Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 9 oktober 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Afmeldingen:

  1. Stefano de Groen (SP)
  2. Laura Werger (VVD)
  3. Martine Westerik (GroenLinks)
  4. Joram van Donk (GroenLinks)
  5. Arne Bouma (PvdA)
 2. 2
  Agenda (19.35 uur)
 3. 2.a

  Als een fractie een motie of een amendement wil indienen dan kan dat uiterlijk tot 14.00 uur op deze dag van de vergadering door deze naar de griffie te mailen.


  Op deze manier kan een fractie er zeker van zijn dat de betreffende motie of amendement op iBabs staat en aan deze agenda is toegevoegd.


  Het volgende amendement wordt ingediend:
  Amendement Ontwerpregeling gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek (2023-A0012). Dit amendement wordt behandeld als agendapunt 13a. Het raadsvoorstel Ontwerpregeling gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek wordt dan agendapunt 13b.

 4. 2.b

  Besluit

  De agenda is vastgesteld.

 5. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (3), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)

  Besluit

  Aangenomen.

  00:17:50 - 00:19:46 - Wimar Jaeger
  00:19:46 - 00:21:06 - Wimar Jaeger
 6. 4

  00:19:53 - 00:21:06 - Wimar Jaeger
 7. 5

  00:21:52 - 00:22:22 - Jasper Bloem.
  00:22:22 - 00:22:46 - Marloes Roerdink
  00:22:46 - 00:23:09 - Jasper Bloem.
  00:23:09 - 00:23:23 - Yvonne ten Holder
  00:23:25 - 00:23:58 - Jasper Bloem.
  00:24:03 - 00:25:01 - Sjoerd Wannet
  00:25:11 - 00:25:25 - Bram Sommer
  00:25:25 - 00:25:55 - Sjoerd Wannet
  00:25:55 - 00:26:09 - Bram Sommer
  00:26:09 - 00:26:24 - Sjoerd Wannet
  00:26:44 - 00:27:32 - Rick Verschure.
  00:27:44 - 00:28:04 - Jorn Lok
  00:28:07 - 00:28:19 - Rick Verschure.
  00:28:25 - 00:28:40 - Petra Ackermans
  00:28:40 - 00:29:23 - Rick Verschure.
 8. 6

  Elke fractie heeft de gelegenheid om één vraag te stellen over een onderwerp dat speelt in de actualiteit.
  Verzoek aan de fracties is om deze vraag uiterlijk op de dag van deze raadsvergadering voor 14.00 uur naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan gezorgd worden voor een optimale beantwoording door het college.


  1. Vraag over de start van de pilot Nieuw Afvalbeleid (SP, Mart de Ridder)


  2. Vraag over drugsafval in het riool (VVD – René Hissink)


  3. Vraag over de problemen bij de Stichting Stadsdistributie en de voortgang van het zero-emissiebeleid in de binnenstad (GroenLinks – Dolf Logemann)


  4. Naar aanleiding van de Bockbierdag en het nuttigen van alcohol: Welke maatregelen neemt de gemeente om ervoor te zorgen dat mensen het evenement veilig en verantwoord verlaten? (Partij voor de Dieren – Lindsey Stone)


  5. Vraag over de tijdelijke subsidieregelingen verduurzamingsmaatregelen voor ondernemers en energiekosten maatschappelijke organisaties. Hoeveel gebruik is hiervan gemaakt? (Stadspartij – Gerard Pelgrim)

