Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 6 november 2023

16:00 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:46 - 00:14:39 - Wimar Jaeger.
 2. 2

  00:14:11 - 00:14:39 - Wimar Jaeger.
  00:14:47 - 00:15:41 - Wimar Jaeger.
  00:15:41 - 00:15:42 - Arne Bouma
  00:15:42 - 00:16:13 - Wimar Jaeger.
 3. 2.a

  Er zijn zeven amendementen aangekondigd:
  5.a OZB niet verhogen (2023-A0020) (VVD – Lok)
  5.b Schrappen reserve Warmtenet Helbergen (2023-A0013) (VVD – Lok);
  5.c De Wooncrisis fundamenteel te lijf (2023-A0015) (SP – De Ridder);
  5.d Flexwoningen gespreid toewijzen (2023-A0016) (KBL – Ackermans);
  5.e Afschaffen kosten Parkeerontheffingen (2023-A0017) (VVD – Lok);
  5.f Belangrijkste toeristisch recreatieve trekpleisters (2023-A0018) (GL – Krans, CU – Van Dijken, D66 – Sommer);
  5.g Uitdiepen industriehaven (2023-A0019) (PvdD – Vellema, SP – De Ridder);


  Er zijn 25 moties aangekondigd:
  7.a Grip op investeringen in het wijkgericht werken (2023-M0035) (Stadspartij – Pelgrim, KBL – Ackermans)
  7.b Kijk op de wijk (2023-M0036) (GL – Van Donk, PvdA - Mehdi)
  7.c Meer steun voor lokale initiatieven (2023-M0037) (Stadspartij – Pelgrim)
  7.d Jongerenraad gemeente Zutphen (2023-M0038) (KBL - Ackermans, CDA – Purperhart, PvdA - Manders, D66 - Elshof, CU - Van Dijken, PvdD – Vellema, GL - Godee, Burgerbelang - Marloes Roerdink)
  7.e Drinkwater besparing (2023-M0039) (PvdD – Vellema)
  7.f Regulering toekomstige arbeidsmigratie (2023-M0040) (SP – De Ridder)
  7.g Geen industriehaven zonder financiële bijdrage industrie (2023-M0041) (SP – De Ridder)
  7.h Biologisch? Wel zo logisch (2023-M0042) (PvdD – Vellema)
  7.i Diervriendelijke verlichting (2023-M0043) (PvdD – Vellema)
  7.j Amfibie vriendelijke putten (2023-M0044) (PvdD – Stone)
  7.k De raad kaderstellend bij schapenbegrazing (2023-M0045) (PvdD – Vellema, KBL - Ackermans)
  7.l Behoud het Kanon (2023-M0046) (VVD – Lok, D66 – Ten Holder)
  7.m Geen stijging lokale heffingen 2024 (2023-M0047) (Stadspartij – Pelgrim, KBL – Ackermans)
  7.n Indexering loonkostenontwikkeling lokale partners beleidsuitvoering (2023-M0048) (D66 – Ten Holder)
  7.o Basisinkomen volgens Stichting Het Bouwdepot (2023-M0049) (KBL – Ackermans)
  7.p Zelfmoordpreventie (2023-M0050) (CDA – Purperhart, KBL – Ackermans)
  7.q Gevolgen vergrijzing in VJN 2024 (2023-M0051) (CU - Van Dijken)
  7.r Weg uit de Armoede (2023-M0052) (VVD – Lok, KBL – Ackermans)
  7.s Ambtenaren binnen jeugd en sociaal domein meer aan het werk in de wijken (2023-M0053) (GL – Van Donk, D66 – Ten Holder)
  7.t Startersleningen in de gemeente Zutphen (2023-M0054) (Burgerbelang – Roerdink, CDA – Purperhart)
  7.u Controleerbaarheid uitvoering programmabegroting (2023-M0055) (CU – Van Dijken, D66 – Ten Holder)
  7.v Accurate informatie programmabegroting (2023-M0056) (PvdD – Stone, CDA –Purperhart, KBL – Ackermans)
  7.w Terugdringen ziekteverzuim (2023-M0057) (VVD – Lok)
  7.x Tijdelijke maatregelen voor verkeersveiligheid (2023-M0058) (CDA – Purperhart)
  7.y Dak- en thuislozen in beeld brengen (2023-M0059) (CDA – Purperhart, KBL – Ackermans)

