Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 26 februari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Afwezig:
  Emrah Yildirim (Burgerbelang)

  00:09:13 - 00:13:44 - Wimar Jaeger
 2. 2

  00:12:17 - 00:13:44 - Wimar Jaeger
 3. 2.a

  Als een fractie een motie of een amendement wil indienen dan kan dat uiterlijk tot 14.00 uur op deze dag van de vergadering door deze naar de griffie te mailen.


  Op deze manier kan een fractie er zeker van zijn dat de betreffende motie of amendement op iBabs staat en aan deze agenda is toegevoegd.


  De volgende amendementen zijn aangekondigd:
  2024-A0004 Dieren in het hitteplan bij de Lokale Klimaatadaptatie Strategie Zutphen 2024 (PvdD, GroenLinks, Burgerbelang). Dit amendement wordt behandeld als agendapunt 16a bij het raadsvoorstel Lokale Klimaatadaptatie Strategie Zutphen 2024, agendapunt 16b.
  2024-A0005 Diervriendelijk beheer van openbaar groen (PvdD). Dit amendement wordt behandeld als agendapunt 17a bij het raadsvoorstel Biodiversiteitsplan Zutphen 2023, agendapunt 17c.
  2024-A0006 Voorkomen van biodiversiteitsverlies bij ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingsprojecten (PvdD, GroenLinks). Dit amendement wordt behandeld als agendapunt 17b bij het raadsvoorstel Biodiversiteitsplan Zutphen 2023, agendapunt 17c.
  2024-A0007 Amendement Legesverordening gemeente Zutphen 2024 (Kies Bewust Lokaal, CDA, CU, PVDA, GroenLinks, D66, Burgerbelang)) Dit amendement wordt behandeld als agendapunt 19a bij het raadsvoorstel Verordening tot wijziging van de Legesverordening gemeente Zutphen 2024 (1e wijziging), agendapunt 19b.
  De volgende moties zijn aangekondigd:
  2024-M0006 Leegstandsverordening gemeente Zutphen (PvdA, GroenLinks, ChristenUnie), agendapunt 20a.
  2024-M0007 Een nieuwe dageraad voor de Avondvierdaagse (Burgerbelang, PvdA, GroenLinks, CDA, Kies Bewust Lokaal, Stadspartij), agendapunt 20b.
  2024-M0008 Jaarlijks een jaarbrief Biodiversiteit (PvdD, GroenLinks), agendapunt 17e; deze motie wordt behandeld als agendapunt 17e bij het raadsvoorstel Biodiversiteitsplan Zutphen 2023, agendapunt 17c.
  2024-M0009 Motie Klimaat Noodtoestand (PvdD), agendapunt 20d.
  2024-M0010 Motie Betere bescherming zeldzame soorten en populaties (GroenLinks, PvdD), deze motie wordt behandeld als agendapunt 17d bij het raadsvoorstel Biodiversiteitsplan Zutphen 2023, agendapunt 17c.
  2024-M0011 Motie Verruiming mogelijkheden Hospitaverhuur (Stadspartij Zutphen-Warnsveld), deze motie wordt behandeld als agendapunt 18b bij het raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan 'Parapluplan Correctie Wonen', agendapunt 18a.
  2024-M0012 Motie Schapenbegrazing (VVD); deze motie wordt behandeld als agendapunt 17 f bij het raadsvoorstel 'Biodiversiteitsplan Zutphen 2023', agendapunt 17c

  00:13:32 - 00:13:44 - Wimar Jaeger
  00:13:44 - 00:13:49 - Marjolijn Moester
  00:13:49 - 00:15:13 - Wimar Jaeger
  00:15:13 - 00:15:21 - Dolf Logemann
  00:15:21 - 00:16:34 - Wimar Jaeger
  00:16:34 - 00:16:47 - Frans Manders
  00:16:47 - 00:16:56 - Wimar Jaeger
  00:16:56 - 00:17:06 - Lindsey Stone
  00:17:06 - 00:18:00 - Wimar Jaeger
  00:21:11 - 00:21:17 - Wimar Jaeger
 4. 2.b

