Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

vrijdag 30 juni 2023

09:30 - 18:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Afwezig:
  1. Mart de Ridder (SP);

 2. 2
  Agenda
 3. 2.a

  00:16:26 - 00:16:56 - Marjolijn Moester
  00:16:56 - 00:17:17 - Lindsey Stone
  00:17:17 - 00:19:23 - Joram van Donk
 4. 2.b

  00:18:30 - 00:19:23 - Joram van Donk
 5. 3

  00:18:40 - 00:19:23 - Joram van Donk
 6. 4.a

  Forum 15 juni 2023
  Op dinsdagochtend 13 juni zijn de controleverklaring en het accountantsverslag van Baker Tilly als bijlagen toegevoegd.
  Daarnaast is een kleine technische aanpassing in de Jaarstukken gedaan. Daarom is een definitieve versie van de jaarstukken toegevoegd met (in de laatste bijlage) een specificatie van de wijziging(en).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2022 (controleverklaring).
  2. De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2022 met een voordelig saldo van afgerond €15.645.000 vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:18:45 - 00:19:23 - Joram van Donk
  00:19:23 - 00:21:38 - Yvonne ten Holder
  00:22:36 - 00:23:12 - Eva Boswinkel
  00:24:02 - 00:24:30 - Dolf Logemann
  00:24:30 - 00:24:37 - Yvonne ten Holder
  00:24:37 - 00:24:39 - Mark Purperhart
  00:24:39 - 00:24:41 - Mark Purperhart
  00:24:41 - 00:24:42 - Gerard Pelgrim
  00:24:42 - 00:24:44 - Marloes Roerdink
  00:24:44 - 00:24:48 - Martine Westerik
  00:24:48 - 00:24:51 - Stefano de Groen
  00:24:51 - 00:24:53 - Iris Vellema
  00:24:53 - 00:25:07 - Marjolijn Moester
  00:25:07 - 00:25:51 - Petra Ackermans
  00:25:51 - 00:25:58 - Marloes Roerdink
  00:26:18 - 00:26:21 - Abel van Dijken
  00:26:21 - 00:26:23 - Mark Purperhart
  00:26:23 - 00:26:25 - Gerard Pelgrim
  00:26:25 - 00:26:27 - Marloes Roerdink
  00:26:27 - 00:26:28 - Martine Westerik
  00:26:28 - 00:26:30 - Stefano de Groen
  00:26:30 - 00:26:32 - Iris Vellema
  00:26:32 - 00:26:36 - Marjolijn Moester
  00:26:36 - 00:26:38 - Marjolijn Moester
  00:26:38 - 00:27:54 - Petra Ackermans
  00:27:54 - 00:28:25 - Marjolijn Moester
 7. 4.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 8. 5.a

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
  De fractie van KBL heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, KBL
  Tegen: VVD

  00:28:01 - 00:28:25 - Marjolijn Moester
  00:28:25 - 00:30:44 - Dolf Logemann
  00:30:44 - 00:31:15 - Marloes Roerdink
  00:31:16 - 00:32:19 - Dolf Logemann
  00:32:19 - 00:32:37 - Marloes Roerdink
  00:33:17 - 00:34:29 - Petra Ackermans
  00:34:56 - 00:36:22 - Eva Boswinkel
  00:36:32 - 00:36:43 - Petra Ackermans
  00:36:48 - 00:37:08 - Eva Boswinkel
  00:37:08 - 00:38:01 - Eva Boswinkel
  00:38:01 - 00:38:34 - Petra Ackermans
  00:38:44 - 00:38:46 - Yvonne ten Holder
  00:38:46 - 00:38:51 - Abel van Dijken
  00:38:51 - 00:38:53 - Mark Purperhart
  00:38:53 - 00:38:56 - Gerard Pelgrim
  00:38:56 - 00:38:57 - Marloes Roerdink
  00:38:57 - 00:38:59 - Martine Westerik
  00:38:59 - 00:39:02 - Gert Müller
  00:39:02 - 00:39:03 - Iris Vellema
  00:39:03 - 00:39:10 - Marjolijn Moester
  00:39:10 - 00:39:21 - Petra Ackermans
 9. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Een bedrag van € 15.644.629,11 vanuit het resultaat 2022 toe te voegen aan de algemene reserve.
  2. Een bedrag van €2.000.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Inwoner in Beeld en vanuit deze reserve €2.000.000 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudgetten Inwoner in Beeld.
  3. Een bedrag van € 1.600.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Energietoeslag en vanuit deze reserve € 1.600.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget bijzondere bijstand.
  4. Een bedrag van € 1.500.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Verkabeling hoogspanningsleidingen.
  5. Een bedrag van € 45.800 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Ondermijning en vanuit deze reserve €45.800 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget veiligheidszorg algemeen.
  6. Een bedrag van € 50.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Openbaar toilet en vanuit deze reserve € 50.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Openbaar toilet.
  7. Een bedrag van € 240.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Kantoorautomatisering en vanuit deze reserve € 240.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Automatisering.
  8. Een bedrag van € 105.300 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Openbaar groen en vanuit deze reserve € 105.300 beschikbaar te stellen ten gunste van de exploitatiebudgetten openbaar groen.
  9. Een bedrag van € 80.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Wet open overheid en vanuit deze reserve € 80.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget invoering Wet open overheid.
  10. Een bedrag van € 483.900 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Opbrengst verkoopportefeuille.
  11. Een bedrag van € 375.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve Actieplan informatiebeveiliging en vanuit deze reserve € 375.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget actieplan informatiebeveiliging.
  12. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2023-13).

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:39:53 - 00:39:55 - Yvonne ten Holder
  00:39:55 - 00:39:57 - Abel van Dijken
  00:39:57 - 00:39:59 - Mark Purperhart
  00:39:59 - 00:40:01 - Gerard Pelgrim
  00:40:01 - 00:40:03 - Marloes Roerdink
  00:40:03 - 00:40:04 - Martine Westerik
  00:40:04 - 00:40:06 - Gert Müller
  00:40:06 - 00:40:08 - Iris Vellema
  00:40:08 - 00:40:12 - Marjolijn Moester
  00:40:12 - 00:41:53 - Petra Ackermans
 10. 6.a

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), PvdA (4)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: CDA, Stadspartij, Burgerbelang, SP, PvdD, VVD, KBL
  Tegen: D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA

  00:40:27 - 00:41:53 - Petra Ackermans
 11. 6.b

  Besluit

  Ingetrokken.