 4. 2.b
  Vaststelling van de Agenda
 5. 3

  Programma

  • Eerste termijn van de raad
   De maximale spreektijd per fractie in eerste termijn is 7 minuten.
   Eventuele ingediende amendementen en moties worden (indien mogelijk) in de eerste termijn geïntroduceerd.
   Interrupties zijn mogelijk en gaan niet van de spreektijd af.
   De sprekersvolgorde is op basis van het model grootste oppositiefractie, grootste coalitiefractie enz. en is als volgt:
   VVD - GroenLinks - SP - Burgerbelang - Partij voor de Dieren - PvdA - Kies Bewust Lokaal - D66 - Stadspartij - CDA - ChristenUnie
   NB: Halverwege de sprekerslijst (na de PvdA) volgt een korte pauze.
  • Reactie college op inbreng raad in eerste termijn
  • Pauze (circa 18.00 -19.00 uur)
   Voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, collegeleden en ambtelijke ondersteuning is er een maaltijd beschikbaar.
  • Tweede termijn van de raad
   In dezelfde sprekersvolgorde als in de eerste termijn.
  • Reactie college op inbreng raad in tweede termijn
  • Stemmingen
   Eerst wordt over (eventuele) amendementen gestemd, vervolgens over het raadsvoorstel Programmabegroting 2024-2027 en tot slot over de (eventuele) moties.
  00:16:00 - 00:16:13 - Wimar Jaeger.
  00:16:13 - 00:16:15 - Yvonne ten Holder
  00:16:15 - 00:16:28 - Wimar Jaeger.
  00:16:28 - 00:16:38 - Petra Ackermans
  00:16:39 - 00:16:46 - Wimar Jaeger.
  00:16:48 - 00:16:59 - Wimar Jaeger.
  00:16:59 - 00:17:01 - Marjolijn Moester
  00:17:01 - 00:17:02 - Wimar Jaeger.
  00:17:02 - 00:17:03 - Frans Manders
  00:17:03 - 00:19:11 - Wimar Jaeger.
  00:19:11 - 00:19:24 - Mart de Ridder
  00:19:24 - 00:20:12 - Wimar Jaeger.
  00:20:28 - 00:24:59 - Jorn Lok
  00:24:59 - 00:25:01 - Wimar Jaeger.
  00:25:01 - 00:25:25 - Abel van Dijken
  00:25:25 - 00:25:26 - Jorn Lok
  00:25:26 - 00:25:28 - Wimar Jaeger.
  00:25:28 - 00:25:49 - Jorn Lok
  00:25:49 - 00:25:50 - Wimar Jaeger.
  00:25:50 - 00:26:01 - Abel van Dijken
  00:26:01 - 00:26:05 - Jorn Lok
  00:26:05 - 00:26:25 - Abel van Dijken
  00:26:25 - 00:26:26 - Jorn Lok
  00:26:26 - 00:26:32 - Wimar Jaeger.
  00:26:35 - 00:27:19 - Lindsey Stone
  00:27:19 - 00:27:58 - Jorn Lok
  00:27:58 - 00:27:59 - Wimar Jaeger.
  00:27:59 - 00:28:12 - Jorn Lok
  00:28:12 - 00:28:14 - Wimar Jaeger.
  00:28:14 - 00:28:38 - Marloes Roerdink
  00:28:38 - 00:28:39 - Wimar Jaeger.
  00:28:39 - 00:29:20 - Jorn Lok
  00:29:20 - 00:29:21 - Wimar Jaeger.
  00:29:21 - 00:29:40 - Marloes Roerdink
  00:29:40 - 00:29:55 - Jorn Lok
  00:29:57 - 00:30:00 - Wimar Jaeger.
  00:30:00 - 00:30:01 - Marjolijn Moester
  00:30:01 - 00:30:02 - Wimar Jaeger.
  00:30:02 - 00:30:45 - Marjolijn Moester
  00:30:45 - 00:30:46 - Jorn Lok
  00:30:46 - 00:30:47 - Wimar Jaeger.
  00:30:47 - 00:31:57 - Jorn Lok
  00:31:57 - 00:32:09 - Marjolijn Moester
  00:32:09 - 00:32:10 - Jorn Lok
  00:32:10 - 00:32:22 - Wimar Jaeger.
  00:32:22 - 00:32:23 - Jorn Lok
  00:32:23 - 00:32:50 - Petra Ackermans
  00:32:50 - 00:32:52 - Wimar Jaeger.
  00:32:52 - 00:33:31 - Jorn Lok
  00:33:31 - 00:34:02 - Petra Ackermans
  00:34:02 - 00:34:09 - Jorn Lok
  00:34:09 - 00:34:10 - Wimar Jaeger.
  00:34:10 - 00:35:04 - Jorn Lok
  00:35:08 - 00:35:38 - Wimar Jaeger.
  00:35:42 - 00:40:30 - Joram van Donk
  00:40:30 - 00:40:33 - Wimar Jaeger.
  00:40:33 - 00:41:39 - Mart de Ridder
  00:41:39 - 00:41:40 - Wimar Jaeger.
  00:41:40 - 00:41:50 - Joram van Donk
  00:41:50 - 00:41:51 - Mart de Ridder
  00:41:51 - 00:41:58 - Wimar Jaeger.
  00:41:58 - 00:42:25 - Mart de Ridder
  00:42:25 - 00:42:38 - Wimar Jaeger.
  00:42:38 - 00:43:04 - Lindsey Stone
  00:43:04 - 00:43:14 - Wimar Jaeger.
  00:43:14 - 00:43:51 - Joram van Donk
  00:43:51 - 00:43:54 - Wimar Jaeger.
  00:43:54 - 00:44:43 - Joram van Donk
  00:44:43 - 00:44:48 - Wimar Jaeger.
  00:44:48 - 00:45:10 - Petra Ackermans
  00:45:10 - 00:45:13 - Wimar Jaeger.
  00:45:13 - 00:45:36 - Joram van Donk
  00:45:36 - 00:46:10 - Petra Ackermans
  00:46:10 - 00:46:36 - Joram van Donk
  00:46:36 - 00:46:41 - Wimar Jaeger.
  00:46:41 - 00:47:19 - Joram van Donk
  00:47:19 - 00:47:21 - Petra Ackermans
  00:47:21 - 00:47:23 - Wimar Jaeger.
  00:47:23 - 00:47:24 - Petra Ackermans
  00:47:24 - 00:48:37 - Joram van Donk
  00:48:37 - 00:48:43 - Wimar Jaeger.
  00:48:43 - 00:49:23 - Petra Ackermans
  00:49:23 - 00:49:33 - Joram van Donk
  00:49:33 - 00:49:37 - Wimar Jaeger.
  00:49:37 - 00:49:39 - Joram van Donk
  00:49:39 - 00:50:14 - Jorn Lok
  00:50:14 - 00:50:17 - Joram van Donk
  00:50:17 - 00:50:23 - Wimar Jaeger.
  00:50:23 - 00:52:26 - Joram van Donk
  00:52:26 - 00:52:27 - Wimar Jaeger.
  00:52:27 - 00:53:14 - Jorn Lok
  00:53:14 - 00:53:27 - Wimar Jaeger.
  00:53:27 - 00:53:31 - Joram van Donk
  00:53:31 - 00:53:52 - Jorn Lok
  00:53:52 - 00:53:57 - Joram van Donk
  00:53:57 - 00:54:06 - Jorn Lok
  00:54:06 - 00:54:14 - Wimar Jaeger.
  00:54:14 - 00:54:17 - Joram van Donk
  00:54:17 - 00:54:21 - Wimar Jaeger.
  00:54:21 - 00:54:53 - Abel van Dijken
  00:54:53 - 00:55:16 - Joram van Donk
  00:55:16 - 00:55:17 - Wimar Jaeger.
  00:55:17 - 00:55:24 - Abel van Dijken
  00:55:24 - 00:55:25 - Wimar Jaeger.
  00:55:25 - 00:55:36 - Abel van Dijken
  00:55:36 - 00:55:46 - Wimar Jaeger.
  00:55:46 - 00:56:35 - Mart de Ridder
  00:56:35 - 00:56:37 - Wimar Jaeger.
  00:56:37 - 00:56:38 - Joram van Donk
  00:56:38 - 00:56:47 - Wimar Jaeger.
  00:56:47 - 00:59:42 - Joram van Donk
  00:59:42 - 00:59:58 - Wimar Jaeger.
  01:00:07 - 01:00:32 - Mart de Ridder
  01:00:32 - 01:00:44 - Wimar Jaeger.
  01:00:44 - 01:01:23 - Mart de Ridder
  01:01:23 - 01:01:29 - Wimar Jaeger.
  01:01:29 - 01:01:49 - Marloes Roerdink
  01:01:51 - 01:02:06 - Mart de Ridder
  01:02:08 - 01:02:10 - Wimar Jaeger.
  01:02:10 - 01:02:17 - Marloes Roerdink
  01:02:19 - 01:02:21 - Wimar Jaeger.
  01:02:21 - 01:02:47 - Mart de Ridder
  01:02:47 - 01:02:51 - Wimar Jaeger.
  01:02:51 - 01:03:18 - Yvonne ten Holder
  01:03:18 - 01:03:53 - Wimar Jaeger.
  01:03:53 - 01:03:55 - Yvonne ten Holder
  01:03:55 - 01:03:56 - Wimar Jaeger.
  01:03:56 - 01:04:13 - Yvonne ten Holder
  01:04:13 - 01:04:15 - Mart de Ridder
  01:04:15 - 01:04:27 - Wimar Jaeger.
  01:04:27 - 01:04:58 - Mart de Ridder
  01:05:00 - 01:05:08 - Wimar Jaeger.
  01:05:08 - 01:05:36 - Frans Manders
  01:05:36 - 01:05:37 - Mart de Ridder
  01:05:37 - 01:05:38 - Wimar Jaeger.
  01:05:39 - 01:05:40 - Wimar Jaeger.
  01:05:40 - 01:05:45 - Frans Manders
  01:05:46 - 01:06:23 - Mart de Ridder
  01:06:25 - 01:06:26 - Wimar Jaeger.
  01:06:26 - 01:06:48 - Frans Manders
  01:06:48 - 01:06:52 - Wimar Jaeger.
  01:06:52 - 01:10:38 - Mart de Ridder
  01:10:38 - 01:10:43 - Wimar Jaeger.
  01:10:43 - 01:10:51 - Marloes Roerdink
  01:10:53 - 01:10:55 - Wimar Jaeger.
  01:10:55 - 01:11:39 - Mart de Ridder
  01:11:39 - 01:11:41 - Wimar Jaeger.
  01:11:41 - 01:11:52 - Marloes Roerdink
  01:11:54 - 01:11:55 - Mart de Ridder
  01:11:55 - 01:11:56 - Wimar Jaeger.
  01:11:56 - 01:12:19 - Mart de Ridder
  01:12:19 - 01:12:24 - Wimar Jaeger.
  01:12:24 - 01:12:51 - Abel van Dijken
  01:12:51 - 01:12:53 - Wimar Jaeger.
  01:12:53 - 01:13:12 - Mart de Ridder
  01:13:12 - 01:13:13 - Wimar Jaeger.
  01:13:13 - 01:13:27 - Abel van Dijken
  01:13:28 - 01:13:31 - Wimar Jaeger.
  01:13:31 - 01:16:21 - Mart de Ridder
  01:16:21 - 01:16:29 - Wimar Jaeger.
  01:16:29 - 01:16:55 - Marjolijn Moester
  01:16:56 - 01:16:57 - Wimar Jaeger.
  01:16:57 - 01:17:23 - Mart de Ridder
  01:17:23 - 01:17:24 - Marjolijn Moester
  01:17:24 - 01:17:52 - Mart de Ridder
  01:17:52 - 01:17:54 - Wimar Jaeger.
  01:17:54 - 01:18:08 - Marjolijn Moester
  01:18:10 - 01:18:44 - Mart de Ridder
  01:18:46 - 01:18:47 - Wimar Jaeger.
  01:18:47 - 01:19:05 - Marjolijn Moester
  01:19:07 - 01:19:08 - Wimar Jaeger.
  01:19:08 - 01:19:39 - Mart de Ridder
  01:19:39 - 01:19:49 - Wimar Jaeger.
  01:19:49 - 01:20:31 - Wimar Jaeger.
  01:20:31 - 01:20:33 - Wimar Jaeger.
  01:20:33 - 01:21:06 - Mart de Ridder
  01:21:06 - 01:21:20 - Wimar Jaeger.
  01:21:22 - 01:21:52 - Mart de Ridder
  01:21:52 - 01:21:54 - Wimar Jaeger.
  01:21:54 - 01:22:54 - Mart de Ridder
  01:22:54 - 01:23:05 - Wimar Jaeger.
  01:23:18 - 01:24:42 - Marloes Roerdink
  01:24:42 - 01:24:49 - Wimar Jaeger.
  01:24:49 - 01:25:15 - Marloes Roerdink
  01:25:16 - 01:25:18 - Wimar Jaeger.
  01:25:18 - 01:26:06 - Petra Ackermans
  01:26:06 - 01:26:08 - Wimar Jaeger.
  01:26:08 - 01:27:01 - Marloes Roerdink
  01:27:03 - 01:27:05 - Wimar Jaeger.
  01:27:05 - 01:27:26 - Petra Ackermans
  01:27:26 - 01:27:28 - Wimar Jaeger.
  01:27:28 - 01:27:46 - Marloes Roerdink
  01:27:46 - 01:27:47 - Petra Ackermans
  01:27:47 - 01:27:49 - Wimar Jaeger.
  01:27:49 - 01:28:07 - Petra Ackermans
  01:28:09 - 01:28:11 - Wimar Jaeger.
  01:28:11 - 01:28:28 - Marloes Roerdink
  01:28:30 - 01:28:32 - Wimar Jaeger.
  01:28:32 - 01:30:52 - Marloes Roerdink
  01:30:52 - 01:30:54 - Wimar Jaeger.
  01:30:54 - 01:30:55 - Marloes Roerdink
  01:30:55 - 01:30:57 - Wimar Jaeger.
  01:30:57 - 01:31:31 - Jorn Lok
  01:31:31 - 01:31:35 - Wimar Jaeger.
  01:31:35 - 01:32:19 - Marloes Roerdink
  01:32:19 - 01:32:20 - Wimar Jaeger.
  01:32:20 - 01:33:06 - Jorn Lok
  01:33:07 - 01:33:09 - Wimar Jaeger.
  01:33:09 - 01:33:18 - Marloes Roerdink
  01:33:18 - 01:33:29 - Wimar Jaeger.
  01:33:29 - 01:34:29 - Marloes Roerdink
  01:34:29 - 01:34:38 - Wimar Jaeger.
  01:34:53 - 01:34:54 - Wimar Jaeger.
  01:34:58 - 01:38:12 - Iris Vellema
  01:38:12 - 01:38:16 - Wimar Jaeger.
  01:38:16 - 01:38:33 - Petra Ackermans
  01:38:33 - 01:38:45 - Wimar Jaeger.
  01:38:45 - 01:38:53 - Petra Ackermans
  01:38:53 - 01:38:54 - Iris Vellema
  01:38:54 - 01:38:59 - Wimar Jaeger.
  01:38:59 - 01:39:01 - Wimar Jaeger.
  01:39:01 - 01:39:25 - Frans Manders
  01:39:25 - 01:39:46 - Wimar Jaeger.
  01:39:46 - 01:40:04 - Iris Vellema
  01:40:04 - 01:40:05 - Frans Manders
  01:40:05 - 01:40:15 - Wimar Jaeger.
  01:40:15 - 01:40:22 - Frans Manders
  01:40:22 - 01:40:23 - Iris Vellema
  01:40:23 - 01:40:26 - Wimar Jaeger.
  01:40:26 - 01:40:28 - Iris Vellema
  01:40:28 - 01:40:33 - Wimar Jaeger.
  01:40:33 - 01:40:34 - Iris Vellema
  01:40:34 - 01:40:36 - Wimar Jaeger.
  01:40:36 - 01:40:47 - Lindsey Stone
  01:40:47 - 01:40:59 - Lindsey Stone
  01:40:59 - 01:41:05 - Wimar Jaeger.
  01:41:05 - 01:41:06 - Lindsey Stone
  01:41:06 - 01:41:12 - Lindsey Stone
  01:41:12 - 01:41:13 - Iris Vellema
  01:41:13 - 01:41:22 - Wimar Jaeger.
  01:41:22 - 01:41:37 - Iris Vellema
  01:41:37 - 01:41:41 - Wimar Jaeger.
  01:41:41 - 01:42:45 - Iris Vellema
  01:42:45 - 01:42:51 - Wimar Jaeger.
  01:42:51 - 01:43:18 - Marjolijn Moester
  01:43:18 - 01:43:25 - Wimar Jaeger.
  01:43:25 - 01:43:43 - Iris Vellema
  01:43:43 - 01:44:03 - Marjolijn Moester
  01:44:03 - 01:44:08 - Iris Vellema
  01:44:08 - 01:44:10 - Marjolijn Moester
  01:44:10 - 01:44:16 - Iris Vellema
  01:44:16 - 01:44:35 - Marjolijn Moester
  01:44:35 - 01:44:40 - Iris Vellema
  01:44:40 - 01:44:49 - Wimar Jaeger.
  01:44:49 - 01:45:34 - Iris Vellema
  01:45:34 - 01:45:39 - Wimar Jaeger.
  01:45:39 - 01:46:11 - Frans Manders
  01:46:11 - 01:46:22 - Wimar Jaeger.
  01:46:22 - 01:46:24 - Wimar Jaeger.
  01:46:24 - 01:46:40 - Iris Vellema
  01:46:40 - 01:46:54 - Frans Manders
  01:46:54 - 01:47:08 - Wimar Jaeger.
  01:47:08 - 01:47:10 - Iris Vellema
  01:47:10 - 01:47:22 - Abel van Dijken
  01:47:22 - 01:47:23 - Wimar Jaeger.
  01:47:23 - 01:47:24 - Abel van Dijken
  01:47:24 - 01:48:20 - Iris Vellema
  01:48:20 - 01:48:21 - Wimar Jaeger.
  01:48:21 - 01:48:26 - Abel van Dijken
  01:48:26 - 01:48:27 - Wimar Jaeger.
  01:48:27 - 01:49:03 - Abel van Dijken
  01:49:03 - 01:49:17 - Wimar Jaeger.
  01:49:17 - 01:49:21 - Iris Vellema
  01:49:21 - 01:49:34 - Wimar Jaeger.
  01:49:34 - 01:51:16 - Iris Vellema
  01:51:16 - 01:51:23 - Wimar Jaeger.
  01:51:23 - 01:51:37 - Iris Vellema
  01:51:37 - 01:51:40 - Wimar Jaeger.
  01:51:40 - 01:52:01 - Iris Vellema
  01:52:01 - 01:52:03 - Wimar Jaeger.
  01:52:03 - 01:53:19 - Iris Vellema
  01:53:19 - 01:53:21 - Wimar Jaeger.
  01:53:21 - 01:53:22 - Iris Vellema
  01:53:22 - 01:53:33 - Wimar Jaeger.
  01:53:38 - 01:55:29 - Marjolijn Moester
  01:55:29 - 01:55:32 - Wimar Jaeger.
  01:55:32 - 01:56:01 - Mart de Ridder
  01:56:01 - 01:56:03 - Wimar Jaeger.
  01:56:03 - 01:56:59 - Marjolijn Moester
  01:56:59 - 01:57:47 - Mart de Ridder
  01:57:47 - 01:57:50 - Wimar Jaeger.
  01:57:50 - 01:57:59 - Mart de Ridder
  01:57:59 - 01:58:00 - Wimar Jaeger.
  01:58:00 - 01:58:01 - Mart de Ridder
  01:58:02 - 01:58:03 - Marjolijn Moester
  01:58:03 - 01:58:04 - Wimar Jaeger.
  01:58:04 - 01:58:33 - Marjolijn Moester
  01:58:34 - 01:58:37 - Mart de Ridder
  01:58:37 - 01:59:38 - Wimar Jaeger.
  01:59:38 - 01:59:49 - Mart de Ridder
  01:59:49 - 02:00:08 - Wimar Jaeger.
  02:00:10 - 02:01:14 - Jorn Lok
  02:01:14 - 02:01:16 - Wimar Jaeger.
  02:01:16 - 02:02:22 - Marjolijn Moester
  02:02:22 - 02:02:23 - Wimar Jaeger.
  02:02:23 - 02:02:35 - Jorn Lok
  02:02:35 - 02:03:16 - Marjolijn Moester
  02:03:16 - 02:03:17 - Jorn Lok
  02:03:17 - 02:03:18 - Wimar Jaeger.
  02:03:18 - 02:03:32 - Jorn Lok
  02:03:34 - 02:03:36 - Wimar Jaeger.
  02:03:36 - 02:04:09 - Marjolijn Moester
  02:04:09 - 02:04:12 - Wimar Jaeger.
  02:04:12 - 02:04:42 - Petra Ackermans
  02:04:42 - 02:04:54 - Wimar Jaeger.
  02:04:54 - 02:04:58 - Marjolijn Moester
  02:04:58 - 02:05:04 - Wimar Jaeger.
  02:05:04 - 02:09:27 - Marjolijn Moester
  02:09:27 - 02:10:16 - Wimar Jaeger.
  02:16:25 - 02:16:53 - Wimar Jaeger.
  02:17:16 - 02:20:51 - Petra Ackermans
  02:20:51 - 02:21:04 - Wimar Jaeger.
  02:21:04 - 02:21:22 - Yvonne ten Holder
  02:21:22 - 02:21:23 - Petra Ackermans
  02:21:23 - 02:21:29 - Wimar Jaeger.
  02:21:29 - 02:21:47 - Petra Ackermans
  02:21:48 - 02:21:50 - Wimar Jaeger.
  02:21:50 - 02:22:01 - Yvonne ten Holder
  02:22:01 - 02:22:04 - Petra Ackermans
  02:22:04 - 02:22:06 - Wimar Jaeger.
  02:22:08 - 02:22:14 - Wimar Jaeger.
