Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 5 juni 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  00:16:01 - 00:21:06 - Dolf Logemann
 3. 2.a

  De volgende amendementen worden ingediend:
  - Amendement Burgerberaad voor vuurwerkbeleid (2023-A0005) (Perry Boersbroek/Burgerbelang en Mark Purperhart/CDA; dit amendement is geagendeerd als agendapunt 10a);
  - Amendement Vuurwerkverbod jaar uitstellen (2023-A0007) (Mark Purperhart/CDA; dit amendement is geagendeerd als agendapunt 10b);
  - Amendement Alternatieven bij een vuurwerkverbod (2023-A0006) (Mark Purperhart/CDA; dit amendement is geagendeerd als agendapunt 10c);


  De volgende moties worden ingediend:
  - Motie Meer blauw op straat (2023-M0014) (Mark Purperhart/CDA; deze motie is geagendeerd als agendapunt 10f);
  - Gewijzigde motie Versterken Crisisfonds individuele noodhulp (2023-M0013 gewijzigd) (Dolf Logemann/GroenLinks, Tamim Mehdi/PvdA; deze motie staat geagendeerd als agendapunt 13a);

 4. 2.b
  Vaststelling van de Agenda
 5. 3

  Insprekers:


  1. Mevrouw Blekman: Vuurwerk
  2. Meneer ing. F.C.J.H. (Frans) Kohler - namens VuurwerkCheck
  3. Meneer Tinjo Klein Severt - namens stichting Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLV)
  4. Mevrouw De Jong - op persoonlijke titel over (nood)onderwijshuisvesting
  5. Meneer Hans Gels - directeur Sportvisserij oost-Nederland

  00:16:34 - 00:21:06 - Dolf Logemann
  00:21:06 - 00:21:27 - Hella Godee
  00:21:27 - 00:22:38 - Perry Boersbroek
  00:22:38 - 00:28:56 - Perry Boersbroek
  00:28:56 - 00:29:35 - Lindsey Stone
  00:29:35 - 00:30:30 - Lindsey Stone
  00:30:30 - 00:30:32 - Lindsey Stone
  00:30:32 - 00:31:15 - Lindsey Stone
  00:31:15 - 00:36:21 - Lindsey Stone
  00:36:21 - 00:41:16 - Bram Sommer
  00:41:16 - 00:41:57 - Gerard Pelgrim
  00:41:57 - 00:42:13 - Gerard Pelgrim
  00:42:13 - 00:42:39 - Petra Ackermans
  00:42:39 - 00:48:09 - Petra Ackermans
 6. 4

  00:46:12 - 00:48:09 - Petra Ackermans
  00:48:09 - 00:49:04 - Irene Kleinrensink
  00:49:11 - 00:50:07 - Eva Boswinkel
  00:51:45 - 00:53:44 - Rick Verschure.
 7. 5


  - onderhoud panden en woningveiligheid binnenstad (fractie PvdA/ Frans Manders);
  - stand van zaken plannen Kruispunt bij de Wibra (fractie CDA/ Mark Purperhart);
  - WOZ-bezwaren (fractie Burgerbelang/ Perry Boersbroek);
  - maai- en snoeibeleid/ middenbermen (fractie Burgerbelang/ Perry Boersbroek).
  - Wet goed verhuurderschap (fractie SP/ Mart de Ridder)
  - onderkabeling hoogspanningslijnen (fractie KBL/ Bert Jansen)
  - spoedeisende hulp ziekenhuis Zutphen (fractie PvdA/ Arne Bouma)

  00:54:20 - 00:55:12 - Frans Manders
  00:55:28 - 00:56:01 - Sjoerd Wannet
  00:56:21 - 00:56:49 - Mark Purperhart
  00:56:59 - 00:57:22 - Sjoerd Wannet
  00:57:48 - 00:58:28 - Perry Boersbroek
  00:58:28 - 00:59:56 - Perry Boersbroek
  01:00:03 - 01:01:31 - Rick Verschure.
  01:01:41 - 01:01:45 - Arne Bouma
  01:01:49 - 01:02:03 - Arne Bouma
  01:02:05 - 01:03:49 - Sjoerd Wannet
  01:04:24 - 01:04:56 - Bert Jansen
  01:05:08 - 01:05:33 - Sjoerd Wannet
  01:05:46 - 01:06:45 - Arne Bouma
  01:06:50 - 01:07:53 - Jasper Bloem.
  01:08:14 - 01:08:38 - Mart de Ridder
  01:08:38 - 01:09:42 - Mart de Ridder
  01:09:49 - 01:10:23 - Jasper Bloem.
 8. 6

  Besluit

  Vastgesteld.

