Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 11 september 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Afmeldingen:

  1. Bert Jansen (Kies Bewust Lokaal);
  2. Jorn Lok (VVD);


  Stilstaan bij het overlijden van oud wethouder de heer Gründemann;

 2. 2
  Agenda
 3. 2.a
  Mogelijkheid tot indienen van moties en amendementen
 4. 2.b

  Besluit

  De agenda is vastgesteld.

 5. 3

  00:20:25 - 00:24:53 - Martine Westerik
  00:26:10 - 00:27:43 - René Hissink
 6. 4
  Toelating en beëdiging van raadslid de heer H. Krans
 7. 4.a
  Rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
 8. 4.b

 9. 4.c
  Beëdiging van dhr. H. Krans als raadslid
 10. 5
  Afscheid van interim raadsgriffier de heer F.H.T.M. Aerts
 11. 6

  Voorgesteld besluit

  1. De heer B.M. Duizer aan te wijzen tot raadsgriffier van de gemeente Zutphen, met terugwerkende kracht tot 1 september 2023.

  Besluit

  Aangenomen.

 12. 7

  00:47:34 - 00:50:26 - Rick Verschure.
 13. 8

  00:47:44 - 00:50:26 - Rick Verschure.
  00:50:53 - 00:51:07 - Petra Ackermans
  00:51:09 - 00:51:27 - Rick Verschure.
  00:51:34 - 00:51:43 - Martine Westerik
  00:51:46 - 00:52:10 - Rick Verschure.
  00:52:12 - 00:52:20 - Martine Westerik
  00:52:20 - 00:52:21 - Rick Verschure.
  00:52:32 - 00:52:45 - René Hissink
  00:52:45 - 00:53:06 - Rick Verschure.
  00:53:27 - 00:53:47 - René Hissink
  00:53:47 - 00:54:03 - Rick Verschure.
  00:54:07 - 00:54:21 - Marjolijn Moester
  00:54:23 - 00:54:27 - Rick Verschure.
  00:54:33 - 00:54:44 - Bram Sommer
  00:54:46 - 00:54:57 - Rick Verschure.
 14. 9

  - De (tijdelijke) inzet van geluidsflitspalen - bijv. op het traject Koelhuis - De Mars / Koenders Parkstraat (VVD - René Hissink);


  - Vraag over de kap van een beeldbepalende boom in een tuin aan de Laarstraat (GroenLinks - Dolf Logemann)


  - Vraag over de gevolgen van de rechterlijke uitspraak voor de kermis in de binnenstad; is het college van plan hiermee iets te doen? Hoe staat het college er tegenover om hierover in een bijeenkomst met college, raad, voor- en tegenstanders in gesprek te gaan? (Kies Bewust Lokaal - Petra Ackermans, mede namens de SP)


  - Vraag over Camping Warnsveld: is het college bekend met het feit dat de camping verkocht is? En dat er in de toekomst recreatiewoningen daar gekocht kunnen worden? Kan het college aangeven of dit past binnen het huidige bestemmingsplan? En wat vindt het college van dat er certificaten worden uitgegeven om deze woningen te kunnen bouwen? (KiesBewustLokaal - Petra Ackermans)


  - De dienstverlening van de ODA. Achtergrond is het bericht dat de ODA volgens de criteria van de interbestuurlijke werkgroep ‘Robuuste omgevingsdiensten’ de ODA een onvoldoende scoort, met andere woorden: ‘niet robuust genoeg is’. Wij begrijpen ook dat er sprake is van een mogelijke opsplitsing van de ODA en herverdeling van de taken over andere omgevingsdiensten. Wat is nu de stand van zaken, wat schort er aan de uitvoering van de taken van de ODA en wat  betekent een en ander voor de (continuïteit van de) dienstverlening? (GroenLinks - Dolf Logemann)


  - Sluiting van de meisjesvakschool en de daarin gehuisveste Proeflokalen (Burgerbelang - Addy Garritsen)


  - Vraag over gebruik van terrasverwarming, zelfs in de zomerperiode,  bij horecagelegenheden  (Partij voor de Dieren - Iris Vellema)

  00:55:44 - 00:57:00 - René Hissink
  00:57:08 - 00:58:27 - Sjoerd Wannet
  00:58:34 - 01:00:49 - Dolf Logemann
  01:00:49 - 01:02:32 - Dolf Logemann
  01:02:34 - 01:04:11 - Sjoerd Wannet
  01:04:27 - 01:06:51 - Rick Verschure.
  01:07:23 - 01:08:17 - Petra Ackermans
  01:08:35 - 01:09:27 - Petra Ackermans
  01:09:46 - 01:11:11 - Rick Verschure.
  01:11:12 - 01:12:56 - Rick Verschure.
  01:12:56 - 01:12:58 - Mart de Ridder
  01:13:14 - 01:13:59 - Mart de Ridder
  01:13:59 - 01:14:10 - Rick Verschure.
  01:14:10 - 01:14:37 - Mart de Ridder
  01:14:37 - 01:14:55 - Rick Verschure.
  01:14:58 - 01:15:27 - Petra Ackermans
  01:15:30 - 01:15:47 - Rick Verschure.
  01:15:50 - 01:16:01 - Abel van Dijken
  01:16:01 - 01:16:05 - Rick Verschure.
  01:16:05 - 01:16:09 - Rick Verschure.
  01:16:44 - 01:17:58 - Addy Garritsen
  01:18:01 - 01:18:30 - Sjoerd Wannet
  01:18:38 - 01:18:47 - Addy Garritsen
  01:18:47 - 01:18:54 - Sjoerd Wannet
  01:19:17 - 01:19:59 - Iris Vellema
  01:20:12 - 01:20:37 - Rick Verschure.
 15. 10

