Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 24 april 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:21:15 - 00:22:26 - Yvonne ten Holder
 2. 2

  00:22:09 - 00:22:26 - Yvonne ten Holder
  00:22:27 - 00:22:29 - Petra Ackermans
  00:22:48 - 00:22:49 - Jorn Lok
  00:22:49 - 00:23:27 - Jorn Lok
  00:23:49 - 00:24:13 - Mart de Ridder
  00:24:43 - 00:24:56 - Frans Manders
  00:24:56 - 00:25:00 - Petra Ackermans
  00:25:03 - 00:25:05 - Abel van Dijken
  00:25:05 - 00:25:07 - Abel van Dijken
  00:25:10 - 00:25:12 - Abel van Dijken
  00:25:12 - 00:25:13 - Abel van Dijken
  00:25:13 - 00:25:16 - Yvonne ten Holder
  00:25:16 - 00:25:22 - Abel van Dijken
  00:25:22 - 00:25:24 - Gerard Pelgrim
  00:25:24 - 00:25:28 - Marloes Roerdink
  00:25:28 - 00:25:29 - Addy Garritsen
  00:25:29 - 00:25:34 - Martine Westerik
  00:25:34 - 00:25:39 - Martine Westerik
  00:25:39 - 00:25:43 - Martine Westerik
  00:25:43 - 00:25:47 - Mart de Ridder
  00:25:47 - 00:25:51 - Iris Vellema
  00:25:51 - 00:25:53 - Marjolijn Moester
  00:25:53 - 00:26:00 - Jorn Lok
  00:26:43 - 00:26:47 - Petra Ackermans
  00:26:48 - 00:26:49 - Marloes Roerdink
  00:28:28 - 00:28:32 - Yvonne ten Holder
  00:28:37 - 00:28:56 - Petra Ackermans
  00:28:56 - 00:29:01 - Petra Ackermans
 3. 2.a

  Aangekondigde nieuwe amendementen:

  1. Samenwerkingsonderzoek en huisvestingsonderzoek bibliotheek en Hanzehof splitsen volgens het principe form follows function (CU - Abel van Dijken, VVD - Jorn Lok, Stadspartij - Gerard Pelgrim)
   Het amendement wordt betrokken bij het raadsvoorstel "Bestuursopdracht en kaderstellende notitie Hanzehof-complex en accommodatie bibliotheek" (agendapunt 12);
  2. Broederenkerk zonder bibliotheekfunctie (CU - Abel van Dijken, VVD - Jorn Lok, Stadspartij - Gerard Pelgrim)
   Het amendement wordt betrokken bij het raadsvoorstel "Bestuursopdracht en kaderstellende notitie Hanzehof-complex en accommodatie bibliotheek" (agendapunt 12);
  3. Tijdsplanning kadernotitie Hanzehof-complex en accommodatie bibliotheek (D66 - Yvonne ten Holder)
   Het amendement wordt betrokken bij het raadsvoorstel "Bestuursopdracht en kaderstellende notitie Hanzehof-complex en accommodatie bibliotheek" (agendapunt 12);
  4. Zinvol zijn in Zutphen (Partij voor de Dieren - Iris Vellema)
   Het amendement wordt betrokken bij het raadsvoorstel "Project Inwoner in beeld" (agendapunt 14).

  Aangekondigde nieuwe moties:

  1. Stap in Stap uit op elektrische rolletjes (ChristenUnie - Abel van Dijken, Kies Bewust Lokaal - Bert Jansen)
   De motie is vreemd aan de orde van de dag en wordt geagendeerd als agendapunt 15a.
  2. Stop verruiming sluitingstijden horeca en etenszaken (D66 - Bram Sommer)
   NB: Op 20 april heeft de fractie van D66 aangegeven de motie niet te zullen indienen in deze raadsvergadering. De motie is daarom van de agenda verwijderd.
  3. Behoud monumentale herberg Het Kanon (Kies Bewust Lokaal - Petra Ackermans, VVD - Jorn Lok)
   De motie is vreemd aan de orde van de dag en wordt geagendeerd als agendapunt 15b.
  4. Afkeuring handelen ziekenhuisbestuur Gelre Ziekenhuizen (alle fracties)
   De motie is vreemd aan de orde van de dag en wordt geagendeerd als agendapunt 15c.
  00:30:07 - 00:30:11 - Petra Ackermans
  00:30:11 - 00:30:38 - Mart de Ridder
  00:30:38 - 00:43:30 - Petra Ackermans
 4. 2.b

  Verzoek D66 om van hamerstuk Delegatiebesluit een bespreekstuk te maken -  NB: Dit verzoek is per 21 april niet meer van toepassing. Het raadsvoorstel kan wat D66 betreft een hamerstuk blijven.
  De fractie van D66 heeft in het Technisch Blok het verzoek gedaan het "Delegatiebesluit ex artikel 2.8 Omgevingswet en artikel 17c lid 13 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet" (agendapunt 9g) als bespreekstuk voor de raad te agenderen. In het Technisch Blok is voorgesteld dat de raad bij vaststelling van de agenda zelf een besluit neemt over dit verzoek. Het Presidium vindt dit een goede werkwijze.
  Dat betekent dat dit verzoek bij vaststelling van de agenda aan de raad wordt voorgelegd. Wanneer een meerderheid instemt, wordt het Delegatiebesluit een bespreekpunt op de raadsagenda van 24 april 2023.

  00:31:16 - 00:43:30 - Petra Ackermans
 5. 3

  1. Mevrouw Ellens, over het Schone Lucht Akkoord (zie agendapunt 9e)
  2. Stichting Stap in,stap uit, mevrouw M.W. (Willeke) van Veen (zie agendapunt 15a);
  3. Mevrouw Ten Velde, voorzitter "Zutphen Ontspant", over Basisontwerp verkabeling hoogspanningslijnen (zie agendapunt 13)
  4. Meneer RJ Tesink, eigenaar grond mast 43, over over Basisontwerp verkabeling hoogspanningslijnen (zie agendapunt 13). Zie aanvullende informatie in bijlage (NB: de heer Tesink heeft zich op 21 april afgemeld voor het spreekrecht.)
  5. De heer Van Broekhuijsen, over het Kanon (zie agendapunt 15b).
  6. Mevrouw Van den Bor, met een petitie handhavingsverzoek vuurwerk
  00:31:25 - 00:43:30 - Petra Ackermans
  00:43:30 - 00:44:16 - Marjolijn Moester
  00:44:16 - 00:45:25 - Marjolijn Moester
  00:45:25 - 00:46:29 - Marloes Roerdink
  00:46:29 - 00:47:26 - Dolf Logemann
  00:47:26 - 00:57:02 - Dolf Logemann
  00:57:02 - 00:57:55 - Marloes Roerdink
  00:57:55 - 01:00:33 - Joram van Donk
  01:00:33 - 01:00:46 - Joram van Donk
  01:00:46 - 01:00:51 - Joram van Donk
  01:00:51 - 01:00:52 - Tamim Mehdi
  01:00:52 - 01:00:55 - Joram van Donk
  01:00:55 - 01:00:57 - Abel van Dijken
  01:00:57 - 01:01:24 - Martine Westerik
  01:01:24 - 01:01:28 - Joram van Donk
  01:01:28 - 01:02:01 - Petra Ackermans
  01:02:01 - 01:02:18 - Joram van Donk
  01:02:18 - 01:03:02 - Petra Ackermans
  01:03:02 - 01:03:11 - Petra Ackermans
  01:03:11 - 01:11:31 - Yvonne ten Holder
 6. 4