  02:22:14 - 02:22:40 - Lindsey Stone
  02:22:40 - 02:22:41 - Petra Ackermans
  02:22:41 - 02:23:08 - Wimar Jaeger.
  02:23:10 - 02:23:11 - Wimar Jaeger.
  02:23:11 - 02:23:35 - Lindsey Stone
  02:23:38 - 02:24:06 - Petra Ackermans
  02:24:08 - 02:24:10 - Wimar Jaeger.
  02:24:10 - 02:24:25 - Lindsey Stone
  02:24:25 - 02:24:26 - Wimar Jaeger.
  02:24:26 - 02:25:03 - Petra Ackermans
  02:25:03 - 02:25:08 - Wimar Jaeger.
  02:25:10 - 02:25:57 - Petra Ackermans
  02:25:57 - 02:25:58 - Wimar Jaeger.
  02:25:58 - 02:27:21 - Petra Ackermans
  02:27:21 - 02:27:24 - Wimar Jaeger.
  02:27:24 - 02:27:43 - Marloes Roerdink
  02:27:43 - 02:27:44 - Petra Ackermans
  02:27:44 - 02:27:45 - Wimar Jaeger.
  02:27:45 - 02:28:05 - Petra Ackermans
  02:28:05 - 02:28:06 - Wimar Jaeger.
  02:28:06 - 02:28:08 - Petra Ackermans
  02:28:08 - 02:28:09 - Wimar Jaeger.
  02:28:09 - 02:28:15 - Marloes Roerdink
  02:28:15 - 02:28:16 - Wimar Jaeger.
  02:28:16 - 02:28:24 - Petra Ackermans
  02:28:24 - 02:28:27 - Wimar Jaeger.
  02:28:27 - 02:33:05 - Petra Ackermans
  02:33:05 - 02:33:08 - Wimar Jaeger.
  02:33:08 - 02:33:17 - Yvonne ten Holder
  02:33:17 - 02:33:21 - Wimar Jaeger.
  02:33:21 - 02:33:46 - Petra Ackermans
  02:33:46 - 02:33:48 - Wimar Jaeger.
  02:33:48 - 02:33:51 - Petra Ackermans
  02:33:51 - 02:34:01 - Wimar Jaeger.
  02:34:01 - 02:34:03 - Petra Ackermans
  02:34:03 - 02:34:05 - Wimar Jaeger.
  02:34:05 - 02:34:14 - Abel van Dijken
  02:34:14 - 02:34:19 - Wimar Jaeger.
  02:34:19 - 02:35:13 - Petra Ackermans
  02:35:14 - 02:35:44 - Wimar Jaeger.
  02:35:44 - 02:35:50 - Wimar Jaeger.
  02:35:50 - 02:35:52 - Wimar Jaeger.
  02:35:52 - 02:36:04 - Petra Ackermans
  02:36:04 - 02:36:20 - Wimar Jaeger.
  03:20:13 - 03:20:48 - Wimar Jaeger.
  03:20:55 - 03:27:59 - Yvonne ten Holder
  03:27:59 - 03:28:07 - Wimar Jaeger.
  03:28:07 - 03:28:34 - Jorn Lok
  03:28:36 - 03:30:39 - Yvonne ten Holder
  03:30:39 - 03:30:40 - Wimar Jaeger.
  03:30:40 - 03:31:27 - Jorn Lok
  03:31:27 - 03:31:33 - Wimar Jaeger.
  03:31:33 - 03:32:34 - Yvonne ten Holder
  03:32:34 - 03:32:35 - Wimar Jaeger.
  03:32:35 - 03:33:05 - Jorn Lok
  03:33:05 - 03:33:07 - Wimar Jaeger.
  03:33:07 - 03:33:14 - Yvonne ten Holder
  03:33:14 - 03:33:18 - Wimar Jaeger.
  03:33:18 - 03:33:41 - Mart de Ridder
  03:33:41 - 03:33:42 - Wimar Jaeger.
  03:33:42 - 03:34:20 - Mart de Ridder
  03:34:20 - 03:34:21 - Wimar Jaeger.
  03:34:21 - 03:34:32 - Yvonne ten Holder
  03:34:32 - 03:34:36 - Mart de Ridder
  03:34:36 - 03:37:18 - Yvonne ten Holder
  03:37:18 - 03:37:19 - Wimar Jaeger.
  03:37:19 - 03:37:20 - Yvonne ten Holder
  03:37:20 - 03:37:21 - Wimar Jaeger.
  03:37:21 - 03:37:26 - Yvonne ten Holder
  03:37:26 - 03:37:28 - Wimar Jaeger.
  03:37:28 - 03:37:59 - Mart de Ridder
  03:37:59 - 03:38:04 - Wimar Jaeger.
  03:38:04 - 03:38:42 - Yvonne ten Holder
  03:38:44 - 03:38:46 - Wimar Jaeger.
  03:38:46 - 03:39:53 - Petra Ackermans
  03:39:55 - 03:40:45 - Yvonne ten Holder
  03:40:45 - 03:40:46 - Petra Ackermans
  03:40:46 - 03:40:52 - Wimar Jaeger.
  03:40:52 - 03:40:56 - Petra Ackermans
  03:40:57 - 03:40:59 - Wimar Jaeger.
  03:40:59 - 03:41:43 - Yvonne ten Holder
  03:41:44 - 03:41:45 - Wimar Jaeger.
  03:41:45 - 03:42:14 - Petra Ackermans
  03:42:14 - 03:42:22 - Wimar Jaeger.
  03:42:22 - 03:42:26 - Petra Ackermans
  03:42:26 - 03:42:39 - Wimar Jaeger.
  03:42:42 - 03:42:44 - Wimar Jaeger.
  03:42:44 - 03:46:56 - Yvonne ten Holder
  03:46:56 - 03:47:01 - Wimar Jaeger.
  03:47:01 - 03:47:35 - Lindsey Stone
  03:47:37 - 03:47:43 - Wimar Jaeger.
  03:47:43 - 03:48:18 - Yvonne ten Holder
  03:48:20 - 03:48:21 - Wimar Jaeger.
  03:48:21 - 03:48:26 - Petra Ackermans
  03:48:26 - 03:48:30 - Yvonne ten Holder
  03:48:30 - 03:48:35 - Wimar Jaeger.
  03:48:35 - 03:48:48 - Yvonne ten Holder
  03:48:48 - 03:48:58 - Wimar Jaeger.
  03:48:58 - 03:49:29 - Yvonne ten Holder
  03:49:29 - 03:49:31 - Wimar Jaeger.
  03:49:31 - 03:50:06 - Yvonne ten Holder
  03:50:06 - 03:50:09 - Wimar Jaeger.
  03:50:09 - 03:50:27 - Yvonne ten Holder
  03:50:27 - 03:50:41 - Wimar Jaeger.
  03:50:49 - 03:55:31 - Gerard Pelgrim
  03:55:31 - 03:55:38 - Wimar Jaeger.
  03:55:38 - 03:56:10 - Marjolijn Moester
  03:56:10 - 03:56:13 - Wimar Jaeger.
  03:56:13 - 03:56:29 - Gerard Pelgrim
  03:56:29 - 03:56:31 - Marjolijn Moester
  03:56:31 - 03:56:33 - Wimar Jaeger.
  03:56:33 - 03:56:53 - Marjolijn Moester
  03:56:55 - 03:56:56 - Wimar Jaeger.
  03:56:56 - 03:59:26 - Gerard Pelgrim
  03:59:26 - 03:59:27 - Wimar Jaeger.
  03:59:27 - 03:59:33 - Gerard Pelgrim
  03:59:33 - 03:59:36 - Wimar Jaeger.
  03:59:36 - 03:59:54 - Marloes Roerdink
  03:59:54 - 03:59:56 - Gerard Pelgrim
  03:59:56 - 04:00:08 - Marloes Roerdink
  04:00:08 - 04:00:10 - Wimar Jaeger.
  04:00:10 - 04:00:47 - Gerard Pelgrim
  04:00:47 - 04:00:49 - Wimar Jaeger.
  04:00:49 - 04:00:54 - Marloes Roerdink
  04:00:56 - 04:01:20 - Gerard Pelgrim
  04:01:20 - 04:01:22 - Wimar Jaeger.
  04:01:22 - 04:01:29 - Marloes Roerdink
  04:01:29 - 04:01:30 - Wimar Jaeger.
  04:01:30 - 04:01:42 - Gerard Pelgrim
  04:01:44 - 04:01:47 - Wimar Jaeger.
  04:01:47 - 04:01:59 - Frans Manders
  04:01:59 - 04:02:35 - Frans Manders
  04:02:35 - 04:02:52 - Wimar Jaeger.
  04:02:54 - 04:03:14 - Gerard Pelgrim
  04:03:16 - 04:03:18 - Wimar Jaeger.
  04:03:18 - 04:03:28 - Frans Manders
  04:03:28 - 04:03:29 - Wimar Jaeger.
  04:03:31 - 04:03:40 - Gerard Pelgrim
  04:03:42 - 04:03:43 - Wimar Jaeger.
  04:03:49 - 04:06:50 - Gerard Pelgrim
  04:06:50 - 04:07:26 - Wimar Jaeger.
  04:07:47 - 04:13:54 - Mark Purperhart
  04:13:55 - 04:14:07 - Wimar Jaeger.
  04:14:07 - 04:14:08 - Mark Purperhart
  04:14:08 - 04:14:12 - Wimar Jaeger.
  04:14:13 - 04:15:08 - Mark Purperhart
  04:15:08 - 04:15:12 - Wimar Jaeger.
  04:15:12 - 04:15:43 - Frans Manders
  04:15:43 - 04:15:45 - Wimar Jaeger.
  04:15:45 - 04:16:17 - Mark Purperhart
  04:16:19 - 04:16:21 - Wimar Jaeger.
  04:16:21 - 04:16:37 - Frans Manders
  04:16:37 - 04:16:39 - Wimar Jaeger.
  04:16:39 - 04:17:44 - Mark Purperhart
  04:17:44 - 04:18:03 - Wimar Jaeger.
  04:18:03 - 04:29:40 - Abel van Dijken
  04:29:40 - 04:30:10 - Wimar Jaeger.
  04:36:10 - 04:37:07 - Wimar Jaeger.
  04:37:07 - 04:42:00 - Eva Boswinkel
  04:42:00 - 04:42:03 - Wimar Jaeger.
  04:42:03 - 04:42:18 - Lindsey Stone
  04:42:20 - 04:42:21 - Wimar Jaeger.
  04:42:21 - 04:42:55 - Eva Boswinkel
  04:42:57 - 04:42:58 - Wimar Jaeger.
  04:42:58 - 04:43:06 - Lindsey Stone
  04:43:06 - 04:43:08 - Wimar Jaeger.
  04:43:08 - 04:43:18 - Lindsey Stone
  04:43:18 - 04:43:26 - Wimar Jaeger.
  04:43:26 - 04:43:39 - Eva Boswinkel
  04:43:39 - 04:43:47 - Wimar Jaeger.
  04:43:50 - 04:44:07 - Lindsey Stone
  04:44:07 - 04:44:11 - Wimar Jaeger.
  04:44:11 - 04:44:17 - Eva Boswinkel
  04:44:17 - 04:44:20 - Wimar Jaeger.
  04:44:20 - 04:48:32 - Eva Boswinkel
  04:48:34 - 04:48:51 - Wimar Jaeger.
  04:48:53 - 04:49:48 - Rick Verschure.
  04:49:48 - 04:49:54 - Wimar Jaeger.
  04:49:54 - 04:50:09 - Jorn Lok
  04:50:09 - 04:50:10 - Wimar Jaeger.
  04:50:10 - 04:50:21 - Rick Verschure.
  04:50:23 - 04:50:31 - Wimar Jaeger.
  04:50:33 - 04:50:49 - Iris Vellema
  04:50:49 - 04:50:51 - Wimar Jaeger.
  04:50:51 - 04:51:16 - Rick Verschure.
  04:51:16 - 04:51:17 - Iris Vellema
  04:51:17 - 04:51:21 - Wimar Jaeger.
  04:51:21 - 04:53:41 - Rick Verschure.
  04:53:41 - 04:53:45 - Wimar Jaeger.
  04:53:45 - 04:54:05 - Herman Krans
  04:54:05 - 04:54:21 - Rick Verschure.
  04:54:21 - 04:54:44 - Wimar Jaeger.
  04:54:44 - 04:55:00 - Herman Krans
  04:55:00 - 04:55:01 - Wimar Jaeger.
  04:55:01 - 04:55:08 - Rick Verschure.
  04:55:10 - 04:55:14 - Wimar Jaeger.
  04:55:14 - 04:55:23 - Rick Verschure.
  04:55:26 - 04:55:35 - Wimar Jaeger.
  04:55:35 - 04:55:49 - Mart de Ridder
  04:55:49 - 04:55:50 - Wimar Jaeger.
  04:55:50 - 04:55:51 - Rick Verschure.
  04:55:51 - 04:55:57 - Wimar Jaeger.
  04:55:57 - 04:55:59 - Rick Verschure.
  04:55:59 - 04:56:10 - Wimar Jaeger.
  04:56:13 - 04:58:54 - Jasper Bloem.
  04:58:54 - 04:58:55 - Wimar Jaeger.
  04:58:55 - 04:59:27 - Petra Ackermans
  04:59:27 - 04:59:46 - Wimar Jaeger.
  04:59:46 - 05:01:13 - Jasper Bloem.
  05:01:13 - 05:01:21 - Wimar Jaeger.
  05:01:21 - 05:01:57 - Mart de Ridder
  05:01:57 - 05:02:00 - Wimar Jaeger.
  05:02:00 - 05:04:03 - Jasper Bloem.
  05:04:03 - 05:04:05 - Wimar Jaeger.
  05:04:05 - 05:05:27 - Mart de Ridder
  05:05:27 - 05:05:53 - Wimar Jaeger.
  05:05:53 - 05:06:13 - Mart de Ridder
  05:06:13 - 05:06:16 - Wimar Jaeger.
  05:06:16 - 05:07:44 - Jasper Bloem.
  05:07:44 - 05:07:50 - Wimar Jaeger.
  05:07:50 - 05:08:19 - Mart de Ridder
  05:08:19 - 05:08:20 - Wimar Jaeger.
  05:08:20 - 05:08:23 - Mart de Ridder
  05:08:23 - 05:08:29 - Wimar Jaeger.
  05:08:29 - 05:08:36 - Marloes Roerdink
  05:08:36 - 05:08:38 - Wimar Jaeger.
  05:08:38 - 05:08:40 - Marloes Roerdink
  05:08:42 - 05:08:43 - Mart de Ridder
  05:08:43 - 05:09:07 - Wimar Jaeger.
  05:09:08 - 05:11:03 - Jasper Bloem.
  05:11:03 - 05:11:04 - Wimar Jaeger.
  05:11:04 - 05:12:00 - Mart de Ridder
  05:12:02 - 05:12:03 - Wimar Jaeger.
  05:12:03 - 05:12:16 - Jasper Bloem.
  05:12:16 - 05:12:44 - Yvonne ten Holder
  05:12:45 - 05:12:46 - Jasper Bloem.
  05:12:46 - 05:12:51 - Wimar Jaeger.
  05:12:51 - 05:14:20 - Jasper Bloem.
  05:14:20 - 05:14:23 - Wimar Jaeger.
  05:14:23 - 05:14:56 - Petra Ackermans
  05:14:56 - 05:14:59 - Wimar Jaeger.
  05:14:59 - 05:15:43 - Jasper Bloem.
  05:15:43 - 05:15:45 - Jasper Bloem.
  05:15:45 - 05:15:46 - Wimar Jaeger.
  05:15:46 - 05:16:10 - Petra Ackermans
  05:16:10 - 05:16:15 - Wimar Jaeger.
  05:16:15 - 05:16:17 - Petra Ackermans
  05:16:21 - 05:16:22 - Jasper Bloem.
  05:16:22 - 05:16:46 - Wimar Jaeger.
  05:16:46 - 05:17:15 - Jasper Bloem.
  05:17:15 - 05:17:38 - Petra Ackermans
  05:17:40 - 05:17:41 - Wimar Jaeger.
  05:17:41 - 05:18:04 - Jasper Bloem.
  05:18:04 - 05:18:06 - Wimar Jaeger.
  05:18:06 - 05:22:48 - Jasper Bloem.
  05:22:48 - 05:22:54 - Wimar Jaeger.
  05:22:55 - 05:24:33 - Jorn Lok
  05:24:33 - 05:24:34 - Wimar Jaeger.
  05:24:34 - 05:24:50 - Jorn Lok
  05:24:52 - 05:24:53 - Wimar Jaeger.
  05:24:53 - 05:26:13 - Jasper Bloem.
  05:26:13 - 05:26:15 - Wimar Jaeger.
  05:26:15 - 05:26:21 - Jasper Bloem.
  05:26:21 - 05:27:06 - Wimar Jaeger.
  05:27:06 - 05:28:15 - Jorn Lok
  05:28:16 - 05:28:18 - Wimar Jaeger.
  05:28:18 - 05:29:17 - Jasper Bloem.
  05:29:17 - 05:29:30 - Wimar Jaeger.
  05:29:30 - 05:30:04 - Yvonne ten Holder
  05:30:04 - 05:30:07 - Wimar Jaeger.
  05:30:07 - 05:30:22 - Jasper Bloem.
  05:30:24 - 05:30:25 - Wimar Jaeger.
  05:30:25 - 05:31:06 - Petra Ackermans
  05:31:06 - 05:32:29 - Wimar Jaeger.
  05:32:32 - 05:35:57 - Sjoerd Wannet
  05:35:57 - 05:36:00 - Wimar Jaeger.
  05:36:00 - 05:36:32 - Petra Ackermans
  05:36:34 - 05:36:40 - Wimar Jaeger.
  05:36:40 - 05:36:55 - Sjoerd Wannet
  05:36:55 - 05:36:56 - Petra Ackermans
  05:36:56 - 05:37:07 - Wimar Jaeger.
  05:37:07 - 05:37:08 - Petra Ackermans
  05:37:08 - 05:37:21 - Wimar Jaeger.
  05:37:21 - 05:37:34 - Petra Ackermans
  05:37:34 - 05:37:35 - Wimar Jaeger.
  05:37:35 - 05:37:38 - Petra Ackermans
  05:37:38 - 05:37:40 - Wimar Jaeger.
  05:37:40 - 05:39:53 - Sjoerd Wannet
  05:39:53 - 05:39:54 - Wimar Jaeger.
  05:39:54 - 05:40:05 - Sjoerd Wannet
  05:40:05 - 05:40:07 - Wimar Jaeger.
  05:40:07 - 05:40:14 - Iris Vellema
  05:40:14 - 05:40:15 - Sjoerd Wannet
  05:40:15 - 05:40:18 - Wimar Jaeger.
  05:40:18 - 05:40:28 - Sjoerd Wannet
  05:40:28 - 05:40:32 - Iris Vellema
  05:40:32 - 05:40:47 - Sjoerd Wannet
  05:40:47 - 05:40:52 - Iris Vellema
  05:40:52 - 05:40:54 - Wimar Jaeger.
  05:40:54 - 05:41:06 - Wimar Jaeger.
  05:41:06 - 05:41:33 - Sjoerd Wannet
  05:41:33 - 05:41:39 - Wimar Jaeger.
  05:41:39 - 05:41:48 - Petra Ackermans
  05:41:48 - 05:42:26 - Sjoerd Wannet
  05:42:28 - 05:42:30 - Wimar Jaeger.
  05:42:30 - 05:43:56 - Sjoerd Wannet
  05:43:56 - 05:43:59 - Wimar Jaeger.
  05:43:59 - 05:44:30 - Gerard Pelgrim
  05:44:32 - 05:44:33 - Wimar Jaeger.
  05:44:33 - 05:46:33 - Sjoerd Wannet
  05:46:35 - 05:46:41 - Wimar Jaeger.
  05:46:41 - 05:47:12 - Iris Vellema
  05:47:12 - 05:47:13 - Wimar Jaeger.
  05:47:13 - 05:47:24 - Sjoerd Wannet
  05:47:26 - 05:50:44 - Sjoerd Wannet
  05:50:44 - 05:50:46 - Wimar Jaeger.
  05:50:46 - 05:51:29 - Lindsey Stone
  05:51:29 - 05:51:31 - Sjoerd Wannet
  05:51:31 - 05:51:32 - Wimar Jaeger.
  05:51:32 - 05:51:57 - Sjoerd Wannet
  05:51:57 - 05:51:58 - Lindsey Stone
  05:51:58 - 05:51:59 - Wimar Jaeger.
  05:51:59 - 05:52:01 - Wimar Jaeger.
  05:52:01 - 05:52:24 - Lindsey Stone
  05:52:24 - 05:52:25 - Sjoerd Wannet
  05:52:25 - 05:52:26 - Wimar Jaeger.
  05:52:26 - 05:53:10 - Sjoerd Wannet
  05:53:10 - 05:53:38 - Wimar Jaeger.
  05:53:39 - 05:53:40 - Sjoerd Wannet
  05:53:40 - 05:53:41 - Wimar Jaeger.
  05:53:41 - 05:54:01 - Sjoerd Wannet
  05:54:01 - 05:54:04 - Wimar Jaeger.
  05:54:04 - 05:54:08 - Sjoerd Wannet
  05:54:08 - 05:54:15 - Wimar Jaeger.
  05:54:15 - 05:54:49 - Sjoerd Wannet
  05:54:54 - 05:55:44 - Sjoerd Wannet
  05:55:44 - 05:56:21 - Wimar Jaeger.
  05:56:26 - 05:57:57 - Wimar Jaeger
  05:57:57 - 05:58:16 - Petra Ackermans
  05:58:16 - 05:58:19 - Wimar Jaeger
  05:58:19 - 05:58:28 - Wimar Jaeger
  05:58:31 - 06:03:54 - Wimar Jaeger
  06:26:43 - 06:27:14 - Marjolijn Moester
  06:27:21 - 06:32:25 - Jorn Lok
  06:32:28 - 06:36:26 - Joram van Donk
  06:36:26 - 06:37:43 - Joram van Donk
  06:37:49 - 06:41:56 - Mart de Ridder
  06:42:03 - 06:43:30 - Marloes Roerdink
  06:43:39 - 06:45:40 - Iris Vellema
  06:46:13 - 06:48:11 - Petra Ackermans
  06:48:11 - 06:49:07 - Petra Ackermans
  06:49:07 - 06:51:11 - Gerard Pelgrim
  06:51:11 - 06:51:27 - Gerard Pelgrim
  06:51:56 - 06:53:19 - Mark Purperhart
  06:53:27 - 06:54:54 - Abel van Dijken
  06:55:16 - 06:55:41 - Mart de Ridder
  06:55:47 - 06:56:56 - Jasper Bloem.
  06:56:56 - 06:57:34 - Jorn Lok
  06:57:34 - 06:58:06 - Mart de Ridder
 6. 4