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:21:15 - 00:21:17 - Wimar Jaeger
 5. 3.a

 6. 3.b
  Afleggen belofte M. Oude Vrielink en M. van Elteren als lid Rekenkamer
 7. 4
  Afleggen belofte B. Dolfing als onderzoeker en griffier van de Rekenkamer
 8. 5

  00:25:47 - 00:27:51 - Wimar Jaeger
 9. 6

  Wethouder Bloem informeert de raad over wonen CPO (Collectief particulier opdrachtgeverschap);
  Wethouder Boswinkel informeert de raad over het bezoek van minister de Jonge over de schaalsprong;
  Wethouder Boswinkel informeert de raad over de Regiodeal Stedendriehoek.

  00:26:21 - 00:27:51 - Wimar Jaeger
  00:27:53 - 00:28:02 - Wimar Jaeger
  00:28:05 - 00:28:07 - Wimar Jaeger
  00:28:08 - 00:28:17 - Abel van Dijken
  00:28:17 - 00:28:18 - Wimar Jaeger
  00:28:18 - 00:29:03 - Jasper Bloem.
  00:29:03 - 00:29:09 - Wimar Jaeger
  00:29:11 - 00:29:23 - Gerard Pelgrim
  00:29:27 - 00:29:45 - Jasper Bloem.
  00:29:45 - 00:29:51 - Wimar Jaeger
  00:29:51 - 00:30:27 - Jasper Bloem.
  00:30:27 - 00:30:45 - Wimar Jaeger
  00:30:45 - 00:31:36 - Eva Boswinkel
  00:31:36 - 00:31:40 - Wimar Jaeger
  00:31:40 - 00:31:46 - Petra Ackermans
  00:31:46 - 00:31:49 - Wimar Jaeger
  00:31:49 - 00:33:06 - Eva Boswinkel
  00:33:06 - 00:33:22 - Wimar Jaeger
  00:33:25 - 00:33:27 - Wimar Jaeger
  00:33:27 - 00:34:13 - Gerard Pelgrim
  00:34:17 - 00:34:18 - Wimar Jaeger
  00:34:18 - 00:36:35 - Eva Boswinkel
  00:36:35 - 00:37:03 - Wimar Jaeger
 10. 7

  Elke fractie heeft de gelegenheid om één vraag te stellen over een onderwerp dat speelt in de actualiteit.
  Verzoek aan de fracties is om deze vraag uiterlijk op de dag van deze raadsvergadering voor 14.00 uur naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan gezorgd worden voor een optimale beantwoording door het college.


  Actuele vragen:
  1. Stand van zaken camping Warnsveld (SP, Mart de Ridder);
  2. Het proces van besluitvorming rondom de MC Donalds in Warken (VVD, René Hissink);
  3. Woonwagens en wonen (Kies Bewust Lokaal, Petra Ackermans);
  4. Plannen van het bedrag dat de Stedendriehoek heeft ontvangen van het Rijk (Stadspartij, Gerard Pelgrim);
  5. Potentiële woningbouw locatie de Hoven n.a.v. een artikel in de Stentor (PvdA, Arne Bouma);
  6. Huisvesting AMA's (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) (ChristenUnie, Abel van Dijken);