  01:09:30 - 01:11:31 - Yvonne ten Holder
  01:11:35 - 01:11:54 - Jorn Lok
  01:11:54 - 01:12:14 - Rick Verschure.
  01:12:14 - 01:12:49 - Bram Sommer
  01:12:50 - 01:12:55 - Rick Verschure.
  01:12:55 - 01:13:20 - Rick Verschure.
  01:13:23 - 01:13:31 - Abel van Dijken
  01:13:31 - 01:14:02 - Rick Verschure.
  01:14:28 - 01:15:42 - Eva Boswinkel
  01:15:42 - 01:16:04 - Bram Sommer
  01:16:04 - 01:16:12 - Martine Westerik
  01:16:12 - 01:17:03 - Jorn Lok
  01:17:06 - 01:18:45 - Wimar Jaeger
  01:18:49 - 01:18:57 - Jorn Lok
  01:18:57 - 01:19:08 - Wimar Jaeger
 7. 5

  1. Vaaltstraat (Bram Sommer - D66);
  2. Personeelsbeleid (Jorn Lok - VVD);
  3. Het Kanon (Jorn Lok - VVD);
  4. Herinrichting Kanonsdijk (Burgerbelang)
  5. Parkeerverbod op de Breegraven (Burgerbelang)
  6. Fietsers vanuit het station en het fietspad in de Stationsstraat (D66, mevrouw Ten Holder)
  7. IJsselfestival (Bert Jansen - Kies Bewust Lokaal);
  8. Oude Wand (Petra Ackermans - Kies Bewust Lokaal);
  9. Verkeerssituatie Bieshorstlaan (Tamim Mehdi - PvdA);
  10. Vermeende homofobie t.a.v. huurders restaurant Thuis bij de Jongens (Hella Godee - GroenLinks)
  01:19:53 - 01:21:32 - Marloes Roerdink
  01:21:34 - 01:22:54 - Sjoerd Wannet
  01:22:54 - 01:23:56 - Marloes Roerdink
  01:23:59 - 01:24:36 - Sjoerd Wannet
  01:24:56 - 01:25:40 - Yvonne ten Holder
  01:25:49 - 01:27:01 - Sjoerd Wannet
  01:27:01 - 01:27:17 - Yvonne ten Holder
  01:27:18 - 01:27:28 - Sjoerd Wannet
  01:27:28 - 01:27:56 - Sjoerd Wannet
  01:27:56 - 01:28:13 - Yvonne ten Holder
  01:28:15 - 01:28:53 - Sjoerd Wannet
  01:28:54 - 01:29:20 - Tamim Mehdi
  01:29:23 - 01:29:44 - Sjoerd Wannet
  01:30:05 - 01:31:15 - Bert Jansen
  01:31:21 - 01:33:09 - Rick Verschure.
  01:33:19 - 01:34:25 - Bert Jansen
  01:34:25 - 01:34:26 - Bert Jansen
  01:34:26 - 01:35:12 - Rick Verschure.
  01:35:35 - 01:36:01 - Petra Ackermans
  01:36:06 - 01:36:11 - Petra Ackermans
  01:36:26 - 01:36:41 - Sjoerd Wannet
  01:36:41 - 01:38:01 - Petra Ackermans
  01:38:01 - 01:38:02 - Martine Westerik
  01:38:02 - 01:38:03 - Hella Godee
  01:38:05 - 01:38:27 - Hella Godee
  01:38:41 - 01:39:48 - Hella Godee
  01:39:48 - 01:40:06 - Petra Ackermans
  01:40:19 - 01:42:26 - Rick Verschure.
 8. 6

  Besluit

  Vastgesteld.

  01:41:17 - 01:42:26 - Rick Verschure.
 9. 7

  Besluit

  Vastgesteld.

  01:41:28 - 01:42:26 - Rick Verschure.
  01:42:26 - 01:42:46 - Lindsey Stone
  01:42:46 - 01:44:34 - Lindsey Stone
 10. 8

  Besluit

  Vastgesteld.

 11. 8.a.1

  De benoeming van de heer P.F. van der Hammen als raadslid voor de gemeente Zutphen kan voor kennisgeving worden aangenomen.

  01:39:53 - 01:40:06 - Petra Ackermans
 12. 8.a.2

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit kennis te nemen van de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen over ontwikkeling personeelsbestand.

 13. 8.a.3

  De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

 14. 8.a.4

  De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

 15. 8.a.5

  De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

 16. 8.a.6

  De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

 17. 8.a.7

  De informatie kan voor kennisgeving worden aangenomen.

 18. 9

  01:42:52 - 01:44:34 - Lindsey Stone
  01:44:34 - 01:46:30 - Petra Ackermans
  01:46:30 - 01:46:49 - Mart de Ridder
  01:46:51 - 01:47:31 - Mart de Ridder
  01:47:33 - 01:47:42 - Petra Ackermans
 19. 9.a

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Burgerbelang (2), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Partij voor de Dieren (2)

  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  1. De zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan "Hoveniersweg 11" vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan "Hoveniersweg 11" ten aanzien van de toelichting gewijzigd vast te stellen en  de regels en verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende  toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0102Hoveniersw11-vs01);
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  1. De zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan "Hoveniersweg 11" vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan "Hoveniersweg 11" ten aanzien van de toelichting gewijzigd vast te stellen en  de regels en verbeelding ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende  toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp0102Hoveniersw11-vs01);
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Aangenomen.
  Er zijn 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
  De fractie van de Partij voor de Dieren heeft een stemverklaring afgelegd.

 20. 9.b

  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:


  Besluitpunt 1
  Kennis te nemen van de projectopdracht gebiedsontwikkeling ‘De Kleine Linie’ (voorheen Noorderhaven Noord) en daarmee de verdere gebiedsontwikkeling van ‘De Kleine Linie’;


  Besluitpunt 2
  Een voorbereidings- en verwervingskrediet beschikbaar te stellen van €5,3 miljoen voor het uitwerken van de projectopdracht en de aankoop van percelen binnen het projectgebied en de kapitaallasten voor dit krediet (€ 63.600) te dekken uit de reserve Grondzaken exploitatieresultaten.


  Besluitpunt 3
  De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2023-09).


  Besluitpunt 4
  Het college besluit voorlopig geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55, eerste lid en artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid) op:
  511902 - Bijlage 0 memo afronding bestuursopdracht Noorderhaven-Noord def (GEHEIM)
  511902 - Bijlage 1 bij memo afronding bestuursopdracht NHN memo ontwikkelstrategie NHN (GEHEIM)
  511902 - Bijlage 2 bij memo afronding bestuursopdracht NHN 85183 Memo financiële verkenning nov 2022 (GEHEIM)
  511902 - Bijlage 3 onderbouwing voorbereidings- en verwervingskrediet (GEHEIM)
  en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

  Besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:


  Besluitpunt 1
  Kennis te nemen van de projectopdracht gebiedsontwikkeling ‘De Kleine Linie’ (voorheen Noorderhaven Noord) en daarmee de verdere gebiedsontwikkeling van ‘De Kleine Linie’;


  Besluitpunt 2
  Een voorbereidings- en verwervingskrediet beschikbaar te stellen van €5,3 miljoen voor het uitwerken van de projectopdracht en de aankoop van percelen binnen het projectgebied en de kapitaallasten voor dit krediet (€ 63.600) te dekken uit de reserve Grondzaken exploitatieresultaten.


  Besluitpunt 3
  De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2023-09).


  Besluitpunt 4
  Het college besluit voorlopig geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55, eerste lid en artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid) op:
  511902 - Bijlage 0 memo afronding bestuursopdracht Noorderhaven-Noord def (GEHEIM)
  511902 - Bijlage 1 bij memo afronding bestuursopdracht NHN memo ontwikkelstrategie NHN (GEHEIM)
  511902 - Bijlage 2 bij memo afronding bestuursopdracht NHN 85183 Memo financiële verkenning nov 2022 (GEHEIM)
  511902 - Bijlage 3 onderbouwing voorbereidings- en verwervingskrediet (GEHEIM)
  en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

  Dit raadsvoorstel wordt besproken in de raad van 5 juni 2023.

 21. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (2), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  De reserve Energiecrisis tot 1 januari 2024 in stand te houden.

  Besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  De reserve Energiecrisis tot 1 januari 2024 in stand te houden.

  Aangenomen.

 22. 9.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (2), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  1. De bijgaande Verordening Toekomstbestendig Wonen VvE’s gemeente Zutphen 2023 vast te stellen.
  2. De bijgaande Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente Zutphen 2023 vast te stellen.
  3. Als cofinanciering voor leningen € 3.000.000,- gefaseerd in te leggen in een nieuw te openen rekening courant bij SVn van de gemeente Zutphen voor de "Toekomstbestendig Wonen gemeente Zutphen VvE" lening, onder het voorbehoud dat de raad de Verordening Toekomstbestendig Wonen VvE's gemeente Zutphen 2023 vaststelt.

  Besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  1. De bijgaande Verordening Toekomstbestendig Wonen VvE’s gemeente Zutphen 2023 vast te stellen.
  2. De bijgaande Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente Zutphen 2023 vast te stellen.
  3. Als cofinanciering voor leningen € 3.000.000,- gefaseerd in te leggen in een nieuw te openen rekening courant bij SVn van de gemeente Zutphen voor de "Toekomstbestendig Wonen gemeente Zutphen VvE" lening, onder het voorbehoud dat de raad de Verordening Toekomstbestendig Wonen VvE's gemeente Zutphen 2023 vaststelt.

  Aangenomen.

 23. 9.e

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Burgerbelang (2), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  KiesBewustLokaal (2)

  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  Het college toestemming te geven om het convenant Schone Lucht Akkoord, conform bijlage, aan te gaan en deze te ondertekenen nadat het budget daarvoor verkregen is en capaciteit is vrijgemaakt.

  Besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  Het college toestemming te geven om het convenant Schone Lucht Akkoord, conform bijlage, aan te gaan en deze te ondertekenen nadat het budget daarvoor verkregen is en capaciteit is vrijgemaakt.

  Aangenomen.
  Er zijn 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
  De fractie van Kies Bewust Lokaal heeft een stemverklaring afgelegd.

 24. 9.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (2), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  Om de ontheffing van het woonplaatsvereiste van wethouder Sjoerd Wannet te verlengen tot 16 oktober 2023.

  Besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  Om de ontheffing van het woonplaatsvereiste van wethouder Sjoerd Wannet te verlengen tot 16 oktober 2023.

  Aangenomen.
  De fractie van de SP heeft een stemverklaring afgelegd.

 25. 9.g

  Voor technische vragen (feitelijk, informatief van aard), kunnen raadsleden contact opnemen met behandelend ambtenaar Annemijn Tonen.
  Haar contactgegevens zijn 06-38213956 en a.tonen@zutphen.nl.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Burgerbelang (2), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  KiesBewustLokaal (2)

  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:


  Besluitpunt 1
  De bevoegdheid om het Omgevingsplan te wijzigen voor de volgende gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders:
  a. wijzigingen van technische aard, inclusief het corrigeren van verschrijvingen en verwijzingen in het Omgevingsplan;
  b. wijzigingen die nodig zijn vanwege (gewijzigde) hogere wet- en regelgeving;
  c. wijzigingen in de toelichting van het Omgevingsplan;
  d. het verwerken van omgevingsvergunningen nadat deze onherroepelijk in werking zijn getreden;
  e. wijzigingen die passen binnen wijzigingsbevoegdheden ex artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening zoals deze zijn opgenomen in van rechtswege in het Omgevingsplan opgenomen bestemmingsplannen;
  f. uitwerkingen die passen binnen de uitwerkingsplichten ex artikel 3.6 eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening zoals deze zijn opgenomen in van rechtswege in het Omgevingsplan opgenomen bestemmingsplannen;


  Besluitpunt 2
  De bevoegdheid tot het vertalen van vastgesteld beleid in het Omgevingsplan als bij vaststelling van het beleid akkoord is gegeven dat het college het betreffende beleid verder uitwerkt in (beleidsregels als onderdeel van) het Omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;


  Besluitpunt 3
  De bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;


  Besluitpunt 4
  Het delegatiebesluit in werking te laten treden op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt;


  Besluitpunt 5
  Het delegatiebesluit voor het Omgevingsplan Landelijk gebied in werking te laten treden op de dag na de datum van bekendmaking.

  Besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:


  Besluitpunt 1
  De bevoegdheid om het Omgevingsplan te wijzigen voor de volgende gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders:
  a. wijzigingen van technische aard, inclusief het corrigeren van verschrijvingen en verwijzingen in het Omgevingsplan;
  b. wijzigingen die nodig zijn vanwege (gewijzigde) hogere wet- en regelgeving;
  c. wijzigingen in de toelichting van het Omgevingsplan;
  d. het verwerken van omgevingsvergunningen nadat deze onherroepelijk in werking zijn getreden;
  e. wijzigingen die passen binnen wijzigingsbevoegdheden ex artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening zoals deze zijn opgenomen in van rechtswege in het Omgevingsplan opgenomen bestemmingsplannen;
  f. uitwerkingen die passen binnen de uitwerkingsplichten ex artikel 3.6 eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening zoals deze zijn opgenomen in van rechtswege in het Omgevingsplan opgenomen bestemmingsplannen;


  Besluitpunt 2
  De bevoegdheid tot het vertalen van vastgesteld beleid in het Omgevingsplan als bij vaststelling van het beleid akkoord is gegeven dat het college het betreffende beleid verder uitwerkt in (beleidsregels als onderdeel van) het Omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;


  Besluitpunt 3
  De bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;


  Besluitpunt 4
  Het delegatiebesluit in werking te laten treden op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt;


  Besluitpunt 5
  Het delegatiebesluit voor het Omgevingsplan Landelijk gebied in werking te laten treden op de dag na de datum van bekendmaking.

  Aangenomen.
  Er zijn 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
  De fractie van Kies Bewust Lokaal heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, VVD
  Tegen: KBL

 26. 10
  Bespreekstukken
 27. 11

  De raad van de gemeente Zutphen besluit dat:
  1. Het college een gemeentefunctionaris ‘Zutphens Energiepact’ aanstelt;
  2. De gemeentefunctionaris ‘Zutphens Energiepact’ het initiatief neemt tot het uiterlijk in juni 2023 oprichten van een samenwerkingsverband op basis van een ‘Zutphens Energiepact’, zoals omschreven in de toelichting van dit initiatiefvoorstel;
  3. De gemeente Zutphen, als haar bijdrage aan dit Zutphens Energiepact, in principe in maart 2024 start met de pilot ‘Zon voor Allen’, zoals omschreven in de toelichting van dit initiatiefvoorstel;
  4. Het college ten behoeve de uitvoering van de pilot ‘Zon voor Allen’ in september 2023 met een projectplan en financieringsvoorstel naar de raad komt;
  5. Het college samen met de raad, inwoners en partners uit het Zutphens Energiepact de uitvoering van het Zutphens Energiepact, inclusief de ‘Zon voor Allen’-pilot, in september 2024 evalueert;
  6. Na evaluatie het voortbestaan van het Zutphens Energiepact en de uitvoering van het ‘Zon voor Allen’ plan als structureel beleid wordt opgenomen in de meerjarenbegroting 2025 - 2028;
  7. Financiële dekking ten behoeve van de eerste uitvoering van bovenstaande besluitpunten (aanstelling gemeentefunctionaris, opstellen projectplan “ Zon voor Allen”), wordt eenmalig 120.000 euro onttrokken uit de reserve Energiecrisis en/of het begrotingsoverschot.