 16. 11

  1. Mark Purperhart (CDA) vraagt naar de voortgang van plan van aanpak onderhoud (verlichting) onderdoorgangen. De raad heeft hierover in november 2022 een motie aangenomen (motie 51).
   In de TMS-lijst (Toezeggingen, Moties en Schriftelijke vragen) dateert de laatste notitie van april; de wethouder geeft aan dat er binnen enkele maanden meer helderheid komt.
   Antwoord van het college 11 september 2023:
   Het is helaas net niet gelukt om voor het zomerreces een besluit te nemen in het college over de vervanging en vervolgens de raad te informeren. De besluitvorming staat gepland voor september, daarna kunnen we u verder informeren over proces, kosten en uitvoering.

  2. Marloes Roerdink (Burgerbelang) vraagt naar de voortgang van motie 2022-0043 Versnellen woningbouw m.b.v. Crisis- en herstelwet. De laatste informatie is dat er in het derde kwartaal meer duidelijkheid komt.

  Besluit

  Vastgesteld.

  01:21:42 - 01:22:21 - Marloes Roerdink
  01:22:27 - 01:23:52 - Jasper Bloem.
 17. 12

  Besluit

  Vastgesteld.

  01:23:01 - 01:23:52 - Jasper Bloem.
 18. 13

  De onderliggende stukken bij de onderwerpen op deze lijst zijn te vinden in iBabs; Overzichten - Memo's en collegestukken

  Besluit

  Vastgesteld.

  01:23:02 - 01:23:52 - Jasper Bloem.
 19. 14

  01:23:20 - 01:23:52 - Jasper Bloem.
 20. 15

  01:35:17 - 01:37:24 - Yvonne ten Holder.
 21. 16

  De rekenkamercommissie stelt voor:
  1. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Informatiebeveiliging en privacy ’ over te nemen en;
  2. Het college te verzoeken de aanbevelingen 1 tot en met 5 uit te voeren;
  3. Als college en raad gezamenlijk aanbeveling 6 uit te voeren en
  4. Als raad aanbeveling 7 uit te voeren

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:35:35 - 01:37:24 - Yvonne ten Holder.
  01:37:24 - 01:39:03 - Laura Werger
  01:39:04 - 01:39:28 - Yvonne ten Holder.
  01:39:30 - 01:42:26 - Laura Werger
  01:42:28 - 01:42:43 - Yvonne ten Holder.
  01:42:45 - 01:44:29 - Laura Werger
  01:44:30 - 01:44:45 - Yvonne ten Holder.
  01:44:46 - 01:45:33 - Perry Boersbroek
  01:45:35 - 01:45:40 - Yvonne ten Holder.
  01:45:51 - 01:46:58 - Petra Ackermans
  01:47:01 - 01:47:06 - Yvonne ten Holder.
  01:47:15 - 01:48:57 - Abel van Dijken
  01:49:00 - 01:49:14 - Yvonne ten Holder.
  01:49:16 - 01:50:09 - Frans Manders
  01:50:11 - 01:50:24 - Yvonne ten Holder.
  01:50:28 - 01:52:09 - Wimar Jaeger
  01:52:09 - 01:52:11 - Yvonne ten Holder.
  01:52:11 - 01:52:44 - Laura Werger
  01:52:46 - 01:52:47 - Yvonne ten Holder.
  01:52:47 - 01:56:14 - Wimar Jaeger
  01:56:16 - 01:56:19 - Yvonne ten Holder.
  01:56:22 - 01:56:58 - Lindsey Stone
  01:57:00 - 01:58:13 - Wimar Jaeger
  01:58:15 - 01:58:16 - Yvonne ten Holder.
  01:58:18 - 01:58:29 - Petra Ackermans
  01:58:31 - 01:59:15 - Wimar Jaeger
  01:59:17 - 01:59:41 - Yvonne ten Holder.
 22. 17
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 23. 17.a

  De motie wordt (opnieuw) voor besluitvorming geagendeerd omdat er in de raadsvergadering van 3 juli 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen de motie zijn uitgebracht.

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), KiesBewustLokaal (1), VVD (2)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 18 stemmen voor en 9 stemmen tegen de motie uitgebracht.
  De fractie van GroenLinks heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Partij voor de Dieren, PvdA, D66, Stadspartij, GroenLinks, SP.
  Tegen: VVD, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie, CDA, Burgerbelang.

  Moties

  Titel
  Motie Tijdelijke steunregeling voor basisinstellingen naar 100% voor extra gemaakte energiekosten (2023-M0033)
  02:02:11 - 02:02:27 - Hella Godee
  02:02:27 - 02:03:10 - Hella Godee
  02:03:10 - 02:03:22 - Iris Vellema
  02:03:35 - 02:03:37 - Mark Purperhart
  02:03:39 - 02:03:42 - Gerard Pelgrim
  02:03:42 - 02:03:46 - Marloes Roerdink
  02:03:46 - 02:03:51 - Martine Westerik
  02:03:51 - 02:03:53 - Mart de Ridder
 24. 18
  Sluiting