  00:29:17 - 00:29:23 - Rick Verschure.
  00:29:23 - 00:30:25 - Mart de Ridder
  00:30:38 - 00:30:54 - Mart de Ridder
  00:30:57 - 00:31:45 - Rick Verschure.
  00:31:45 - 00:31:55 - Mart de Ridder
  00:31:58 - 00:32:54 - Rick Verschure.
  00:33:12 - 00:33:54 - René Hissink
  00:34:05 - 00:35:06 - Wimar Jaeger
  00:35:16 - 00:35:39 - René Hissink
  00:35:39 - 00:36:29 - Wimar Jaeger
  00:36:33 - 00:36:35 - René Hissink
  00:37:11 - 00:40:23 - Dolf Logemann
  00:40:23 - 00:40:38 - Wimar Jaeger.
  00:40:38 - 00:42:19 - Rick Verschure.
  00:42:21 - 00:42:22 - Wimar Jaeger.
  00:42:25 - 00:42:42 - Dolf Logemann
  00:42:42 - 00:42:43 - Wimar Jaeger.
  00:42:43 - 00:43:00 - Rick Verschure.
  00:43:02 - 00:43:20 - Wimar Jaeger.
  00:43:23 - 00:44:04 - Lindsey Stone
  00:44:04 - 00:44:20 - Wimar Jaeger.
  00:44:24 - 00:45:13 - Rick Verschure.
  00:45:15 - 00:45:22 - Wimar Jaeger.
  00:45:22 - 00:45:59 - Lindsey Stone
  00:45:59 - 00:46:01 - Wimar Jaeger.
  00:46:01 - 00:46:55 - Rick Verschure.
  00:46:55 - 00:46:58 - Wimar Jaeger.
  00:46:58 - 00:47:13 - Lindsey Stone
  00:47:13 - 00:47:15 - Wimar Jaeger.
  00:47:15 - 00:47:35 - Rick Verschure.
  00:47:37 - 00:47:48 - Wimar Jaeger.
  00:47:49 - 00:48:03 - Wimar Jaeger.
  00:48:08 - 00:48:39 - Gerard Pelgrim
  00:48:39 - 00:48:45 - Wimar Jaeger.
  00:48:50 - 00:48:51 - Wimar Jaeger.
  00:48:51 - 00:49:21 - Rick Verschure.
  00:49:22 - 00:50:15 - Wimar Jaeger.
 9. 7

 10. 8

  Mochten er van tevoren vragen op opmerkingen zijn over een onderwerp op deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  Vanuit de griffie worden deze vragen en opmerkingen naar het college gestuurd ter beantwoording.


  De toezegging van het college ten aanzien van beleid mantelzorgwoningen (TMS 2304 raad 30-01-2023) wil het college als volgt afdoen:
  Onderwerp “beleid mantelzorgwoningen” wordt meegenomen in de nog op te stellen integrale woonzorgvisie. Planning is daarvan 2024/2025, na vaststelling van de omgevingsvisie.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:49:46 - 00:50:15 - Wimar Jaeger.
  00:50:18 - 00:52:52 - Yvonne ten Holder
  00:52:52 - 00:53:12 - Wimar Jaeger.
  00:53:12 - 00:53:41 - Rick Verschure.
  00:53:41 - 00:53:45 - Wimar Jaeger.
  00:53:47 - 00:54:08 - Yvonne ten Holder
  00:54:08 - 00:54:09 - Wimar Jaeger.
  00:54:09 - 00:54:15 - Rick Verschure.
  00:54:15 - 00:54:28 - Wimar Jaeger.
  00:54:32 - 00:54:56 - Jasper Bloem.
  00:54:56 - 00:55:00 - Wimar Jaeger.
  00:55:00 - 00:55:27 - Yvonne ten Holder
  00:55:29 - 00:55:56 - Jasper Bloem.
  00:55:56 - 00:56:00 - Wimar Jaeger.
  00:56:00 - 00:56:16 - Yvonne ten Holder
  00:56:16 - 00:56:21 - Jasper Bloem.
  00:56:21 - 00:56:30 - Wimar Jaeger.
  00:56:30 - 00:56:37 - Jasper Bloem.
  00:56:37 - 00:56:51 - Wimar Jaeger.
  00:56:51 - 00:57:37 - Jasper Bloem.
  00:57:37 - 00:59:01 - Wimar Jaeger.
 11. 9

  De volledige lijst met brieven en bijbehorende documenten is te vinden in iBabs - Overzichten - Brieven aan de raad. Als een fractie een andere afdoening van een ingezonden brief wenst, dan graag contact opnemen met de griffie. Dit kan bij het agendapunt toegevoegd worden en als zodanig worden vastgesteld.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:57:56 - 00:59:01 - Wimar Jaeger.
 12. 10