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  Partij voor de Dieren (2), SP (3)
  tegen
  Burgerbelang (2), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 5 stemmen voor en 22 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
  De fracties van Burgerbelang, GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: SP, PvdD
  Tegen: KBL, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, VVD

  Verworpen.
  Er zijn 5 stemmen voor en 22 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
  De fracties van Burgerbelang, GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: SP, PvdD
  Tegen: KBL, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, VVD

  01:49:59 - 01:53:06 - Gert Müller
  01:53:09 - 01:55:21 - Mark Purperhart
  01:55:21 - 01:56:17 - Mart de Ridder
  01:56:17 - 01:56:19 - Mart de Ridder
  01:56:19 - 01:59:05 - Mark Purperhart
  01:59:09 - 02:02:21 - Iris Vellema
  02:02:24 - 02:05:28 - Petra Ackermans
  02:05:28 - 02:06:06 - Mart de Ridder
  02:06:06 - 02:09:08 - Petra Ackermans
  02:09:08 - 02:11:33 - Petra Ackermans
  02:11:33 - 02:11:37 - Martine Westerik
  02:11:37 - 02:11:51 - Mart de Ridder
  02:11:51 - 02:11:57 - Martine Westerik
  02:11:57 - 02:12:22 - Mart de Ridder
  02:12:22 - 02:16:06 - Mart de Ridder
  02:16:24 - 02:18:32 - René Hissink
  02:18:57 - 02:20:41 - Gerard Pelgrim
  02:21:04 - 02:22:12 - Abel van Dijken
  02:22:12 - 02:22:23 - Gert Müller
  02:22:23 - 02:27:44 - Gert Müller
  02:27:44 - 02:29:12 - Iris Vellema
  02:29:12 - 02:29:29 - Petra Ackermans
  02:29:29 - 02:29:31 - Petra Ackermans
  02:29:31 - 02:29:59 - Petra Ackermans
  02:29:59 - 02:30:04 - Petra Ackermans
  02:30:04 - 02:31:09 - Petra Ackermans
  02:31:09 - 02:33:16 - Petra Ackermans
  02:33:16 - 02:34:53 - Gerard Pelgrim
  02:34:53 - 02:35:02 - Abel van Dijken
  02:35:02 - 02:35:15 - Yvonne ten Holder
  02:35:15 - 02:35:24 - Dolf Logemann
  02:35:24 - 02:36:17 - Addy Garritsen
  02:36:17 - 02:36:39 - Yvonne ten Holder
  02:36:39 - 02:37:17 - Addy Garritsen
  02:37:21 - 02:38:32 - Dolf Logemann
  02:38:32 - 02:39:56 - Yvonne ten Holder
  02:39:56 - 02:40:27 - Frans Manders
  02:40:27 - 02:41:12 - Mart de Ridder
  02:41:24 - 02:41:29 - Petra Ackermans
  02:41:29 - 02:41:30 - Yvonne ten Holder
  02:41:30 - 02:41:33 - Abel van Dijken
  02:41:33 - 02:41:35 - Mark Purperhart
  02:41:35 - 02:41:38 - Gerard Pelgrim
  02:41:38 - 02:41:40 - Marloes Roerdink
  02:41:40 - 02:41:42 - Martine Westerik
  02:41:42 - 02:41:45 - Mart de Ridder
  02:41:45 - 02:41:47 - Iris Vellema
  02:41:47 - 02:41:48 - Marjolijn Moester
  02:41:48 - 02:42:47 - Jorn Lok
  02:42:47 - 02:43:24 - Mart de Ridder
  02:43:24 - 02:43:35 - Marloes Roerdink
  02:43:35 - 02:43:47 - Yvonne ten Holder
  02:43:47 - 02:44:00 - Mart de Ridder
  02:44:00 - 02:44:24 - Petra Ackermans
  02:44:24 - 02:44:32 - Marloes Roerdink
  02:44:32 - 02:44:33 - Martine Westerik
  02:44:33 - 02:44:55 - Yvonne ten Holder
  02:44:55 - 02:45:20 - Petra Ackermans
  02:45:20 - 02:46:44 - Marjolijn Moester
  02:46:54 - 02:53:51 - Abel van Dijken
  02:54:03 - 02:57:20 - Yvonne ten Holder
  02:57:20 - 02:58:45 - Abel van Dijken
  02:58:45 - 02:59:10 - Abel van Dijken
  02:59:10 - 03:01:00 - Yvonne ten Holder
  03:01:00 - 03:01:41 - Abel van Dijken
 28. 12.a

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (1), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (2), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (1), PvdA (4)

  Besluit

  Verworpen.
  Bij hoofdelijke stemming zijn 12 stemmen voor en 15 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: KBL (1), ChristenUnie, CDA, Stadspartij, SP, PvdD, VVD
  Tegen: KBL (1), D66, Burgerbelang, GroenLinks, PvdA

  03:01:22 - 03:01:41 - Abel van Dijken
  03:01:41 - 03:03:13 - Yvonne ten Holder
  03:03:24 - 03:04:43 - Laura Werger
  03:04:43 - 03:04:47 - Jorn Lok
  03:04:47 - 03:04:57 - Laura Werger
  03:04:57 - 03:06:19 - Laura Werger
  03:06:19 - 03:07:26 - Laura Werger
  03:07:57 - 03:09:08 - Frans Manders
  03:09:08 - 03:09:09 - Frans Manders
  03:09:09 - 03:10:24 - Abel van Dijken
  03:10:24 - 03:10:27 - Frans Manders
  03:10:27 - 03:11:09 - Abel van Dijken
  03:11:09 - 03:11:15 - Abel van Dijken
  03:11:15 - 03:12:07 - Abel van Dijken
  03:12:07 - 03:12:39 - Mart de Ridder
  03:12:39 - 03:13:00 - Yvonne ten Holder
  03:13:00 - 03:13:03 - Frans Manders
  03:13:03 - 03:13:04 - Yvonne ten Holder
  03:13:04 - 03:13:11 - Frans Manders
  03:13:11 - 03:13:14 - Mart de Ridder
  03:13:14 - 03:13:24 - Marjolijn Moester
  03:13:24 - 03:13:36 - Mart de Ridder
  03:13:36 - 03:13:59 - Frans Manders
  03:14:12 - 03:18:20 - Mart de Ridder
  03:18:50 - 03:20:19 - Hella Godee
  03:20:19 - 03:22:29 - Abel van Dijken
  03:22:29 - 03:23:30 - Laura Werger
  03:23:30 - 03:24:01 - Hella Godee
  03:24:03 - 03:24:47 - Hella Godee
  03:24:54 - 03:25:42 - Gerard Pelgrim
  03:25:42 - 03:25:52 - Hella Godee
  03:25:52 - 03:26:49 - Hella Godee
  03:26:49 - 03:27:59 - Hella Godee
  03:28:14 - 03:29:51 - Marloes Roerdink
  03:29:58 - 03:30:00 - Abel van Dijken
  03:30:00 - 03:30:16 - Marloes Roerdink
  03:30:16 - 03:31:08 - Marloes Roerdink
  03:31:08 - 03:31:44 - Abel van Dijken
  03:31:44 - 03:32:39 - Marloes Roerdink
  03:32:40 - 03:32:55 - Abel van Dijken
  03:32:55 - 03:33:47 - Abel van Dijken
  03:33:47 - 03:33:50 - Abel van Dijken
  03:33:50 - 03:34:28 - Marloes Roerdink
  03:34:28 - 03:34:37 - Abel van Dijken
  03:34:40 - 03:34:55 - Marloes Roerdink
  03:34:59 - 03:37:39 - Gerard Pelgrim
  03:38:01 - 03:40:14 - Mark Purperhart
  03:40:35 - 03:43:10 - Iris Vellema
  03:43:18 - 03:50:19 - Bert Jansen
  03:50:20 - 03:51:29 - Sjoerd Wannet
  03:51:29 - 03:51:39 - Abel van Dijken
  03:51:39 - 03:51:41 - Sjoerd Wannet
  03:51:41 - 03:54:56 - Sjoerd Wannet
  03:54:58 - 03:55:08 - Abel van Dijken
  03:55:08 - 03:55:10 - Sjoerd Wannet
  03:55:10 - 03:55:44 - Sjoerd Wannet
  03:55:44 - 03:56:13 - Gerard Pelgrim
  03:56:13 - 03:56:51 - Sjoerd Wannet
  03:56:51 - 03:57:20 - Gerard Pelgrim
  03:57:20 - 03:57:45 - Bert Jansen
  03:57:47 - 03:58:31 - Sjoerd Wannet
  03:58:31 - 03:59:12 - Bert Jansen
  03:59:12 - 03:59:24 - Bert Jansen
  03:59:31 - 04:00:13 - Mart de Ridder
  04:00:13 - 04:00:49 - Sjoerd Wannet
  04:02:07 - 04:02:26 - Laura Werger
  04:02:26 - 04:02:42 - Laura Werger
  04:03:08 - 04:03:17 - Bert Jansen
  04:03:17 - 04:03:22 - Bert Jansen
  04:03:37 - 04:03:43 - Bert Jansen
  04:03:43 - 04:03:46 - Petra Ackermans
  04:03:46 - 04:03:47 - Bram Sommer
  04:03:47 - 04:03:52 - Pieter van der Hammen
  04:04:00 - 04:04:03 - Pieter van der Hammen
  04:04:03 - 04:04:07 - Yvonne ten Holder
  04:04:07 - 04:04:09 - Mark Purperhart
  04:04:09 - 04:04:15 - Gerard Pelgrim
  04:04:15 - 04:04:19 - Marloes Roerdink
  04:04:19 - 04:04:21 - Addy Garritsen
  04:04:21 - 04:04:25 - Hella Godee
  04:04:25 - 04:04:26 - Irene Kleinrensink
  04:04:26 - 04:04:31 - Dolf Logemann
  04:04:31 - 04:04:32 - Martine Westerik
  04:04:32 - 04:04:33 - Joram van Donk
  04:04:33 - 04:04:36 - Stefano de Groen
  04:04:36 - 04:04:38 - Mart de Ridder
  04:04:38 - 04:04:41 - Gert Müller
  04:04:41 - 04:04:43 - Lindsey Stone
  04:04:43 - 04:04:44 - Iris Vellema
  04:04:44 - 04:04:48 - Arne Bouma
  04:04:48 - 04:04:50 - Frans Manders
  04:04:50 - 04:04:51 - Marjolijn Moester
  04:04:51 - 04:04:53 - Tamim Mehdi
  04:04:53 - 04:04:56 - Jorn Lok
  04:04:56 - 04:05:43 - Laura Werger
  04:05:43 - 04:05:46 - Bert Jansen
  04:05:46 - 04:05:47 - Petra Ackermans
  04:05:47 - 04:05:49 - Bram Sommer
  04:05:49 - 04:05:51 - Pieter van der Hammen
  04:05:51 - 04:05:59 - Yvonne ten Holder
 29. 12.b