  01:30:33 - 01:30:52 - Marloes Roerdink
  01:30:52 - 01:30:54 - Wimar Jaeger.
  01:30:54 - 01:30:55 - Marloes Roerdink
  01:30:55 - 01:30:57 - Wimar Jaeger.
  01:30:57 - 01:31:31 - Jorn Lok
  01:31:31 - 01:31:35 - Wimar Jaeger.
  01:31:35 - 01:32:19 - Marloes Roerdink
  01:32:19 - 01:32:20 - Wimar Jaeger.
  01:32:20 - 01:33:06 - Jorn Lok
  01:33:07 - 01:33:09 - Wimar Jaeger.
  01:33:09 - 01:33:18 - Marloes Roerdink
  01:33:18 - 01:33:29 - Wimar Jaeger.
  01:33:29 - 01:34:29 - Marloes Roerdink
  01:34:29 - 01:34:38 - Wimar Jaeger.
  01:34:53 - 01:34:54 - Wimar Jaeger.
  01:34:58 - 01:38:12 - Iris Vellema
  01:38:12 - 01:38:16 - Wimar Jaeger.
  01:38:16 - 01:38:33 - Petra Ackermans
  01:38:33 - 01:38:45 - Wimar Jaeger.
  01:38:45 - 01:38:53 - Petra Ackermans
  01:38:53 - 01:38:54 - Iris Vellema
  01:38:54 - 01:38:59 - Wimar Jaeger.
  01:38:59 - 01:39:01 - Wimar Jaeger.
  01:39:01 - 01:39:25 - Frans Manders
  01:39:25 - 01:39:46 - Wimar Jaeger.
  01:39:46 - 01:40:04 - Iris Vellema
  01:40:04 - 01:40:05 - Frans Manders
  01:40:05 - 01:40:15 - Wimar Jaeger.
  01:40:15 - 01:40:22 - Frans Manders
  01:40:22 - 01:40:23 - Iris Vellema
  01:40:23 - 01:40:26 - Wimar Jaeger.
  01:40:26 - 01:40:28 - Iris Vellema
  01:40:28 - 01:40:33 - Wimar Jaeger.
  01:40:33 - 01:40:34 - Iris Vellema
  01:40:34 - 01:40:36 - Wimar Jaeger.
  01:40:36 - 01:40:47 - Lindsey Stone
  01:40:47 - 01:40:59 - Lindsey Stone
  01:40:59 - 01:41:05 - Wimar Jaeger.
  01:41:05 - 01:41:06 - Lindsey Stone
  01:41:06 - 01:41:12 - Lindsey Stone
  01:41:12 - 01:41:13 - Iris Vellema
  01:41:13 - 01:41:22 - Wimar Jaeger.
  01:41:22 - 01:41:37 - Iris Vellema
  01:41:37 - 01:41:41 - Wimar Jaeger.
  01:41:41 - 01:42:45 - Iris Vellema
  01:42:45 - 01:42:51 - Wimar Jaeger.
  01:42:51 - 01:43:18 - Marjolijn Moester
  01:43:18 - 01:43:25 - Wimar Jaeger.
  01:43:25 - 01:43:43 - Iris Vellema
  01:43:43 - 01:44:03 - Marjolijn Moester
  01:44:03 - 01:44:08 - Iris Vellema
  01:44:08 - 01:44:10 - Marjolijn Moester
  01:44:10 - 01:44:16 - Iris Vellema
  01:44:16 - 01:44:35 - Marjolijn Moester
  01:44:35 - 01:44:40 - Iris Vellema
  01:44:40 - 01:44:49 - Wimar Jaeger.
  01:44:49 - 01:45:34 - Iris Vellema
  01:45:34 - 01:45:39 - Wimar Jaeger.
  01:45:39 - 01:46:11 - Frans Manders
  01:46:11 - 01:46:22 - Wimar Jaeger.
  01:46:22 - 01:46:24 - Wimar Jaeger.
  01:46:24 - 01:46:40 - Iris Vellema
  01:46:40 - 01:46:54 - Frans Manders
  01:46:54 - 01:47:08 - Wimar Jaeger.
  01:47:08 - 01:47:10 - Iris Vellema
  01:47:10 - 01:47:22 - Abel van Dijken
  01:47:22 - 01:47:23 - Wimar Jaeger.
  01:47:23 - 01:47:24 - Abel van Dijken
  01:47:24 - 01:48:20 - Iris Vellema
  01:48:20 - 01:48:21 - Wimar Jaeger.
  01:48:21 - 01:48:26 - Abel van Dijken
  01:48:26 - 01:48:27 - Wimar Jaeger.
  01:48:27 - 01:49:03 - Abel van Dijken
  01:49:03 - 01:49:17 - Wimar Jaeger.
  01:49:17 - 01:49:21 - Iris Vellema
  01:49:21 - 01:49:34 - Wimar Jaeger.
  01:49:34 - 01:51:16 - Iris Vellema
  01:51:16 - 01:51:23 - Wimar Jaeger.
  01:51:23 - 01:51:37 - Iris Vellema
  01:51:37 - 01:51:40 - Wimar Jaeger.
  01:51:40 - 01:52:01 - Iris Vellema
  01:52:01 - 01:52:03 - Wimar Jaeger.
  01:52:03 - 01:53:19 - Iris Vellema
  01:53:19 - 01:53:21 - Wimar Jaeger.
  01:53:21 - 01:53:22 - Iris Vellema
  01:53:22 - 01:53:33 - Wimar Jaeger.
  01:53:38 - 01:55:29 - Marjolijn Moester
  01:55:29 - 01:55:32 - Wimar Jaeger.
  01:55:32 - 01:56:01 - Mart de Ridder
  01:56:01 - 01:56:03 - Wimar Jaeger.
  01:56:03 - 01:56:59 - Marjolijn Moester
  01:56:59 - 01:57:47 - Mart de Ridder
  01:57:47 - 01:57:50 - Wimar Jaeger.
  01:57:50 - 01:57:59 - Mart de Ridder
  01:57:59 - 01:58:00 - Wimar Jaeger.
  01:58:00 - 01:58:01 - Mart de Ridder
  01:58:02 - 01:58:03 - Marjolijn Moester
  01:58:03 - 01:58:04 - Wimar Jaeger.
  01:58:04 - 01:58:33 - Marjolijn Moester
  01:58:34 - 01:58:37 - Mart de Ridder
  01:58:37 - 01:59:38 - Wimar Jaeger.
  01:59:38 - 01:59:49 - Mart de Ridder
  01:59:49 - 02:00:08 - Wimar Jaeger.
  02:00:10 - 02:01:14 - Jorn Lok
  02:01:14 - 02:01:16 - Wimar Jaeger.
  02:01:16 - 02:02:22 - Marjolijn Moester
  02:02:22 - 02:02:23 - Wimar Jaeger.
  02:02:23 - 02:02:35 - Jorn Lok
  02:02:35 - 02:03:16 - Marjolijn Moester
  02:03:16 - 02:03:17 - Jorn Lok
  02:03:17 - 02:03:18 - Wimar Jaeger.
  02:03:18 - 02:03:32 - Jorn Lok
  02:03:34 - 02:03:36 - Wimar Jaeger.
  02:03:36 - 02:04:09 - Marjolijn Moester
  02:04:09 - 02:04:12 - Wimar Jaeger.
  02:04:12 - 02:04:42 - Petra Ackermans
  02:04:42 - 02:04:54 - Wimar Jaeger.
  02:04:54 - 02:04:58 - Marjolijn Moester
  02:04:58 - 02:05:04 - Wimar Jaeger.
  02:05:04 - 02:09:27 - Marjolijn Moester
  02:09:27 - 02:10:16 - Wimar Jaeger.
  02:16:25 - 02:16:53 - Wimar Jaeger.
  02:17:16 - 02:20:51 - Petra Ackermans
  02:20:51 - 02:21:04 - Wimar Jaeger.
  02:21:04 - 02:21:22 - Yvonne ten Holder
  02:21:22 - 02:21:23 - Petra Ackermans
  02:21:23 - 02:21:29 - Wimar Jaeger.
  02:21:29 - 02:21:47 - Petra Ackermans
  02:21:48 - 02:21:50 - Wimar Jaeger.
  02:21:50 - 02:22:01 - Yvonne ten Holder
  02:22:01 - 02:22:04 - Petra Ackermans
  02:22:04 - 02:22:06 - Wimar Jaeger.
  02:22:08 - 02:22:14 - Wimar Jaeger.
  02:22:14 - 02:22:40 - Lindsey Stone
  02:22:40 - 02:22:41 - Petra Ackermans
  02:22:41 - 02:23:08 - Wimar Jaeger.
  02:23:10 - 02:23:11 - Wimar Jaeger.
  02:23:11 - 02:23:35 - Lindsey Stone
  02:23:38 - 02:24:06 - Petra Ackermans
  02:24:08 - 02:24:10 - Wimar Jaeger.
  02:24:10 - 02:24:25 - Lindsey Stone
  02:24:25 - 02:24:26 - Wimar Jaeger.
  02:24:26 - 02:25:03 - Petra Ackermans
  02:25:03 - 02:25:08 - Wimar Jaeger.
  02:25:10 - 02:25:57 - Petra Ackermans
  02:25:57 - 02:25:58 - Wimar Jaeger.
  02:25:58 - 02:27:21 - Petra Ackermans
  02:27:21 - 02:27:24 - Wimar Jaeger.
  02:27:24 - 02:27:43 - Marloes Roerdink
  02:27:43 - 02:27:44 - Petra Ackermans
  02:27:44 - 02:27:45 - Wimar Jaeger.
  02:27:45 - 02:28:05 - Petra Ackermans
  02:28:05 - 02:28:06 - Wimar Jaeger.
  02:28:06 - 02:28:08 - Petra Ackermans
  02:28:08 - 02:28:09 - Wimar Jaeger.
  02:28:09 - 02:28:15 - Marloes Roerdink
  02:28:15 - 02:28:16 - Wimar Jaeger.
  02:28:16 - 02:28:24 - Petra Ackermans
  02:28:24 - 02:28:27 - Wimar Jaeger.
  02:28:27 - 02:33:05 - Petra Ackermans
  02:33:05 - 02:33:08 - Wimar Jaeger.
  02:33:08 - 02:33:17 - Yvonne ten Holder
  02:33:17 - 02:33:21 - Wimar Jaeger.
  02:33:21 - 02:33:46 - Petra Ackermans
  02:33:46 - 02:33:48 - Wimar Jaeger.
  02:33:48 - 02:33:51 - Petra Ackermans
  02:33:51 - 02:34:01 - Wimar Jaeger.
  02:34:01 - 02:34:03 - Petra Ackermans
  02:34:03 - 02:34:05 - Wimar Jaeger.
  02:34:05 - 02:34:14 - Abel van Dijken
  02:34:14 - 02:34:19 - Wimar Jaeger.
  02:34:19 - 02:35:13 - Petra Ackermans
  02:35:14 - 02:35:44 - Wimar Jaeger.
  02:35:44 - 02:35:50 - Wimar Jaeger.
  02:35:50 - 02:35:52 - Wimar Jaeger.
  02:35:52 - 02:36:04 - Petra Ackermans
  02:36:04 - 02:36:20 - Wimar Jaeger.
  03:20:13 - 03:20:48 - Wimar Jaeger.
  03:20:55 - 03:27:59 - Yvonne ten Holder
  03:27:59 - 03:28:07 - Wimar Jaeger.
  03:28:07 - 03:28:34 - Jorn Lok
  03:28:36 - 03:30:39 - Yvonne ten Holder
  03:30:39 - 03:30:40 - Wimar Jaeger.
  03:30:40 - 03:31:27 - Jorn Lok
  03:31:27 - 03:31:33 - Wimar Jaeger.
  03:31:33 - 03:32:34 - Yvonne ten Holder
  03:32:34 - 03:32:35 - Wimar Jaeger.
  03:32:35 - 03:33:05 - Jorn Lok
  03:33:05 - 03:33:07 - Wimar Jaeger.
  03:33:07 - 03:33:14 - Yvonne ten Holder
  03:33:14 - 03:33:18 - Wimar Jaeger.
  03:33:18 - 03:33:41 - Mart de Ridder
  03:33:41 - 03:33:42 - Wimar Jaeger.
  03:33:42 - 03:34:20 - Mart de Ridder
  03:34:20 - 03:34:21 - Wimar Jaeger.
  03:34:21 - 03:34:32 - Yvonne ten Holder
  03:34:32 - 03:34:36 - Mart de Ridder
  03:34:36 - 03:37:18 - Yvonne ten Holder
  03:37:18 - 03:37:19 - Wimar Jaeger.
  03:37:19 - 03:37:20 - Yvonne ten Holder
  03:37:20 - 03:37:21 - Wimar Jaeger.
  03:37:21 - 03:37:26 - Yvonne ten Holder
  03:37:26 - 03:37:28 - Wimar Jaeger.
  03:37:28 - 03:37:59 - Mart de Ridder
  03:37:59 - 03:38:04 - Wimar Jaeger.
  03:38:04 - 03:38:42 - Yvonne ten Holder
  03:38:44 - 03:38:46 - Wimar Jaeger.
  03:38:46 - 03:39:53 - Petra Ackermans
  03:39:55 - 03:40:45 - Yvonne ten Holder
  03:40:45 - 03:40:46 - Petra Ackermans
  03:40:46 - 03:40:52 - Wimar Jaeger.
  03:40:52 - 03:40:56 - Petra Ackermans
  03:40:57 - 03:40:59 - Wimar Jaeger.
  03:40:59 - 03:41:43 - Yvonne ten Holder
  03:41:44 - 03:41:45 - Wimar Jaeger.
  03:41:45 - 03:42:14 - Petra Ackermans
  03:42:14 - 03:42:22 - Wimar Jaeger.
  03:42:22 - 03:42:26 - Petra Ackermans
  03:42:26 - 03:42:39 - Wimar Jaeger.
  03:42:42 - 03:42:44 - Wimar Jaeger.
  03:42:44 - 03:46:56 - Yvonne ten Holder
  03:46:56 - 03:47:01 - Wimar Jaeger.
  03:47:01 - 03:47:35 - Lindsey Stone
  03:47:37 - 03:47:43 - Wimar Jaeger.
  03:47:43 - 03:48:18 - Yvonne ten Holder
  03:48:20 - 03:48:21 - Wimar Jaeger.
  03:48:21 - 03:48:26 - Petra Ackermans
  03:48:26 - 03:48:30 - Yvonne ten Holder
  03:48:30 - 03:48:35 - Wimar Jaeger.
  03:48:35 - 03:48:48 - Yvonne ten Holder
  03:48:48 - 03:48:58 - Wimar Jaeger.
  03:48:58 - 03:49:29 - Yvonne ten Holder
  03:49:29 - 03:49:31 - Wimar Jaeger.
  03:49:31 - 03:50:06 - Yvonne ten Holder
  03:50:06 - 03:50:09 - Wimar Jaeger.
  03:50:09 - 03:50:27 - Yvonne ten Holder
  03:50:27 - 03:50:41 - Wimar Jaeger.
  03:50:49 - 03:55:31 - Gerard Pelgrim
  03:55:31 - 03:55:38 - Wimar Jaeger.
  03:55:38 - 03:56:10 - Marjolijn Moester
  03:56:10 - 03:56:13 - Wimar Jaeger.
  03:56:13 - 03:56:29 - Gerard Pelgrim
  03:56:29 - 03:56:31 - Marjolijn Moester
  03:56:31 - 03:56:33 - Wimar Jaeger.
  03:56:33 - 03:56:53 - Marjolijn Moester
  03:56:55 - 03:56:56 - Wimar Jaeger.
  03:56:56 - 03:59:26 - Gerard Pelgrim
  03:59:26 - 03:59:27 - Wimar Jaeger.
  03:59:27 - 03:59:33 - Gerard Pelgrim
  03:59:33 - 03:59:36 - Wimar Jaeger.
  03:59:36 - 03:59:54 - Marloes Roerdink
  03:59:54 - 03:59:56 - Gerard Pelgrim
  03:59:56 - 04:00:08 - Marloes Roerdink
  04:00:08 - 04:00:10 - Wimar Jaeger.
  04:00:10 - 04:00:47 - Gerard Pelgrim
  04:00:47 - 04:00:49 - Wimar Jaeger.
  04:00:49 - 04:00:54 - Marloes Roerdink
  04:00:56 - 04:01:20 - Gerard Pelgrim
  04:01:20 - 04:01:22 - Wimar Jaeger.
  04:01:22 - 04:01:29 - Marloes Roerdink
  04:01:29 - 04:01:30 - Wimar Jaeger.
  04:01:30 - 04:01:42 - Gerard Pelgrim
  04:01:44 - 04:01:47 - Wimar Jaeger.
  04:01:47 - 04:01:59 - Frans Manders
  04:01:59 - 04:02:35 - Frans Manders
  04:02:35 - 04:02:52 - Wimar Jaeger.
  04:02:54 - 04:03:14 - Gerard Pelgrim
  04:03:16 - 04:03:18 - Wimar Jaeger.
  04:03:18 - 04:03:28 - Frans Manders
  04:03:28 - 04:03:29 - Wimar Jaeger.
  04:03:31 - 04:03:40 - Gerard Pelgrim
  04:03:42 - 04:03:43 - Wimar Jaeger.
  04:03:49 - 04:06:50 - Gerard Pelgrim
  04:06:50 - 04:07:26 - Wimar Jaeger.
  04:07:47 - 04:13:54 - Mark Purperhart
  04:13:55 - 04:14:07 - Wimar Jaeger.
  04:14:07 - 04:14:08 - Mark Purperhart
  04:14:08 - 04:14:12 - Wimar Jaeger.
  04:14:13 - 04:15:08 - Mark Purperhart
  04:15:08 - 04:15:12 - Wimar Jaeger.
  04:15:12 - 04:15:43 - Frans Manders
  04:15:43 - 04:15:45 - Wimar Jaeger.
  04:15:45 - 04:16:17 - Mark Purperhart
  04:16:19 - 04:16:21 - Wimar Jaeger.
  04:16:21 - 04:16:37 - Frans Manders
  04:16:37 - 04:16:39 - Wimar Jaeger.
  04:16:39 - 04:17:44 - Mark Purperhart
  04:17:44 - 04:18:03 - Wimar Jaeger.
  04:18:03 - 04:29:40 - Abel van Dijken
  04:29:40 - 04:30:10 - Wimar Jaeger.
  04:36:10 - 04:37:07 - Wimar Jaeger.
  04:37:07 - 04:42:00 - Eva Boswinkel
  04:42:00 - 04:42:03 - Wimar Jaeger.
  04:42:03 - 04:42:18 - Lindsey Stone
  04:42:20 - 04:42:21 - Wimar Jaeger.
  04:42:21 - 04:42:55 - Eva Boswinkel
  04:42:57 - 04:42:58 - Wimar Jaeger.
  04:42:58 - 04:43:06 - Lindsey Stone
  04:43:06 - 04:43:08 - Wimar Jaeger.
  04:43:08 - 04:43:18 - Lindsey Stone
  04:43:18 - 04:43:26 - Wimar Jaeger.
  04:43:26 - 04:43:39 - Eva Boswinkel
  04:43:39 - 04:43:47 - Wimar Jaeger.
  04:43:50 - 04:44:07 - Lindsey Stone
  04:44:07 - 04:44:11 - Wimar Jaeger.
  04:44:11 - 04:44:17 - Eva Boswinkel
  04:44:17 - 04:44:20 - Wimar Jaeger.
  04:44:20 - 04:48:32 - Eva Boswinkel
  04:48:34 - 04:48:51 - Wimar Jaeger.
  04:48:53 - 04:49:48 - Rick Verschure.
  04:49:48 - 04:49:54 - Wimar Jaeger.
  04:49:54 - 04:50:09 - Jorn Lok
  04:50:09 - 04:50:10 - Wimar Jaeger.
  04:50:10 - 04:50:21 - Rick Verschure.
  04:50:23 - 04:50:31 - Wimar Jaeger.
  04:50:33 - 04:50:49 - Iris Vellema
  04:50:49 - 04:50:51 - Wimar Jaeger.
  04:50:51 - 04:51:16 - Rick Verschure.
  04:51:16 - 04:51:17 - Iris Vellema
  04:51:17 - 04:51:21 - Wimar Jaeger.
  04:51:21 - 04:53:41 - Rick Verschure.
  04:53:41 - 04:53:45 - Wimar Jaeger.
  04:53:45 - 04:54:05 - Herman Krans
  04:54:05 - 04:54:21 - Rick Verschure.
  04:54:21 - 04:54:44 - Wimar Jaeger.
  04:54:44 - 04:55:00 - Herman Krans
  04:55:00 - 04:55:01 - Wimar Jaeger.
  04:55:01 - 04:55:08 - Rick Verschure.
  04:55:10 - 04:55:14 - Wimar Jaeger.
  04:55:14 - 04:55:23 - Rick Verschure.
  04:55:26 - 04:55:35 - Wimar Jaeger.
  04:55:35 - 04:55:49 - Mart de Ridder
  04:55:49 - 04:55:50 - Wimar Jaeger.
  04:55:50 - 04:55:51 - Rick Verschure.
  04:55:51 - 04:55:57 - Wimar Jaeger.
  04:55:57 - 04:55:59 - Rick Verschure.
  04:55:59 - 04:56:10 - Wimar Jaeger.
  04:56:13 - 04:58:54 - Jasper Bloem.
  04:58:54 - 04:58:55 - Wimar Jaeger.
  04:58:55 - 04:59:27 - Petra Ackermans
  04:59:27 - 04:59:46 - Wimar Jaeger.
  04:59:46 - 05:01:13 - Jasper Bloem.
  05:01:13 - 05:01:21 - Wimar Jaeger.
  05:01:21 - 05:01:57 - Mart de Ridder
  05:01:57 - 05:02:00 - Wimar Jaeger.
  05:02:00 - 05:04:03 - Jasper Bloem.
  05:04:03 - 05:04:05 - Wimar Jaeger.
  05:04:05 - 05:05:27 - Mart de Ridder
  05:05:27 - 05:05:53 - Wimar Jaeger.
  05:05:53 - 05:06:13 - Mart de Ridder
  05:06:13 - 05:06:16 - Wimar Jaeger.
  05:06:16 - 05:07:44 - Jasper Bloem.
  05:07:44 - 05:07:50 - Wimar Jaeger.
  05:07:50 - 05:08:19 - Mart de Ridder
  05:08:19 - 05:08:20 - Wimar Jaeger.
  05:08:20 - 05:08:23 - Mart de Ridder
  05:08:23 - 05:08:29 - Wimar Jaeger.
  05:08:29 - 05:08:36 - Marloes Roerdink
  05:08:36 - 05:08:38 - Wimar Jaeger.
  05:08:38 - 05:08:40 - Marloes Roerdink
  05:08:42 - 05:08:43 - Mart de Ridder
  05:08:43 - 05:09:07 - Wimar Jaeger.
  05:09:08 - 05:11:03 - Jasper Bloem.
  05:11:03 - 05:11:04 - Wimar Jaeger.
  05:11:04 - 05:12:00 - Mart de Ridder
  05:12:02 - 05:12:03 - Wimar Jaeger.
  05:12:03 - 05:12:16 - Jasper Bloem.
  05:12:16 - 05:12:44 - Yvonne ten Holder
  05:12:45 - 05:12:46 - Jasper Bloem.
  05:12:46 - 05:12:51 - Wimar Jaeger.
  05:12:51 - 05:14:20 - Jasper Bloem.
  05:14:20 - 05:14:23 - Wimar Jaeger.
  05:14:23 - 05:14:56 - Petra Ackermans
  05:14:56 - 05:14:59 - Wimar Jaeger.
  05:14:59 - 05:15:43 - Jasper Bloem.
  05:15:43 - 05:15:45 - Jasper Bloem.
  05:15:45 - 05:15:46 - Wimar Jaeger.
  05:15:46 - 05:16:10 - Petra Ackermans
  05:16:10 - 05:16:15 - Wimar Jaeger.
  05:16:15 - 05:16:17 - Petra Ackermans
  05:16:21 - 05:16:22 - Jasper Bloem.
  05:16:22 - 05:16:46 - Wimar Jaeger.
  05:16:46 - 05:17:15 - Jasper Bloem.
  05:17:15 - 05:17:38 - Petra Ackermans
  05:17:40 - 05:17:41 - Wimar Jaeger.
  05:17:41 - 05:18:04 - Jasper Bloem.
  05:18:04 - 05:18:06 - Wimar Jaeger.
  05:18:06 - 05:22:48 - Jasper Bloem.
  05:22:48 - 05:22:54 - Wimar Jaeger.
  05:22:55 - 05:24:33 - Jorn Lok
  05:24:33 - 05:24:34 - Wimar Jaeger.
  05:24:34 - 05:24:50 - Jorn Lok
  05:24:52 - 05:24:53 - Wimar Jaeger.
  05:24:53 - 05:26:13 - Jasper Bloem.
  05:26:13 - 05:26:15 - Wimar Jaeger.
  05:26:15 - 05:26:21 - Jasper Bloem.
  05:26:21 - 05:27:06 - Wimar Jaeger.
  05:27:06 - 05:28:15 - Jorn Lok
  05:28:16 - 05:28:18 - Wimar Jaeger.
  05:28:18 - 05:29:17 - Jasper Bloem.
  05:29:17 - 05:29:30 - Wimar Jaeger.
  05:29:30 - 05:30:04 - Yvonne ten Holder
  05:30:04 - 05:30:07 - Wimar Jaeger.
  05:30:07 - 05:30:22 - Jasper Bloem.
  05:30:24 - 05:30:25 - Wimar Jaeger.
  05:30:25 - 05:31:06 - Petra Ackermans
  05:31:06 - 05:32:29 - Wimar Jaeger.
  05:32:32 - 05:35:57 - Sjoerd Wannet
  05:35:57 - 05:36:00 - Wimar Jaeger.
  05:36:00 - 05:36:32 - Petra Ackermans
  05:36:34 - 05:36:40 - Wimar Jaeger.
  05:36:40 - 05:36:55 - Sjoerd Wannet
  05:36:55 - 05:36:56 - Petra Ackermans
  05:36:56 - 05:37:07 - Wimar Jaeger.
  05:37:07 - 05:37:08 - Petra Ackermans
  05:37:08 - 05:37:21 - Wimar Jaeger.
  05:37:21 - 05:37:34 - Petra Ackermans
  05:37:34 - 05:37:35 - Wimar Jaeger.
  05:37:35 - 05:37:38 - Petra Ackermans
  05:37:38 - 05:37:40 - Wimar Jaeger.
  05:37:40 - 05:39:53 - Sjoerd Wannet
  05:39:53 - 05:39:54 - Wimar Jaeger.
  05:39:54 - 05:40:05 - Sjoerd Wannet
  05:40:05 - 05:40:07 - Wimar Jaeger.
  05:40:07 - 05:40:14 - Iris Vellema
  05:40:14 - 05:40:15 - Sjoerd Wannet
  05:40:15 - 05:40:18 - Wimar Jaeger.
  05:40:18 - 05:40:28 - Sjoerd Wannet
  05:40:28 - 05:40:32 - Iris Vellema
  05:40:32 - 05:40:47 - Sjoerd Wannet
  05:40:47 - 05:40:52 - Iris Vellema
  05:40:52 - 05:40:54 - Wimar Jaeger.
  05:40:54 - 05:41:06 - Wimar Jaeger.
  05:41:06 - 05:41:33 - Sjoerd Wannet
  05:41:33 - 05:41:39 - Wimar Jaeger.
  05:41:39 - 05:41:48 - Petra Ackermans
  05:41:48 - 05:42:26 - Sjoerd Wannet
  05:42:28 - 05:42:30 - Wimar Jaeger.
  05:42:30 - 05:43:56 - Sjoerd Wannet
  05:43:56 - 05:43:59 - Wimar Jaeger.
  05:43:59 - 05:44:30 - Gerard Pelgrim
  05:44:32 - 05:44:33 - Wimar Jaeger.
  05:44:33 - 05:46:33 - Sjoerd Wannet
  05:46:35 - 05:46:41 - Wimar Jaeger.
  05:46:41 - 05:47:12 - Iris Vellema
  05:47:12 - 05:47:13 - Wimar Jaeger.
  05:47:13 - 05:47:24 - Sjoerd Wannet
  05:47:26 - 05:50:44 - Sjoerd Wannet
  05:50:44 - 05:50:46 - Wimar Jaeger.
  05:50:46 - 05:51:29 - Lindsey Stone
  05:51:29 - 05:51:31 - Sjoerd Wannet
  05:51:31 - 05:51:32 - Wimar Jaeger.
  05:51:32 - 05:51:57 - Sjoerd Wannet
  05:51:57 - 05:51:58 - Lindsey Stone
  05:51:58 - 05:51:59 - Wimar Jaeger.
  05:51:59 - 05:52:01 - Wimar Jaeger.
  05:52:01 - 05:52:24 - Lindsey Stone
  05:52:24 - 05:52:25 - Sjoerd Wannet
  05:52:25 - 05:52:26 - Wimar Jaeger.
  05:52:26 - 05:53:10 - Sjoerd Wannet
  05:53:10 - 05:53:38 - Wimar Jaeger.
  05:53:39 - 05:53:40 - Sjoerd Wannet
  05:53:40 - 05:53:41 - Wimar Jaeger.
  05:53:41 - 05:54:01 - Sjoerd Wannet
  05:54:01 - 05:54:04 - Wimar Jaeger.
  05:54:04 - 05:54:08 - Sjoerd Wannet
  05:54:08 - 05:54:15 - Wimar Jaeger.
  05:54:15 - 05:54:49 - Sjoerd Wannet
  05:54:54 - 05:55:44 - Sjoerd Wannet
  05:55:44 - 05:56:21 - Wimar Jaeger.
  05:56:26 - 05:57:57 - Wimar Jaeger
  05:57:57 - 05:58:16 - Petra Ackermans
  05:58:16 - 05:58:19 - Wimar Jaeger
  05:58:19 - 05:58:28 - Wimar Jaeger
  05:58:31 - 06:03:54 - Wimar Jaeger
  06:26:43 - 06:27:14 - Marjolijn Moester
  06:27:21 - 06:32:25 - Jorn Lok
  06:32:28 - 06:36:26 - Joram van Donk
  06:36:26 - 06:37:43 - Joram van Donk
  06:37:49 - 06:41:56 - Mart de Ridder
  06:42:03 - 06:43:30 - Marloes Roerdink
  06:43:39 - 06:45:40 - Iris Vellema
  06:46:13 - 06:48:11 - Petra Ackermans
  06:48:11 - 06:49:07 - Petra Ackermans
  06:49:07 - 06:51:11 - Gerard Pelgrim
  06:51:11 - 06:51:27 - Gerard Pelgrim
  06:51:56 - 06:53:19 - Mark Purperhart
  06:53:27 - 06:54:54 - Abel van Dijken
  06:55:16 - 06:55:41 - Mart de Ridder
  06:55:47 - 06:56:56 - Jasper Bloem.
  06:56:56 - 06:57:34 - Jorn Lok
  06:57:34 - 06:58:06 - Mart de Ridder
  06:58:06 - 06:58:09 - Mart de Ridder
  06:58:09 - 06:58:11 - Iris Vellema
  06:58:11 - 06:58:14 - Marjolijn Moester
  06:58:14 - 06:58:17 - Jorn Lok
  06:58:17 - 06:58:18 - Petra Ackermans
  06:58:18 - 06:58:21 - Yvonne ten Holder
  06:58:21 - 06:58:23 - Abel van Dijken
  06:58:23 - 06:58:24 - Mark Purperhart
  06:58:24 - 06:58:29 - Abel van Dijken
  06:58:29 - 06:58:36 - Gerard Pelgrim
  06:58:36 - 06:58:41 - Abel van Dijken
  06:58:41 - 06:58:43 - Marloes Roerdink
  06:58:43 - 06:58:44 - Abel van Dijken
  06:58:44 - 06:58:46 - Joram van Donk
  06:58:46 - 06:59:15 - Abel van Dijken
  06:59:15 - 06:59:19 - Mart de Ridder
  06:59:19 - 06:59:21 - Iris Vellema
  06:59:21 - 06:59:23 - Marjolijn Moester
  06:59:23 - 06:59:26 - Jorn Lok
  06:59:26 - 06:59:28 - Petra Ackermans
  06:59:28 - 06:59:29 - Petra Ackermans
  06:59:29 - 06:59:30 - Yvonne ten Holder
  06:59:30 - 06:59:32 - Abel van Dijken
  06:59:32 - 06:59:33 - Petra Ackermans
  06:59:33 - 06:59:34 - Mark Purperhart
  06:59:34 - 06:59:35 - Petra Ackermans
  06:59:35 - 06:59:37 - Gerard Pelgrim
  06:59:37 - 06:59:39 - Petra Ackermans
  06:59:39 - 06:59:41 - Marloes Roerdink
  06:59:41 - 07:00:10 - Joram van Donk
  07:00:10 - 07:00:14 - Mart de Ridder
  07:00:14 - 07:00:16 - Iris Vellema
  07:00:16 - 07:00:18 - Marjolijn Moester
  07:00:18 - 07:00:21 - Jorn Lok
  07:00:21 - 07:00:22 - Petra Ackermans
  07:00:22 - 07:00:25 - Yvonne ten Holder
  07:00:25 - 07:00:27 - Abel van Dijken
  07:00:27 - 07:00:29 - Mark Purperhart
  07:00:29 - 07:00:31 - Gerard Pelgrim
  07:00:31 - 07:00:32 - Marloes Roerdink
  07:00:32 - 07:01:04 - Joram van Donk
  07:01:04 - 07:01:07 - Mart de Ridder
  07:01:07 - 07:01:10 - Iris Vellema
  07:01:10 - 07:01:11 - Marjolijn Moester
  07:01:11 - 07:01:13 - Jorn Lok
  07:01:13 - 07:01:15 - Petra Ackermans
  07:01:15 - 07:01:17 - Yvonne ten Holder
  07:01:17 - 07:01:19 - Abel van Dijken
  07:01:19 - 07:01:21 - Mark Purperhart
  07:01:21 - 07:01:23 - Gerard Pelgrim
  07:01:23 - 07:01:25 - Marloes Roerdink
  07:01:25 - 07:02:07 - Joram van Donk
  07:02:07 - 07:02:10 - Stefano de Groen
  07:02:10 - 07:02:11 - Herman Krans
  07:02:11 - 07:02:12 - Mart de Ridder
  07:02:12 - 07:02:15 - Gert Müller
  07:02:15 - 07:02:16 - Lindsey Stone
  07:02:16 - 07:02:18 - Iris Vellema
  07:02:18 - 07:02:19 - Arne Bouma
  07:02:19 - 07:02:21 - Frans Manders
  07:02:21 - 07:02:23 - Marjolijn Moester
  07:02:23 - 07:02:24 - Tamim Mehdi
  07:02:24 - 07:02:25 - Tamim Mehdi
  07:02:25 - 07:02:27 - Jorn Lok
  07:02:27 - 07:02:29 - Laura Werger
  07:02:29 - 07:02:30 - Bert Jansen
  07:02:30 - 07:02:32 - Petra Ackermans
  07:02:32 - 07:02:34 - Bram Sommer
  07:02:34 - 07:02:38 - Maureen Elshof
  07:02:38 - 07:02:40 - Yvonne ten Holder
  07:02:40 - 07:02:42 - Abel van Dijken
  07:02:42 - 07:02:44 - Mark Purperhart
  07:02:44 - 07:02:46 - Gerard Pelgrim
  07:02:46 - 07:02:48 - Emrah Yildirim
  07:02:48 - 07:02:50 - Perry Boersbroek
  07:02:50 - 07:02:52 - Marloes Roerdink
  07:02:52 - 07:02:55 - Addy Garritsen
  07:02:55 - 07:02:58 - Hella Godee
  07:02:58 - 07:03:02 - Herman Krans
  07:03:02 - 07:03:04 - Dolf Logemann
  07:03:04 - 07:03:06 - Herman Krans
  07:03:06 - 07:03:13 - Joram van Donk
  07:03:43 - 07:04:05 - Marloes Roerdink
  07:04:05 - 07:04:09 - Mart de Ridder
  07:04:09 - 07:04:12 - Iris Vellema
  07:04:12 - 07:04:14 - Marjolijn Moester
  07:04:14 - 07:04:17 - Jorn Lok
  07:04:17 - 07:04:18 - Petra Ackermans
  07:04:18 - 07:04:20 - Yvonne ten Holder
  07:04:20 - 07:04:21 - Abel van Dijken
  07:04:21 - 07:04:23 - Mark Purperhart
  07:04:23 - 07:04:25 - Gerard Pelgrim
  07:04:25 - 07:04:27 - Marloes Roerdink
  07:04:27 - 07:04:29 - Joram van Donk
  07:05:09 - 07:05:13 - Mart de Ridder
  07:05:13 - 07:05:16 - Iris Vellema
  07:05:16 - 07:05:18 - Marjolijn Moester
  07:05:18 - 07:05:19 - Jorn Lok
  07:05:19 - 07:05:21 - Petra Ackermans
  07:05:21 - 07:05:23 - Yvonne ten Holder
  07:05:23 - 07:05:25 - Abel van Dijken
  07:05:25 - 07:05:29 - Gerard Pelgrim
  07:05:29 - 07:05:31 - Mark Purperhart
  07:05:31 - 07:05:33 - Gerard Pelgrim
  07:05:33 - 07:05:34 - Marloes Roerdink
  07:05:34 - 07:06:29 - Joram van Donk
  07:06:29 - 07:06:49 - Gerard Pelgrim
  07:06:49 - 07:07:18 - Iris Vellema
  07:07:18 - 07:07:54 - Jorn Lok
 7. 5