 9. 7

 10. 8

  In de lijst ingekomen stukken kunnen alleen de titels van de verschillende ingezonden brieven worden getoond. Om de brieven te lezen kunnen raads- en forumleden in iBabs onder "Overzichten" (links in beeld) alle "Brieven aan de raad" aanklikken (ook links in beeld). Hiermee open je het overzicht van alle ingekomen brieven. De lijst op de agenda bestaat uit brieven die in een bepaalde tijdsperiode zijn aangeboden. In het overzicht staan uiteraard ook meer recente brieven en eerder ingezonden brieven.

  Besluit

  Vastgesteld.

 11. 9
  Bespreekstukken
 12. 10.a

  Dit amendement is aangekondigd, maar moet in de raadsvergadering van 5 juni 2023 nog worden ingediend. Het is alvast op de agenda van de raad geplaatst, zodat fracties en college zich beter kunnen voorbereiden.

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  Burgerbelang (4), SP (2), CDA (1)
  tegen
  ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 7 stemmen voor en 21 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
  De fractie van KBL heeft een stemverklaring afgelegd.  Voor: SP, CDA, Burgerbelang
  Tegen: PvdD, PvdA, VVD, KBL, D66, CU, Stadspartij en GroenLinks

 13. 10.b

  Dit amendement is aangekondigd, maar moet in de raadsvergadering van 5 juni 2023 nog worden ingediend. Het is alvast op de agenda van de raad geplaatst, zodat fracties en college zich beter kunnen voorbereiden.

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), CDA (1)
  tegen
  KiesBewustLokaal (2), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 23 stemmen voor en 5 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
  De fractie van de VVD heeft een stemverklaring afgelegd.  Voor: SP, PvdD, PvdA, D66, CU, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks
  Tegen: VVD, KBL

 14. 10.c

  Dit amendement is aangekondigd, maar moet in de raadsvergadering van 5 juni 2023 nog worden ingediend. Het is alvast op de agenda van de raad geplaatst, zodat fracties en college zich beter kunnen voorbereiden.

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  Burgerbelang (4), SP (2), CDA (1)
  tegen
  ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 7 stemmen voor en 21 stemmen tegen het amendement uitgebracht.  Voor: SP, CDA, Burgerbelang
  Tegen: PvdD, PvdA, VVD, KBL, D66, CU, Stadspartij, GroenLinks

 15. 10.d

  (Voorgesteld besluit)
  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  1. Het college op te dragen Afdeling 10 ‘Consumentenvuurwerk en Carbidschieten Verbod ’van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Zutphen te wijzigen, zodat met ingang
  van de jaarwisseling 2023/2024 in de stad Zutphen een algeheel verbod geldt op het afsteken van consumentenvuurwerk.
  2. Het college op te roepen de Zutphense vuurwerkbranche zo spoedig mogelijk actief te informeren over het voornemen van de raad tot het invoeren van een totaalverbod per
  2023/2024 in de gemeente Zutphen.
  3. Het college op te dragen om met een voorstel te komen voor een vuurwerkvrij evenement op oudjaarsavond.

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (4), KiesBewustLokaal (2), SP (2), VVD (3), CDA (1)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 16 stemmen voor en 12 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
  De fracties van CDA en Burgerbelang hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: PvdD, PvdA, D66, CU, Stadspartij, GroenLinks
  Tegen: SP, VVD, KBL, CDA, Burgerbelang