  Stemuitslag

  voor 37%
  tegen 63%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (2), D66 (3), GroenLinks (5), PvdA (4), SP (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Bij hoofdelijke stemming zijn 10 stemmen voor en 17 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: KBL, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, PvdD, VVD
  Tegen: D66, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdA

  04:05:53 - 04:05:59 - Yvonne ten Holder
  04:06:03 - 04:06:20 - Pieter van der Hammen
  04:06:20 - 04:06:22 - Mark Purperhart
  04:06:22 - 04:06:31 - Gerard Pelgrim
  04:06:31 - 04:06:33 - Marloes Roerdink
  04:06:33 - 04:06:35 - Addy Garritsen
  04:06:35 - 04:06:36 - Hella Godee
  04:06:36 - 04:06:38 - Dolf Logemann
  04:06:38 - 04:06:39 - Irene Kleinrensink
  04:06:39 - 04:06:42 - Dolf Logemann
  04:06:42 - 04:06:43 - Martine Westerik
  04:06:43 - 04:06:44 - Joram van Donk
  04:06:44 - 04:06:47 - Stefano de Groen
  04:06:47 - 04:06:49 - Mart de Ridder
  04:06:49 - 04:06:51 - Gert Müller
  04:06:51 - 04:06:53 - Lindsey Stone
  04:06:53 - 04:06:55 - Iris Vellema
  04:06:55 - 04:06:58 - Frans Manders
  04:06:58 - 04:07:00 - Arne Bouma
  04:07:00 - 04:07:02 - Frans Manders
  04:07:02 - 04:07:04 - Marjolijn Moester
  04:07:04 - 04:07:05 - Tamim Mehdi
  04:07:05 - 04:07:06 - Frans Manders
  04:07:06 - 04:07:07 - Jorn Lok
  04:07:07 - 04:07:08 - Frans Manders
  04:07:08 - 04:07:28 - Laura Werger
  04:08:54 - 04:09:01 - Yvonne ten Holder
  04:09:04 - 04:09:19 - Yvonne ten Holder
  04:09:19 - 04:09:28 - Petra Ackermans
  04:09:28 - 04:09:33 - Yvonne ten Holder
  04:09:33 - 04:09:35 - Mark Purperhart
  04:09:35 - 04:09:37 - Gerard Pelgrim
  04:09:37 - 04:09:39 - Marloes Roerdink
  04:09:39 - 04:09:41 - Martine Westerik
  04:09:41 - 04:09:42 - Mart de Ridder
  04:09:42 - 04:09:44 - Iris Vellema
  04:09:44 - 04:09:45 - Iris Vellema
  04:09:45 - 04:09:46 - Marjolijn Moester
  04:09:46 - 04:10:17 - Jorn Lok
  04:10:17 - 04:10:44 - Gerard Pelgrim
  04:11:06 - 04:11:23 - Petra Ackermans
  04:11:33 - 04:11:38 - Petra Ackermans
  04:11:38 - 04:11:42 - Yvonne ten Holder
  04:11:42 - 04:11:44 - Mark Purperhart
  04:11:44 - 04:11:46 - Gerard Pelgrim
  04:11:46 - 04:11:48 - Marloes Roerdink
  04:11:48 - 04:11:50 - Martine Westerik
  04:11:50 - 04:11:52 - Mart de Ridder
  04:11:52 - 04:11:55 - Iris Vellema
  04:11:55 - 04:11:57 - Marjolijn Moester
  04:11:57 - 04:12:34 - Jorn Lok
  04:12:36 - 04:14:24 - Abel van Dijken
 30. 12.c

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  Burgerbelang (2), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), SP (3), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 18 stemmen voor en 9 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: D66, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, PvdD, PvdA
  Tegen: KBL, ChristenUnie, SP, VVD

 31. 12.d

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Burgerbelang (2), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), SP (3)

  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  De bijgaande “Kaderstellende notitie bestuursopdracht Hanzehof-complex en accommodatie bibliotheek” vast te stellen.

  Besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  De bijgaande “Kaderstellende notitie bestuursopdracht Hanzehof-complex en accommodatie bibliotheek” vast te stellen.

  Aangenomen.
  Er zijn 21 stemmen voor en 6 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
  De fracties van VVD, Stadspartij, ChristenUnie en KBL hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: D66, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, PvdD, PvdA, VVD
  Tegen: KBL, ChristenUnie, SP

  Amendementen

  Titel
  Tijdsplanning kadernotitie Hanzehof-complex en accommodatie bibliotheek
 32. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (2), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het door TenneT opgeleverde Basisontwerp Verkabeling vast te stellen.
  2. Een budget beschikbaar te stellen van € 1.450.000,- voor de voortzetting van de volgende projectfase verkabeling en dit bedrag te dekken uit de reserve verkabeling hoogspanningslijnen.
  3. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2023-02).
  4. De huidige wijze van opbouw van de reserve verkabeling hoogspanningslijnen te continueren totdat een reserve van € 6,8 miljoen is bereikt.
  5. Een onderzoek naar de haalbaarheid van een klimaatpark uit te voeren.