  01:52:08 - 01:53:19 - Iris Vellema
 8. 5.a

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  CDA (1), KiesBewustLokaal (2), SP (3), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 9 stemmen voor en 19 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: SP, VVD, Kies Bewust Lokaal, CDA.


  Tegen: Partij voor de Dieren, PvdA, D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks.

  01:10:13 - 01:10:38 - Mart de Ridder
  01:10:38 - 01:10:43 - Wimar Jaeger.
  01:10:43 - 01:10:51 - Marloes Roerdink
  01:10:53 - 01:10:55 - Wimar Jaeger.
  01:10:55 - 01:11:39 - Mart de Ridder
  01:11:39 - 01:11:41 - Wimar Jaeger.
  01:11:41 - 01:11:52 - Marloes Roerdink
  01:11:54 - 01:11:55 - Mart de Ridder
  01:11:55 - 01:11:56 - Wimar Jaeger.
  01:11:56 - 01:12:19 - Mart de Ridder
  01:12:19 - 01:12:24 - Wimar Jaeger.
  01:12:24 - 01:12:51 - Abel van Dijken
  01:12:51 - 01:12:53 - Wimar Jaeger.
  01:12:53 - 01:13:12 - Mart de Ridder
  01:13:12 - 01:13:13 - Wimar Jaeger.
  01:13:13 - 01:13:27 - Abel van Dijken
  01:13:28 - 01:13:31 - Wimar Jaeger.
  01:13:31 - 01:16:21 - Mart de Ridder
  01:16:21 - 01:16:29 - Wimar Jaeger.
  01:16:29 - 01:16:55 - Marjolijn Moester
  01:16:56 - 01:16:57 - Wimar Jaeger.
  01:16:57 - 01:17:23 - Mart de Ridder
  01:17:23 - 01:17:24 - Marjolijn Moester
  01:17:24 - 01:17:52 - Mart de Ridder
  01:17:52 - 01:17:54 - Wimar Jaeger.
  01:17:54 - 01:18:08 - Marjolijn Moester
  01:18:10 - 01:18:44 - Mart de Ridder
  01:18:46 - 01:18:47 - Wimar Jaeger.
  01:18:47 - 01:19:05 - Marjolijn Moester
  01:19:07 - 01:19:08 - Wimar Jaeger.
  01:19:08 - 01:19:39 - Mart de Ridder
  01:19:39 - 01:19:49 - Wimar Jaeger.
  01:19:49 - 01:20:31 - Wimar Jaeger.
  01:20:31 - 01:20:33 - Wimar Jaeger.
  01:20:33 - 01:21:06 - Mart de Ridder
  01:21:06 - 01:21:20 - Wimar Jaeger.
  01:21:22 - 01:21:52 - Mart de Ridder
  01:21:52 - 01:21:54 - Wimar Jaeger.
  01:21:54 - 01:22:54 - Mart de Ridder
  01:22:54 - 01:23:05 - Wimar Jaeger.
  01:23:18 - 01:24:42 - Marloes Roerdink
  01:24:42 - 01:24:49 - Wimar Jaeger.
  01:24:49 - 01:25:15 - Marloes Roerdink
  01:25:16 - 01:25:18 - Wimar Jaeger.
  01:25:18 - 01:26:06 - Petra Ackermans
  01:26:06 - 01:26:08 - Wimar Jaeger.
  01:26:08 - 01:27:01 - Marloes Roerdink
  01:27:03 - 01:27:05 - Wimar Jaeger.
  01:27:05 - 01:27:26 - Petra Ackermans
  01:27:26 - 01:27:28 - Wimar Jaeger.
  01:27:28 - 01:27:46 - Marloes Roerdink
  01:27:46 - 01:27:47 - Petra Ackermans
  01:27:47 - 01:27:49 - Wimar Jaeger.
  01:27:49 - 01:28:07 - Petra Ackermans
  01:28:09 - 01:28:11 - Wimar Jaeger.
  01:28:11 - 01:28:28 - Marloes Roerdink
  01:28:30 - 01:28:32 - Wimar Jaeger.
  01:28:32 - 01:30:52 - Marloes Roerdink
  01:30:52 - 01:30:54 - Wimar Jaeger.
  01:30:54 - 01:30:55 - Marloes Roerdink
  01:30:55 - 01:30:57 - Wimar Jaeger.
  01:30:57 - 01:31:31 - Jorn Lok
  01:31:31 - 01:31:35 - Wimar Jaeger.
  01:31:35 - 01:32:19 - Marloes Roerdink
  01:32:19 - 01:32:20 - Wimar Jaeger.
  01:32:20 - 01:33:06 - Jorn Lok
  01:33:07 - 01:33:09 - Wimar Jaeger.
  01:33:09 - 01:33:18 - Marloes Roerdink
  01:33:18 - 01:33:29 - Wimar Jaeger.
  01:33:29 - 01:34:29 - Marloes Roerdink
  01:34:29 - 01:34:38 - Wimar Jaeger.
  01:34:53 - 01:34:54 - Wimar Jaeger.
  01:34:58 - 01:38:12 - Iris Vellema
  01:38:12 - 01:38:16 - Wimar Jaeger.
  01:38:16 - 01:38:33 - Petra Ackermans
  01:38:33 - 01:38:45 - Wimar Jaeger.
  01:38:45 - 01:38:53 - Petra Ackermans
  01:38:53 - 01:38:54 - Iris Vellema
  01:38:54 - 01:38:59 - Wimar Jaeger.
  01:38:59 - 01:39:01 - Wimar Jaeger.
  01:39:01 - 01:39:25 - Frans Manders
  01:39:25 - 01:39:46 - Wimar Jaeger.
  01:39:46 - 01:40:04 - Iris Vellema
  01:40:04 - 01:40:05 - Frans Manders
  01:40:05 - 01:40:15 - Wimar Jaeger.
  01:40:15 - 01:40:22 - Frans Manders
  01:40:22 - 01:40:23 - Iris Vellema
  01:40:23 - 01:40:26 - Wimar Jaeger.
  01:40:26 - 01:40:28 - Iris Vellema
  01:40:28 - 01:40:33 - Wimar Jaeger.
  01:40:33 - 01:40:34 - Iris Vellema
  01:40:34 - 01:40:36 - Wimar Jaeger.
  01:40:36 - 01:40:47 - Lindsey Stone
  01:40:47 - 01:40:59 - Lindsey Stone
  01:40:59 - 01:41:05 - Wimar Jaeger.
  01:41:05 - 01:41:06 - Lindsey Stone
  01:41:06 - 01:41:12 - Lindsey Stone
  01:41:12 - 01:41:13 - Iris Vellema
  01:41:13 - 01:41:22 - Wimar Jaeger.
  01:41:22 - 01:41:37 - Iris Vellema
  01:41:37 - 01:41:41 - Wimar Jaeger.
  01:41:41 - 01:42:45 - Iris Vellema
  01:42:45 - 01:42:51 - Wimar Jaeger.
  01:42:51 - 01:43:18 - Marjolijn Moester
  01:43:18 - 01:43:25 - Wimar Jaeger.
  01:43:25 - 01:43:43 - Iris Vellema
  01:43:43 - 01:44:03 - Marjolijn Moester
  01:44:03 - 01:44:08 - Iris Vellema
  01:44:08 - 01:44:10 - Marjolijn Moester
  01:44:10 - 01:44:16 - Iris Vellema
  01:44:16 - 01:44:35 - Marjolijn Moester
  01:44:35 - 01:44:40 - Iris Vellema
  01:44:40 - 01:44:49 - Wimar Jaeger.
  01:44:49 - 01:45:34 - Iris Vellema
  01:45:34 - 01:45:39 - Wimar Jaeger.
  01:45:39 - 01:46:11 - Frans Manders
  01:46:11 - 01:46:22 - Wimar Jaeger.
  01:46:22 - 01:46:24 - Wimar Jaeger.
  01:46:24 - 01:46:40 - Iris Vellema
  01:46:40 - 01:46:54 - Frans Manders
  01:46:54 - 01:47:08 - Wimar Jaeger.
  01:47:08 - 01:47:10 - Iris Vellema
  01:47:10 - 01:47:22 - Abel van Dijken
  01:47:22 - 01:47:23 - Wimar Jaeger.
  01:47:23 - 01:47:24 - Abel van Dijken
  01:47:24 - 01:48:20 - Iris Vellema
  01:48:20 - 01:48:21 - Wimar Jaeger.
  01:48:21 - 01:48:26 - Abel van Dijken
  01:48:26 - 01:48:27 - Wimar Jaeger.
  01:48:27 - 01:49:03 - Abel van Dijken
  01:49:03 - 01:49:17 - Wimar Jaeger.
  01:49:17 - 01:49:21 - Iris Vellema
  01:49:21 - 01:49:34 - Wimar Jaeger.
  01:49:34 - 01:51:16 - Iris Vellema
  01:51:16 - 01:51:23 - Wimar Jaeger.
  01:51:23 - 01:51:37 - Iris Vellema
  01:51:37 - 01:51:40 - Wimar Jaeger.
  01:51:40 - 01:52:01 - Iris Vellema
  01:52:01 - 01:52:03 - Wimar Jaeger.
  01:52:03 - 01:53:19 - Iris Vellema
  01:53:19 - 01:53:21 - Wimar Jaeger.
  01:53:21 - 01:53:22 - Iris Vellema
  01:53:22 - 01:53:33 - Wimar Jaeger.
  01:53:38 - 01:55:29 - Marjolijn Moester
  01:55:29 - 01:55:32 - Wimar Jaeger.
  01:55:32 - 01:56:01 - Mart de Ridder
  01:56:01 - 01:56:03 - Wimar Jaeger.
  01:56:03 - 01:56:59 - Marjolijn Moester
  01:56:59 - 01:57:47 - Mart de Ridder
  01:57:47 - 01:57:50 - Wimar Jaeger.
  01:57:50 - 01:57:59 - Mart de Ridder
  01:57:59 - 01:58:00 - Wimar Jaeger.
  01:58:00 - 01:58:01 - Mart de Ridder
  01:58:02 - 01:58:03 - Marjolijn Moester
  01:58:03 - 01:58:04 - Wimar Jaeger.
  01:58:04 - 01:58:33 - Marjolijn Moester
  01:58:34 - 01:58:37 - Mart de Ridder
  01:58:37 - 01:59:38 - Wimar Jaeger.
  01:59:38 - 01:59:49 - Mart de Ridder
  01:59:49 - 02:00:08 - Wimar Jaeger.
  02:00:10 - 02:01:14 - Jorn Lok
  02:01:14 - 02:01:16 - Wimar Jaeger.
  02:01:16 - 02:02:22 - Marjolijn Moester
  02:02:22 - 02:02:23 - Wimar Jaeger.
  02:02:23 - 02:02:35 - Jorn Lok
  02:02:35 - 02:03:16 - Marjolijn Moester
  02:03:16 - 02:03:17 - Jorn Lok
  02:03:17 - 02:03:18 - Wimar Jaeger.
  02:03:18 - 02:03:32 - Jorn Lok
  02:03:34 - 02:03:36 - Wimar Jaeger.
  02:03:36 - 02:04:09 - Marjolijn Moester
  02:04:09 - 02:04:12 - Wimar Jaeger.
  02:04:12 - 02:04:42 - Petra Ackermans
  02:04:42 - 02:04:54 - Wimar Jaeger.
  02:04:54 - 02:04:58 - Marjolijn Moester
  02:04:58 - 02:05:04 - Wimar Jaeger.
  02:05:04 - 02:09:27 - Marjolijn Moester
  02:09:27 - 02:10:16 - Wimar Jaeger.
  02:16:25 - 02:16:53 - Wimar Jaeger.
  02:17:16 - 02:20:51 - Petra Ackermans
  02:20:51 - 02:21:04 - Wimar Jaeger.
  02:21:04 - 02:21:22 - Yvonne ten Holder
  02:21:22 - 02:21:23 - Petra Ackermans
  02:21:23 - 02:21:29 - Wimar Jaeger.
  02:21:29 - 02:21:47 - Petra Ackermans
  02:21:48 - 02:21:50 - Wimar Jaeger.
  02:21:50 - 02:22:01 - Yvonne ten Holder
  02:22:01 - 02:22:04 - Petra Ackermans
  02:22:04 - 02:22:06 - Wimar Jaeger.
  02:22:08 - 02:22:14 - Wimar Jaeger.
  02:22:14 - 02:22:40 - Lindsey Stone
  02:22:40 - 02:22:41 - Petra Ackermans
  02:22:41 - 02:23:08 - Wimar Jaeger.
  02:23:10 - 02:23:11 - Wimar Jaeger.
  02:23:11 - 02:23:35 - Lindsey Stone
  02:23:38 - 02:24:06 - Petra Ackermans
  02:24:08 - 02:24:10 - Wimar Jaeger.
  02:24:10 - 02:24:25 - Lindsey Stone
  02:24:25 - 02:24:26 - Wimar Jaeger.
  02:24:26 - 02:25:03 - Petra Ackermans
  02:25:03 - 02:25:08 - Wimar Jaeger.
  02:25:10 - 02:25:57 - Petra Ackermans
  02:25:57 - 02:25:58 - Wimar Jaeger.
  02:25:58 - 02:27:21 - Petra Ackermans
  02:27:21 - 02:27:24 - Wimar Jaeger.
  02:27:24 - 02:27:43 - Marloes Roerdink
  02:27:43 - 02:27:44 - Petra Ackermans
  02:27:44 - 02:27:45 - Wimar Jaeger.
  02:27:45 - 02:28:05 - Petra Ackermans
  02:28:05 - 02:28:06 - Wimar Jaeger.
  02:28:06 - 02:28:08 - Petra Ackermans
  02:28:08 - 02:28:09 - Wimar Jaeger.
  02:28:09 - 02:28:15 - Marloes Roerdink
  02:28:15 - 02:28:16 - Wimar Jaeger.
  02:28:16 - 02:28:24 - Petra Ackermans
  02:28:24 - 02:28:27 - Wimar Jaeger.
  02:28:27 - 02:33:05 - Petra Ackermans
  02:33:05 - 02:33:08 - Wimar Jaeger.
  02:33:08 - 02:33:17 - Yvonne ten Holder
  02:33:17 - 02:33:21 - Wimar Jaeger.
  02:33:21 - 02:33:46 - Petra Ackermans
  02:33:46 - 02:33:48 - Wimar Jaeger.
  02:33:48 - 02:33:51 - Petra Ackermans
  02:33:51 - 02:34:01 - Wimar Jaeger.
  02:34:01 - 02:34:03 - Petra Ackermans
  02:34:03 - 02:34:05 - Wimar Jaeger.
  02:34:05 - 02:34:14 - Abel van Dijken
  02:34:14 - 02:34:19 - Wimar Jaeger.
  02:34:19 - 02:35:13 - Petra Ackermans
  02:35:14 - 02:35:44 - Wimar Jaeger.
  02:35:44 - 02:35:50 - Wimar Jaeger.
  02:35:50 - 02:35:52 - Wimar Jaeger.
  02:35:52 - 02:36:04 - Petra Ackermans
  02:36:04 - 02:36:20 - Wimar Jaeger.
  03:20:13 - 03:20:48 - Wimar Jaeger.
  03:20:55 - 03:27:59 - Yvonne ten Holder
  03:27:59 - 03:28:07 - Wimar Jaeger.
  03:28:07 - 03:28:34 - Jorn Lok
  03:28:36 - 03:30:39 - Yvonne ten Holder
  03:30:39 - 03:30:40 - Wimar Jaeger.
  03:30:40 - 03:31:27 - Jorn Lok
  03:31:27 - 03:31:33 - Wimar Jaeger.
  03:31:33 - 03:32:34 - Yvonne ten Holder
  03:32:34 - 03:32:35 - Wimar Jaeger.
  03:32:35 - 03:33:05 - Jorn Lok
  03:33:05 - 03:33:07 - Wimar Jaeger.
  03:33:07 - 03:33:14 - Yvonne ten Holder
  03:33:14 - 03:33:18 - Wimar Jaeger.
  03:33:18 - 03:33:41 - Mart de Ridder
  03:33:41 - 03:33:42 - Wimar Jaeger.
  03:33:42 - 03:34:20 - Mart de Ridder
  03:34:20 - 03:34:21 - Wimar Jaeger.
  03:34:21 - 03:34:32 - Yvonne ten Holder
  03:34:32 - 03:34:36 - Mart de Ridder
  03:34:36 - 03:37:18 - Yvonne ten Holder
  03:37:18 - 03:37:19 - Wimar Jaeger.
  03:37:19 - 03:37:20 - Yvonne ten Holder
  03:37:20 - 03:37:21 - Wimar Jaeger.
  03:37:21 - 03:37:26 - Yvonne ten Holder
  03:37:26 - 03:37:28 - Wimar Jaeger.
  03:37:28 - 03:37:59 - Mart de Ridder
  03:37:59 - 03:38:04 - Wimar Jaeger.
  03:38:04 - 03:38:42 - Yvonne ten Holder
  03:38:44 - 03:38:46 - Wimar Jaeger.
  03:38:46 - 03:39:53 - Petra Ackermans
  03:39:55 - 03:40:45 - Yvonne ten Holder
  03:40:45 - 03:40:46 - Petra Ackermans
  03:40:46 - 03:40:52 - Wimar Jaeger.
  03:40:52 - 03:40:56 - Petra Ackermans
  03:40:57 - 03:40:59 - Wimar Jaeger.
  03:40:59 - 03:41:43 - Yvonne ten Holder
  03:41:44 - 03:41:45 - Wimar Jaeger.
  03:41:45 - 03:42:14 - Petra Ackermans
  03:42:14 - 03:42:22 - Wimar Jaeger.
  03:42:22 - 03:42:26 - Petra Ackermans
  03:42:26 - 03:42:39 - Wimar Jaeger.
  03:42:42 - 03:42:44 - Wimar Jaeger.
  03:42:44 - 03:46:56 - Yvonne ten Holder
  03:46:56 - 03:47:01 - Wimar Jaeger.
  03:47:01 - 03:47:35 - Lindsey Stone
  03:47:37 - 03:47:43 - Wimar Jaeger.
  03:47:43 - 03:48:18 - Yvonne ten Holder
  03:48:20 - 03:48:21 - Wimar Jaeger.
  03:48:21 - 03:48:26 - Petra Ackermans
  03:48:26 - 03:48:30 - Yvonne ten Holder
  03:48:30 - 03:48:35 - Wimar Jaeger.
  03:48:35 - 03:48:48 - Yvonne ten Holder
  03:48:48 - 03:48:58 - Wimar Jaeger.
  03:48:58 - 03:49:29 - Yvonne ten Holder
  03:49:29 - 03:49:31 - Wimar Jaeger.
  03:49:31 - 03:50:06 - Yvonne ten Holder
  03:50:06 - 03:50:09 - Wimar Jaeger.
  03:50:09 - 03:50:27 - Yvonne ten Holder
  03:50:27 - 03:50:41 - Wimar Jaeger.
  03:50:49 - 03:55:31 - Gerard Pelgrim
  03:55:31 - 03:55:38 - Wimar Jaeger.
  03:55:38 - 03:56:10 - Marjolijn Moester
  03:56:10 - 03:56:13 - Wimar Jaeger.
  03:56:13 - 03:56:29 - Gerard Pelgrim
  03:56:29 - 03:56:31 - Marjolijn Moester
  03:56:31 - 03:56:33 - Wimar Jaeger.
  03:56:33 - 03:56:53 - Marjolijn Moester
  03:56:55 - 03:56:56 - Wimar Jaeger.
  03:56:56 - 03:59:26 - Gerard Pelgrim
  03:59:26 - 03:59:27 - Wimar Jaeger.
  03:59:27 - 03:59:33 - Gerard Pelgrim
  03:59:33 - 03:59:36 - Wimar Jaeger.
  03:59:36 - 03:59:54 - Marloes Roerdink
  03:59:54 - 03:59:56 - Gerard Pelgrim
  03:59:56 - 04:00:08 - Marloes Roerdink
  04:00:08 - 04:00:10 - Wimar Jaeger.
  04:00:10 - 04:00:47 - Gerard Pelgrim
  04:00:47 - 04:00:49 - Wimar Jaeger.
  04:00:49 - 04:00:54 - Marloes Roerdink
  04:00:56 - 04:01:20 - Gerard Pelgrim
  04:01:20 - 04:01:22 - Wimar Jaeger.
  04:01:22 - 04:01:29 - Marloes Roerdink
  04:01:29 - 04:01:30 - Wimar Jaeger.
  04:01:30 - 04:01:42 - Gerard Pelgrim
  04:01:44 - 04:01:47 - Wimar Jaeger.
  04:01:47 - 04:01:59 - Frans Manders
  04:01:59 - 04:02:35 - Frans Manders
  04:02:35 - 04:02:52 - Wimar Jaeger.
  04:02:54 - 04:03:14 - Gerard Pelgrim
  04:03:16 - 04:03:18 - Wimar Jaeger.
  04:03:18 - 04:03:28 - Frans Manders
  04:03:28 - 04:03:29 - Wimar Jaeger.
  04:03:31 - 04:03:40 - Gerard Pelgrim
  04:03:42 - 04:03:43 - Wimar Jaeger.
  04:03:49 - 04:06:50 - Gerard Pelgrim
  04:06:50 - 04:07:26 - Wimar Jaeger.
  04:07:47 - 04:13:54 - Mark Purperhart
  04:13:55 - 04:14:07 - Wimar Jaeger.
  04:14:07 - 04:14:08 - Mark Purperhart
  04:14:08 - 04:14:12 - Wimar Jaeger.
  04:14:13 - 04:15:08 - Mark Purperhart
  04:15:08 - 04:15:12 - Wimar Jaeger.
  04:15:12 - 04:15:43 - Frans Manders
  04:15:43 - 04:15:45 - Wimar Jaeger.
  04:15:45 - 04:16:17 - Mark Purperhart
  04:16:19 - 04:16:21 - Wimar Jaeger.
  04:16:21 - 04:16:37 - Frans Manders
  04:16:37 - 04:16:39 - Wimar Jaeger.
  04:16:39 - 04:17:44 - Mark Purperhart
  04:17:44 - 04:18:03 - Wimar Jaeger.
  04:18:03 - 04:29:40 - Abel van Dijken
  04:29:40 - 04:30:10 - Wimar Jaeger.
  04:36:10 - 04:37:07 - Wimar Jaeger.
  04:37:07 - 04:42:00 - Eva Boswinkel
  04:42:00 - 04:42:03 - Wimar Jaeger.
  04:42:03 - 04:42:18 - Lindsey Stone
  04:42:20 - 04:42:21 - Wimar Jaeger.
  04:42:21 - 04:42:55 - Eva Boswinkel
  04:42:57 - 04:42:58 - Wimar Jaeger.
  04:42:58 - 04:43:06 - Lindsey Stone
  04:43:06 - 04:43:08 - Wimar Jaeger.
  04:43:08 - 04:43:18 - Lindsey Stone
  04:43:18 - 04:43:26 - Wimar Jaeger.
  04:43:26 - 04:43:39 - Eva Boswinkel
  04:43:39 - 04:43:47 - Wimar Jaeger.
  04:43:50 - 04:44:07 - Lindsey Stone
  04:44:07 - 04:44:11 - Wimar Jaeger.
  04:44:11 - 04:44:17 - Eva Boswinkel
  04:44:17 - 04:44:20 - Wimar Jaeger.
  04:44:20 - 04:48:32 - Eva Boswinkel
  04:48:34 - 04:48:51 - Wimar Jaeger.
  04:48:53 - 04:49:48 - Rick Verschure.
  04:49:48 - 04:49:54 - Wimar Jaeger.
  04:49:54 - 04:50:09 - Jorn Lok
  04:50:09 - 04:50:10 - Wimar Jaeger.
  04:50:10 - 04:50:21 - Rick Verschure.
  04:50:23 - 04:50:31 - Wimar Jaeger.
  04:50:33 - 04:50:49 - Iris Vellema
  04:50:49 - 04:50:51 - Wimar Jaeger.
  04:50:51 - 04:51:16 - Rick Verschure.
  04:51:16 - 04:51:17 - Iris Vellema
  04:51:17 - 04:51:21 - Wimar Jaeger.
  04:51:21 - 04:53:41 - Rick Verschure.
  04:53:41 - 04:53:45 - Wimar Jaeger.
  04:53:45 - 04:54:05 - Herman Krans
  04:54:05 - 04:54:21 - Rick Verschure.
  04:54:21 - 04:54:44 - Wimar Jaeger.
  04:54:44 - 04:55:00 - Herman Krans
  04:55:00 - 04:55:01 - Wimar Jaeger.
  04:55:01 - 04:55:08 - Rick Verschure.
  04:55:10 - 04:55:14 - Wimar Jaeger.
  04:55:14 - 04:55:23 - Rick Verschure.
  04:55:26 - 04:55:35 - Wimar Jaeger.
  04:55:35 - 04:55:49 - Mart de Ridder
  04:55:49 - 04:55:50 - Wimar Jaeger.
  04:55:50 - 04:55:51 - Rick Verschure.
  04:55:51 - 04:55:57 - Wimar Jaeger.
  04:55:57 - 04:55:59 - Rick Verschure.
  04:55:59 - 04:56:10 - Wimar Jaeger.
  04:56:13 - 04:58:54 - Jasper Bloem.
  04:58:54 - 04:58:55 - Wimar Jaeger.
  04:58:55 - 04:59:27 - Petra Ackermans
  04:59:27 - 04:59:46 - Wimar Jaeger.
  04:59:46 - 05:01:13 - Jasper Bloem.
  05:01:13 - 05:01:21 - Wimar Jaeger.
  05:01:21 - 05:01:57 - Mart de Ridder
  05:01:57 - 05:02:00 - Wimar Jaeger.
  05:02:00 - 05:04:03 - Jasper Bloem.
  05:04:03 - 05:04:05 - Wimar Jaeger.
  05:04:05 - 05:05:27 - Mart de Ridder
  05:05:27 - 05:05:53 - Wimar Jaeger.
  05:05:53 - 05:06:13 - Mart de Ridder
  05:06:13 - 05:06:16 - Wimar Jaeger.
  05:06:16 - 05:07:44 - Jasper Bloem.
  05:07:44 - 05:07:50 - Wimar Jaeger.
  05:07:50 - 05:08:19 - Mart de Ridder
  05:08:19 - 05:08:20 - Wimar Jaeger.
  05:08:20 - 05:08:23 - Mart de Ridder
  05:08:23 - 05:08:29 - Wimar Jaeger.
  05:08:29 - 05:08:36 - Marloes Roerdink
  05:08:36 - 05:08:38 - Wimar Jaeger.
  05:08:38 - 05:08:40 - Marloes Roerdink
  05:08:42 - 05:08:43 - Mart de Ridder
  05:08:43 - 05:09:07 - Wimar Jaeger.
  05:09:08 - 05:11:03 - Jasper Bloem.
  05:11:03 - 05:11:04 - Wimar Jaeger.
  05:11:04 - 05:12:00 - Mart de Ridder
  05:12:02 - 05:12:03 - Wimar Jaeger.
  05:12:03 - 05:12:16 - Jasper Bloem.
  05:12:16 - 05:12:44 - Yvonne ten Holder
  05:12:45 - 05:12:46 - Jasper Bloem.
  05:12:46 - 05:12:51 - Wimar Jaeger.
  05:12:51 - 05:14:20 - Jasper Bloem.
  05:14:20 - 05:14:23 - Wimar Jaeger.
  05:14:23 - 05:14:56 - Petra Ackermans
  05:14:56 - 05:14:59 - Wimar Jaeger.
  05:14:59 - 05:15:43 - Jasper Bloem.
  05:15:43 - 05:15:45 - Jasper Bloem.
  05:15:45 - 05:15:46 - Wimar Jaeger.
  05:15:46 - 05:16:10 - Petra Ackermans
  05:16:10 - 05:16:15 - Wimar Jaeger.
  05:16:15 - 05:16:17 - Petra Ackermans
  05:16:21 - 05:16:22 - Jasper Bloem.
  05:16:22 - 05:16:46 - Wimar Jaeger.
  05:16:46 - 05:17:15 - Jasper Bloem.
  05:17:15 - 05:17:38 - Petra Ackermans
  05:17:40 - 05:17:41 - Wimar Jaeger.
  05:17:41 - 05:18:04 - Jasper Bloem.
  05:18:04 - 05:18:06 - Wimar Jaeger.
  05:18:06 - 05:22:48 - Jasper Bloem.
  05:22:48 - 05:22:54 - Wimar Jaeger.
  05:22:55 - 05:24:33 - Jorn Lok
  05:24:33 - 05:24:34 - Wimar Jaeger.
  05:24:34 - 05:24:50 - Jorn Lok
  05:24:52 - 05:24:53 - Wimar Jaeger.
  05:24:53 - 05:26:13 - Jasper Bloem.
  05:26:13 - 05:26:15 - Wimar Jaeger.
  05:26:15 - 05:26:21 - Jasper Bloem.
  05:26:21 - 05:27:06 - Wimar Jaeger.
  05:27:06 - 05:28:15 - Jorn Lok
  05:28:16 - 05:28:18 - Wimar Jaeger.
  05:28:18 - 05:29:17 - Jasper Bloem.
  05:29:17 - 05:29:30 - Wimar Jaeger.
  05:29:30 - 05:30:04 - Yvonne ten Holder
  05:30:04 - 05:30:07 - Wimar Jaeger.
  05:30:07 - 05:30:22 - Jasper Bloem.
  05:30:24 - 05:30:25 - Wimar Jaeger.
  05:30:25 - 05:31:06 - Petra Ackermans
  05:31:06 - 05:32:29 - Wimar Jaeger.
  05:32:32 - 05:35:57 - Sjoerd Wannet
  05:35:57 - 05:36:00 - Wimar Jaeger.
  05:36:00 - 05:36:32 - Petra Ackermans
  05:36:34 - 05:36:40 - Wimar Jaeger.
  05:36:40 - 05:36:55 - Sjoerd Wannet
  05:36:55 - 05:36:56 - Petra Ackermans
  05:36:56 - 05:37:07 - Wimar Jaeger.
  05:37:07 - 05:37:08 - Petra Ackermans
  05:37:08 - 05:37:21 - Wimar Jaeger.
  05:37:21 - 05:37:34 - Petra Ackermans
  05:37:34 - 05:37:35 - Wimar Jaeger.
  05:37:35 - 05:37:38 - Petra Ackermans
  05:37:38 - 05:37:40 - Wimar Jaeger.
  05:37:40 - 05:39:53 - Sjoerd Wannet
  05:39:53 - 05:39:54 - Wimar Jaeger.
  05:39:54 - 05:40:05 - Sjoerd Wannet
  05:40:05 - 05:40:07 - Wimar Jaeger.
  05:40:07 - 05:40:14 - Iris Vellema
  05:40:14 - 05:40:15 - Sjoerd Wannet
  05:40:15 - 05:40:18 - Wimar Jaeger.
  05:40:18 - 05:40:28 - Sjoerd Wannet
  05:40:28 - 05:40:32 - Iris Vellema
  05:40:32 - 05:40:47 - Sjoerd Wannet
  05:40:47 - 05:40:52 - Iris Vellema
  05:40:52 - 05:40:54 - Wimar Jaeger.
  05:40:54 - 05:41:06 - Wimar Jaeger.
  05:41:06 - 05:41:33 - Sjoerd Wannet
  05:41:33 - 05:41:39 - Wimar Jaeger.
  05:41:39 - 05:41:48 - Petra Ackermans
  05:41:48 - 05:42:26 - Sjoerd Wannet
  05:42:28 - 05:42:30 - Wimar Jaeger.
  05:42:30 - 05:43:56 - Sjoerd Wannet
  05:43:56 - 05:43:59 - Wimar Jaeger.
  05:43:59 - 05:44:30 - Gerard Pelgrim
  05:44:32 - 05:44:33 - Wimar Jaeger.
  05:44:33 - 05:46:33 - Sjoerd Wannet
  05:46:35 - 05:46:41 - Wimar Jaeger.
  05:46:41 - 05:47:12 - Iris Vellema
  05:47:12 - 05:47:13 - Wimar Jaeger.
  05:47:13 - 05:47:24 - Sjoerd Wannet
  05:47:26 - 05:50:44 - Sjoerd Wannet
  05:50:44 - 05:50:46 - Wimar Jaeger.
  05:50:46 - 05:51:29 - Lindsey Stone
  05:51:29 - 05:51:31 - Sjoerd Wannet
  05:51:31 - 05:51:32 - Wimar Jaeger.
  05:51:32 - 05:51:57 - Sjoerd Wannet
  05:51:57 - 05:51:58 - Lindsey Stone
  05:51:58 - 05:51:59 - Wimar Jaeger.
  05:51:59 - 05:52:01 - Wimar Jaeger.
  05:52:01 - 05:52:24 - Lindsey Stone
  05:52:24 - 05:52:25 - Sjoerd Wannet
  05:52:25 - 05:52:26 - Wimar Jaeger.
  05:52:26 - 05:53:10 - Sjoerd Wannet
  05:53:10 - 05:53:38 - Wimar Jaeger.
  05:53:39 - 05:53:40 - Sjoerd Wannet
  05:53:40 - 05:53:41 - Wimar Jaeger.
  05:53:41 - 05:54:01 - Sjoerd Wannet
  05:54:01 - 05:54:04 - Wimar Jaeger.
  05:54:04 - 05:54:08 - Sjoerd Wannet
  05:54:08 - 05:54:15 - Wimar Jaeger.
  05:54:15 - 05:54:49 - Sjoerd Wannet
  05:54:54 - 05:55:44 - Sjoerd Wannet
  05:55:44 - 05:56:21 - Wimar Jaeger.
  05:56:26 - 05:57:57 - Wimar Jaeger
  05:57:57 - 05:58:16 - Petra Ackermans
  05:58:16 - 05:58:19 - Wimar Jaeger
  05:58:19 - 05:58:28 - Wimar Jaeger
  05:58:31 - 06:03:54 - Wimar Jaeger
  06:26:43 - 06:27:14 - Marjolijn Moester
  06:27:21 - 06:32:25 - Jorn Lok
  06:32:28 - 06:36:26 - Joram van Donk
  06:36:26 - 06:37:43 - Joram van Donk
  06:37:49 - 06:41:56 - Mart de Ridder
  06:42:03 - 06:43:30 - Marloes Roerdink
  06:43:39 - 06:45:40 - Iris Vellema
  06:46:13 - 06:48:11 - Petra Ackermans
  06:48:11 - 06:49:07 - Petra Ackermans
  06:49:07 - 06:51:11 - Gerard Pelgrim
  06:51:11 - 06:51:27 - Gerard Pelgrim
  06:51:56 - 06:53:19 - Mark Purperhart
  06:53:27 - 06:54:54 - Abel van Dijken
  06:55:16 - 06:55:41 - Mart de Ridder
  06:55:47 - 06:56:56 - Jasper Bloem.
  06:56:56 - 06:57:34 - Jorn Lok
  06:57:34 - 06:58:06 - Mart de Ridder
  06:58:06 - 06:58:09 - Mart de Ridder
  06:58:09 - 06:58:11 - Iris Vellema
  06:58:11 - 06:58:14 - Marjolijn Moester
  06:58:14 - 06:58:17 - Jorn Lok
  06:58:17 - 06:58:18 - Petra Ackermans
  06:58:18 - 06:58:21 - Yvonne ten Holder
  06:58:21 - 06:58:23 - Abel van Dijken
  06:58:23 - 06:58:24 - Mark Purperhart
  06:58:24 - 06:58:29 - Abel van Dijken
  06:58:29 - 06:58:36 - Gerard Pelgrim
  06:58:36 - 06:58:41 - Abel van Dijken
  06:58:41 - 06:58:43 - Marloes Roerdink
  06:58:43 - 06:58:44 - Abel van Dijken
  06:58:44 - 06:58:46 - Joram van Donk
  06:58:46 - 06:59:15 - Abel van Dijken
  06:59:15 - 06:59:19 - Mart de Ridder
  06:59:19 - 06:59:21 - Iris Vellema
  06:59:21 - 06:59:23 - Marjolijn Moester
  06:59:23 - 06:59:26 - Jorn Lok
  06:59:26 - 06:59:28 - Petra Ackermans
  06:59:28 - 06:59:29 - Petra Ackermans
  06:59:29 - 06:59:30 - Yvonne ten Holder
  06:59:30 - 06:59:32 - Abel van Dijken
  06:59:32 - 06:59:33 - Petra Ackermans
  06:59:33 - 06:59:34 - Mark Purperhart
  06:59:34 - 06:59:35 - Petra Ackermans
  06:59:35 - 06:59:37 - Gerard Pelgrim
  06:59:37 - 06:59:39 - Petra Ackermans
  06:59:39 - 06:59:41 - Marloes Roerdink
  06:59:41 - 07:00:10 - Joram van Donk
  07:00:10 - 07:00:14 - Mart de Ridder
  07:00:14 - 07:00:16 - Iris Vellema
  07:00:16 - 07:00:18 - Marjolijn Moester
  07:00:18 - 07:00:21 - Jorn Lok
  07:00:21 - 07:00:22 - Petra Ackermans
  07:00:22 - 07:00:25 - Yvonne ten Holder
  07:00:25 - 07:00:27 - Abel van Dijken
  07:00:27 - 07:00:29 - Mark Purperhart
  07:00:29 - 07:00:31 - Gerard Pelgrim
  07:00:31 - 07:00:32 - Marloes Roerdink
  07:00:32 - 07:01:04 - Joram van Donk
  07:01:04 - 07:01:07 - Mart de Ridder
  07:01:07 - 07:01:10 - Iris Vellema
  07:01:10 - 07:01:11 - Marjolijn Moester
  07:01:11 - 07:01:13 - Jorn Lok
  07:01:13 - 07:01:15 - Petra Ackermans
  07:01:15 - 07:01:17 - Yvonne ten Holder
  07:01:17 - 07:01:19 - Abel van Dijken
  07:01:19 - 07:01:21 - Mark Purperhart
  07:01:21 - 07:01:23 - Gerard Pelgrim
  07:01:23 - 07:01:25 - Marloes Roerdink
  07:01:25 - 07:02:07 - Joram van Donk
  07:02:07 - 07:02:10 - Stefano de Groen
  07:02:10 - 07:02:11 - Herman Krans
  07:02:11 - 07:02:12 - Mart de Ridder
  07:02:12 - 07:02:15 - Gert Müller
  07:02:15 - 07:02:16 - Lindsey Stone
  07:02:16 - 07:02:18 - Iris Vellema
  07:02:18 - 07:02:19 - Arne Bouma
  07:02:19 - 07:02:21 - Frans Manders
  07:02:21 - 07:02:23 - Marjolijn Moester
  07:02:23 - 07:02:24 - Tamim Mehdi
  07:02:24 - 07:02:25 - Tamim Mehdi
  07:02:25 - 07:02:27 - Jorn Lok
  07:02:27 - 07:02:29 - Laura Werger
  07:02:29 - 07:02:30 - Bert Jansen
  07:02:30 - 07:02:32 - Petra Ackermans
  07:02:32 - 07:02:34 - Bram Sommer
  07:02:34 - 07:02:38 - Maureen Elshof
  07:02:38 - 07:02:40 - Yvonne ten Holder
  07:02:40 - 07:02:42 - Abel van Dijken
  07:02:42 - 07:02:44 - Mark Purperhart
  07:02:44 - 07:02:46 - Gerard Pelgrim
  07:02:46 - 07:02:48 - Emrah Yildirim
  07:02:48 - 07:02:50 - Perry Boersbroek
  07:02:50 - 07:02:52 - Marloes Roerdink
  07:02:52 - 07:02:55 - Addy Garritsen
  07:02:55 - 07:02:58 - Hella Godee
  07:02:58 - 07:03:02 - Herman Krans
  07:03:02 - 07:03:04 - Dolf Logemann
  07:03:04 - 07:03:06 - Herman Krans
  07:03:06 - 07:03:13 - Joram van Donk
  07:03:43 - 07:04:05 - Marloes Roerdink
  07:04:05 - 07:04:09 - Mart de Ridder
  07:04:09 - 07:04:12 - Iris Vellema
  07:04:12 - 07:04:14 - Marjolijn Moester
  07:04:14 - 07:04:17 - Jorn Lok
  07:04:17 - 07:04:18 - Petra Ackermans
  07:04:18 - 07:04:20 - Yvonne ten Holder
  07:04:20 - 07:04:21 - Abel van Dijken
  07:04:21 - 07:04:23 - Mark Purperhart
  07:04:23 - 07:04:25 - Gerard Pelgrim
  07:04:25 - 07:04:27 - Marloes Roerdink
  07:04:27 - 07:04:29 - Joram van Donk
  07:05:09 - 07:05:13 - Mart de Ridder
  07:05:13 - 07:05:16 - Iris Vellema
  07:05:16 - 07:05:18 - Marjolijn Moester
  07:05:18 - 07:05:19 - Jorn Lok
  07:05:19 - 07:05:21 - Petra Ackermans
  07:05:21 - 07:05:23 - Yvonne ten Holder
  07:05:23 - 07:05:25 - Abel van Dijken
  07:05:25 - 07:05:29 - Gerard Pelgrim
  07:05:29 - 07:05:31 - Mark Purperhart
  07:05:31 - 07:05:33 - Gerard Pelgrim
  07:05:33 - 07:05:34 - Marloes Roerdink
  07:05:34 - 07:06:29 - Joram van Donk
  07:06:29 - 07:06:49 - Gerard Pelgrim
  07:06:49 - 07:07:18 - Iris Vellema
  07:07:18 - 07:07:54 - Jorn Lok
  07:07:54 - 07:07:57 - Mart de Ridder
 9. 5.b