  00:36:38 - 00:37:03 - Wimar Jaeger
  00:37:17 - 00:38:28 - Mart de Ridder
  00:38:28 - 00:38:39 - Wimar Jaeger
  00:38:41 - 00:39:49 - Rick Verschure.
  00:39:49 - 00:39:56 - Wimar Jaeger
  00:39:58 - 00:39:59 - Wimar Jaeger
  00:39:59 - 00:40:03 - Rick Verschure.
  00:40:03 - 00:40:22 - Wimar Jaeger
  00:40:22 - 00:41:14 - René Hissink
  00:41:14 - 00:41:32 - Wimar Jaeger
  00:41:32 - 00:42:02 - Jasper Bloem.
  00:42:02 - 00:42:12 - Wimar Jaeger
  00:42:12 - 00:42:24 - René Hissink
  00:42:24 - 00:42:26 - Wimar Jaeger
  00:42:26 - 00:42:49 - Jasper Bloem.
  00:42:49 - 00:42:51 - René Hissink
  00:42:51 - 00:42:53 - Jasper Bloem.
  00:42:53 - 00:43:10 - René Hissink
  00:43:12 - 00:43:30 - Jasper Bloem.
  00:43:30 - 00:43:45 - Wimar Jaeger
  00:43:45 - 00:44:35 - Petra Ackermans
  00:44:36 - 00:44:39 - Wimar Jaeger
  00:44:39 - 00:45:20 - Jasper Bloem.
  00:45:20 - 00:45:26 - Petra Ackermans
  00:45:26 - 00:45:27 - Wimar Jaeger
  00:45:30 - 00:46:06 - Jasper Bloem.
  00:46:06 - 00:46:19 - Wimar Jaeger
  00:46:21 - 00:46:35 - Wimar Jaeger
  00:46:35 - 00:47:27 - Stefano de Groen
  00:47:27 - 00:47:35 - Wimar Jaeger
  00:47:38 - 00:48:43 - Wimar Jaeger
  00:48:43 - 00:48:51 - Stefano de Groen
  00:48:51 - 00:48:52 - Wimar Jaeger
  00:48:54 - 00:49:09 - Wimar Jaeger
  00:49:10 - 00:51:28 - Arne Bouma
  00:51:28 - 00:51:51 - Wimar Jaeger
  00:51:51 - 00:52:13 - Arne Bouma
  00:52:13 - 00:52:19 - Wimar Jaeger
  00:52:19 - 00:54:29 - Jasper Bloem.
  00:54:29 - 00:54:34 - Wimar Jaeger
  00:54:34 - 00:54:37 - Wimar Jaeger
  00:54:37 - 00:54:49 - Jasper Bloem.
  00:54:49 - 00:55:24 - Wimar Jaeger
  00:55:28 - 00:55:41 - Wimar Jaeger
  00:55:47 - 00:56:29 - Abel van Dijken
  00:56:30 - 00:56:39 - Wimar Jaeger
  00:56:42 - 00:57:37 - Rick Verschure.
  00:57:40 - 00:57:45 - Wimar Jaeger
  00:57:47 - 01:00:34 - Wimar Jaeger
 11. 8

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:57:49 - 01:00:34 - Wimar Jaeger
 12. 9

  Mochten er van tevoren vragen op opmerkingen zijn over een onderwerp op deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  Vanuit de griffie worden deze vragen en opmerkingen naar het college gestuurd ter beantwoording.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:58:03 - 01:00:34 - Wimar Jaeger
 13. 10

  De volledige lijst met brieven en bijbehorende documenten is te vinden in iBabs - Overzichten - Brieven aan de raad. Als een fractie een andere afdoening van een ingezonden brief wenst, dan graag contact opnemen met de griffie. Dit kan bij het agendapunt toegevoegd worden en als zodanig worden vastgesteld.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:58:07 - 01:00:34 - Wimar Jaeger
 14. 11

  Mochten er van tevoren vragen of opmerkingen zijn over deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  De griffie stuurt deze door naar het college ter beantwoording.
  De volledige lijst inclusief bijbehorende documenten is in te zien in iBabs - Overzichten - Memo's en collegestukken.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:58:22 - 01:00:34 - Wimar Jaeger
 15. 12

  00:58:30 - 01:00:34 - Wimar Jaeger
 16. 12.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit;

  1. Om het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken om een bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van 68% van de in het jaar 2023 ten behoeve van door de gemeente gemaakte kosten voor de opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten, zijnde in totaal € 22.473,-- (excl. BTW);
  2. Om de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-6 ).