  01:13:12 - 01:14:14 - Lindsey Stone
  01:14:14 - 01:19:09 - Lindsey Stone
  01:19:09 - 01:19:34 - Perry Boersbroek
  01:19:34 - 01:20:01 - Lindsey Stone
  01:20:01 - 01:20:47 - Perry Boersbroek
  01:20:47 - 01:20:53 - Perry Boersbroek
  01:20:56 - 01:22:09 - Lindsey Stone
  01:22:09 - 01:23:28 - Perry Boersbroek
  01:23:30 - 01:26:18 - Perry Boersbroek
  01:26:18 - 01:26:33 - Bram Sommer
  01:26:33 - 01:26:40 - Bram Sommer
  01:26:49 - 01:27:03 - Perry Boersbroek
  01:27:03 - 01:27:39 - Bram Sommer
  01:27:39 - 01:28:57 - Perry Boersbroek
  01:28:57 - 01:29:25 - Abel van Dijken
  01:29:25 - 01:29:36 - Perry Boersbroek
  01:29:36 - 01:29:39 - Perry Boersbroek
  01:29:39 - 01:30:46 - Perry Boersbroek
  01:30:46 - 01:31:16 - Lindsey Stone
  01:31:16 - 01:31:25 - Perry Boersbroek
  01:31:25 - 01:31:28 - Perry Boersbroek
  01:31:28 - 01:31:29 - Perry Boersbroek
  01:31:29 - 01:31:51 - Lindsey Stone
  01:31:51 - 01:32:30 - Perry Boersbroek
  01:32:30 - 01:33:40 - Perry Boersbroek
  01:33:40 - 01:34:52 - Bram Sommer
  01:34:52 - 01:34:55 - Perry Boersbroek
  01:34:55 - 01:35:15 - Perry Boersbroek
  01:35:21 - 01:35:54 - Gerard Pelgrim
  01:35:54 - 01:36:21 - Perry Boersbroek
  01:36:21 - 01:36:45 - Gerard Pelgrim
  01:36:45 - 01:36:50 - Perry Boersbroek
  01:36:50 - 01:37:00 - Gerard Pelgrim
  01:37:00 - 01:37:09 - Perry Boersbroek
  01:37:09 - 01:37:14 - Perry Boersbroek
  01:37:14 - 01:37:36 - Hella Godee
  01:37:36 - 01:37:37 - Perry Boersbroek
  01:37:37 - 01:37:39 - Perry Boersbroek
  01:37:39 - 01:37:54 - Perry Boersbroek
  01:37:54 - 01:38:05 - Hella Godee
  01:38:05 - 01:38:11 - Perry Boersbroek
  01:38:11 - 01:38:13 - Hella Godee
  01:38:13 - 01:39:31 - Hella Godee
  01:39:31 - 01:39:37 - Perry Boersbroek
  01:39:37 - 01:39:39 - Hella Godee
  01:39:39 - 01:39:53 - Perry Boersbroek
  01:39:53 - 01:41:09 - Perry Boersbroek
  01:41:14 - 01:44:11 - Mark Purperhart
  01:44:13 - 01:44:19 - Yvonne ten Holder.
  01:44:31 - 01:45:29 - Hella Godee
  01:45:32 - 01:45:34 - Mark Purperhart
  01:45:34 - 01:45:36 - Yvonne ten Holder.
  01:45:36 - 01:46:31 - Mark Purperhart
  01:46:35 - 01:46:38 - Hella Godee
  01:46:38 - 01:47:43 - Yvonne ten Holder.
  01:47:43 - 01:47:56 - Martine Westerik
  01:47:56 - 01:48:22 - Yvonne ten Holder.
  01:48:22 - 01:48:32 - Martine Westerik
  01:48:32 - 01:48:42 - Yvonne ten Holder.
  01:48:46 - 01:49:28 - Yvonne ten Holder.
  02:01:09 - 02:01:19 - Yvonne ten Holder.
  02:01:39 - 02:01:53 - Yvonne ten Holder.
  02:02:09 - 02:02:39 - Yvonne ten Holder.
  02:03:39 - 02:03:43 - Yvonne ten Holder.
  02:04:18 - 02:04:20 - Yvonne ten Holder.
  02:04:30 - 02:08:41 - Hella Godee
  02:08:41 - 02:08:47 - Yvonne ten Holder.