 12. 6.c

  Opzet bespreking Voorjaarsnota 2023 (tijdstippen bij benadering)


  10.45 - 11.20 uur
  Bespreking Voorjaarsnota 2023 – eerste termijn fracties VVD, GroenLinks, SP, Burgerbelang, Partij voor de Dieren


  Aandachts- en uitgangspunten:
  - Sprekersvolgorde op basis van formule grootste oppositiefractie, grootste coalitiefractie enz.
  - Maximaal 5-6 minuten spreektekst per fractie, inclusief beantwoording interrupties 8 minuten per spreker
  - Interrupties in de eerste termijn mogelijk (kort en bondig, maximaal 2 zinnen, eindigend met een vraag)
  - Indienen moties en/of amendementen mogelijk


  11.20 - 11.30 uur
  Pauze


  11.30 - 12.20 uur
  Bespreking Voorjaarsnota 2023 – eerste termijn fracties PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, Stadspartij, CDA en ChristenUnie


  12.20 – 13.00 uur
  Lunch


  Aandachts- en uitgangspunten:
  - Lunchpakketten afhalen in de centrale hal
  - Voor iedere fractie, het college met ambtelijke ondersteuning en de griffie is een gereserveerde kamer beschikbaar voor overleg (indeling volgt)


  13.00 - 13.30 uur
  Reactie college op inbreng fracties in eerste termijn


  Aandachts- en uitgangspunten:
  - Interrupties mogelijk


  13.30 – 14.45 uur
  Tweede termijn fracties


  Aandachts- en uitgangspunten:
  - Reageren op alle ingediende amendementen en moties is geen “verplichting”
  - Interrupties mogelijk
  - Indienen moties/ amendementen mogelijk


  14.45 - 15.15 uur
  Reactie college op inbreng fracties in tweede termijn


  15.15 - 15.30 uur
  Schorsing


  15.30 - 16.00 uur
  Besluitvorming over achtereenvolgens de (eventuele) amendementen, het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en de (eventuele) moties


  Aandachts- en uitgangspunten:
  - Voorafgaand aan ieder besluit de mogelijkheid een (korte) stemverklaring af te leggen
  - Wanneer de vergadering meer tijd in beslag neemt diezelfde avond voortzetten


  Circa 16.00 – 18.00 uur
  Informele afsluiting op de binnenplaats en in de hal van het Oude Stadhuis

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  SP (2), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Besluitpunt 1
  De Voorjaarsnota 2023 vast te stellen.


  Besluitpunt 2
  Kennis te nemen van de reactie van het college op de motie afschaffen hondenbelasting.

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 23 stemmen voor en 5 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.


  Voor: D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, PvdD, PvdA, KBL
  Tegen: SP, VVD