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsrestanten 2023
  00:58:48 - 01:00:34 - Wimar Jaeger
 17. 12.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:


  1. om een budget van € 166.699 beschikbaar te stellen voor compensatie van de gestegen loonkosten
  van de culturele basisorganisaties als gevolg van cao-afspraken in 2024;
  2. dit te dekken uit de algemene reserve;
  3. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-8)

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Compensatie voor gestegen loonkosten van de culturele basisorganisaties als gevolg van cao-afspraken in 2024
  00:59:02 - 01:00:34 - Wimar Jaeger
 18. 12.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  1. geen zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2025 van de GGD NOG;
  2. het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om in te stemmen met de 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  GGD NOG Uitgangspuntennota 2025 en wijziging gemeenschappelijke regeling
  00:59:14 - 01:00:34 - Wimar Jaeger
 19. 12.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  het college toestemming te geven voor het aangaan van de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2024.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2024
  00:59:26 - 01:00:34 - Wimar Jaeger
 20. 12.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  kaders voor de gemeentelijke bijdrage bij humanitaire rampen Zutphen 2024 vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Kaderstellende notitie gemeentelijke bijdrage bij humanitaire rampen
  00:59:37 - 01:00:34 - Wimar Jaeger
 21. 13

  00:59:44 - 01:00:34 - Wimar Jaeger
 22. 14.a

  Dhr. Jorn Lok heeft een Verzoek om debat inzake het raadsvoorstel: “Onttrekken middelen uit de reserve energiecrisis voor de uitvoering van de tijdelijke maatregelen energiecrisis Ondernemers Ondernemingen en maatschappelijke organisaties”. Het Presidium heeft met dit verzoek ingestemd.


  Op 3 juli 2023 is in de gemeenteraadsvergadering bovengenoemd raadsvoorstel aangenomen. Zowel voor, tijdens als na behandeling van het raadsvoorstel zijn vraagtekens gezet bij het overblijven van € 200.000,- in de reserve energiecrisis in relatie tot de dekking van motie 2023-M0013 van GroenLinks, welke precies dit bedrag uit deze reserve beoogt.


  Als gevolg hiervan hebben de fracties van VVD, CDA, Kies Bewust Lokaal en ChristenUnie op 31 augustus 2023 technische vragen gesteld, welke op 26 september 2023 zijn beantwoord. De antwoorden gaven aanleiding tot meer vragen. Op 25 oktober hebben de fracties van VVD, CDA, Kies Bewust Lokaal, Stadspartij en Partij voor de Dieren schriftelijke vragen ingediend. Deze zijn op 21 november 2023 beantwoord.


  De geheimhouding van alle stukken is middels een raadsvoorstel van de VVD op 11 december 2023 opgeheven.


  De fracties van VVD, CDA, Kies Bewust Lokaal en PvdD hebben om een debat verzocht. Zie voor de motivatie voor dit verzoek de bijgevoegde brief.


  De volgende stukken hebben betrekking op dit debat:


  31-8-2023 Email vragen raadsvoorstel Ondernemersfonds. Dit zijn technische vragen die via de mail gesteld zijn door Jorn Lok (VVD), Mark Purperhart (CDA), Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal), Abel van Dijken (ChristenUnie).
  26-9-2023 Beantwoording door het College op vragen van 31-08-2023.
  25-10-2023 Schriftelijke (vervolg)vragen inzake het raadsvoorstel “Onttrekken middelen uit de reserve energiecrisis voor de uitvoering van de tijdelijke maatregelen energiecrisis Ondernemers Ondernemingen en maatschappelijke organisaties” (2023-V0033) van Jorn Lok (VVD), Mark Purperhart (CDA), Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal), Abel van Dijken (ChristenUnie), Iris Vellema (Partij voor de Dieren), Gerard Pelgrim (Stadspartij).
  21-11-2023 Beantwoording vervolgvragen raadsvoorstel energiecrisisfonds (2023-V0033).
  11-12-2023 Raadsvoorstel aangenomen Opheffen geheimhouding op stukken bij het raadsvoorstel Onttrekken middelen uit de reserve energiecrisis voor de uitvoering van de tijdelijke maatregelen energiecrisis Ondernemers Ondernemingen en maatschappelijke organisaties.
  22-12-2023 6 stukken zijn openbaar gemaakt, via email naar raadsleden en fractievertegenwoordigers.
  23-01-2024 Verzoek tot debat inzake raadsvoorstel Ondernemersfonds van de fracties VVD, CDA, Kies Bewust Lokaal en PvdD