  02:08:47 - 02:09:22 - Hella Godee
  02:09:24 - 02:09:36 - Yvonne ten Holder.
  02:09:38 - 02:09:53 - Perry Boersbroek
  02:09:53 - 02:09:54 - Yvonne ten Holder.
  02:09:54 - 02:09:55 - Perry Boersbroek
  02:09:55 - 02:10:05 - Hella Godee
  02:10:05 - 02:10:07 - Yvonne ten Holder.
  02:10:07 - 02:10:14 - Perry Boersbroek
  02:10:14 - 02:10:15 - Hella Godee
  02:10:15 - 02:10:36 - Yvonne ten Holder.
  02:10:38 - 02:11:14 - Jorn Lok
  02:11:14 - 02:11:15 - Yvonne ten Holder.
  02:11:15 - 02:11:45 - Hella Godee
  02:11:47 - 02:11:48 - Yvonne ten Holder.
  02:11:48 - 02:11:51 - Yvonne ten Holder.
  02:11:51 - 02:11:52 - Hella Godee
  02:11:55 - 02:12:50 - Jorn Lok
  02:12:52 - 02:12:53 - Yvonne ten Holder.
  02:12:53 - 02:13:52 - Hella Godee
  02:13:52 - 02:13:56 - Yvonne ten Holder.
  02:13:59 - 02:14:29 - Perry Boersbroek
  02:14:29 - 02:14:47 - Yvonne ten Holder.
  02:14:48 - 02:14:53 - Perry Boersbroek
  02:14:55 - 02:14:57 - Yvonne ten Holder.
  02:14:58 - 02:15:06 - Hella Godee
  02:15:08 - 02:15:10 - Yvonne ten Holder.
  02:15:10 - 02:15:21 - Perry Boersbroek
  02:15:22 - 02:15:27 - Hella Godee
  02:15:27 - 02:15:31 - Yvonne ten Holder.
  02:15:31 - 02:15:44 - Hella Godee
  02:15:46 - 02:15:47 - Yvonne ten Holder.
  02:15:47 - 02:15:56 - Perry Boersbroek
  02:15:58 - 02:15:59 - Yvonne ten Holder.
  02:15:59 - 02:16:11 - Hella Godee
  02:16:21 - 02:16:22 - Hella Godee
  02:16:22 - 02:16:24 - Yvonne ten Holder.
  02:16:26 - 02:16:31 - Perry Boersbroek
  02:16:32 - 02:16:43 - Hella Godee
  02:16:46 - 02:17:08 - Yvonne ten Holder.
  02:17:10 - 02:18:48 - Gerard Pelgrim
  02:18:50 - 02:19:12 - Yvonne ten Holder.
  02:19:12 - 02:21:05 - Arne Bouma
  02:21:05 - 02:21:26 - Yvonne ten Holder.
  02:21:26 - 02:21:27 - Yvonne ten Holder.
  02:21:27 - 02:21:34 - Arne Bouma
  02:21:34 - 02:21:36 - Yvonne ten Holder.
  02:21:36 - 02:21:55 - Perry Boersbroek
  02:21:57 - 02:22:01 - Arne Bouma
  02:22:03 - 02:22:10 - Yvonne ten Holder.
  02:22:10 - 02:22:12 - Arne Bouma
  02:22:13 - 02:22:33 - Yvonne ten Holder.
  02:22:33 - 02:24:26 - Bram Sommer
  02:24:26 - 02:24:40 - Yvonne ten Holder.
  02:24:40 - 02:26:50 - Abel van Dijken
  02:26:50 - 02:27:15 - Yvonne ten Holder.
  02:27:16 - 02:29:23 - Petra Ackermans
  02:29:23 - 02:29:28 - Yvonne ten Holder.
  02:29:28 - 02:29:45 - Lindsey Stone
  02:29:45 - 02:30:21 - Petra Ackermans
  02:30:21 - 02:30:22 - Yvonne ten Holder.
  02:30:22 - 02:30:56 - Lindsey Stone
  02:30:56 - 02:30:58 - Petra Ackermans
  02:30:58 - 02:31:00 - Yvonne ten Holder.
  02:31:00 - 02:31:20 - Lindsey Stone
  02:31:20 - 02:31:21 - Yvonne ten Holder.
  02:31:21 - 02:31:23 - Lindsey Stone