  00:40:41 - 00:41:53 - Petra Ackermans
  00:41:53 - 00:42:34 - Mark Purperhart
  00:42:47 - 00:45:05 - Jorn Lok
  00:45:05 - 00:45:22 - Marjolijn Moester
  00:45:22 - 00:45:47 - Jorn Lok
  00:45:47 - 00:45:49 - Jorn Lok
  00:45:49 - 00:46:31 - Marjolijn Moester
  00:46:31 - 00:46:34 - Jorn Lok
  00:46:34 - 00:46:46 - Jorn Lok
  00:46:46 - 00:47:02 - Yvonne ten Holder
  00:47:02 - 00:47:37 - Jorn Lok
  00:47:37 - 00:48:19 - Yvonne ten Holder
  00:48:19 - 00:48:35 - Jorn Lok
  00:48:35 - 00:50:31 - Yvonne ten Holder
  00:50:31 - 00:51:17 - Yvonne ten Holder
  00:51:31 - 00:51:43 - Abel van Dijken
  00:51:43 - 00:51:44 - Marloes Roerdink
  00:51:54 - 00:52:13 - Martine Westerik
  00:52:13 - 00:55:08 - Martine Westerik
  00:55:08 - 00:55:09 - Martine Westerik
  00:55:09 - 00:55:37 - Gert Müller
  00:55:37 - 00:55:39 - Martine Westerik
  00:55:39 - 00:55:48 - Martine Westerik
  00:55:50 - 00:56:51 - Martine Westerik
  00:56:51 - 00:57:04 - Yvonne ten Holder
  00:57:04 - 00:57:23 - Martine Westerik
  00:57:23 - 00:59:54 - Martine Westerik
  00:59:54 - 01:00:05 - Abel van Dijken
  01:00:05 - 01:00:22 - Martine Westerik
  01:00:22 - 01:00:26 - Martine Westerik
  01:00:26 - 01:00:32 - Abel van Dijken
  01:00:32 - 01:00:43 - Abel van Dijken
  01:00:43 - 01:01:10 - Martine Westerik
  01:01:10 - 01:01:15 - Martine Westerik
  01:01:15 - 01:01:33 - Abel van Dijken
  01:01:33 - 01:02:01 - Martine Westerik
  01:02:01 - 01:02:03 - Abel van Dijken
  01:02:03 - 01:02:05 - Abel van Dijken
  01:02:05 - 01:03:23 - Martine Westerik
  01:03:23 - 01:03:43 - Marjolijn Moester
  01:03:45 - 01:04:17 - Martine Westerik
  01:04:17 - 01:04:24 - Martine Westerik
  01:04:24 - 01:04:29 - Gert Müller
  01:04:29 - 01:04:30 - Martine Westerik
  01:04:30 - 01:05:13 - Gert Müller
  01:05:13 - 01:05:20 - Martine Westerik
  01:05:20 - 01:06:08 - Martine Westerik
  01:06:13 - 01:06:23 - Gert Müller
  01:06:23 - 01:06:44 - Martine Westerik
  01:06:44 - 01:09:09 - Martine Westerik
  01:09:12 - 01:12:56 - Gert Müller
  01:13:01 - 01:13:21 - Gert Müller
  01:13:21 - 01:13:52 - Gert Müller
  01:13:52 - 01:13:58 - Martine Westerik
  01:14:02 - 01:15:14 - Martine Westerik
  01:15:14 - 01:15:22 - Martine Westerik
  01:15:22 - 01:15:41 - Gert Müller
  01:15:43 - 01:16:20 - Martine Westerik
  01:16:20 - 01:19:02 - Gert Müller
  01:19:02 - 01:19:46 - Martine Westerik
  01:19:48 - 01:20:04 - Gert Müller
  01:20:04 - 01:20:11 - Martine Westerik
  01:20:16 - 01:21:46 - Gert Müller
  01:21:46 - 01:21:58 - Martine Westerik
  01:21:58 - 01:22:03 - Gert Müller
  01:22:03 - 01:22:07 - Martine Westerik
  01:22:07 - 01:22:12 - Gert Müller
  01:22:12 - 01:22:28 - Gert Müller
  01:22:34 - 01:22:48 - Marloes Roerdink
  01:22:51 - 01:23:29 - Gert Müller
  01:24:01 - 01:29:04 - Marloes Roerdink
  01:29:16 - 01:29:36 - Gert Müller
  01:29:38 - 01:29:45 - Marloes Roerdink
  01:29:48 - 01:30:17 - Gert Müller
  01:30:17 - 01:30:30 - Marloes Roerdink
  01:30:30 - 01:30:34 - Gert Müller
  01:30:34 - 01:31:11 - Gert Müller
  01:31:17 - 01:34:04 - Iris Vellema
  01:34:04 - 01:35:54 - Marjolijn Moester
  01:35:54 - 01:36:18 - Petra Ackermans
  01:36:18 - 01:36:55 - Petra Ackermans
  01:36:55 - 01:36:56 - Petra Ackermans
  01:36:56 - 01:37:25 - Iris Vellema
  01:37:25 - 01:38:14 - Petra Ackermans
  01:38:14 - 01:38:21 - Petra Ackermans
  01:38:21 - 01:38:26 - Petra Ackermans
  01:38:26 - 01:38:30 - Iris Vellema
  01:38:30 - 01:38:57 - Iris Vellema
  01:38:57 - 01:39:15 - Yvonne ten Holder
  01:39:15 - 01:39:25 - Yvonne ten Holder
  01:39:25 - 01:39:48 - Iris Vellema
  01:39:48 - 01:40:14 - Yvonne ten Holder
  01:40:14 - 01:40:32 - Iris Vellema
  01:40:32 - 01:40:35 - Iris Vellema
  01:40:35 - 01:40:56 - Marloes Roerdink
  01:40:56 - 01:41:09 - Iris Vellema
  01:41:09 - 01:43:55 - Iris Vellema
  01:43:55 - 01:46:45 - Marjolijn Moester
  01:46:45 - 01:47:19 - Gert Müller
  01:47:19 - 01:47:21 - Marjolijn Moester
  01:47:21 - 01:47:32 - Gert Müller
  01:47:33 - 01:48:53 - Marjolijn Moester
  01:48:53 - 01:49:05 - Gert Müller
  01:49:05 - 01:49:15 - Marjolijn Moester
  01:49:24 - 01:52:10 - Marjolijn Moester
  02:06:03 - 02:10:01 - Petra Ackermans
  02:10:01 - 02:10:08 - Yvonne ten Holder
  02:10:09 - 02:10:13 - Petra Ackermans
  02:10:13 - 02:11:00 - Petra Ackermans
  02:11:00 - 02:11:27 - Yvonne ten Holder
  02:11:27 - 02:12:18 - Petra Ackermans
  02:12:18 - 02:12:39 - Petra Ackermans
  02:12:39 - 02:12:55 - Martine Westerik