  Stemuitslag

  voor 39%
  tegen 61%
  voor
  CDA (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 11 stemmen voor en 17 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: SP, Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, CDA.


  Tegen: PvdA, D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbeland, GroenLinks.

 10. 5.c

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  Partij voor de Dieren (2), SP (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 5 stemmen voor en 23 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: SP, Partij voor de Dieren.
  Tegen: PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbeland, GroenLinks.

 11. 5.d

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  CDA (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 5 stemmen voor en 23 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal, CDA.
  Tegen: SP, PvdA, VVD, D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks

  01:52:15 - 01:53:19 - Iris Vellema
 12. 5.e

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  Burgerbelang (1), CDA (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (3), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 5 stemmen voor en 23 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: CDA, Burgerbelang (1), VVD.
  Tegen: Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang (3), GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, PvdA,

 13. 5.f

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.


  Er zijn 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  De fractie van Burgerbelang heeft en stemverklaring afgelegd.  Voor: SP, Partij voor de Dieren, PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, Stadspartij, GroenLinks
  Tegen: VVD, CDA, Burgerbelang,

  01:20:16 - 01:20:31 - Wimar Jaeger.
 14. 5.g

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  Partij voor de Dieren (2), SP (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 5 stemmen voor en 23 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: SP, Partij voor de Dieren.
  Tegen: PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks,

 15. 6

  Programma

  • Eerste termijn van de raad
   De maximale spreektijd per fractie in eerste termijn is 7 minuten.
   Eventuele ingediende amendementen en moties worden (indien mogelijk) in de eerste termijn geïntroduceerd.
   Interrupties zijn mogelijk en gaan niet van de spreektijd af.
   De sprekersvolgorde is op basis van het model grootste oppositiefractie, grootste coalitiefractie enz. en is als volgt:
   VVD - GroenLinks - SP - Burgerbelang - Partij voor de Dieren - PvdA - Kies Bewust Lokaal - D66 - Stadspartij - CDA - ChristenUnie
   NB: Halverwege de sprekerslijst (na de PvdA) volgt een korte pauze.
  • Reactie college op inbreng raad in eerste termijn
  • Pauze (circa 18.00 -19.00 uur)
   Voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, collegeleden en ambtelijke ondersteuning is er een maaltijd beschikbaar.
  • Tweede termijn van de raad
   In dezelfde sprekersvolgorde als in de eerste termijn.
  • Reactie college op inbreng raad in tweede termijn
  • Stemmingen
   Eerst wordt over (eventuele) amendementen gestemd, vervolgens over het raadsvoorstel Programmabegroting 2024-2027 en tot slot over de (eventuele) moties.

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  SP (3), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.  Er zijn 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.


  De fracties Stadspartij, Partij voor de Dieren, en VVD hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Partij voor de Dieren, PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks.


  Tegen: SP, VVD.

  07:07:55 - 07:07:57 - Mart de Ridder
  07:07:57 - 07:08:01 - Iris Vellema
  07:08:01 - 07:08:02 - Marjolijn Moester
  07:08:02 - 07:08:04 - Jorn Lok
  07:08:04 - 07:08:06 - Petra Ackermans
  07:08:06 - 07:08:09 - Yvonne ten Holder
  07:08:09 - 07:08:11 - Abel van Dijken
  07:08:11 - 07:08:13 - Mark Purperhart
  07:08:13 - 07:08:16 - Gerard Pelgrim
  07:08:16 - 07:08:17 - Marloes Roerdink
  07:08:17 - 07:09:09 - Joram van Donk
 16. 7

