Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Gemeenteraad

Als inwoner van de gemeente Zutphen of betrokkene, kunt u op verschillende manieren contact opnemen met de Raad of individuele raadsleden. Dit kan per e-mail, brief of telefonisch.


Ook kunt u in contact komen met de griffie, de ondersteuning van de gemeenteraad.


Wilt u een brief sturen aan de gemeenteraad?
Dit kan digitaal via griffie@zutphen.nl of via ons post adres.


Adres:
Gemeenteraad
Postbus 41
7200 AA Zutphen


Zorg er altijd voor dat uw e-mail of brief is voorzien van uw naam. Alle binnengekomen brieven komen terecht bij de griffie en via een lijst worden deze brieven beschikbaar gesteld aan de raad. Anonieme en haatbrieven worden niet op deze lijst opgenomen.


De lijst met alle e-mails en brieven aan de raad wordt besproken tijdens de raadsvergadering. De raad vergadert maandelijks. Afhankelijk van wat de raad besluit te doen met de e-mail of brief wordt er vervolg aan gegeven en ontvangt u mogelijk een reactie.


Let op: de raadsvergaderingen en stukken zijn openbaar. De inhoud van uw brief kan dus in openbaarheid besproken worden.


E-mails en brieven worden op dit moment alleen gedeeld met de raadsleden en nog niet openbaar (geanonimiseerd) op de website gedeeld. Dit wordt wel het geval bij de inwerkingtreding van de Wet Open Overheid (WOO). De brieven en e-mails worden op verzoek aan derden geanonimiseerd beschikbaar gesteld.


Raadsleden
Heeft u een vraag aan een van de raadsleden? U kunt direct met hen in contact komen. Aan de bovenkant onder “Wie is wie” kunt u via “Raadsleden” contact opnemen met het raadslid van uw keuze.


Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie.

Raadsgriffie

Contact via de e-mail:


griffie@zutphen.nl


Contact via de telefoon:
0575-587980


Bij de griffie kunnen inwoners of geïnteresseerden terecht met alle vragen en opmerkingen over de gemeenteraad.


De griffie legt u graag uit hoe de gemeenteraad werkt. Voor vragen over procedures, vergaderingen, het inspreken, het aanbieden van een petitie, het insturen van een brief of andere vragen over de gemeenteraad kunt u bij de griffie terecht.

Inspreken

Als inwoner heeft u verschillende manieren om uw mening of zorgen over te brengen aan de gemeenteraad. Een van deze manieren is door het inspreken bij een vergadering. Er zijn twee momenten waar u als inwoner uw stem kunt laten horen


Ik heb een zorg over een onderwerp waar de gemeenteraad mee bezig is:
Tijdens de oordeelsvormende vergaderingen kunt u inspreken. Dit is de vergadering waar onderwerpen besproken worden, voordat hierover tijdens de raadsvergadering een besluit genomen wordt: het moment waarop de gemeenteraad een oordeel vormt over het onderwerp.
Op dat moment is het dus waardevol voor de gemeenteraad om te horen wat het besluit voor u betekent. Onder de knop vergaderingen ziet u wat er wanneer op de agenda staat.


Twijfelt u, of kunt u het niet goed terugvinden, dan kunt u altijd even contact opnemen via griffie@zutphen.nl wij kijken dan samen met u of u met uw zorgen het beste terecht kunt bij de oordeelsvormende vergadering of bij het sprekersplein.


Ik heb een zorg over een onderwerp waar de gemeenteraad nu niet mee bezig is:
In dat geval kunt u terecht op het sprekersplein. Deze vergadering vind ongeveer 1 keer per maand plaats. Vanwege de tijd is er ruimte voor een paar insprekers: meld u dus zo vroeg mogelijk aan om zeker te zijn van een plek. Onder vergaderingen ziet u wanneer het eerstvolgende sprekersplein plaatsvindt.


Hoe meld ik mij als inspreker?
U meld zich aan als inspreker door een mail te sturen naar griffie@zutphen.nl . Weet u al bij welke vergadering of onderwerp u wilt inspreken, vermeld dit dan. Vermeld verder het onderwerp waar u over wilt inspreken, en uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we contact met u kunnen opnemen.


Hoe werkt inspreken?
Spreekt u in dan heeft u 4 minuten om uw verhaal te vertellen. Meld u bij binnenkomst bij de voorzitter van de vergadering of een griffiemedewerker, zodat wij weten dat u aanwezig bent. Daarna kunnen de raadsleden nog vragen aan u stellen.