  02:31:23 - 02:32:00 - Petra Ackermans
  02:32:00 - 02:32:20 - Lindsey Stone
  02:32:20 - 02:32:21 - Yvonne ten Holder.
  02:32:21 - 02:32:33 - Petra Ackermans
  02:32:33 - 02:32:35 - Yvonne ten Holder.
  02:32:35 - 02:33:02 - Lindsey Stone
  02:33:02 - 02:33:05 - Yvonne ten Holder.
  02:33:05 - 02:34:23 - Petra Ackermans
  02:34:26 - 02:34:30 - Yvonne ten Holder.
  02:34:42 - 02:36:25 - Jorn Lok
  02:36:25 - 02:36:27 - Yvonne ten Holder.
  02:36:27 - 02:36:28 - Jorn Lok
  02:36:28 - 02:36:54 - Bram Sommer
  02:36:54 - 02:36:55 - Yvonne ten Holder.
  02:36:55 - 02:37:46 - Jorn Lok
  02:37:46 - 02:37:50 - Yvonne ten Holder.
  02:37:50 - 02:38:30 - Lindsey Stone
  02:38:30 - 02:38:33 - Yvonne ten Holder.
  02:38:33 - 02:38:41 - Lindsey Stone
  02:38:41 - 02:38:42 - Yvonne ten Holder.
  02:38:42 - 02:39:37 - Jorn Lok
  02:39:37 - 02:39:38 - Yvonne ten Holder.
  02:39:38 - 02:39:42 - Lindsey Stone
  02:39:42 - 02:39:51 - Yvonne ten Holder.
  02:39:51 - 02:39:52 - Jorn Lok
  02:39:52 - 02:39:53 - Yvonne ten Holder.
  02:39:53 - 02:39:55 - Jorn Lok
  02:39:55 - 02:39:58 - Yvonne ten Holder.
  02:39:58 - 02:42:32 - Jorn Lok
  02:42:33 - 02:42:52 - Yvonne ten Holder.
  02:42:52 - 02:45:39 - Mart de Ridder
  02:45:39 - 02:45:40 - Yvonne ten Holder.
  02:45:42 - 02:45:47 - Lindsey Stone
  02:45:48 - 02:45:49 - Mart de Ridder
  02:45:49 - 02:45:50 - Yvonne ten Holder.
  02:45:50 - 02:46:33 - Mart de Ridder
  02:46:33 - 02:46:37 - Yvonne ten Holder.
  02:46:37 - 02:46:46 - Abel van Dijken
  02:46:46 - 02:46:47 - Mart de Ridder
  02:46:47 - 02:46:49 - Yvonne ten Holder.
  02:46:49 - 02:46:56 - Mart de Ridder
  02:46:56 - 02:47:05 - Yvonne ten Holder.
  02:47:05 - 02:47:41 - Mart de Ridder
  02:47:41 - 02:47:45 - Yvonne ten Holder.
  02:47:45 - 02:47:46 - Mart de Ridder
  02:47:46 - 02:47:51 - Yvonne ten Holder.
  02:47:51 - 02:48:04 - Mart de Ridder
  02:48:04 - 02:48:06 - Yvonne ten Holder.
  02:48:08 - 02:48:56 - Arne Bouma
  02:48:58 - 02:48:59 - Yvonne ten Holder.
  02:48:59 - 02:49:21 - Mart de Ridder
  02:49:21 - 02:49:22 - Yvonne ten Holder.
  02:49:22 - 02:49:23 - Arne Bouma
  02:49:23 - 02:49:24 - Yvonne ten Holder.
  02:49:25 - 02:49:50 - Arne Bouma
  02:49:52 - 02:50:11 - Mart de Ridder
  02:50:12 - 02:50:13 - Yvonne ten Holder.
  02:50:14 - 02:50:19 - Arne Bouma
  02:50:21 - 02:50:24 - Yvonne ten Holder.
  02:50:24 - 02:51:00 - Mart de Ridder
  02:51:00 - 02:51:02 - Yvonne ten Holder.
  02:51:02 - 02:51:48 - Bram Sommer
  02:51:48 - 02:51:49 - Yvonne ten Holder.
  02:51:49 - 02:52:42 - Mart de Ridder
  02:52:42 - 02:52:46 - Yvonne ten Holder.
  02:52:47 - 02:52:59 - Arne Bouma
  02:52:59 - 02:53:04 - Yvonne ten Holder.