  07:08:53 - 07:09:09 - Joram van Donk
  07:09:09 - 07:09:19 - Joram van Donk
  07:09:19 - 07:09:37 - Marloes Roerdink
  07:09:37 - 07:09:40 - Mart de Ridder
  07:09:40 - 07:09:45 - Iris Vellema
  07:09:45 - 07:09:46 - Marjolijn Moester
  07:09:46 - 07:09:47 - Iris Vellema
  07:09:47 - 07:09:48 - Jorn Lok
  07:09:48 - 07:09:49 - Iris Vellema
  07:09:49 - 07:09:50 - Petra Ackermans
  07:09:50 - 07:09:51 - Iris Vellema
  07:09:51 - 07:09:53 - Yvonne ten Holder
  07:09:53 - 07:09:56 - Abel van Dijken
  07:09:56 - 07:09:57 - Mark Purperhart
  07:09:57 - 07:09:58 - Iris Vellema
  07:09:58 - 07:10:00 - Gerard Pelgrim
  07:10:00 - 07:10:01 - Iris Vellema
  07:10:01 - 07:10:02 - Marloes Roerdink
  07:10:02 - 07:10:03 - Iris Vellema
  07:10:03 - 07:10:05 - Joram van Donk
  07:10:05 - 07:10:38 - Iris Vellema
  07:10:38 - 07:10:58 - Marloes Roerdink
  07:10:58 - 07:11:01 - Mart de Ridder
  07:11:01 - 07:11:03 - Iris Vellema
  07:11:03 - 07:11:05 - Marjolijn Moester
  07:11:05 - 07:11:07 - Jorn Lok
  07:11:07 - 07:11:09 - Petra Ackermans
  07:11:09 - 07:11:11 - Yvonne ten Holder
  07:11:11 - 07:11:13 - Abel van Dijken
  07:11:13 - 07:11:15 - Mark Purperhart
  07:11:15 - 07:11:17 - Gerard Pelgrim
  07:11:17 - 07:11:20 - Marloes Roerdink
  07:11:20 - 07:11:23 - Joram van Donk
  07:12:04 - 07:12:07 - Mart de Ridder
  07:12:07 - 07:12:08 - Iris Vellema
  07:12:08 - 07:12:10 - Marjolijn Moester
  07:12:10 - 07:12:11 - Jorn Lok
  07:12:11 - 07:12:12 - Iris Vellema
  07:12:12 - 07:12:13 - Petra Ackermans
  07:12:13 - 07:12:16 - Yvonne ten Holder
  07:12:16 - 07:12:17 - Iris Vellema
  07:12:17 - 07:12:18 - Mark Purperhart
  07:12:18 - 07:12:19 - Gerard Pelgrim
  07:12:19 - 07:12:20 - Iris Vellema
  07:12:20 - 07:12:21 - Marloes Roerdink
  07:12:21 - 07:12:22 - Iris Vellema
  07:12:22 - 07:12:24 - Joram van Donk
  07:12:24 - 07:13:27 - Iris Vellema
  07:13:27 - 07:13:29 - Mart de Ridder
  07:13:29 - 07:13:32 - Iris Vellema
  07:13:32 - 07:13:33 - Marjolijn Moester
  07:13:33 - 07:13:34 - Iris Vellema
  07:13:34 - 07:13:35 - Iris Vellema
  07:13:35 - 07:13:36 - Petra Ackermans
  07:13:36 - 07:13:37 - Iris Vellema
  07:13:37 - 07:13:38 - Yvonne ten Holder
  07:13:38 - 07:13:39 - Iris Vellema
  07:13:39 - 07:13:41 - Abel van Dijken
  07:13:41 - 07:13:42 - Mark Purperhart
  07:13:42 - 07:13:43 - Gerard Pelgrim
  07:13:43 - 07:13:44 - Abel van Dijken
  07:13:44 - 07:13:45 - Marloes Roerdink
  07:13:45 - 07:13:46 - Abel van Dijken
  07:13:46 - 07:13:48 - Joram van Donk
  07:13:48 - 07:14:10 - Abel van Dijken
  07:14:10 - 07:14:24 - Marloes Roerdink
  07:14:24 - 07:14:32 - Abel van Dijken
  07:14:32 - 07:14:38 - Petra Ackermans
  07:14:38 - 07:14:48 - Abel van Dijken
  07:14:48 - 07:14:50 - Mart de Ridder
  07:14:50 - 07:14:56 - Abel van Dijken
  07:14:56 - 07:14:59 - Iris Vellema
  07:14:59 - 07:15:00 - Marjolijn Moester
  07:15:00 - 07:15:01 - Jorn Lok
  07:15:01 - 07:15:03 - Abel van Dijken
  07:15:03 - 07:15:04 - Petra Ackermans
  07:15:04 - 07:15:07 - Yvonne ten Holder
  07:15:07 - 07:15:08 - Abel van Dijken
  07:15:08 - 07:15:10 - Mark Purperhart
  07:15:10 - 07:15:12 - Gerard Pelgrim
  07:15:12 - 07:15:14 - Marloes Roerdink
  07:15:14 - 07:15:48 - Joram van Donk
  07:15:48 - 07:15:55 - Mart de Ridder
  07:15:55 - 07:15:58 - Iris Vellema
  07:15:58 - 07:15:59 - Marjolijn Moester
  07:15:59 - 07:16:01 - Jorn Lok
  07:16:01 - 07:16:03 - Petra Ackermans
  07:16:03 - 07:16:06 - Yvonne ten Holder
  07:16:06 - 07:16:07 - Abel van Dijken
  07:16:07 - 07:16:08 - Mark Purperhart
  07:16:08 - 07:16:09 - Abel van Dijken
  07:16:09 - 07:16:10 - Gerard Pelgrim
  07:16:10 - 07:16:12 - Marloes Roerdink
  07:16:12 - 07:16:38 - Joram van Donk
  07:16:38 - 07:17:01 - Petra Ackermans
  07:17:01 - 07:17:18 - Gerard Pelgrim
  07:17:18 - 07:17:49 - Joram van Donk
  07:17:49 - 07:17:52 - Mart de Ridder
  07:17:52 - 07:17:53 - Iris Vellema
  07:17:53 - 07:17:55 - Marjolijn Moester
  07:17:55 - 07:17:57 - Jorn Lok
  07:17:57 - 07:17:59 - Petra Ackermans
  07:17:59 - 07:18:00 - Yvonne ten Holder
  07:18:00 - 07:18:02 - Abel van Dijken
  07:18:02 - 07:18:04 - Mark Purperhart
  07:18:04 - 07:18:05 - Gerard Pelgrim
  07:18:05 - 07:18:06 - Marloes Roerdink
  07:18:06 - 07:18:33 - Joram van Donk
  07:18:33 - 07:18:56 - Petra Ackermans
  07:18:56 - 07:18:59 - Mart de Ridder
  07:18:59 - 07:19:01 - Iris Vellema
  07:19:01 - 07:19:03 - Marjolijn Moester
  07:19:03 - 07:19:05 - Jorn Lok
  07:19:05 - 07:19:06 - Petra Ackermans
  07:19:06 - 07:19:08 - Yvonne ten Holder
  07:19:08 - 07:19:10 - Abel van Dijken
  07:19:10 - 07:19:11 - Mark Purperhart
  07:19:11 - 07:19:12 - Gerard Pelgrim
  07:19:12 - 07:19:13 - Abel van Dijken
  07:19:13 - 07:19:14 - Marloes Roerdink
  07:19:14 - 07:19:16 - Joram van Donk
  07:19:16 - 07:19:51 - Abel van Dijken
  07:19:51 - 07:19:54 - Mart de Ridder
  07:19:54 - 07:19:57 - Iris Vellema
  07:19:57 - 07:19:59 - Marjolijn Moester
  07:19:59 - 07:20:01 - Jorn Lok
  07:20:01 - 07:20:03 - Petra Ackermans
  07:20:03 - 07:20:04 - Yvonne ten Holder
  07:20:04 - 07:20:06 - Abel van Dijken
  07:20:06 - 07:20:08 - Mark Purperhart
  07:20:08 - 07:20:09 - Gerard Pelgrim
  07:20:09 - 07:20:11 - Marloes Roerdink
  07:20:11 - 07:20:48 - Joram van Donk
  07:20:48 - 07:20:50 - Mart de Ridder
  07:20:50 - 07:20:52 - Iris Vellema
  07:20:52 - 07:20:53 - Marjolijn Moester
  07:20:53 - 07:20:55 - Jorn Lok
  07:20:55 - 07:20:57 - Petra Ackermans
  07:20:57 - 07:20:59 - Yvonne ten Holder
  07:20:59 - 07:21:01 - Abel van Dijken
  07:21:01 - 07:21:02 - Mark Purperhart
  07:21:02 - 07:21:04 - Gerard Pelgrim
  07:21:04 - 07:21:06 - Marloes Roerdink
  07:21:06 - 07:21:38 - Joram van Donk
  07:21:38 - 07:21:40 - Mart de Ridder
  07:21:40 - 07:21:41 - Iris Vellema
  07:21:41 - 07:21:43 - Marjolijn Moester
  07:21:43 - 07:21:45 - Jorn Lok
  07:21:45 - 07:21:47 - Petra Ackermans
  07:21:47 - 07:21:48 - Yvonne ten Holder
  07:21:48 - 07:21:51 - Abel van Dijken
  07:21:51 - 07:21:53 - Mark Purperhart
  07:21:53 - 07:21:55 - Gerard Pelgrim
  07:21:55 - 07:21:57 - Marloes Roerdink
  07:21:57 - 07:22:38 - Joram van Donk
  07:22:38 - 07:22:40 - Mart de Ridder
  07:22:40 - 07:22:43 - Iris Vellema
  07:22:43 - 07:22:45 - Marjolijn Moester
  07:22:45 - 07:22:47 - Jorn Lok
  07:22:47 - 07:22:49 - Petra Ackermans
  07:22:49 - 07:22:50 - Yvonne ten Holder
  07:22:50 - 07:22:51 - Abel van Dijken
  07:22:51 - 07:22:53 - Mark Purperhart
  07:22:53 - 07:22:55 - Gerard Pelgrim
  07:22:55 - 07:22:56 - Marloes Roerdink
  07:22:56 - 07:22:58 - Joram van Donk
  07:23:40 - 07:24:00 - Gerard Pelgrim
  07:24:00 - 07:24:13 - Yvonne ten Holder
  07:24:13 - 07:24:15 - Mart de Ridder
  07:24:15 - 07:24:17 - Iris Vellema
  07:24:17 - 07:24:19 - Marjolijn Moester
  07:24:19 - 07:24:21 - Jorn Lok
  07:24:21 - 07:24:22 - Petra Ackermans
  07:24:22 - 07:24:24 - Yvonne ten Holder
  07:24:24 - 07:24:25 - Abel van Dijken
  07:24:25 - 07:24:27 - Mark Purperhart
  07:24:27 - 07:24:29 - Gerard Pelgrim
  07:24:29 - 07:24:31 - Marloes Roerdink
  07:24:31 - 07:24:32 - Joram van Donk
  07:25:14 - 07:25:25 - Yvonne ten Holder
  07:25:25 - 07:25:31 - Joram van Donk
  07:25:31 - 07:26:03 - Marloes Roerdink
  07:26:03 - 07:26:06 - Mart de Ridder
  07:26:06 - 07:26:08 - Iris Vellema
  07:26:08 - 07:26:10 - Marjolijn Moester
  07:26:10 - 07:26:12 - Jorn Lok
  07:26:12 - 07:26:14 - Petra Ackermans
  07:26:14 - 07:26:15 - Yvonne ten Holder
  07:26:15 - 07:26:18 - Abel van Dijken
  07:26:18 - 07:26:19 - Mark Purperhart
  07:26:19 - 07:26:21 - Gerard Pelgrim
  07:26:21 - 07:26:23 - Marloes Roerdink
  07:26:23 - 07:26:24 - Joram van Donk
  07:26:59 - 07:27:01 - Mart de Ridder
  07:27:01 - 07:27:03 - Iris Vellema
  07:27:03 - 07:27:05 - Marjolijn Moester
  07:27:05 - 07:27:08 - Jorn Lok
  07:27:08 - 07:27:09 - Petra Ackermans
  07:27:09 - 07:27:11 - Yvonne ten Holder
  07:27:11 - 07:27:13 - Abel van Dijken
  07:27:13 - 07:27:14 - Mark Purperhart
  07:27:14 - 07:27:16 - Gerard Pelgrim
  07:27:16 - 07:27:18 - Marloes Roerdink
  07:27:18 - 07:27:43 - Joram van Donk
  07:27:43 - 07:28:09 - Mart de Ridder
  07:28:09 - 07:28:17 - Mart de Ridder
  07:28:17 - 07:28:19 - Iris Vellema
  07:28:19 - 07:28:20 - Marjolijn Moester
  07:28:20 - 07:28:22 - Jorn Lok
  07:28:22 - 07:28:23 - Petra Ackermans
  07:28:23 - 07:28:25 - Yvonne ten Holder
  07:28:25 - 07:28:26 - Abel van Dijken
  07:28:26 - 07:28:28 - Mark Purperhart
  07:28:28 - 07:28:30 - Gerard Pelgrim
  07:28:30 - 07:28:31 - Marloes Roerdink
  07:28:31 - 07:28:57 - Joram van Donk
  07:28:57 - 07:29:04 - Abel van Dijken
  07:29:04 - 07:29:08 - Marloes Roerdink
  07:29:08 - 07:29:15 - Gerard Pelgrim
  07:29:15 - 07:29:19 - Marjolijn Moester
  07:29:19 - 07:29:41 - Petra Ackermans
  07:29:41 - 07:29:44 - Mart de Ridder
  07:29:44 - 07:29:46 - Iris Vellema
  07:29:46 - 07:29:48 - Marjolijn Moester
  07:29:48 - 07:29:50 - Jorn Lok
  07:29:50 - 07:29:52 - Petra Ackermans
  07:29:52 - 07:29:55 - Abel van Dijken
  07:29:55 - 07:29:57 - Mark Purperhart
  07:29:57 - 07:29:59 - Gerard Pelgrim
  07:29:59 - 07:30:00 - Marloes Roerdink
  07:30:00 - 07:30:01 - Joram van Donk
  07:30:37 - 07:31:19 - Arne Bouma
  07:31:19 - 07:31:51 - Petra Ackermans
  07:31:51 - 07:31:53 - Stefano de Groen
  07:31:53 - 07:31:55 - Mart de Ridder
  07:31:55 - 07:31:56 - Gert Müller
  07:31:56 - 07:31:57 - Lindsey Stone
  07:31:57 - 07:31:59 - Iris Vellema
  07:31:59 - 07:32:01 - Arne Bouma
  07:32:01 - 07:32:02 - Frans Manders
  07:32:02 - 07:32:04 - Marjolijn Moester
  07:32:04 - 07:32:05 - Tamim Mehdi
  07:32:05 - 07:32:07 - Jorn Lok
  07:32:07 - 07:32:10 - Laura Werger
  07:32:10 - 07:32:12 - Bert Jansen
  07:32:12 - 07:32:13 - Petra Ackermans
  07:32:13 - 07:32:15 - Bram Sommer
  07:32:15 - 07:32:17 - Maureen Elshof
  07:32:17 - 07:32:18 - Abel van Dijken
  07:32:18 - 07:32:20 - Yvonne ten Holder
  07:32:20 - 07:32:21 - Abel van Dijken
  07:32:21 - 07:32:23 - Mark Purperhart
  07:32:23 - 07:32:24 - Gerard Pelgrim
  07:32:24 - 07:32:25 - Emrah Yildirim
  07:32:25 - 07:32:28 - Perry Boersbroek
  07:32:28 - 07:32:30 - Marloes Roerdink
  07:32:30 - 07:32:32 - Dolf Logemann
  07:32:32 - 07:32:33 - Hella Godee
  07:32:33 - 07:32:35 - Dolf Logemann
  07:32:35 - 07:32:36 - Herman Krans
  07:32:36 - 07:32:40 - Dolf Logemann
  07:32:40 - 07:32:43 - Joram van Donk
  07:33:19 - 07:33:22 - Mart de Ridder
  07:33:22 - 07:33:23 - Iris Vellema
  07:33:23 - 07:33:25 - Marjolijn Moester
  07:33:25 - 07:33:27 - Jorn Lok
  07:33:27 - 07:33:29 - Petra Ackermans
  07:33:29 - 07:33:31 - Yvonne ten Holder
  07:33:31 - 07:33:32 - Abel van Dijken
  07:33:32 - 07:33:33 - Mark Purperhart
  07:33:33 - 07:33:35 - Gerard Pelgrim
  07:33:35 - 07:33:36 - Marloes Roerdink
  07:33:36 - 07:33:38 - Joram van Donk
  07:34:20 - 07:34:23 - Mart de Ridder
  07:34:23 - 07:34:27 - Iris Vellema
  07:34:27 - 07:34:29 - Marjolijn Moester
  07:34:29 - 07:34:31 - Jorn Lok
  07:34:31 - 07:34:33 - Petra Ackermans
  07:34:33 - 07:34:34 - Yvonne ten Holder
  07:34:34 - 07:34:36 - Abel van Dijken
  07:34:36 - 07:34:37 - Mark Purperhart
  07:34:37 - 07:34:39 - Gerard Pelgrim
  07:34:39 - 07:34:41 - Marloes Roerdink
  07:34:41 - 07:34:42 - Joram van Donk
  07:35:20 - 07:35:48 - Gerard Pelgrim
  07:35:48 - 07:35:50 - Mart de Ridder
  07:35:50 - 07:35:51 - Iris Vellema
  07:35:51 - 07:35:53 - Marjolijn Moester
  07:35:53 - 07:35:54 - Jorn Lok
  07:35:54 - 07:35:55 - Petra Ackermans
  07:35:55 - 07:35:57 - Yvonne ten Holder
  07:35:57 - 07:35:59 - Abel van Dijken
  07:35:59 - 07:36:01 - Mark Purperhart
  07:36:01 - 07:36:03 - Gerard Pelgrim
  07:36:03 - 07:36:05 - Marloes Roerdink
  07:36:05 - 07:36:44 - Joram van Donk
  07:36:44 - 07:36:47 - Mart de Ridder
  07:36:47 - 07:36:48 - Iris Vellema
  07:36:48 - 07:36:50 - Marjolijn Moester
  07:36:50 - 07:36:52 - Jorn Lok
  07:36:52 - 07:36:53 - Petra Ackermans
  07:36:53 - 07:36:55 - Yvonne ten Holder
  07:36:55 - 07:36:57 - Abel van Dijken
  07:36:57 - 07:36:58 - Mark Purperhart
  07:36:58 - 07:37:00 - Gerard Pelgrim
  07:37:00 - 07:37:02 - Marloes Roerdink
  07:37:02 - 07:37:04 - Joram van Donk
 17. 7.a

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 10 stemmen voor en 18 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties van GroenLinks en Burgerbelang hebben een stemverklaring afgelegd.  Voor: Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie, CDA, Stadspartij
  Tegen: SP, PvdA, D66, Burgerbelang, GroenLinks