  02:12:57 - 02:13:01 - Petra Ackermans
  02:13:01 - 02:13:03 - Petra Ackermans
  02:13:03 - 02:13:11 - Martine Westerik
  02:13:11 - 02:13:45 - Martine Westerik
  02:13:45 - 02:13:47 - Petra Ackermans
  02:13:47 - 02:14:00 - Petra Ackermans
  02:14:00 - 02:14:06 - Martine Westerik
  02:14:06 - 02:14:20 - Martine Westerik
  02:14:20 - 02:14:54 - Petra Ackermans
  02:14:54 - 02:15:34 - Martine Westerik
  02:15:34 - 02:15:42 - Martine Westerik
  02:15:42 - 02:15:44 - Petra Ackermans
  02:15:44 - 02:15:46 - Martine Westerik
  02:15:46 - 02:15:54 - Petra Ackermans
  02:15:54 - 02:15:56 - Petra Ackermans
  02:15:56 - 02:16:15 - Martine Westerik
  02:16:15 - 02:20:47 - Petra Ackermans
  02:20:47 - 02:21:30 - Yvonne ten Holder
  02:21:30 - 02:21:38 - Petra Ackermans
  02:21:38 - 02:21:59 - Petra Ackermans
  02:21:59 - 02:22:03 - Yvonne ten Holder
  02:22:03 - 02:22:04 - Petra Ackermans
  02:22:04 - 02:22:08 - Yvonne ten Holder
  02:22:08 - 02:22:26 - Petra Ackermans
  02:22:26 - 02:22:30 - Yvonne ten Holder
  02:22:30 - 02:22:44 - Petra Ackermans
  02:22:44 - 02:22:58 - Yvonne ten Holder
  02:22:58 - 02:23:00 - Petra Ackermans
  02:23:00 - 02:23:42 - Petra Ackermans
  02:23:44 - 02:28:28 - Yvonne ten Holder
  02:28:28 - 02:28:34 - Petra Ackermans
  02:28:34 - 02:28:50 - Yvonne ten Holder
  02:28:50 - 02:28:51 - Petra Ackermans
  02:28:51 - 02:29:25 - Yvonne ten Holder
  02:29:25 - 02:29:45 - Petra Ackermans
  02:29:45 - 02:29:50 - Yvonne ten Holder
  02:29:50 - 02:30:37 - Yvonne ten Holder
  02:30:37 - 02:31:03 - Petra Ackermans
  02:31:03 - 02:31:08 - Yvonne ten Holder
  02:31:08 - 02:32:16 - Yvonne ten Holder
  02:32:16 - 02:33:13 - Gert Müller
  02:33:13 - 02:33:47 - Yvonne ten Holder
  02:33:47 - 02:34:07 - Gert Müller
  02:34:07 - 02:35:06 - Yvonne ten Holder
  02:35:06 - 02:35:07 - Yvonne ten Holder
  02:35:07 - 02:35:37 - Abel van Dijken
  02:35:37 - 02:36:25 - Yvonne ten Holder
  02:36:25 - 02:36:43 - Abel van Dijken
  02:36:43 - 02:36:49 - Yvonne ten Holder
  02:36:49 - 02:36:54 - Abel van Dijken
  02:36:54 - 02:36:58 - Yvonne ten Holder
  02:36:58 - 02:37:06 - Yvonne ten Holder
  02:37:06 - 02:41:19 - Yvonne ten Holder
  02:41:23 - 02:45:43 - Gerard Pelgrim
  02:45:43 - 02:46:22 - Petra Ackermans
  02:46:25 - 02:46:39 - Gerard Pelgrim
  02:46:39 - 02:46:55 - Petra Ackermans
  02:46:55 - 02:47:25 - Petra Ackermans
  02:47:29 - 02:47:51 - Gerard Pelgrim
  02:47:51 - 02:47:56 - Petra Ackermans
  02:47:56 - 02:48:06 - Petra Ackermans
  02:48:06 - 02:52:24 - Gerard Pelgrim
  02:52:32 - 02:57:39 - Mark Purperhart
  02:57:39 - 02:58:12 - Marjolijn Moester
  02:58:14 - 02:58:34 - Mark Purperhart
  02:58:37 - 02:58:59 - Petra Ackermans
  02:59:00 - 02:59:07 - Mark Purperhart
  02:59:07 - 02:59:09 - Mark Purperhart
  02:59:14 - 02:59:30 - Marloes Roerdink
  02:59:33 - 02:59:51 - Mark Purperhart
  02:59:56 - 03:00:33 - Mark Purperhart
  03:00:33 - 03:00:39 - Mark Purperhart
  03:00:39 - 03:00:57 - Mark Purperhart
  03:00:57 - 03:02:02 - Petra Ackermans
  03:02:02 - 03:03:12 - Mark Purperhart
  03:03:12 - 03:03:55 - Petra Ackermans
  03:03:55 - 03:04:21 - Mark Purperhart
  03:04:21 - 03:04:31 - Mark Purperhart
  03:04:39 - 03:05:04 - Petra Ackermans
  03:05:08 - 03:05:46 - Yvonne ten Holder
  03:05:49 - 03:05:56 - Mark Purperhart
  03:05:56 - 03:07:05 - Martine Westerik
  03:07:07 - 03:07:32 - Mark Purperhart
  03:07:32 - 03:07:49 - Martine Westerik
  03:07:49 - 03:08:14 - Mark Purperhart
  03:08:33 - 03:18:14 - Abel van Dijken
  03:18:14 - 03:18:39 - Petra Ackermans
  03:18:39 - 03:18:42 - Abel van Dijken
  03:18:42 - 03:20:12 - Abel van Dijken
  03:21:11 - 03:21:32 - Iris Vellema
  03:57:11 - 03:57:56 - Petra Ackermans
  03:57:56 - 03:58:51 - Eva Boswinkel
  03:59:08 - 04:00:55 - Rick Verschure.
  04:01:16 - 04:01:27 - Petra Ackermans
  04:01:27 - 04:01:53 - Rick Verschure.
  04:01:53 - 04:02:08 - Petra Ackermans
  04:02:31 - 04:03:19 - Jasper Bloem.
  04:03:19 - 04:04:16 - Gert Müller
  04:04:19 - 04:05:42 - Jasper Bloem.
  04:05:42 - 04:05:44 - Gert Müller
  04:05:44 - 04:05:49 - Gert Müller
  04:05:56 - 04:07:12 - Jasper Bloem.
  04:07:12 - 04:07:19 - Jasper Bloem.
  04:07:19 - 04:07:44 - Marloes Roerdink
  04:07:48 - 04:09:30 - Jasper Bloem.
  04:09:30 - 04:10:14 - Jorn Lok
  04:10:16 - 04:11:16 - Jasper Bloem.
  04:11:21 - 04:12:09 - Jorn Lok
  04:12:12 - 04:12:43 - Jasper Bloem.
  04:12:46 - 04:13:00 - Yvonne ten Holder