  02:54:08 - 02:54:09 - Yvonne ten Holder.
  02:54:09 - 02:54:34 - Mart de Ridder
  02:54:34 - 02:54:36 - Hella Godee
  02:54:36 - 02:54:38 - Yvonne ten Holder.
  02:54:38 - 02:54:52 - Hella Godee
  02:54:52 - 02:54:53 - Yvonne ten Holder.
  02:54:53 - 02:55:22 - Mart de Ridder
  02:55:22 - 02:55:25 - Yvonne ten Holder.
  02:55:25 - 02:55:49 - Hella Godee
  02:55:49 - 02:55:50 - Yvonne ten Holder.
  02:55:50 - 02:56:08 - Mart de Ridder
  02:56:10 - 02:56:17 - Yvonne ten Holder.
  02:56:19 - 02:56:26 - Arne Bouma
  02:56:28 - 02:56:38 - Mart de Ridder
  02:56:38 - 02:56:43 - Yvonne ten Holder.
  02:56:43 - 02:57:27 - Mart de Ridder
  02:57:27 - 02:57:32 - Yvonne ten Holder.
  02:57:32 - 02:57:53 - Mart de Ridder
  02:57:53 - 02:57:58 - Yvonne ten Holder.
  02:57:58 - 02:58:10 - Mart de Ridder
  02:58:10 - 02:58:26 - Yvonne ten Holder.
  02:58:26 - 02:59:02 - Mart de Ridder
  02:59:02 - 02:59:04 - Yvonne ten Holder.
  02:59:04 - 02:59:11 - Abel van Dijken
  02:59:13 - 02:59:25 - Mart de Ridder
  02:59:25 - 02:59:26 - Yvonne ten Holder.
  02:59:26 - 02:59:52 - Mart de Ridder
  02:59:54 - 03:00:04 - Yvonne ten Holder.
  03:01:45 - 03:02:03 - Yvonne ten Holder.
  03:02:03 - 03:02:10 - Arne Bouma
  03:02:10 - 03:02:15 - Yvonne ten Holder.
  03:09:49 - 03:09:51 - Yvonne ten Holder.
  03:10:00 - 03:10:47 - Yvonne ten Holder.
  03:11:01 - 03:11:24 - Lindsey Stone
  03:11:24 - 03:11:40 - Yvonne ten Holder.
  03:11:40 - 03:13:13 - Lindsey Stone
  03:13:13 - 03:13:30 - Yvonne ten Holder.
  03:13:45 - 03:14:58 - Perry Boersbroek
  03:14:58 - 03:15:12 - Yvonne ten Holder.
  03:15:17 - 03:16:04 - Yvonne ten Holder.
  03:16:04 - 03:16:05 - Marjolijn Moester
  03:16:05 - 03:16:07 - Petra Ackermans
  03:16:07 - 03:16:12 - Marjolijn Moester
  03:16:12 - 03:16:18 - Yvonne ten Holder.
  03:16:18 - 03:16:20 - Marjolijn Moester
  03:16:20 - 03:16:21 - Yvonne ten Holder.
  03:16:21 - 03:16:25 - Marjolijn Moester
  03:16:25 - 03:16:31 - Yvonne ten Holder.
  03:16:31 - 03:16:34 - Jorn Lok
  03:16:34 - 03:16:41 - Yvonne ten Holder.
  03:16:41 - 03:16:49 - Petra Ackermans
  03:16:49 - 03:16:50 - Yvonne ten Holder.
  03:16:50 - 03:16:52 - Jorn Lok
  03:16:52 - 03:16:54 - Yvonne ten Holder.
  03:16:54 - 03:16:56 - Petra Ackermans
  03:16:56 - 03:16:57 - Yvonne ten Holder.
  03:16:57 - 03:16:58 - Marjolijn Moester
  03:16:58 - 03:16:59 - Yvonne ten Holder.
  03:16:59 - 03:17:02 - Yvonne ten Holder
  03:17:02 - 03:17:07 - Iris Vellema
  03:17:07 - 03:17:08 - Mark Purperhart
  03:17:08 - 03:17:09 - Yvonne ten Holder.
  03:17:09 - 03:17:11 - Mart de Ridder
  03:17:11 - 03:17:12 - Yvonne ten Holder.
  03:17:12 - 03:17:14 - Gerard Pelgrim