  Mochten er van tevoren vragen of opmerkingen zijn over deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  De griffie stuurt deze door naar het college ter beantwoording.
  De volledige lijst inclusief bijbehorende documenten is in te zien in iBabs - Overzichten - Memo's en collegestukken.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:58:09 - 00:59:01 - Wimar Jaeger.
 13. 11

  00:58:22 - 00:59:01 - Wimar Jaeger.
  00:59:01 - 00:59:39 - Lindsey Stone
 14. 11.a

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (3), KiesBewustLokaal (2), PvdA (3), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)
  tegen
  Partij voor de Dieren (2)

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan ‘Kerkhofweg 13’ ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan
  behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301bp1103Kerkhofweg13-vs01);
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen met 22 stemmen voor en 2 stemmen tegen.


  De fractie van de Partij voor de Dieren heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij.


  Tegen: Partij voor de Dieren.

  00:59:10 - 00:59:39 - Lindsey Stone
  00:59:39 - 01:02:19 - Wimar Jaeger.
 15. 11.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (3), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,-- voor het opwaarderen van de beveiliging
  van de Kuiperstraat 9-13 en de kapitaallasten van € 14.500 te dekken uit de reserve investeringen
  vastgoed;
  2. de begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-15)

  Besluit

  Aangenomen.


  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:00:04 - 01:02:19 - Wimar Jaeger.
 16. 12

  01:00:24 - 01:02:19 - Wimar Jaeger.
 17. 13.a

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  CDA (1), GroenLinks (3), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), PvdA (3)

  Besluit

  Aangenomen.


  Er zijn 13 stemmen voor en 11 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  De fractie van de ChristenUnie heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, CDA, Stadspartij.
  Tegen: Burgerbelang, PvdA, D66, ChristenUnie.

  01:31:32 - 01:32:21 - Wimar Jaeger.
 18. 13.b

  Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wijziging vraagt van gemeenschappelijke regelingen, zoals de Regio Stedendriehoek, om hun regeling aan te passen.
  In de vaststellingsprocedure hebben de raden een belangrijke rol. In de afgelopen periode is, in afstemming met colleges en raden, gewerkt aan het opstellen van de ontwerpregeling, zoals die nu voor ligt.
  Het resultaat is dat er nu op tijd een aangepaste gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek ligt, die voldoet aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Op deze manier kan de afstand van die gemeenschappelijke regelingen tot gemeenteraden verkleind worden en daarmee wordt ook de positie van de gemeenteraden versterkt.
  Dat laatste gebeurt door oprichting van een regionale adviescommissie voor raadsleden. Deze zal zorgen voor versterking van de rol van de gemeenteraden binnen de regionale samenwerking in de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.