  Besluit

  1. Het door TenneT opgeleverde Basisontwerp Verkabeling vast te stellen.
  2. Een budget beschikbaar te stellen van € 1.450.000,- voor de voortzetting van de volgende projectfase verkabeling en dit bedrag te dekken uit de reserve verkabeling hoogspanningslijnen.
  3. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2023-02).
  4. De huidige wijze van opbouw van de reserve verkabeling hoogspanningslijnen te continueren totdat een reserve van € 6,8 miljoen is bereikt.
  5. Een onderzoek naar de haalbaarheid van een klimaatpark uit te voeren.

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  03:29:39 - 03:29:51 - Marloes Roerdink
  03:29:58 - 03:30:00 - Abel van Dijken
  03:30:00 - 03:30:16 - Marloes Roerdink
  03:30:16 - 03:31:08 - Marloes Roerdink
  03:31:08 - 03:31:44 - Abel van Dijken
  03:31:44 - 03:32:39 - Marloes Roerdink
  03:32:40 - 03:32:55 - Abel van Dijken
  03:32:55 - 03:33:47 - Abel van Dijken
  03:33:47 - 03:33:50 - Abel van Dijken
  03:33:50 - 03:34:28 - Marloes Roerdink
  03:34:28 - 03:34:37 - Abel van Dijken
  03:34:40 - 03:34:55 - Marloes Roerdink
  03:34:59 - 03:37:39 - Gerard Pelgrim
  03:38:01 - 03:40:14 - Mark Purperhart
  03:40:35 - 03:43:10 - Iris Vellema
  03:43:18 - 03:50:19 - Bert Jansen
  03:50:20 - 03:51:29 - Sjoerd Wannet
  03:51:29 - 03:51:39 - Abel van Dijken
  03:51:39 - 03:51:41 - Sjoerd Wannet
  03:51:41 - 03:54:56 - Sjoerd Wannet
  03:54:58 - 03:55:08 - Abel van Dijken
  03:55:08 - 03:55:10 - Sjoerd Wannet
  03:55:10 - 03:55:44 - Sjoerd Wannet
  03:55:44 - 03:56:13 - Gerard Pelgrim
  03:56:13 - 03:56:51 - Sjoerd Wannet
  03:56:51 - 03:57:20 - Gerard Pelgrim
  03:57:20 - 03:57:45 - Bert Jansen
  03:57:47 - 03:58:31 - Sjoerd Wannet
  03:58:31 - 03:59:12 - Bert Jansen
  03:59:12 - 03:59:24 - Bert Jansen
  03:59:31 - 04:00:13 - Mart de Ridder
  04:00:13 - 04:00:49 - Sjoerd Wannet
  04:02:07 - 04:02:26 - Laura Werger
  04:02:26 - 04:02:42 - Laura Werger
  04:03:08 - 04:03:17 - Bert Jansen
  04:03:17 - 04:03:22 - Bert Jansen
  04:03:37 - 04:03:43 - Bert Jansen
  04:03:43 - 04:03:46 - Petra Ackermans
  04:03:46 - 04:03:47 - Bram Sommer
  04:03:47 - 04:03:52 - Pieter van der Hammen
  04:04:00 - 04:04:03 - Pieter van der Hammen
  04:04:03 - 04:04:07 - Yvonne ten Holder
  04:04:07 - 04:04:09 - Mark Purperhart
  04:04:09 - 04:04:15 - Gerard Pelgrim
  04:04:15 - 04:04:19 - Marloes Roerdink
  04:04:19 - 04:04:21 - Addy Garritsen
  04:04:21 - 04:04:25 - Hella Godee
  04:04:25 - 04:04:26 - Irene Kleinrensink
  04:04:26 - 04:04:31 - Dolf Logemann
  04:04:31 - 04:04:32 - Martine Westerik
  04:04:32 - 04:04:33 - Joram van Donk
  04:04:33 - 04:04:36 - Stefano de Groen
  04:04:36 - 04:04:38 - Mart de Ridder
  04:04:38 - 04:04:41 - Gert Müller
  04:04:41 - 04:04:43 - Lindsey Stone
  04:04:43 - 04:04:44 - Iris Vellema
  04:04:44 - 04:04:48 - Arne Bouma
  04:04:48 - 04:04:50 - Frans Manders
  04:04:50 - 04:04:51 - Marjolijn Moester
  04:04:51 - 04:04:53 - Tamim Mehdi
  04:04:53 - 04:04:56 - Jorn Lok
  04:04:56 - 04:05:43 - Laura Werger
  04:05:43 - 04:05:46 - Bert Jansen
  04:05:46 - 04:05:47 - Petra Ackermans
  04:05:47 - 04:05:49 - Bram Sommer
  04:05:49 - 04:05:51 - Pieter van der Hammen
  04:05:51 - 04:05:59 - Yvonne ten Holder
  04:06:03 - 04:06:20 - Pieter van der Hammen
  04:06:20 - 04:06:22 - Mark Purperhart
  04:06:22 - 04:06:31 - Gerard Pelgrim
  04:06:31 - 04:06:33 - Marloes Roerdink
  04:06:33 - 04:06:35 - Addy Garritsen
  04:06:35 - 04:06:36 - Hella Godee
  04:06:36 - 04:06:38 - Dolf Logemann
  04:06:38 - 04:06:39 - Irene Kleinrensink
  04:06:39 - 04:06:42 - Dolf Logemann
  04:06:42 - 04:06:43 - Martine Westerik
  04:06:43 - 04:06:44 - Joram van Donk
  04:06:44 - 04:06:47 - Stefano de Groen
  04:06:47 - 04:06:49 - Mart de Ridder
  04:06:49 - 04:06:51 - Gert Müller
  04:06:51 - 04:06:53 - Lindsey Stone
  04:06:53 - 04:06:55 - Iris Vellema
  04:06:55 - 04:06:58 - Frans Manders
  04:06:58 - 04:07:00 - Arne Bouma
  04:07:00 - 04:07:02 - Frans Manders
  04:07:02 - 04:07:04 - Marjolijn Moester
  04:07:04 - 04:07:05 - Tamim Mehdi
  04:07:05 - 04:07:06 - Frans Manders
  04:07:06 - 04:07:07 - Jorn Lok
  04:07:07 - 04:07:08 - Frans Manders
  04:07:08 - 04:07:28 - Laura Werger
  04:08:54 - 04:09:01 - Yvonne ten Holder
  04:09:04 - 04:09:19 - Yvonne ten Holder
  04:09:19 - 04:09:28 - Petra Ackermans
  04:09:28 - 04:09:33 - Yvonne ten Holder
  04:09:33 - 04:09:35 - Mark Purperhart
  04:09:35 - 04:09:37 - Gerard Pelgrim
  04:09:37 - 04:09:39 - Marloes Roerdink
  04:09:39 - 04:09:41 - Martine Westerik
  04:09:41 - 04:09:42 - Mart de Ridder
  04:09:42 - 04:09:44 - Iris Vellema
  04:09:44 - 04:09:45 - Iris Vellema
  04:09:45 - 04:09:46 - Marjolijn Moester
  04:09:46 - 04:10:17 - Jorn Lok
  04:10:17 - 04:10:44 - Gerard Pelgrim
  04:11:06 - 04:11:23 - Petra Ackermans
  04:11:33 - 04:11:38 - Petra Ackermans
  04:11:38 - 04:11:42 - Yvonne ten Holder
  04:11:42 - 04:11:44 - Mark Purperhart
  04:11:44 - 04:11:46 - Gerard Pelgrim
  04:11:46 - 04:11:48 - Marloes Roerdink
  04:11:48 - 04:11:50 - Martine Westerik
  04:11:50 - 04:11:52 - Mart de Ridder
  04:11:52 - 04:11:55 - Iris Vellema
  04:11:55 - 04:11:57 - Marjolijn Moester
  04:11:57 - 04:12:34 - Jorn Lok
  04:12:36 - 04:14:24 - Abel van Dijken
  04:14:37 - 04:16:12 - Jasper Bloem.
  04:16:26 - 04:17:11 - Abel van Dijken
  04:17:19 - 04:18:04 - Jasper Bloem.
  04:18:55 - 04:19:43 - Dolf Logemann
  04:19:43 - 04:20:29 - Marjolijn Moester
  04:20:35 - 04:20:54 - Yvonne ten Holder
  04:21:10 - 04:21:13 - Petra Ackermans
  04:21:13 - 04:21:17 - Yvonne ten Holder
  04:21:17 - 04:21:19 - Mark Purperhart
  04:21:19 - 04:21:25 - Gerard Pelgrim
  04:21:25 - 04:21:28 - Martine Westerik
  04:21:28 - 04:21:31 - Mart de Ridder
  04:21:31 - 04:21:34 - Iris Vellema
  04:21:34 - 04:21:35 - Marjolijn Moester
  04:21:35 - 04:21:38 - Jorn Lok
  04:22:34 - 04:23:12 - Petra Ackermans
  04:23:12 - 04:23:25 - Yvonne ten Holder
  04:23:25 - 04:23:41 - Petra Ackermans
  04:23:41 - 04:27:34 - Petra Ackermans
  04:27:34 - 04:27:38 - Petra Ackermans
  04:27:52 - 04:27:58 - Mart de Ridder
  04:34:58 - 04:36:36 - Petra Ackermans
  04:36:36 - 04:36:43 - Martine Westerik
  04:36:43 - 04:37:00 - Marloes Roerdink
  04:37:04 - 04:37:15 - Petra Ackermans
  04:37:15 - 04:37:49 - Mart de Ridder
  04:37:49 - 04:38:11 - Martine Westerik
  04:38:18 - 04:38:42 - Martine Westerik
  04:38:42 - 04:38:55 - Petra Ackermans
  04:38:55 - 04:39:45 - Petra Ackermans
  04:39:52 - 04:39:54 - Mark Purperhart
  04:39:54 - 04:39:56 - Gerard Pelgrim
  04:39:56 - 04:40:03 - Marloes Roerdink
  04:40:03 - 04:40:05 - Martine Westerik
  04:40:05 - 04:40:09 - Mart de Ridder
  04:40:09 - 04:40:11 - Iris Vellema
  04:40:11 - 04:40:38 - Marjolijn Moester
  04:40:40 - 04:42:49 - Petra Ackermans
  04:42:49 - 04:43:58 - Petra Ackermans
  04:44:08 - 04:47:24 - Jorn Lok
  04:47:24 - 04:47:30 - Jorn Lok
  04:47:30 - 04:48:06 - Marloes Roerdink
  04:48:06 - 04:48:11 - Jorn Lok
  04:48:11 - 04:48:41 - Jorn Lok
  04:48:41 - 04:48:52 - Marloes Roerdink
  04:48:52 - 04:49:12 - Jorn Lok
  04:49:12 - 04:49:21 - Marloes Roerdink
  04:49:21 - 04:49:31 - Jorn Lok
  04:49:31 - 04:49:40 - Marloes Roerdink
  04:49:40 - 04:50:48 - Jorn Lok
  04:51:26 - 04:55:37 - Jasper Bloem.
  04:55:37 - 04:56:43 - Petra Ackermans
  04:56:43 - 04:57:28 - Jasper Bloem.
  04:57:28 - 04:57:50 - Petra Ackermans
  04:57:50 - 04:58:33 - Jasper Bloem.
  04:58:33 - 04:59:04 - Petra Ackermans
  04:59:04 - 05:00:11 - Jasper Bloem.
  05:00:11 - 05:00:38 - Petra Ackermans
  05:00:41 - 05:01:08 - Jorn Lok
  05:01:08 - 05:01:28 - Jorn Lok
  05:01:28 - 05:01:51 - Jasper Bloem.
  05:01:51 - 05:01:52 - Jasper Bloem.
  05:01:52 - 05:02:31 - Jorn Lok
  05:02:31 - 05:02:59 - Jasper Bloem.
  05:02:59 - 05:03:59 - Petra Ackermans
  05:03:59 - 05:04:44 - Mart de Ridder
  05:05:02 - 05:09:42 - Mart de Ridder
  05:10:13 - 05:11:55 - Arne Bouma
  05:12:13 - 05:13:40 - Petra Ackermans
  05:13:58 - 05:15:31 - Jasper Bloem.
  05:16:14 - 05:16:32 - Jorn Lok
  05:16:32 - 05:16:33 - Martine Westerik
  05:17:32 - 05:20:19 - Dolf Logemann
  05:20:32 - 05:22:17 - Iris Vellema
  05:22:37 - 05:25:05 - Bert Jansen
  05:25:23 - 05:26:02 - Frans Manders
  05:26:15 - 05:27:02 - Iris Vellema
  05:27:02 - 05:27:03 - Frans Manders
  05:27:04 - 05:27:39 - Iris Vellema
  05:27:40 - 05:28:50 - Addy Garritsen
  05:28:50 - 05:30:44 - Sjoerd Wannet
  05:30:58 - 05:31:10 - Bert Jansen
  05:31:20 - 05:31:38 - Bert Jansen
  05:32:46 - 05:35:16 - Iris Vellema
  05:35:40 - 05:37:57 - Petra Ackermans
  05:38:34 - 05:38:48 - Joram van Donk
  05:39:18 - 05:41:49 - Eva Boswinkel
 33. 14.a