  04:13:00 - 04:13:44 - Jasper Bloem.
  04:13:44 - 04:14:00 - Jasper Bloem.
  04:14:01 - 04:14:17 - Abel van Dijken
  04:14:18 - 04:15:01 - Jasper Bloem.
  04:15:01 - 04:15:05 - Abel van Dijken
  04:15:10 - 04:15:46 - Petra Ackermans
  04:15:51 - 04:17:01 - Jasper Bloem.
  04:17:01 - 04:17:06 - Petra Ackermans
  04:17:06 - 04:17:50 - Petra Ackermans
  04:17:50 - 04:18:23 - Jasper Bloem.
  04:19:09 - 04:19:53 - Jasper Bloem.
  04:20:20 - 04:20:55 - Jasper Bloem.
  04:20:55 - 04:21:03 - Sjoerd Wannet
  04:21:03 - 04:22:00 - Sjoerd Wannet
  04:22:00 - 04:22:10 - Yvonne ten Holder
  04:22:10 - 04:25:06 - Sjoerd Wannet
  04:25:13 - 04:25:30 - Yvonne ten Holder
  04:25:30 - 04:25:52 - Sjoerd Wannet
  04:25:52 - 04:26:26 - Yvonne ten Holder
  04:26:26 - 04:27:02 - Sjoerd Wannet
  04:27:02 - 04:27:16 - Yvonne ten Holder
  04:27:16 - 04:27:46 - Sjoerd Wannet
  04:27:46 - 04:27:53 - Sjoerd Wannet
  04:27:53 - 04:28:57 - Joram van Donk
  04:28:57 - 04:29:18 - Sjoerd Wannet
  04:29:18 - 04:31:54 - Sjoerd Wannet
  04:32:05 - 04:33:24 - Dolf Logemann
  04:33:24 - 04:33:38 - Iris Vellema
  04:33:38 - 04:34:15 - Sjoerd Wannet
  04:34:17 - 04:34:31 - Iris Vellema
  04:34:31 - 04:35:24 - Sjoerd Wannet
  04:35:24 - 04:38:27 - Wimar Jaeger
  04:38:27 - 04:38:30 - Yvonne ten Holder.
  04:38:30 - 04:38:47 - Marloes Roerdink
  04:38:47 - 04:38:51 - Wimar Jaeger
  04:38:51 - 04:38:53 - Yvonne ten Holder.
  04:38:53 - 04:43:48 - Wimar Jaeger
  04:43:48 - 04:43:51 - Yvonne ten Holder.
  04:43:51 - 04:44:47 - Petra Ackermans
  04:44:47 - 04:44:48 - Petra Ackermans
  04:44:48 - 04:44:49 - Yvonne ten Holder.
  04:44:49 - 04:45:21 - Petra Ackermans
  04:45:21 - 04:45:22 - Wimar Jaeger
  04:45:22 - 04:45:29 - Wimar Jaeger
  04:45:29 - 04:45:31 - Yvonne ten Holder.
  04:45:31 - 04:46:31 - Jorn Lok
  04:46:31 - 04:46:32 - Wimar Jaeger
  04:46:32 - 04:46:33 - Yvonne ten Holder.
  04:46:33 - 04:47:16 - Wimar Jaeger
  04:47:16 - 04:47:17 - Yvonne ten Holder.
  04:47:17 - 04:50:43 - Wimar Jaeger
  04:50:43 - 04:50:46 - Yvonne ten Holder.
  04:50:46 - 04:50:48 - Wimar Jaeger
  04:50:48 - 04:51:03 - Pieter van der Hammen
  04:51:03 - 04:51:04 - Yvonne ten Holder.
  04:51:04 - 04:51:47 - Wimar Jaeger
  04:51:47 - 04:51:49 - Wimar Jaeger
  04:51:49 - 04:51:55 - Yvonne ten Holder.
  04:51:55 - 04:52:00 - Wimar Jaeger
  04:52:00 - 04:52:07 - Gerard Pelgrim
  04:52:07 - 04:52:09 - Yvonne ten Holder.
  04:52:09 - 04:54:32 - Wimar Jaeger
  04:54:32 - 04:54:38 - Yvonne ten Holder.
  04:55:32 - 04:56:50 - Yvonne ten Holder
  04:57:09 - 04:57:37 - Eva Boswinkel
  05:05:51 - 05:06:12 - Jorn Lok
  05:06:12 - 05:10:00 - Jorn Lok
  05:10:00 - 05:10:43 - Marjolijn Moester
  05:10:43 - 05:10:46 - Jorn Lok
  05:10:46 - 05:11:14 - Jorn Lok
  05:11:14 - 05:12:01 - Marjolijn Moester
  05:12:01 - 05:13:03 - Jorn Lok
  05:33:39 - 05:37:13 - Martine Westerik
  05:37:13 - 05:37:31 - Marloes Roerdink
  05:37:31 - 05:37:38 - Martine Westerik
  05:37:38 - 05:37:51 - Marloes Roerdink
  05:37:53 - 05:38:03 - Martine Westerik
  05:38:09 - 05:38:31 - Petra Ackermans
  05:38:31 - 05:38:44 - Martine Westerik
  05:38:44 - 05:38:54 - Petra Ackermans
  05:38:57 - 05:39:03 - Martine Westerik
  05:39:09 - 05:39:31 - Iris Vellema
  05:39:31 - 05:39:50 - Martine Westerik
  05:39:56 - 05:40:17 - Iris Vellema
  05:40:17 - 05:40:24 - Martine Westerik
  05:40:26 - 05:40:27 - Iris Vellema
  05:40:27 - 05:43:10 - Martine Westerik
  05:43:31 - 05:45:31 - Gert Müller
  05:45:31 - 05:45:40 - Martine Westerik
  05:45:40 - 05:45:44 - Gert Müller
  05:45:44 - 05:46:46 - Gert Müller
  05:46:46 - 05:47:04 - Yvonne ten Holder
  05:47:04 - 05:48:16 - Gert Müller
  05:48:16 - 05:48:36 - Martine Westerik
  05:48:39 - 05:48:50 - Gert Müller
  05:48:50 - 05:50:05 - Martine Westerik
  05:50:09 - 05:52:27 - Gert Müller
  05:52:34 - 05:57:01 - Marloes Roerdink
  05:57:19 - 06:01:22 - Iris Vellema
  06:01:33 - 06:02:44 - Marjolijn Moester
  06:02:44 - 06:04:00 - Jorn Lok
  06:04:00 - 06:04:42 - Marjolijn Moester
  06:04:42 - 06:04:58 - Yvonne ten Holder
  06:04:58 - 06:05:10 - Marjolijn Moester
  06:05:10 - 06:05:52 - Marjolijn Moester
  06:05:52 - 06:06:10 - Marjolijn Moester
  06:06:12 - 06:06:36 - Marjolijn Moester
  06:06:36 - 06:07:00 - Yvonne ten Holder
  06:07:01 - 06:07:33 - Marjolijn Moester
  06:07:39 - 06:08:29 - Lindsey Stone
  06:08:30 - 06:08:32 - Marjolijn Moester
  06:08:32 - 06:08:59 - Marjolijn Moester
  06:08:59 - 06:09:10 - Lindsey Stone