  Moties

  Titel
  Grip op investeringen in wijkgericht werken (2023-M0035)
  05:12:37 - 05:12:44 - Yvonne ten Holder
  05:12:45 - 05:12:46 - Jasper Bloem.
  05:12:46 - 05:12:51 - Wimar Jaeger.
  05:12:51 - 05:14:20 - Jasper Bloem.
  05:14:20 - 05:14:23 - Wimar Jaeger.
  05:14:23 - 05:14:56 - Petra Ackermans
  05:14:56 - 05:14:59 - Wimar Jaeger.
  05:14:59 - 05:15:43 - Jasper Bloem.
  05:15:43 - 05:15:45 - Jasper Bloem.
  05:15:45 - 05:15:46 - Wimar Jaeger.
  05:15:46 - 05:16:10 - Petra Ackermans
  05:16:10 - 05:16:15 - Wimar Jaeger.
  05:16:15 - 05:16:17 - Petra Ackermans
  05:16:21 - 05:16:22 - Jasper Bloem.
  05:16:22 - 05:16:46 - Wimar Jaeger.
  05:16:46 - 05:17:15 - Jasper Bloem.
  05:17:15 - 05:17:38 - Petra Ackermans
  05:17:40 - 05:17:41 - Wimar Jaeger.
  05:17:41 - 05:18:04 - Jasper Bloem.
  05:18:04 - 05:18:06 - Wimar Jaeger.
  05:18:06 - 05:22:48 - Jasper Bloem.
  05:22:48 - 05:22:54 - Wimar Jaeger.
  05:22:55 - 05:24:33 - Jorn Lok
  05:24:33 - 05:24:34 - Wimar Jaeger.
  05:24:34 - 05:24:50 - Jorn Lok
  05:24:52 - 05:24:53 - Wimar Jaeger.
  05:24:53 - 05:26:13 - Jasper Bloem.
  05:26:13 - 05:26:15 - Wimar Jaeger.
  05:26:15 - 05:26:21 - Jasper Bloem.
  05:26:21 - 05:27:06 - Wimar Jaeger.
  05:27:06 - 05:28:15 - Jorn Lok
  05:28:16 - 05:28:18 - Wimar Jaeger.
  05:28:18 - 05:29:17 - Jasper Bloem.
  05:29:17 - 05:29:30 - Wimar Jaeger.
  05:29:30 - 05:30:04 - Yvonne ten Holder
  05:30:04 - 05:30:07 - Wimar Jaeger.
  05:30:07 - 05:30:22 - Jasper Bloem.
  05:30:24 - 05:30:25 - Wimar Jaeger.
  05:30:25 - 05:31:06 - Petra Ackermans
  05:31:06 - 05:32:29 - Wimar Jaeger.
  05:32:32 - 05:35:57 - Sjoerd Wannet
  05:35:57 - 05:36:00 - Wimar Jaeger.
  05:36:00 - 05:36:32 - Petra Ackermans
  05:36:34 - 05:36:40 - Wimar Jaeger.
  05:36:40 - 05:36:55 - Sjoerd Wannet
  05:36:55 - 05:36:56 - Petra Ackermans
  05:36:56 - 05:37:07 - Wimar Jaeger.
  05:37:07 - 05:37:08 - Petra Ackermans
  05:37:08 - 05:37:21 - Wimar Jaeger.
  05:37:21 - 05:37:34 - Petra Ackermans
  05:37:34 - 05:37:35 - Wimar Jaeger.
  05:37:35 - 05:37:38 - Petra Ackermans
  05:37:38 - 05:37:40 - Wimar Jaeger.
  05:37:40 - 05:39:53 - Sjoerd Wannet
  05:39:53 - 05:39:54 - Wimar Jaeger.
  05:39:54 - 05:40:05 - Sjoerd Wannet
  05:40:05 - 05:40:07 - Wimar Jaeger.
  05:40:07 - 05:40:14 - Iris Vellema
  05:40:14 - 05:40:15 - Sjoerd Wannet
  05:40:15 - 05:40:18 - Wimar Jaeger.
  05:40:18 - 05:40:28 - Sjoerd Wannet
  05:40:28 - 05:40:32 - Iris Vellema
  05:40:32 - 05:40:47 - Sjoerd Wannet
  05:40:47 - 05:40:52 - Iris Vellema
  05:40:52 - 05:40:54 - Wimar Jaeger.
  05:40:54 - 05:41:06 - Wimar Jaeger.
  05:41:06 - 05:41:33 - Sjoerd Wannet
  05:41:33 - 05:41:39 - Wimar Jaeger.
  05:41:39 - 05:41:48 - Petra Ackermans
  05:41:48 - 05:42:26 - Sjoerd Wannet
  05:42:28 - 05:42:30 - Wimar Jaeger.
  05:42:30 - 05:43:56 - Sjoerd Wannet
  05:43:56 - 05:43:59 - Wimar Jaeger.
  05:43:59 - 05:44:30 - Gerard Pelgrim
  05:44:32 - 05:44:33 - Wimar Jaeger.
  05:44:33 - 05:46:33 - Sjoerd Wannet
  05:46:35 - 05:46:41 - Wimar Jaeger.
  05:46:41 - 05:47:12 - Iris Vellema
  05:47:12 - 05:47:13 - Wimar Jaeger.
  05:47:13 - 05:47:24 - Sjoerd Wannet
  05:47:26 - 05:50:44 - Sjoerd Wannet
  05:50:44 - 05:50:46 - Wimar Jaeger.
  05:50:46 - 05:51:29 - Lindsey Stone
  05:51:29 - 05:51:31 - Sjoerd Wannet
  05:51:31 - 05:51:32 - Wimar Jaeger.
  05:51:32 - 05:51:57 - Sjoerd Wannet
  05:51:57 - 05:51:58 - Lindsey Stone
  05:51:58 - 05:51:59 - Wimar Jaeger.
  05:51:59 - 05:52:01 - Wimar Jaeger.
  05:52:01 - 05:52:24 - Lindsey Stone
  05:52:24 - 05:52:25 - Sjoerd Wannet
  05:52:25 - 05:52:26 - Wimar Jaeger.
  05:52:26 - 05:53:10 - Sjoerd Wannet
  05:53:10 - 05:53:38 - Wimar Jaeger.
  05:53:39 - 05:53:40 - Sjoerd Wannet
  05:53:40 - 05:53:41 - Wimar Jaeger.
  05:53:41 - 05:54:01 - Sjoerd Wannet
  05:54:01 - 05:54:04 - Wimar Jaeger.
  05:54:04 - 05:54:08 - Sjoerd Wannet
  05:54:08 - 05:54:15 - Wimar Jaeger.
  05:54:15 - 05:54:49 - Sjoerd Wannet
  05:54:54 - 05:55:44 - Sjoerd Wannet
  05:55:44 - 05:56:21 - Wimar Jaeger.
  05:56:26 - 05:57:57 - Wimar Jaeger
  05:57:57 - 05:58:16 - Petra Ackermans
  05:58:16 - 05:58:19 - Wimar Jaeger
  05:58:19 - 05:58:28 - Wimar Jaeger
  05:58:31 - 06:03:54 - Wimar Jaeger
  06:26:43 - 06:27:14 - Marjolijn Moester
  06:27:21 - 06:32:25 - Jorn Lok
  06:32:28 - 06:36:26 - Joram van Donk
  06:36:26 - 06:37:43 - Joram van Donk
  06:37:49 - 06:41:56 - Mart de Ridder
  06:42:03 - 06:43:30 - Marloes Roerdink
  06:43:39 - 06:45:40 - Iris Vellema
  06:46:13 - 06:48:11 - Petra Ackermans
  06:48:11 - 06:49:07 - Petra Ackermans
  06:49:07 - 06:51:11 - Gerard Pelgrim
  06:51:11 - 06:51:27 - Gerard Pelgrim
  06:51:56 - 06:53:19 - Mark Purperhart
  06:53:27 - 06:54:54 - Abel van Dijken
  06:55:16 - 06:55:41 - Mart de Ridder
  06:55:47 - 06:56:56 - Jasper Bloem.
  06:56:56 - 06:57:34 - Jorn Lok
  06:57:34 - 06:58:06 - Mart de Ridder
  06:58:06 - 06:58:09 - Mart de Ridder
  06:58:09 - 06:58:11 - Iris Vellema
  06:58:11 - 06:58:14 - Marjolijn Moester
  06:58:14 - 06:58:17 - Jorn Lok
  06:58:17 - 06:58:18 - Petra Ackermans
  06:58:18 - 06:58:21 - Yvonne ten Holder
  06:58:21 - 06:58:23 - Abel van Dijken
  06:58:23 - 06:58:24 - Mark Purperhart
  06:58:24 - 06:58:29 - Abel van Dijken
  06:58:29 - 06:58:36 - Gerard Pelgrim
  06:58:36 - 06:58:41 - Abel van Dijken
  06:58:41 - 06:58:43 - Marloes Roerdink
  06:58:43 - 06:58:44 - Abel van Dijken
  06:58:44 - 06:58:46 - Joram van Donk
  06:58:46 - 06:59:15 - Abel van Dijken
  06:59:15 - 06:59:19 - Mart de Ridder
  06:59:19 - 06:59:21 - Iris Vellema
  06:59:21 - 06:59:23 - Marjolijn Moester
  06:59:23 - 06:59:26 - Jorn Lok
  06:59:26 - 06:59:28 - Petra Ackermans
  06:59:28 - 06:59:29 - Petra Ackermans
  06:59:29 - 06:59:30 - Yvonne ten Holder
  06:59:30 - 06:59:32 - Abel van Dijken
  06:59:32 - 06:59:33 - Petra Ackermans
  06:59:33 - 06:59:34 - Mark Purperhart
  06:59:34 - 06:59:35 - Petra Ackermans
  06:59:35 - 06:59:37 - Gerard Pelgrim
  06:59:37 - 06:59:39 - Petra Ackermans
  06:59:39 - 06:59:41 - Marloes Roerdink
  06:59:41 - 07:00:10 - Joram van Donk
  07:00:10 - 07:00:14 - Mart de Ridder
  07:00:14 - 07:00:16 - Iris Vellema
  07:00:16 - 07:00:18 - Marjolijn Moester
  07:00:18 - 07:00:21 - Jorn Lok
  07:00:21 - 07:00:22 - Petra Ackermans
  07:00:22 - 07:00:25 - Yvonne ten Holder
  07:00:25 - 07:00:27 - Abel van Dijken
  07:00:27 - 07:00:29 - Mark Purperhart
  07:00:29 - 07:00:31 - Gerard Pelgrim
  07:00:31 - 07:00:32 - Marloes Roerdink
  07:00:32 - 07:01:04 - Joram van Donk
  07:01:04 - 07:01:07 - Mart de Ridder
  07:01:07 - 07:01:10 - Iris Vellema
  07:01:10 - 07:01:11 - Marjolijn Moester
  07:01:11 - 07:01:13 - Jorn Lok
  07:01:13 - 07:01:15 - Petra Ackermans
  07:01:15 - 07:01:17 - Yvonne ten Holder
  07:01:17 - 07:01:19 - Abel van Dijken
  07:01:19 - 07:01:21 - Mark Purperhart
  07:01:21 - 07:01:23 - Gerard Pelgrim
  07:01:23 - 07:01:25 - Marloes Roerdink
  07:01:25 - 07:02:07 - Joram van Donk
  07:02:07 - 07:02:10 - Stefano de Groen
  07:02:10 - 07:02:11 - Herman Krans
  07:02:11 - 07:02:12 - Mart de Ridder
  07:02:12 - 07:02:15 - Gert Müller
  07:02:15 - 07:02:16 - Lindsey Stone
  07:02:16 - 07:02:18 - Iris Vellema
  07:02:18 - 07:02:19 - Arne Bouma
  07:02:19 - 07:02:21 - Frans Manders
  07:02:21 - 07:02:23 - Marjolijn Moester
  07:02:23 - 07:02:24 - Tamim Mehdi
  07:02:24 - 07:02:25 - Tamim Mehdi
  07:02:25 - 07:02:27 - Jorn Lok
  07:02:27 - 07:02:29 - Laura Werger
  07:02:29 - 07:02:30 - Bert Jansen
  07:02:30 - 07:02:32 - Petra Ackermans
  07:02:32 - 07:02:34 - Bram Sommer
  07:02:34 - 07:02:38 - Maureen Elshof
  07:02:38 - 07:02:40 - Yvonne ten Holder
  07:02:40 - 07:02:42 - Abel van Dijken
  07:02:42 - 07:02:44 - Mark Purperhart
  07:02:44 - 07:02:46 - Gerard Pelgrim
  07:02:46 - 07:02:48 - Emrah Yildirim
  07:02:48 - 07:02:50 - Perry Boersbroek
  07:02:50 - 07:02:52 - Marloes Roerdink
  07:02:52 - 07:02:55 - Addy Garritsen
  07:02:55 - 07:02:58 - Hella Godee
  07:02:58 - 07:03:02 - Herman Krans
  07:03:02 - 07:03:04 - Dolf Logemann
  07:03:04 - 07:03:06 - Herman Krans
  07:03:06 - 07:03:13 - Joram van Donk
  07:03:43 - 07:04:05 - Marloes Roerdink
  07:04:05 - 07:04:09 - Mart de Ridder
  07:04:09 - 07:04:12 - Iris Vellema
  07:04:12 - 07:04:14 - Marjolijn Moester
  07:04:14 - 07:04:17 - Jorn Lok
  07:04:17 - 07:04:18 - Petra Ackermans
  07:04:18 - 07:04:20 - Yvonne ten Holder
  07:04:20 - 07:04:21 - Abel van Dijken
  07:04:21 - 07:04:23 - Mark Purperhart
  07:04:23 - 07:04:25 - Gerard Pelgrim
  07:04:25 - 07:04:27 - Marloes Roerdink
  07:04:27 - 07:04:29 - Joram van Donk
  07:05:09 - 07:05:13 - Mart de Ridder
  07:05:13 - 07:05:16 - Iris Vellema
  07:05:16 - 07:05:18 - Marjolijn Moester
  07:05:18 - 07:05:19 - Jorn Lok
  07:05:19 - 07:05:21 - Petra Ackermans
  07:05:21 - 07:05:23 - Yvonne ten Holder
  07:05:23 - 07:05:25 - Abel van Dijken
  07:05:25 - 07:05:29 - Gerard Pelgrim
  07:05:29 - 07:05:31 - Mark Purperhart
  07:05:31 - 07:05:33 - Gerard Pelgrim
  07:05:33 - 07:05:34 - Marloes Roerdink
  07:05:34 - 07:06:29 - Joram van Donk
  07:06:29 - 07:06:49 - Gerard Pelgrim
  07:06:49 - 07:07:18 - Iris Vellema
  07:07:18 - 07:07:54 - Jorn Lok
  07:07:54 - 07:07:57 - Mart de Ridder
  07:07:57 - 07:08:01 - Iris Vellema
  07:08:01 - 07:08:02 - Marjolijn Moester
  07:08:02 - 07:08:04 - Jorn Lok
  07:08:04 - 07:08:06 - Petra Ackermans
  07:08:06 - 07:08:09 - Yvonne ten Holder
  07:08:09 - 07:08:11 - Abel van Dijken
  07:08:11 - 07:08:13 - Mark Purperhart
  07:08:13 - 07:08:16 - Gerard Pelgrim
  07:08:16 - 07:08:17 - Marloes Roerdink
  07:08:17 - 07:09:09 - Joram van Donk
  07:09:09 - 07:09:19 - Joram van Donk
  07:09:19 - 07:09:37 - Marloes Roerdink
  07:09:37 - 07:09:40 - Mart de Ridder
  07:09:40 - 07:09:45 - Iris Vellema
  07:09:45 - 07:09:46 - Marjolijn Moester
  07:09:46 - 07:09:47 - Iris Vellema
  07:09:47 - 07:09:48 - Jorn Lok
  07:09:48 - 07:09:49 - Iris Vellema
  07:09:49 - 07:09:50 - Petra Ackermans
  07:09:50 - 07:09:51 - Iris Vellema
  07:09:51 - 07:09:53 - Yvonne ten Holder
  07:09:53 - 07:09:56 - Abel van Dijken
  07:09:56 - 07:09:57 - Mark Purperhart
  07:09:57 - 07:09:58 - Iris Vellema
  07:09:58 - 07:10:00 - Gerard Pelgrim
  07:10:00 - 07:10:01 - Iris Vellema
  07:10:01 - 07:10:02 - Marloes Roerdink
  07:10:02 - 07:10:03 - Iris Vellema
  07:10:03 - 07:10:05 - Joram van Donk
  07:10:05 - 07:10:38 - Iris Vellema
  07:10:38 - 07:10:58 - Marloes Roerdink
  07:10:58 - 07:11:01 - Mart de Ridder
  07:11:01 - 07:11:03 - Iris Vellema
  07:11:03 - 07:11:05 - Marjolijn Moester
  07:11:05 - 07:11:07 - Jorn Lok
  07:11:07 - 07:11:09 - Petra Ackermans
  07:11:09 - 07:11:11 - Yvonne ten Holder
  07:11:11 - 07:11:13 - Abel van Dijken
  07:11:13 - 07:11:15 - Mark Purperhart
  07:11:15 - 07:11:17 - Gerard Pelgrim
  07:11:17 - 07:11:20 - Marloes Roerdink
  07:11:20 - 07:11:23 - Joram van Donk
  07:12:04 - 07:12:07 - Mart de Ridder
  07:12:07 - 07:12:08 - Iris Vellema
  07:12:08 - 07:12:10 - Marjolijn Moester
  07:12:10 - 07:12:11 - Jorn Lok
  07:12:11 - 07:12:12 - Iris Vellema
  07:12:12 - 07:12:13 - Petra Ackermans
  07:12:13 - 07:12:16 - Yvonne ten Holder
  07:12:16 - 07:12:17 - Iris Vellema
  07:12:17 - 07:12:18 - Mark Purperhart
  07:12:18 - 07:12:19 - Gerard Pelgrim
  07:12:19 - 07:12:20 - Iris Vellema
  07:12:20 - 07:12:21 - Marloes Roerdink
  07:12:21 - 07:12:22 - Iris Vellema
  07:12:22 - 07:12:24 - Joram van Donk
  07:12:24 - 07:13:27 - Iris Vellema
  07:13:27 - 07:13:29 - Mart de Ridder
  07:13:29 - 07:13:32 - Iris Vellema
  07:13:32 - 07:13:33 - Marjolijn Moester
  07:13:33 - 07:13:34 - Iris Vellema
  07:13:34 - 07:13:35 - Iris Vellema
  07:13:35 - 07:13:36 - Petra Ackermans
  07:13:36 - 07:13:37 - Iris Vellema
  07:13:37 - 07:13:38 - Yvonne ten Holder
  07:13:38 - 07:13:39 - Iris Vellema
  07:13:39 - 07:13:41 - Abel van Dijken
  07:13:41 - 07:13:42 - Mark Purperhart
  07:13:42 - 07:13:43 - Gerard Pelgrim
  07:13:43 - 07:13:44 - Abel van Dijken
  07:13:44 - 07:13:45 - Marloes Roerdink
  07:13:45 - 07:13:46 - Abel van Dijken
  07:13:46 - 07:13:48 - Joram van Donk
  07:13:48 - 07:14:10 - Abel van Dijken
  07:14:10 - 07:14:24 - Marloes Roerdink
  07:14:24 - 07:14:32 - Abel van Dijken
  07:14:32 - 07:14:38 - Petra Ackermans
  07:14:38 - 07:14:48 - Abel van Dijken
  07:14:48 - 07:14:50 - Mart de Ridder
  07:14:50 - 07:14:56 - Abel van Dijken
  07:14:56 - 07:14:59 - Iris Vellema
  07:14:59 - 07:15:00 - Marjolijn Moester
  07:15:00 - 07:15:01 - Jorn Lok
  07:15:01 - 07:15:03 - Abel van Dijken
  07:15:03 - 07:15:04 - Petra Ackermans
  07:15:04 - 07:15:07 - Yvonne ten Holder
  07:15:07 - 07:15:08 - Abel van Dijken
  07:15:08 - 07:15:10 - Mark Purperhart
  07:15:10 - 07:15:12 - Gerard Pelgrim
  07:15:12 - 07:15:14 - Marloes Roerdink
  07:15:14 - 07:15:48 - Joram van Donk
  07:15:48 - 07:15:55 - Mart de Ridder
  07:15:55 - 07:15:58 - Iris Vellema
  07:15:58 - 07:15:59 - Marjolijn Moester
  07:15:59 - 07:16:01 - Jorn Lok
  07:16:01 - 07:16:03 - Petra Ackermans
  07:16:03 - 07:16:06 - Yvonne ten Holder
  07:16:06 - 07:16:07 - Abel van Dijken
  07:16:07 - 07:16:08 - Mark Purperhart
  07:16:08 - 07:16:09 - Abel van Dijken
  07:16:09 - 07:16:10 - Gerard Pelgrim
  07:16:10 - 07:16:12 - Marloes Roerdink
  07:16:12 - 07:16:38 - Joram van Donk
  07:16:38 - 07:17:01 - Petra Ackermans
  07:17:01 - 07:17:18 - Gerard Pelgrim
  07:17:18 - 07:17:49 - Joram van Donk
  07:17:49 - 07:17:52 - Mart de Ridder
  07:17:52 - 07:17:53 - Iris Vellema
  07:17:53 - 07:17:55 - Marjolijn Moester
  07:17:55 - 07:17:57 - Jorn Lok
  07:17:57 - 07:17:59 - Petra Ackermans
  07:17:59 - 07:18:00 - Yvonne ten Holder
  07:18:00 - 07:18:02 - Abel van Dijken
  07:18:02 - 07:18:04 - Mark Purperhart
  07:18:04 - 07:18:05 - Gerard Pelgrim
  07:18:05 - 07:18:06 - Marloes Roerdink
  07:18:06 - 07:18:33 - Joram van Donk
  07:18:33 - 07:18:56 - Petra Ackermans
  07:18:56 - 07:18:59 - Mart de Ridder
  07:18:59 - 07:19:01 - Iris Vellema
  07:19:01 - 07:19:03 - Marjolijn Moester
  07:19:03 - 07:19:05 - Jorn Lok
  07:19:05 - 07:19:06 - Petra Ackermans
  07:19:06 - 07:19:08 - Yvonne ten Holder
  07:19:08 - 07:19:10 - Abel van Dijken
  07:19:10 - 07:19:11 - Mark Purperhart
  07:19:11 - 07:19:12 - Gerard Pelgrim
  07:19:12 - 07:19:13 - Abel van Dijken
  07:19:13 - 07:19:14 - Marloes Roerdink
  07:19:14 - 07:19:16 - Joram van Donk
  07:19:16 - 07:19:51 - Abel van Dijken
  07:19:51 - 07:19:54 - Mart de Ridder
  07:19:54 - 07:19:57 - Iris Vellema
  07:19:57 - 07:19:59 - Marjolijn Moester
  07:19:59 - 07:20:01 - Jorn Lok
  07:20:01 - 07:20:03 - Petra Ackermans
  07:20:03 - 07:20:04 - Yvonne ten Holder
  07:20:04 - 07:20:06 - Abel van Dijken
  07:20:06 - 07:20:08 - Mark Purperhart
  07:20:08 - 07:20:09 - Gerard Pelgrim
  07:20:09 - 07:20:11 - Marloes Roerdink
  07:20:11 - 07:20:48 - Joram van Donk
  07:20:48 - 07:20:50 - Mart de Ridder
  07:20:50 - 07:20:52 - Iris Vellema
  07:20:52 - 07:20:53 - Marjolijn Moester
  07:20:53 - 07:20:55 - Jorn Lok
  07:20:55 - 07:20:57 - Petra Ackermans
  07:20:57 - 07:20:59 - Yvonne ten Holder
  07:20:59 - 07:21:01 - Abel van Dijken
  07:21:01 - 07:21:02 - Mark Purperhart
  07:21:02 - 07:21:04 - Gerard Pelgrim
  07:21:04 - 07:21:06 - Marloes Roerdink
  07:21:06 - 07:21:38 - Joram van Donk
  07:21:38 - 07:21:40 - Mart de Ridder
  07:21:40 - 07:21:41 - Iris Vellema
  07:21:41 - 07:21:43 - Marjolijn Moester
  07:21:43 - 07:21:45 - Jorn Lok
  07:21:45 - 07:21:47 - Petra Ackermans
  07:21:47 - 07:21:48 - Yvonne ten Holder
  07:21:48 - 07:21:51 - Abel van Dijken
  07:21:51 - 07:21:53 - Mark Purperhart
  07:21:53 - 07:21:55 - Gerard Pelgrim
  07:21:55 - 07:21:57 - Marloes Roerdink
  07:21:57 - 07:22:38 - Joram van Donk
  07:22:38 - 07:22:40 - Mart de Ridder
 18. 7.b

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4)
  tegen
  Burgerbelang (4), KiesBewustLokaal (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.  Er zijn 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fractie van Burgerbelang heeft een stemverklaring afgelegd.  Voor: Partij voor de Dieren, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA,
  Tegen: SP, VVD, Kies Bewust Lokaal, Stadspartij, Burgerbelang, SP, VVD

  Moties

  Titel
  Kijk op de wijk (2023-M0036)
 19. 7.c

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  ChristenUnie (1), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 7 stemmen voor en 21 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Stadspartij,
  Tegen: PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, CDA, Burgerbelang, GroenLinks,

  Moties

  Titel
  Meer steun voor lokale initiatieven (2023-M0037)
 20. 7.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.


  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Jongerenraad gemeente Zutphen (2023-M0038)
 21. 7.e

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  CDA (1), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 3 stemmen voor en 25 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: Partij voor de Dieren, CDA.
  Tegen: SP, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, Stadspartij,  Burgerbelang, GroenLinks.

  Moties

  Titel
  Drinkwater besparing (2023-M0039)
 22. 7.f

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  ChristenUnie (1), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 7 stemmen voor en 21 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties Burgerbelang en Kies Bewust Lokaal hebben een stemverklaring afgelegd.  Voor: SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Stadspartij,
  Tegen: PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, CDA, Burgerbelang, GroenLinks,

  Moties

  Titel
  Regulering toekomstige arbeidsmigratie in de gemeente Zutphen (2023-M0040)
 23. 7.g

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 8 stemmen voor en 20 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: SP, Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal, Stadspartij,
  Tegen: D66, ChristenUnie, CDA, Burgerbelang, GroenLinks,

  Moties

  Titel
  Geen industriehaven zonder financiële bijdrage industrie (2023-M0041)
 24. 7.h

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  Partij voor de Dieren (2), SP (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 5 stemmen voor en 23 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties Kies Bewust Lokaal, Stadspartij en GroenLinks hebben stemverklaringen afgelegd.  Voor: SP, Partij voor de Dieren.
  Tegen: PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks.

  Moties

  Titel
  Biologisch Wel zo logisch (2023-M0042)
 25. 7.i

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  Partij voor de Dieren (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), SP (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 6 stemmen voor en 22 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties van GroenLinks en Kies Bewust Lokaal hebben stemverklaringen afgelgd.  Voor: VVD, Partij voor de Dieren, Stadspartij.
  Tegen: SP, PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Burgerbelang, GroenLinks.

  Moties

  Titel
  Diervriendelijke verlichting (2023-M0043)
 26. 7.j

  Stemuitslag

  voor 7%
  tegen 93%
  voor
  Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 2 stemmen voor en 26 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fractie van GroenLinks heeft een stemverklaring afgelegd.  Voor: Partij voor de Dieren.
  Tegen: SP, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66 ,ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks.

  Moties

  Titel
  Amfibievriendelijke putten (2023-M0044)
 27. 7.k

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 4 stemmen voor en 24 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal.
  Tegen: SP, PvdA, VVD, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks.

  Moties

  Titel
  De raad kaderstellend bij schapenbegrazing (2023-M0045)
 28. 7.l

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  GroenLinks (4), PvdA (4)

  Besluit

  Aangenomen.


  Er zijn 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: SP, Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, D66, ChristenUnie.
  Tegen: PvdA, GroenLinks.

  Moties

  Titel
  Behoud het Kanon (2023-M0046)
 29. 7.m

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  CDA (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4), SP (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 9 stemmen voor en 19 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, CDA, Stadspartij,
  Tegen: SP, PvdA, D66, ChristenUnie, Burgerbelang, GroenLinks,

  Moties

  Titel
  Geen stijging lokale heffingen 2024 (2023-M0047)
 30. 7.n

  De motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Indexering loonkostenontwikkeling lokale partners beleidsuitvoering (2023-M0048)
 31. 7.o

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (4), D66 (3), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 10 stemmen voor en 18 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties Stadspartij en D66 hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie, CDA, GroenLinks,
  Tegen: SP, PvdA, VVD, D66, Stadspartij, Burgerbelang,

  Moties

  Titel
  Basisinkomen volgens Stichting Het Bouwdepot (2023-M0049)
 32. 7.p

  Stemuitslag

  voor 61%
  tegen 39%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), D66 (3), GroenLinks (4)

  Besluit

  Aangenomen.


  Er zijn 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties D66, GroenLinks en Burgerbelang hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: SP, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie, CDA, Stadspartij
  Tegen: D66, Burgerbelang, GroenLinks

  Moties

  Titel
  Zelfmoordpreventie (2023-M0050)
  05:22:41 - 05:22:48 - Jasper Bloem.
  05:22:48 - 05:22:54 - Wimar Jaeger.
  05:22:55 - 05:24:33 - Jorn Lok
  05:24:33 - 05:24:34 - Wimar Jaeger.
  05:24:34 - 05:24:50 - Jorn Lok
  05:24:52 - 05:24:53 - Wimar Jaeger.
  05:24:53 - 05:26:13 - Jasper Bloem.
  05:26:13 - 05:26:15 - Wimar Jaeger.
  05:26:15 - 05:26:21 - Jasper Bloem.
  05:26:21 - 05:27:06 - Wimar Jaeger.
  05:27:06 - 05:28:15 - Jorn Lok
  05:28:16 - 05:28:18 - Wimar Jaeger.
  05:28:18 - 05:29:17 - Jasper Bloem.
  05:29:17 - 05:29:30 - Wimar Jaeger.
  05:29:30 - 05:30:04 - Yvonne ten Holder
  05:30:04 - 05:30:07 - Wimar Jaeger.
  05:30:07 - 05:30:22 - Jasper Bloem.
  05:30:24 - 05:30:25 - Wimar Jaeger.
  05:30:25 - 05:31:06 - Petra Ackermans
  05:31:06 - 05:32:29 - Wimar Jaeger.
  05:32:32 - 05:35:57 - Sjoerd Wannet
 33. 7.q

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Gevolgen vergrijzing in Voorjaarsnota 2024 (2023-M0051)
 34. 7.r

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.


  De fractie SP heeft een stemverklaring afgelegd.  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Weg uit de armoede (2023-M0052)
 35. 7.s

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (4), Partij voor de Dieren (2), SP (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 12 stemmen voor en 16 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties van de ChristenUnie, Burgerbelang, Stadspartij, PvdA, en Kies Bewust Lokaal hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: SP, Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks,
  Tegen: PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang,

  Moties

  Titel
  Ambtenaren binnen jeugd en sociaal domein meer aan het werk in de wijken (2023-M0053)
 36. 7.t

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)
  tegen
  ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (1), SP (3), VVD (1)

  Besluit

  Aangenomen.


  Er zijn 18 stemmen voor en 10 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fractie van Kies Bewust Lokaal en dhr. Bouma (PvdA) hebben een stemverklaring afgelegd.  Voor: PvdA (3), VVD, (2), Kies Bewust Lokaal, D66, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks.
  Tegen: SP, Partij voor de Dieren, PvdA (1), VVD (1), Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie,

  Moties

  Titel
  Startersleningen in de gemeente Zutphen (2023-M0054)
 37. 7.u

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.


  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  Moties

  Titel
  Controleerbaarheid uitvoering Programmabegroting (2023-M0055)
 38. 7.v

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: SP, Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie, CDA, Stadspartij,
  Tegen: PvdA, D66, Burgerbelang, GroenLinks,

  Moties

  Titel
  Accurate informatie Programmabegroting (2023-M0056)
 39. 7.w

  De motie is ingetrokken

  Moties

  Titel
  Terugdringen ziekteverzuim (2023-M0057)
 40. 7.x

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  CDA (1), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 3 stemmen voor en 25 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fractie van de Stadspartij heeft een stemverklaring afgelegd.  Voor: Partij voor de Dieren, CDA
  Tegen: SP, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks

  Moties

  Titel
  Tijdelijke maatregelen voor verkeersveiligheid (2023-M0058)
 41. 7.y

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), D66 (3), GroenLinks (4), PvdA (4)

  Besluit

  Verworpen.


  Er zijn 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: SP, Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie, CDA, Stadspartij.
  Tegen: PvdA, D66, Burgerbelang, GroenLinks.

  Moties

  Titel
  Dak- en thuislozen in beeld brengen
  05:32:44 - 05:35:57 - Sjoerd Wannet
 42. 8
  Sluiting