  Toegevoegde documenten:
  In verschillende gemeenteraden die betrokken zijn bij de Stedendriehoek zijn (concept) zienswijzen en/of motie en amendement aan de orde. Op 6 oktober zijn deze stukken toegevoegd ter informatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (3), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het ontwerp van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.
  2. Geen zienswijze bij het college naar voren te brengen op het ontwerp van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.
  3. De Regioraad van de Regio Stedendriehoek voor te stellen een raadsadviescommissie in te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:00:36 - 01:02:19 - Wimar Jaeger.
  01:02:22 - 01:04:54 - Iris Vellema
  01:04:54 - 01:04:59 - Wimar Jaeger.
  01:04:59 - 01:05:13 - Yvonne ten Holder
  01:05:13 - 01:05:14 - Wimar Jaeger.
  01:05:14 - 01:05:16 - Yvonne ten Holder
  01:05:16 - 01:05:27 - Wimar Jaeger.
  01:05:27 - 01:05:30 - Wimar Jaeger.
  01:05:30 - 01:05:55 - Yvonne ten Holder
  01:05:55 - 01:05:57 - Wimar Jaeger.
  01:05:57 - 01:06:08 - Iris Vellema
  01:06:08 - 01:06:14 - Wimar Jaeger.
  01:06:14 - 01:06:41 - Frans Manders
  01:06:41 - 01:06:42 - Wimar Jaeger.
  01:06:42 - 01:07:15 - Iris Vellema
  01:07:15 - 01:07:28 - Wimar Jaeger.
  01:07:28 - 01:08:02 - Iris Vellema
  01:08:02 - 01:08:10 - Wimar Jaeger.
  01:08:10 - 01:08:48 - Herman Krans
  01:08:48 - 01:08:50 - Wimar Jaeger.
  01:08:50 - 01:08:58 - Iris Vellema
  01:08:58 - 01:09:02 - Wimar Jaeger.
  01:09:02 - 01:09:29 - Herman Krans
  01:09:29 - 01:09:45 - Wimar Jaeger.
  01:09:45 - 01:10:06 - Yvonne ten Holder
  01:10:06 - 01:10:07 - Wimar Jaeger.
  01:10:07 - 01:10:17 - Yvonne ten Holder
  01:10:17 - 01:10:25 - Wimar Jaeger.
  01:10:25 - 01:10:47 - Wimar Jaeger.
  01:10:47 - 01:10:50 - Wimar Jaeger.
  01:18:28 - 01:18:37 - Wimar Jaeger.
  01:18:37 - 01:18:47 - Iris Vellema
  01:18:47 - 01:19:07 - Wimar Jaeger.
  01:19:07 - 01:19:52 - Iris Vellema
  01:19:52 - 01:20:43 - Wimar Jaeger.
  01:20:50 - 01:23:46 - Yvonne ten Holder
  01:23:47 - 01:23:57 - Wimar Jaeger.
  01:24:00 - 01:24:02 - Wimar Jaeger.
  01:24:04 - 01:24:57 - Frans Manders
  01:24:59 - 01:25:09 - Wimar Jaeger.
  01:25:18 - 01:26:28 - Herman Krans
  01:26:28 - 01:26:42 - Wimar Jaeger.
  01:26:42 - 01:26:53 - Lindsey Stone
  01:26:53 - 01:27:10 - Herman Krans
  01:27:10 - 01:27:16 - Wimar Jaeger.
  01:27:18 - 01:27:45 - Wimar Jaeger.
  01:27:47 - 01:29:20 - Sjoerd Wannet
  01:29:20 - 01:29:41 - Wimar Jaeger.
  01:29:41 - 01:29:47 - Abel van Dijken
  01:29:47 - 01:29:56 - Wimar Jaeger.
  01:29:56 - 01:30:05 - Abel van Dijken
  01:30:05 - 01:30:24 - Wimar Jaeger.
  01:30:24 - 01:30:27 - Marloes Roerdink
  01:30:27 - 01:30:29 - Wimar Jaeger.
  01:30:29 - 01:30:32 - Dolf Logemann
  01:30:32 - 01:30:33 - Wimar Jaeger.
  01:30:33 - 01:30:35 - Mart de Ridder
  01:30:35 - 01:30:36 - Wimar Jaeger.
  01:30:36 - 01:30:38 - Iris Vellema
  01:30:38 - 01:30:39 - Wimar Jaeger.
  01:30:39 - 01:30:41 - Marjolijn Moester
  01:30:41 - 01:30:43 - Jorn Lok
  01:30:43 - 01:30:44 - Wimar Jaeger.
  01:30:44 - 01:30:48 - Petra Ackermans
  01:30:48 - 01:30:50 - Yvonne ten Holder
  01:30:50 - 01:30:53 - Abel van Dijken
  01:30:53 - 01:30:55 - Wimar Jaeger.
  01:30:55 - 01:30:57 - Mark Purperhart
  01:30:57 - 01:30:59 - Wimar Jaeger.
  01:30:59 - 01:31:00 - Gerard Pelgrim
  01:31:00 - 01:31:02 - Wimar Jaeger.
  01:31:12 - 01:32:21 - Wimar Jaeger.
 19. 14

  Moties die uiterlijk om 14:00 uur op de vergaderdag zijn aangeleverd, worden voorzien van ambtelijk advies en verwerkt in iBabs.

  01:31:55 - 01:32:21 - Wimar Jaeger.
 20. 15
  Sluiting (21.00 uur)