  Stemuitslag

  voor 31%
  tegen 69%
  voor
  KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (2), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 8 stemmen voor en 18 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
  De fracties van VVD, KBL, D66 en Stadspartij hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: KBL, Stadspartij, SP, PvdD
  Tegen: D66, CDA, Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, VVD

  05:39:36 - 05:41:49 - Eva Boswinkel
  05:42:14 - 05:43:13 - Iris Vellema
  05:43:48 - 05:44:15 - Eva Boswinkel
  05:44:25 - 05:44:45 - Petra Ackermans
  05:44:45 - 05:45:14 - Eva Boswinkel
  05:45:31 - 05:45:40 - Jorn Lok
  05:45:40 - 05:45:54 - Jorn Lok
  05:45:57 - 05:46:09 - Petra Ackermans
  05:46:18 - 05:46:37 - Yvonne ten Holder
  05:46:37 - 05:46:48 - Gerard Pelgrim
  05:47:11 - 05:47:15 - Petra Ackermans
  05:47:15 - 05:47:22 - Yvonne ten Holder
  05:47:22 - 05:47:25 - Mark Purperhart
  05:47:25 - 05:47:28 - Gerard Pelgrim
  05:47:28 - 05:47:31 - Marloes Roerdink
  05:47:31 - 05:47:34 - Martine Westerik
  05:47:34 - 05:47:38 - Mart de Ridder
  05:47:38 - 05:47:41 - Iris Vellema
  05:47:41 - 05:47:43 - Marjolijn Moester
  05:47:43 - 05:49:03 - Jorn Lok
 34. 14.b

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:
  1. De Kaderstellende notitie project ‘Inwoner in Beeld’ vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van het Plan van aanpak Inwoner in Beeld 2023 - 2025;
  3. Akkoord te gaan met de projectkosten van €3.000.000 voor de totale looptijd van 3 jaar voor de uitvoering van het Plan van aanpak Inwoner in Beeld;
  4. Een bedrag van €2.000.000, zijnde het resultaat op de BUIG 2022, te onttrekken aan het voordelige rekeningresultaat 2022 en te doteren aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve inwoner in beeld;
  5. Voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks een budget van €500.000 (als taakstelling) op te nemen in de begroting 2024 en 2025 binnen het sociaal domein (programma 3 voor de productnummers 600 en 640 en programma 4 met uitzondering van productnummers 120, 140 en 530).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (2), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
  De fractie van de VVD heeft een stemverklaring afgelegd.

