burgerbelang en Partij voor de Dieren hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: ChristenUnie, CDA, Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal.
  Tegen: D66, Burgerbelang, GroenLinks, PvdA


  De motie wordt (opnieuw) voor besluitvorming geagendeerd in de raad van 11 december 2023.

 21. 12.b

  Er is over dit onderwerp een brief binnengekomen, zie hiervoor onder overzichten 'Brieven aan de raad'.

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (3), D66 (2), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.  Er zijn 14 stemmen voor en 12 stemmen tegen de motie uitgebracht.  De fracties GroenLinks en PvdA hebben een stemverklaring afgelegd.  Voor: ChristenUnie, CDA, Stadspartij, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal.


  Tegen: D66, Burgerbelang, PvdA, VVD.

  Moties

  Titel
  Verduidelijking toekomst camping Warnsveld
  02:32:05 - 02:32:21 - Wimar Jaeger.
  02:32:39 - 02:36:07 - Mart de Ridder
  02:36:07 - 02:36:40 - Wimar Jaeger.
  02:36:42 - 02:36:43 - Wimar Jaeger.
  02:36:43 - 02:37:14 - Bram Sommer
  02:37:14 - 02:38:01 - Mart de Ridder
  02:38:01 - 02:38:20 - Mart de Ridder
  02:38:20 - 02:39:13 - Wimar Jaeger.
  02:39:17 - 02:40:12 - Frans Manders
  02:40:14 - 02:40:18 - Wimar Jaeger.
  02:40:18 - 02:40:39 - Mart de Ridder
  02:40:39 - 02:40:40 - Wimar Jaeger.
  02:40:40 - 02:41:00 - Mart de Ridder
  02:41:00 - 02:41:01 - Wimar Jaeger.
  02:41:01 - 02:41:36 - Frans Manders
  02:41:36 - 02:41:47 - Wimar Jaeger.
  02:42:01 - 02:43:16 - René Hissink
  02:43:16 - 02:43:31 - Wimar Jaeger.
  02:43:35 - 02:44:54 - Dolf Logemann
  02:44:54 - 02:44:59 - Wimar Jaeger.
  02:44:59 - 02:45:11 - Marloes Roerdink
  02:45:11 - 02:45:32 - Dolf Logemann
  02:45:32 - 02:45:36 - Wimar Jaeger.
  02:45:36 - 02:45:50 - Bram Sommer
  02:45:50 - 02:45:51 - Wimar Jaeger.
  02:45:51 - 02:45:53 - Dolf Logemann
  02:45:55 - 02:46:00 - Bram Sommer
  02:46:00 - 02:46:01 - Wimar Jaeger.
  02:46:01 - 02:46:05 - Dolf Logemann
  02:46:06 - 02:46:07 - Wimar Jaeger.
  02:46:07 - 02:46:16 - Bram Sommer
  02:46:16 - 02:46:18 - Wimar Jaeger.
  02:46:18 - 02:46:41 - Dolf Logemann
  02:46:41 - 02:47:02 - Wimar Jaeger.
  02:47:02 - 02:47:37 - Rick Verschure.
  02:47:37 - 02:47:39 - Wimar Jaeger.
  02:47:39 - 02:47:48 - Mart de Ridder
  02:47:48 - 02:47:49 - Wimar Jaeger.
  02:47:49 - 02:47:58 - Mart de Ridder
  02:47:58 - 02:48:00 - Wimar Jaeger.
  02:48:00 - 02:49:41 - Rick Verschure.
  02:49:41 - 02:49:43 - Wimar Jaeger.
  02:49:45 - 02:50:19 - Abel van Dijken
  02:50:19 - 02:50:32 - Wimar Jaeger.
  02:50:32 - 02:50:47 - Abel van Dijken
  02:50:47 - 02:50:49 - Wimar Jaeger.
  02:50:49 - 02:51:00 - Rick Verschure.
  02:51:00 - 02:51:28 - Rick Verschure.
  02:51:28 - 02:51:44 - Wimar Jaeger.
  02:51:44 - 02:52:10 - Herman Krans
  02:52:13 - 02:52:16 - Wimar Jaeger.
  02:52:16 - 02:52:30 - Frans Manders
  02:52:32 - 02:52:44 - Wimar Jaeger.
  02:52:44 - 02:52:46 - Yvonne ten Holder
  02:52:46 - 02:52:47 - Abel van Dijken
  02:52:47 - 02:52:48 - Wimar Jaeger.
  02:52:48 - 02:52:49 - Mark Purperhart
  02:52:49 - 02:52:50 - Wimar Jaeger.
  02:52:50 - 02:52:51 - Gerard Pelgrim
  02:52:51 - 02:52:52 - Wimar Jaeger.
  02:52:52 - 02:52:53 - Marloes Roerdink
  02:52:53 - 02:52:54 - Wimar Jaeger.
  02:52:54 - 02:52:56 - Joram van Donk
  02:52:56 - 02:52:57 - Mart de Ridder
  02:52:57 - 02:52:59 - Wimar Jaeger.
  02:52:59 - 02:53:00 - Iris Vellema
  02:53:00 - 02:53:01 - Wimar Jaeger.
  02:53:01 - 02:53:02 - Marjolijn Moester
  02:53:02 - 02:53:03 - Wimar Jaeger.
  02:53:03 - 02:53:04 - Jorn Lok
  02:53:04 - 02:53:06 - Wimar Jaeger.
  02:53:06 - 02:53:08 - Petra Ackermans
  02:53:17 - 02:53:57 - Wimar Jaeger.
 22. 13

  02:53:40 - 02:53:57 - Wimar Jaeger.