  03:17:14 - 03:17:15 - Martine Westerik
  03:17:15 - 03:17:17 - Marloes Roerdink
  03:17:17 - 03:17:20 - Yvonne ten Holder.
  03:17:23 - 03:17:28 - Yvonne ten Holder.
  03:17:28 - 03:17:31 - Mart de Ridder
  03:17:36 - 03:18:06 - Yvonne ten Holder.
  03:18:06 - 03:18:08 - Jorn Lok
  03:18:08 - 03:18:11 - Yvonne ten Holder.
  03:18:11 - 03:18:14 - Petra Ackermans
  03:18:14 - 03:18:15 - Marjolijn Moester
  03:18:15 - 03:18:17 - Yvonne ten Holder
  03:18:17 - 03:18:20 - Iris Vellema
  03:18:20 - 03:18:21 - Yvonne ten Holder.
  03:18:21 - 03:18:22 - Mark Purperhart
  03:18:22 - 03:18:23 - Yvonne ten Holder.
  03:18:23 - 03:18:25 - Mart de Ridder
  03:18:25 - 03:18:26 - Yvonne ten Holder.
  03:18:26 - 03:18:27 - Gerard Pelgrim
  03:18:27 - 03:18:29 - Yvonne ten Holder.
  03:18:29 - 03:18:30 - Martine Westerik
  03:18:30 - 03:18:31 - Yvonne ten Holder.
  03:18:31 - 03:18:32 - Marloes Roerdink
  03:18:47 - 03:19:10 - Yvonne ten Holder.
  03:19:10 - 03:19:20 - Petra Ackermans
  03:19:22 - 03:19:33 - Yvonne ten Holder.
  03:19:33 - 03:19:34 - Petra Ackermans
  03:19:34 - 03:19:37 - Yvonne ten Holder.
  03:19:37 - 03:19:40 - Yvonne ten Holder
  03:19:40 - 03:19:41 - Mark Purperhart
  03:19:41 - 03:19:42 - Yvonne ten Holder.
  03:19:42 - 03:19:44 - Gerard Pelgrim
  03:19:44 - 03:19:45 - Marloes Roerdink
  03:19:45 - 03:19:47 - Yvonne ten Holder.
  03:19:47 - 03:19:49 - Martine Westerik
  03:19:49 - 03:19:51 - Mart de Ridder
  03:19:51 - 03:19:52 - Yvonne ten Holder.
  03:19:52 - 03:19:53 - Iris Vellema
  03:19:53 - 03:19:54 - Yvonne ten Holder.
  03:19:54 - 03:19:55 - Marjolijn Moester
  03:19:55 - 03:19:56 - Yvonne ten Holder.
  03:19:56 - 03:19:57 - Jorn Lok
  03:19:57 - 03:20:25 - Yvonne ten Holder.
  03:20:25 - 03:20:39 - Mark Purperhart
  03:20:39 - 03:20:41 - Yvonne ten Holder.
  03:20:41 - 03:20:49 - Marloes Roerdink
  03:20:52 - 03:21:06 - Yvonne ten Holder.
  03:21:06 - 03:21:08 - Petra Ackermans
  03:21:08 - 03:21:09 - Yvonne ten Holder.
  03:21:09 - 03:21:10 - Yvonne ten Holder
  03:21:10 - 03:21:12 - Yvonne ten Holder.
  03:21:12 - 03:21:13 - Yvonne ten Holder.
  03:21:13 - 03:21:14 - Mark Purperhart
  03:21:14 - 03:21:15 - Yvonne ten Holder.
  03:21:15 - 03:21:17 - Gerard Pelgrim
  03:21:17 - 03:21:18 - Marloes Roerdink
  03:21:18 - 03:21:19 - Yvonne ten Holder.
  03:21:19 - 03:21:20 - Martine Westerik
  03:21:20 - 03:21:21 - Yvonne ten Holder.
  03:21:21 - 03:21:22 - Mart de Ridder
  03:21:22 - 03:21:23 - Yvonne ten Holder.
  03:21:23 - 03:21:24 - Iris Vellema
  03:21:24 - 03:21:26 - Marjolijn Moester
  03:21:26 - 03:21:28 - Jorn Lok
  03:21:28 - 03:21:46 - Yvonne ten Holder.
  03:21:50 - 03:23:07 - Yvonne ten Holder.
 16. 10.e