  01:00:55 - 01:02:27 - Wimar Jaeger
  01:02:27 - 01:07:13 - Jorn Lok
  01:07:13 - 01:07:18 - Wimar Jaeger
  01:07:18 - 01:07:39 - Marloes Roerdink
  01:07:39 - 01:07:41 - Wimar Jaeger
  01:07:41 - 01:08:38 - Jorn Lok
  01:08:38 - 01:08:46 - Wimar Jaeger
  01:08:54 - 01:08:55 - Wimar Jaeger
  01:08:55 - 01:10:42 - Abel van Dijken
  01:10:42 - 01:10:44 - Wimar Jaeger
  01:10:44 - 01:11:05 - Petra Ackermans
  01:11:06 - 01:11:07 - Abel van Dijken
  01:11:07 - 01:11:08 - Wimar Jaeger
  01:11:08 - 01:11:25 - Abel van Dijken
  01:11:25 - 01:11:27 - Wimar Jaeger
  01:11:27 - 01:11:48 - Abel van Dijken
  01:11:50 - 01:11:53 - Wimar Jaeger
  01:12:02 - 01:12:13 - Wimar Jaeger
  01:12:13 - 01:12:32 - Yvonne ten Holder
  01:12:32 - 01:12:36 - Wimar Jaeger
  01:12:39 - 01:12:42 - Abel van Dijken
  01:12:42 - 01:12:43 - Wimar Jaeger
  01:12:43 - 01:12:53 - Abel van Dijken
  01:12:53 - 01:13:38 - Wimar Jaeger
  01:13:42 - 01:14:17 - Wimar Jaeger
  01:14:17 - 01:14:39 - Marloes Roerdink
  01:14:39 - 01:14:50 - Wimar Jaeger
  01:14:50 - 01:15:10 - Marjolijn Moester
  01:15:12 - 01:15:15 - Wimar Jaeger
  01:15:15 - 01:15:25 - Dolf Logemann
  01:15:26 - 01:15:37 - Wimar Jaeger
  01:15:37 - 01:16:04 - Herman Krans
  01:16:04 - 01:17:08 - Wimar Jaeger
  01:17:08 - 01:17:12 - Iris Vellema
  01:17:12 - 01:17:17 - Wimar Jaeger
  01:17:17 - 01:17:18 - Marjolijn Moester
  01:17:18 - 01:17:19 - Wimar Jaeger
  01:17:19 - 01:17:20 - Jorn Lok
  01:17:20 - 01:17:23 - Petra Ackermans
  01:17:23 - 01:17:25 - Yvonne ten Holder
  01:17:25 - 01:17:27 - Abel van Dijken
  01:17:27 - 01:17:28 - Mark Purperhart
  01:17:28 - 01:17:29 - Wimar Jaeger
  01:17:29 - 01:17:31 - Gerard Pelgrim
  01:17:31 - 01:17:32 - Wimar Jaeger
  01:17:32 - 01:17:33 - Marloes Roerdink
  01:17:33 - 01:17:34 - Wimar Jaeger
  01:17:34 - 01:17:36 - Martine Westerik
  01:17:36 - 01:17:42 - Wimar Jaeger
  01:17:42 - 01:17:44 - Dolf Logemann
  01:17:44 - 01:17:50 - Wimar Jaeger
  01:17:50 - 01:17:53 - Mart de Ridder
  01:17:57 - 01:18:16 - Wimar Jaeger
  01:18:21 - 01:19:31 - Mark Purperhart
  01:19:31 - 01:19:36 - Wimar Jaeger
  01:19:36 - 01:19:51 - Marloes Roerdink
  01:19:53 - 01:19:54 - Wimar Jaeger
  01:19:54 - 01:21:42 - Mark Purperhart
  01:21:42 - 01:22:11 - Wimar Jaeger
  01:22:11 - 01:22:43 - Iris Vellema
  01:22:43 - 01:22:55 - Wimar Jaeger
  01:23:02 - 01:25:34 - Yvonne ten Holder
  01:25:34 - 01:25:39 - Wimar Jaeger
  01:25:39 - 01:26:33 - Jorn Lok
  01:26:33 - 01:26:34 - Wimar Jaeger