  06:09:10 - 06:09:15 - Marjolijn Moester
  06:09:15 - 06:09:18 - Lindsey Stone
  06:09:21 - 06:11:07 - Marjolijn Moester
  06:11:21 - 06:11:45 - Petra Ackermans
  06:11:45 - 06:11:51 - Iris Vellema
  06:11:51 - 06:14:22 - Petra Ackermans
  06:14:29 - 06:14:52 - Martine Westerik
  06:14:54 - 06:15:13 - Petra Ackermans
  06:15:15 - 06:15:48 - Martine Westerik
  06:15:49 - 06:15:52 - Petra Ackermans
  06:15:52 - 06:16:16 - Petra Ackermans
  06:16:16 - 06:19:10 - Petra Ackermans
  06:19:19 - 06:19:42 - Gert Müller
  06:19:42 - 06:20:21 - Petra Ackermans
  06:20:38 - 06:21:45 - Jasper Bloem.
  06:21:47 - 06:24:05 - Yvonne ten Holder
  06:24:05 - 06:24:39 - Jorn Lok
  06:24:39 - 06:25:23 - Yvonne ten Holder
  06:25:23 - 06:25:27 - Yvonne ten Holder
  06:25:27 - 06:25:58 - Jorn Lok
  06:25:58 - 06:26:15 - Yvonne ten Holder
  06:26:15 - 06:27:00 - Yvonne ten Holder
  06:27:00 - 06:27:38 - Frans Manders
  06:27:38 - 06:28:33 - Yvonne ten Holder
  06:28:33 - 06:29:07 - Yvonne ten Holder
  06:29:07 - 06:29:10 - Gerard Pelgrim
  06:29:10 - 06:30:24 - Gerard Pelgrim
  06:30:24 - 06:30:47 - Joram van Donk
  06:30:51 - 06:31:04 - Gerard Pelgrim
  06:31:04 - 06:36:04 - Gerard Pelgrim
  06:36:18 - 06:38:18 - Mark Purperhart
  06:38:18 - 06:38:43 - Mark Purperhart
  06:38:47 - 06:41:12 - Abel van Dijken
  06:41:12 - 06:41:31 - Lindsey Stone
  06:41:31 - 06:42:04 - Abel van Dijken
  06:44:14 - 06:44:16 - Yvonne ten Holder
  06:44:16 - 06:44:18 - Abel van Dijken
  06:44:18 - 06:44:21 - Mark Purperhart
  06:44:21 - 06:44:23 - Gerard Pelgrim
  06:44:23 - 06:44:26 - Marloes Roerdink
  06:44:26 - 06:44:29 - Martine Westerik
  06:44:29 - 06:44:31 - Gert Müller
  06:44:31 - 06:44:33 - Iris Vellema
  06:44:33 - 06:44:37 - Marjolijn Moester
  06:44:37 - 06:44:43 - Petra Ackermans
  06:45:45 - 06:45:47 - Yvonne ten Holder
  06:45:47 - 06:45:50 - Abel van Dijken
  06:45:50 - 06:45:52 - Mark Purperhart
  06:45:52 - 06:45:54 - Gerard Pelgrim
  06:45:54 - 06:45:56 - Marloes Roerdink
  06:45:56 - 06:45:59 - Martine Westerik
  06:45:59 - 06:46:02 - Gert Müller
  06:46:02 - 06:46:05 - Iris Vellema
  06:46:05 - 06:46:13 - Marjolijn Moester
  06:46:13 - 06:46:19 - Petra Ackermans
  06:46:50 - 06:47:19 - Gerard Pelgrim
  06:47:19 - 06:47:32 - Yvonne ten Holder
  06:47:32 - 06:47:38 - Abel van Dijken
  06:47:38 - 06:47:42 - Yvonne ten Holder
  06:47:42 - 06:47:43 - Abel van Dijken
  06:47:43 - 06:47:46 - Mark Purperhart
  06:47:46 - 06:47:47 - Gerard Pelgrim
  06:47:47 - 06:47:49 - Marloes Roerdink
  06:47:49 - 06:47:51 - Martine Westerik
  06:47:51 - 06:47:54 - Gert Müller
  06:47:54 - 06:47:55 - Iris Vellema
  06:47:55 - 06:47:57 - Marjolijn Moester
  06:47:57 - 06:47:58 - Iris Vellema
  06:47:58 - 06:48:00 - Jorn Lok
  06:48:00 - 06:48:24 - Petra Ackermans
  06:48:24 - 06:48:29 - Yvonne ten Holder
  06:48:29 - 06:48:31 - Abel van Dijken
  06:48:31 - 06:48:33 - Mark Purperhart
  06:48:33 - 06:48:35 - Gerard Pelgrim
  06:48:35 - 06:48:37 - Marloes Roerdink
  06:48:37 - 06:48:38 - Martine Westerik
  06:48:38 - 06:48:42 - Gert Müller
  06:48:42 - 06:48:43 - Iris Vellema
  06:48:43 - 06:48:45 - Marjolijn Moester
  06:48:45 - 06:48:46 - Jorn Lok
  06:48:46 - 06:48:53 - Petra Ackermans
  06:49:17 - 06:49:18 - Yvonne ten Holder
  06:49:18 - 06:49:23 - Abel van Dijken
  06:49:23 - 06:49:24 - Mark Purperhart
  06:49:24 - 06:49:26 - Gerard Pelgrim
  06:49:26 - 06:49:29 - Marloes Roerdink
  06:49:29 - 06:49:35 - Martine Westerik
  06:49:35 - 06:49:38 - Martine Westerik
  06:49:38 - 06:49:42 - Gert Müller
  06:49:42 - 06:49:46 - Gert Müller
  06:49:46 - 06:49:48 - Iris Vellema
  06:49:48 - 06:49:50 - Marjolijn Moester
  06:49:50 - 06:49:52 - Jorn Lok
  06:49:52 - 06:50:07 - Petra Ackermans
  06:50:27 - 06:50:28 - Yvonne ten Holder
  06:50:28 - 06:50:30 - Abel van Dijken
  06:50:30 - 06:50:31 - Mark Purperhart
  06:50:31 - 06:50:33 - Gerard Pelgrim
  06:50:33 - 06:50:34 - Marloes Roerdink
  06:50:34 - 06:50:36 - Martine Westerik
  06:50:36 - 06:50:38 - Gert Müller
  06:50:38 - 06:50:40 - Iris Vellema
  06:50:40 - 06:50:41 - Marjolijn Moester
  06:50:41 - 06:50:44 - Jorn Lok
  06:50:44 - 06:51:20 - Petra Ackermans
  06:51:20 - 06:51:30 - Marloes Roerdink
  06:51:35 - 06:51:43 - Gerard Pelgrim
  06:51:51 - 06:51:54 - Yvonne ten Holder
  06:51:54 - 06:51:57 - Abel van Dijken
  06:51:57 - 06:51:58 - Mark Purperhart
  06:51:58 - 06:52:00 - Gerard Pelgrim
  06:52:00 - 06:52:01 - Marloes Roerdink