 35. 15

  04:13:22 - 04:14:24 - Abel van Dijken
  04:14:37 - 04:16:12 - Jasper Bloem.
  04:16:26 - 04:17:11 - Abel van Dijken
  04:17:19 - 04:18:04 - Jasper Bloem.
  04:18:55 - 04:19:43 - Dolf Logemann
  04:19:43 - 04:20:29 - Marjolijn Moester
  04:20:35 - 04:20:54 - Yvonne ten Holder
  04:21:10 - 04:21:13 - Petra Ackermans
  04:21:13 - 04:21:17 - Yvonne ten Holder
  04:21:17 - 04:21:19 - Mark Purperhart
  04:21:19 - 04:21:25 - Gerard Pelgrim
  04:21:25 - 04:21:28 - Martine Westerik
  04:21:28 - 04:21:31 - Mart de Ridder
  04:21:31 - 04:21:34 - Iris Vellema
  04:21:34 - 04:21:35 - Marjolijn Moester
  04:21:35 - 04:21:38 - Jorn Lok
  04:22:34 - 04:23:12 - Petra Ackermans
  04:23:12 - 04:23:25 - Yvonne ten Holder
  04:23:25 - 04:23:41 - Petra Ackermans
  04:23:41 - 04:27:34 - Petra Ackermans
  04:27:34 - 04:27:38 - Petra Ackermans
  04:27:52 - 04:27:58 - Mart de Ridder
  04:34:58 - 04:36:36 - Petra Ackermans
  04:36:36 - 04:36:43 - Martine Westerik
  04:36:43 - 04:37:00 - Marloes Roerdink
  04:37:04 - 04:37:15 - Petra Ackermans
  04:37:15 - 04:37:49 - Mart de Ridder
  04:37:49 - 04:38:11 - Martine Westerik
  04:38:18 - 04:38:42 - Martine Westerik
  04:38:42 - 04:38:55 - Petra Ackermans
  04:38:55 - 04:39:45 - Petra Ackermans
  04:39:52 - 04:39:54 - Mark Purperhart
  04:39:54 - 04:39:56 - Gerard Pelgrim
  04:39:56 - 04:40:03 - Marloes Roerdink
  04:40:03 - 04:40:05 - Martine Westerik
  04:40:05 - 04:40:09 - Mart de Ridder
  04:40:09 - 04:40:11 - Iris Vellema
  04:40:11 - 04:40:38 - Marjolijn Moester
  04:40:40 - 04:42:49 - Petra Ackermans
  04:42:49 - 04:43:58 - Petra Ackermans
  04:44:08 - 04:47:24 - Jorn Lok
  04:47:24 - 04:47:30 - Jorn Lok
  04:47:30 - 04:48:06 - Marloes Roerdink
  04:48:06 - 04:48:11 - Jorn Lok
  04:48:11 - 04:48:41 - Jorn Lok
  04:48:41 - 04:48:52 - Marloes Roerdink
  04:48:52 - 04:49:12 - Jorn Lok
  04:49:12 - 04:49:21 - Marloes Roerdink
  04:49:21 - 04:49:31 - Jorn Lok
  04:49:31 - 04:49:40 - Marloes Roerdink
  04:49:40 - 04:50:48 - Jorn Lok
  04:51:26 - 04:55:37 - Jasper Bloem.
  04:55:37 - 04:56:43 - Petra Ackermans
  04:56:43 - 04:57:28 - Jasper Bloem.
  04:57:28 - 04:57:50 - Petra Ackermans
  04:57:50 - 04:58:33 - Jasper Bloem.
  04:58:33 - 04:59:04 - Petra Ackermans
  04:59:04 - 05:00:11 - Jasper Bloem.
  05:00:11 - 05:00:38 - Petra Ackermans
  05:00:41 - 05:01:08 - Jorn Lok
  05:01:08 - 05:01:28 - Jorn Lok
  05:01:28 - 05:01:51 - Jasper Bloem.
  05:01:51 - 05:01:52 - Jasper Bloem.
  05:01:52 - 05:02:31 - Jorn Lok
  05:02:31 - 05:02:59 - Jasper Bloem.
  05:02:59 - 05:03:59 - Petra Ackermans
  05:03:59 - 05:04:44 - Mart de Ridder
  05:05:02 - 05:09:42 - Mart de Ridder
  05:10:13 - 05:11:55 - Arne Bouma
  05:12:13 - 05:13:40 - Petra Ackermans
  05:13:58 - 05:15:31 - Jasper Bloem.
  05:16:14 - 05:16:32 - Jorn Lok
  05:16:32 - 05:16:33 - Martine Westerik
  05:17:32 - 05:20:19 - Dolf Logemann
  05:20:32 - 05:22:17 - Iris Vellema
 36. 15.a

  Stemuitslag

  voor 48%
  tegen 52%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (2), D66 (3), GroenLinks (5), PvdA (4)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 13 stemmen voor en 14 stemmen tegen de motie uitgebracht.
  De fracties van Burgerbelang, GroenLinks, PvdA en D66 hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: KBL, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, SP, PvdD, VVD
  Tegen: D66, Burgerbelang, GroenLinks, PvdA

  Moties

  Titel
  Motie Stap in Stap uit op elektrische rolletjes
  04:13:16 - 04:14:24 - Abel van Dijken
 37. 15.b

  Besluit

  Aangehouden.

  Moties

  Titel
  Motie Behoud monumentale herberg Het Kanon
 38. 15.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (2), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Afkeuring handelen ziekenhuisbestuur Gelre Ziekenhuizen
 39. 16

  05:13:28 - 05:13:40 - Petra Ackermans
  05:13:58 - 05:15:31 - Jasper Bloem.
  05:16:14 - 05:16:32 - Jorn Lok
  05:16:32 - 05:16:33 - Martine Westerik
  05:17:32 - 05:20:19 - Dolf Logemann
  05:20:32 - 05:22:17 - Iris Vellema
  05:22:37 - 05:25:05 - Bert Jansen
  05:25:23 - 05:26:02 - Frans Manders
  05:26:15 - 05:27:02 - Iris Vellema
  05:27:02 - 05:27:03 - Frans Manders
  05:27:04 - 05:27:39 - Iris Vellema
  05:27:40 - 05:28:50 - Addy Garritsen
  05:28:50 - 05:30:44 - Sjoerd Wannet
  05:30:58 - 05:31:10 - Bert Jansen
  05:31:20 - 05:31:38 - Bert Jansen
  05:32:46 - 05:35:16 - Iris Vellema
  05:35:40 - 05:37:57 - Petra Ackermans
  05:38:34 - 05:38:48 - Joram van Donk
  05:39:18 - 05:41:49 - Eva Boswinkel
  05:42:14 - 05:43:13 - Iris Vellema
  05:43:48 - 05:44:15 - Eva Boswinkel
  05:44:25 - 05:44:45 - Petra Ackermans
  05:44:45 - 05:45:14 - Eva Boswinkel
  05:45:31 - 05:45:40 - Jorn Lok
  05:45:40 - 05:45:54 - Jorn Lok
  05:45:57 - 05:46:09 - Petra Ackermans
  05:46:18 - 05:46:37 - Yvonne ten Holder
  05:46:37 - 05:46:48 - Gerard Pelgrim
  05:47:11 - 05:47:15 - Petra Ackermans
  05:47:15 - 05:47:22 - Yvonne ten Holder
  05:47:22 - 05:47:25 - Mark Purperhart
  05:47:25 - 05:47:28 - Gerard Pelgrim
  05:47:28 - 05:47:31 - Marloes Roerdink
  05:47:31 - 05:47:34 - Martine Westerik
  05:47:34 - 05:47:38 - Mart de Ridder
  05:47:38 - 05:47:41 - Iris Vellema
  05:47:41 - 05:47:43 - Marjolijn Moester
  05:47:43 - 05:49:03 - Jorn Lok