  Deze motie is aangekondigd, maar moet in de raadsvergadering van 5 juni 2023 nog worden ingediend. De motie is alvast op de agenda van de raad geplaatst, zodat fracties en college zich beter kunnen voorbereiden.

  Besluit

  Aangehouden.

 17. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3), CDA (1)

  Besluit

  Aangenomen.


  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
  De fracties van Burgerbelang en KBL hebben een stemverklaring afgelegd.

  03:21:51 - 03:23:07 - Yvonne ten Holder.
  03:23:07 - 03:29:08 - Pieter van der Hammen
  03:29:08 - 03:29:29 - Yvonne ten Holder.
  03:29:31 - 03:29:40 - Yvonne ten Holder.
  03:29:45 - 03:29:47 - Yvonne ten Holder.
  03:29:47 - 03:32:01 - Abel van Dijken
  03:32:01 - 03:32:14 - Yvonne ten Holder.
  03:32:19 - 03:33:19 - Laura Werger
  03:33:20 - 03:33:29 - Yvonne ten Holder.
  03:33:43 - 03:35:16 - Irene Kleinrensink
  03:35:18 - 03:35:27 - Yvonne ten Holder.
  03:35:36 - 03:38:02 - Petra Ackermans
  03:38:04 - 03:38:19 - Yvonne ten Holder.
  03:42:31 - 03:42:38 - Yvonne ten Holder.
  03:42:38 - 03:43:23 - Pieter van der Hammen
  03:43:23 - 03:43:25 - Yvonne ten Holder.
  03:43:25 - 03:44:01 - Jasper Bloem.
  03:44:01 - 03:44:07 - Yvonne ten Holder.
  03:44:07 - 03:45:20 - Pieter van der Hammen
  03:45:22 - 03:45:23 - Yvonne ten Holder.
  03:45:23 - 03:45:58 - Jasper Bloem.
  03:45:58 - 03:46:04 - Yvonne ten Holder.
  03:46:06 - 03:46:20 - Pieter van der Hammen
  03:46:23 - 03:46:43 - Jasper Bloem.
  03:46:43 - 03:46:46 - Yvonne ten Holder.
  03:46:46 - 03:46:55 - Petra Ackermans
  03:46:57 - 03:46:59 - Yvonne ten Holder.
  03:46:59 - 03:47:39 - Jasper Bloem.
  03:47:39 - 03:48:01 - Yvonne ten Holder.
  03:48:01 - 03:48:03 - Emrah Yildirim
  03:48:03 - 03:48:06 - Yvonne ten Holder.
  03:48:08 - 03:48:09 - Emrah Yildirim
  03:48:09 - 03:48:11 - Yvonne ten Holder.
  03:48:11 - 03:48:34 - Emrah Yildirim
  03:48:34 - 03:48:51 - Yvonne ten Holder.
  03:48:51 - 03:49:20 - Emrah Yildirim
  03:49:20 - 03:49:34 - Yvonne ten Holder.
  03:49:34 - 03:49:51 - Petra Ackermans
  03:49:53 - 03:50:43 - Yvonne ten Holder.
 18. 12

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (2), GroenLinks (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (1), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  KiesBewustLokaal (2), VVD (2)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.


  Voor: SP, PvdD, PvdA. D66, CU, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks
  Tegen: VVD, KBL

  03:49:42 - 03:49:51 - Petra Ackermans
  03:49:53 - 03:50:43 - Yvonne ten Holder.
  03:50:43 - 03:50:44 - Marloes Roerdink
  03:50:44 - 03:51:02 - Yvonne ten Holder.
 19. 13
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 20. 13.a

  Deze motie is in de raadsvergadering van 27 maart ingediend, maar (nog) niet besproken en "aangehouden".

  Raad 5 juni 2023
  Er wordt een gewijzigde motie ingediend. De wijzigingen zijn onder andere gerelateerd aan het collegevoorstel "Instemming met de oprichting van een noodhulpbureau Stichting Urgente Noden in Zutphen".
  Het collegevoorstel is beschikbaar in iBabs. Je kunt dit collegevoorstel vinden via ‘Overzichten’ in de linkerkolom, vervolgens ‘voorinformatie raad (linkerkolom), en vervolgens het collegevoorstel "Instemming met de oprichting van een noodhulpbureau Stichting Urgente Noden in Zutphen".

  Besluit

  Aangehouden.

  Moties

  Titel
  Motie Versterken Crisisfonds individuele noodhulp (2023-M0013)
 21. 13.b

  Het college is een paar maanden geleden om een reactie gevraagd. Tot nu toe is een reactie uitgebleven. Deze kan eventueel nog aan de agenda worden toegevoegd of mondeling worden gegeven.

  Besluit

  Aangehouden.

  Moties

  Titel
  Motie: Geen plezier ten koste van een dier
 22. 14
  Sluiting