  06:52:01 - 06:52:04 - Martine Westerik
  06:52:04 - 06:52:06 - Gert Müller
  06:52:06 - 06:52:08 - Iris Vellema
  06:52:08 - 06:52:10 - Marjolijn Moester
  06:52:10 - 06:52:11 - Jorn Lok
  06:52:11 - 06:52:13 - Petra Ackermans
  06:52:41 - 06:52:43 - Yvonne ten Holder
  06:52:43 - 06:52:46 - Abel van Dijken
  06:52:46 - 06:52:48 - Yvonne ten Holder
  06:52:48 - 06:52:49 - Mark Purperhart
  06:52:49 - 06:52:51 - Gerard Pelgrim
  06:52:51 - 06:52:53 - Marloes Roerdink
  06:52:53 - 06:52:55 - Martine Westerik
  06:52:55 - 06:52:57 - Gert Müller
  06:52:57 - 06:52:59 - Iris Vellema
  06:52:59 - 06:53:00 - Marjolijn Moester
  06:53:00 - 06:53:02 - Jorn Lok
  06:53:02 - 06:53:36 - Petra Ackermans
  06:53:36 - 06:53:38 - Yvonne ten Holder
  06:53:38 - 06:53:41 - Abel van Dijken
  06:53:41 - 06:53:43 - Mark Purperhart
  06:53:43 - 06:53:45 - Gerard Pelgrim
  06:53:45 - 06:53:46 - Marloes Roerdink
  06:53:46 - 06:53:49 - Martine Westerik
  06:53:49 - 06:53:51 - Gert Müller
  06:53:51 - 06:53:52 - Iris Vellema
  06:53:52 - 06:53:54 - Marjolijn Moester
  06:53:54 - 06:53:56 - Jorn Lok
  06:53:56 - 06:54:24 - Petra Ackermans
  06:54:24 - 06:54:26 - Yvonne ten Holder
  06:54:26 - 06:54:27 - Abel van Dijken
  06:54:27 - 06:54:29 - Mark Purperhart
  06:54:29 - 06:54:30 - Gerard Pelgrim
  06:54:30 - 06:54:32 - Marloes Roerdink
  06:54:32 - 06:54:33 - Martine Westerik
  06:54:33 - 06:54:36 - Gert Müller
  06:54:36 - 06:54:37 - Iris Vellema
  06:54:37 - 06:54:39 - Marjolijn Moester
  06:54:39 - 06:54:40 - Jorn Lok
  06:54:40 - 06:54:42 - Petra Ackermans
  06:55:13 - 06:55:35 - Marjolijn Moester
  06:55:35 - 06:55:56 - Gerard Pelgrim
  06:55:56 - 06:55:57 - Abel van Dijken
  06:55:57 - 06:55:58 - Yvonne ten Holder
  06:55:58 - 06:55:59 - Abel van Dijken
  06:55:59 - 06:56:02 - Mark Purperhart
  06:56:02 - 06:56:03 - Gerard Pelgrim
  06:56:03 - 06:56:04 - Marloes Roerdink
  06:56:04 - 06:56:07 - Martine Westerik
  06:56:07 - 06:56:10 - Gert Müller
  06:56:10 - 06:56:11 - Iris Vellema
  06:56:11 - 06:56:13 - Marjolijn Moester
  06:56:13 - 06:56:14 - Jorn Lok
  06:56:14 - 06:56:41 - Petra Ackermans
  06:56:41 - 06:56:42 - Yvonne ten Holder
  06:56:42 - 06:56:45 - Abel van Dijken
  06:56:45 - 06:56:47 - Mark Purperhart
  06:56:47 - 06:56:49 - Gerard Pelgrim
  06:56:49 - 06:56:51 - Marloes Roerdink
  06:56:51 - 06:56:52 - Martine Westerik
  06:56:52 - 06:56:54 - Gert Müller
  06:56:54 - 06:56:56 - Iris Vellema
  06:56:56 - 06:56:58 - Marjolijn Moester
  06:56:58 - 06:57:00 - Jorn Lok
  06:57:00 - 06:57:31 - Petra Ackermans
  06:57:31 - 06:57:33 - Yvonne ten Holder
  06:57:33 - 06:57:35 - Abel van Dijken
  06:57:35 - 06:57:36 - Mark Purperhart
  06:57:36 - 06:57:38 - Gerard Pelgrim
  06:57:38 - 06:57:39 - Marloes Roerdink
  06:57:39 - 06:57:41 - Martine Westerik
  06:57:41 - 06:57:42 - Gert Müller
  06:57:42 - 06:57:45 - Iris Vellema
  06:57:45 - 06:57:46 - Marjolijn Moester
  06:57:46 - 06:57:48 - Jorn Lok
  06:57:48 - 06:58:20 - Petra Ackermans
  06:58:20 - 06:58:36 - Yvonne ten Holder
  06:58:36 - 06:58:37 - Abel van Dijken
  06:58:37 - 06:58:39 - Abel van Dijken
  06:58:39 - 06:58:41 - Mark Purperhart
  06:58:41 - 06:58:43 - Gerard Pelgrim
  06:58:43 - 06:58:45 - Marloes Roerdink
  06:58:45 - 06:58:46 - Martine Westerik
  06:58:46 - 06:58:48 - Gert Müller
  06:58:48 - 06:58:50 - Iris Vellema
  06:58:50 - 06:58:51 - Marjolijn Moester
  06:58:51 - 06:58:53 - Jorn Lok
  06:58:53 - 06:58:55 - Petra Ackermans
  06:59:19 - 06:59:32 - Marloes Roerdink
  06:59:32 - 06:59:45 - Gerard Pelgrim
  06:59:45 - 06:59:46 - Yvonne ten Holder
  06:59:46 - 06:59:48 - Abel van Dijken
  06:59:48 - 06:59:50 - Mark Purperhart
  06:59:50 - 06:59:51 - Gerard Pelgrim
  06:59:51 - 06:59:52 - Marloes Roerdink
  06:59:52 - 06:59:54 - Martine Westerik
  06:59:54 - 06:59:57 - Gert Müller
  06:59:57 - 06:59:58 - Iris Vellema
  06:59:58 - 06:59:59 - Marjolijn Moester
  06:59:59 - 07:00:01 - Jorn Lok
  07:00:01 - 07:00:03 - Petra Ackermans
  07:01:12 - 07:01:13 - Yvonne ten Holder
  07:01:13 - 07:01:15 - Abel van Dijken
  07:01:15 - 07:01:17 - Mark Purperhart
  07:01:17 - 07:01:18 - Gerard Pelgrim
  07:01:18 - 07:01:20 - Marloes Roerdink
  07:01:20 - 07:01:22 - Martine Westerik
  07:01:22 - 07:01:24 - Gert Müller
  07:01:24 - 07:01:27 - Iris Vellema
  07:01:27 - 07:01:30 - Marjolijn Moester
  07:01:30 - 07:01:32 - Jorn Lok
  07:01:32 - 07:01:35 - Petra Ackermans
 13. 6.d

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), KiesBewustLokaal (2)

  Besluit

  Aangenomen.


  Er zijn 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen de motie uitgebracht.
  De fracties van Stadspartij en D66 hebben een stemverklaring afgelegd.  Voor: D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, VVD
  Tegen: Burgerbelang, KBL

  Moties

  Titel
  Motie Fietsvriendelijk en fietsveilig (2023-M0016)
 14. 6.e

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 10 stemmen voor en 18 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: D66, GroenLinks, PvdD
  Tegen: ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, SP, PvdA, VVD, KBL

  Moties

  Titel
  Motie Autoloze zondag (2023-M0017)
 15. 6.f

  Stemuitslag

  voor 39%
  tegen 61%
  voor
  CDA (1), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), PvdA (4), SP (2), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 11 stemmen voor en 17 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: CDA, Stadspartij, GroenLinks, PvdD, KBL
  Tegen: D66, ChristenUnie, Burgerbelang, SP, PvdA, VVD

  Moties

  Titel
  Motie Dierenwelzijnsnota (2023-M0018)
 16. 6.g

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  CDA (1), Partij voor de Dieren (2), SP (2)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 5 stemmen voor en 23 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: CDA, SP, PvdD
  Tegen: D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, VVD, KBL

  Moties

  Titel
  Motie Vogelbosje (2023-M0019)
 17. 6.h

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  CDA (1), KiesBewustLokaal (2), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 6 stemmen voor en 22 stemmen tegen de motie uitgebracht.
  De fracties van Burgerbelang en Stadspartij hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: CDA, VVD, KBL
  Tegen: D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA

  Moties

  Titel
  Motie Blauw meer op straat (2023-M0020)
 18. 6.i

  Besluit

  Ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Motie Preventief fouilleren (2023-M0028)
 19. 6.j

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), KiesBewustLokaal (2), VVD (3)
  tegen
  ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 10 stemmen voor en 18 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: CDA, Burgerbelang, VVD, KBL
  Tegen: D66, ChristenUnie, Stadspartij, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA

  Moties

  Titel
  Motie Cameratoezicht (2023-M0029)
 20. 6.k

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  CDA (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), PvdA (4), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 8 stemmen voor en 20 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: CDA, PvdD, VVD, KBL
  Tegen: D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdA

  Moties

  Titel
  Motie Maatregelen tegen woonoverlast (2023-M0021)
 21. 6.l

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (2)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 7 stemmen voor en 21 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: ChristenUnie, SP, PvdD, KBL
  Tegen: D66, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, VVD

  Moties

  Titel
  Motie Een plan van aanpak tegen de wooncrisis (2023-M0023)
 22. 6.m

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4)
  tegen
  Partij voor de Dieren (2), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen de motie uitgebracht.
  De fracties van PvdA en Stadspartij hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: D66, ChristenUnie, CDA, Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, KBL
  Tegen: Stadspartij, SP, PvdD, VVD

  Moties

  Titel
  Motie Voorbereiding op Huisvestingswet middels doelgroepenverordening (2023-M0026)
 23. 6.n

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4)
  tegen
  Burgerbelang (4), D66 (3), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdD, PvdA, KBL
  Tegen: D66, Stadspartij, Burgerbelang, SP, VVD

  Moties

  Titel
  Motie Oproep tot ontwikkeling van de Zutphen-PAS en App (2023-M0024)
 24. 6.o

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  CDA (1), Partij voor de Dieren (2), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (4), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 6 stemmen voor en 22 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: CDA, PvdD, VVD
  Tegen: D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdA, KBL

  Moties

  Titel
  Motie Start pilot kinderburgemeester en kinderparlement (2023-M0022)
 25. 6.p

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  ChristenUnie (1), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), D66 (3), KiesBewustLokaal (2), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 12 stemmen voor en 16 stemmen tegen de motie uitgebracht.
  De fractie van D66 heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, PvdA
  Tegen: D66, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, SP, VVD, KBL

  Moties

  Titel
  Motie Een toekomststoel in de raadzaal (2023-M0025)
 26. 6.q

  Besluit

  Aangehouden.
  Er zijn 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen de motie uitgebracht.
  De fractie van Burgerbelang heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: ChristenUnie, CDA, GroenLinks, SP, VVD, KBL
  Tegen: D66, Stadspartij, Burgerbelang, PvdD, PvdA


  De motie wordt (opnieuw) voor besluitvorming geagendeerd in de raad van 3 juli 2023.

  Moties

  Titel
  Motie Versoepelen vergunningenbeleid (2023-M0027)
 27. 6.r

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), VVD (3)
  tegen
  D66 (3), GroenLinks (5), PvdA (4), SP (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: ChristenUnie, CDA, Burgerbelang, PvdD, VVD, KBL
  Tegen: D66, Stadspartij, GroenLinks, SP, PvdA

  Moties

  Titel
  Motie Eerlijke rioolbelasting (2023-M0030)
 28. 7

  07:02:34 - 07:02:56 - Marloes Roerdink
  07:02:56 - 07:03:20 - Abel van Dijken