  01:26:34 - 01:27:58 - Yvonne ten Holder
  01:27:58 - 01:27:59 - Wimar Jaeger
  01:27:59 - 01:28:31 - Jorn Lok
  01:28:31 - 01:28:32 - Wimar Jaeger
  01:28:32 - 01:30:52 - Yvonne ten Holder
  01:30:52 - 01:31:01 - Wimar Jaeger
  01:31:18 - 01:34:56 - Petra Ackermans
  01:34:58 - 01:35:31 - Wimar Jaeger
  01:35:33 - 01:37:48 - Dolf Logemann
  01:37:48 - 01:37:50 - Wimar Jaeger
  01:37:50 - 01:39:14 - Jorn Lok
  01:39:14 - 01:39:23 - Wimar Jaeger
  01:39:23 - 01:39:42 - Dolf Logemann
  01:39:42 - 01:39:43 - Wimar Jaeger
  01:39:43 - 01:40:11 - Jorn Lok
  01:40:13 - 01:40:14 - Dolf Logemann
  01:40:14 - 01:40:15 - Wimar Jaeger
  01:40:15 - 01:40:38 - Dolf Logemann
  01:40:38 - 01:40:39 - Wimar Jaeger
  01:40:39 - 01:40:59 - Dolf Logemann
  01:40:59 - 01:41:01 - Wimar Jaeger
  01:41:01 - 01:41:20 - Petra Ackermans
  01:41:22 - 01:42:15 - Dolf Logemann
  01:42:15 - 01:42:19 - Wimar Jaeger
  01:42:19 - 01:42:37 - Yvonne ten Holder
  01:42:37 - 01:42:39 - Wimar Jaeger
  01:42:39 - 01:42:45 - Yvonne ten Holder
  01:42:45 - 01:42:47 - Wimar Jaeger
  01:42:47 - 01:43:14 - Dolf Logemann
  01:43:14 - 01:43:15 - Wimar Jaeger
  01:43:15 - 01:44:08 - Jorn Lok
  01:44:08 - 01:44:09 - Wimar Jaeger
  01:44:09 - 01:44:19 - Dolf Logemann
  01:44:19 - 01:44:35 - Wimar Jaeger
  01:44:35 - 01:44:49 - Jorn Lok
  01:44:51 - 01:44:52 - Wimar Jaeger
  01:44:52 - 01:48:50 - Dolf Logemann
  01:48:50 - 01:49:08 - Wimar Jaeger
  01:49:19 - 01:51:45 - Eva Boswinkel
  01:51:48 - 01:51:49 - Wimar Jaeger
  01:51:49 - 01:52:07 - Petra Ackermans
  01:52:09 - 01:52:11 - Wimar Jaeger
  01:52:11 - 01:57:46 - Eva Boswinkel
  01:57:46 - 01:57:55 - Wimar Jaeger
  01:57:55 - 01:59:10 - Jorn Lok
  01:59:12 - 01:59:13 - Wimar Jaeger
  01:59:13 - 02:00:17 - Eva Boswinkel
  02:00:17 - 02:00:48 - Jorn Lok
  02:00:48 - 02:00:50 - Wimar Jaeger
  02:00:50 - 02:01:15 - Eva Boswinkel
  02:01:15 - 02:01:16 - Wimar Jaeger
  02:01:16 - 02:03:15 - Eva Boswinkel
  02:03:17 - 02:03:25 - Wimar Jaeger
  02:03:27 - 02:03:54 - Jorn Lok
  02:03:54 - 02:03:56 - Wimar Jaeger
  02:03:56 - 02:04:06 - Eva Boswinkel
  02:04:08 - 02:04:59 - Jorn Lok
  02:05:01 - 02:05:02 - Wimar Jaeger
  02:05:02 - 02:05:35 - Eva Boswinkel
  02:05:37 - 02:05:49 - Wimar Jaeger
  02:05:49 - 02:06:04 - Jorn Lok
  02:06:07 - 02:06:11 - Wimar Jaeger
  02:06:11 - 02:06:30 - Eva Boswinkel
  02:06:30 - 02:06:38 - Wimar Jaeger
  02:06:38 - 02:06:44 - Wimar Jaeger
  02:06:44 - 02:06:52 - Wimar Jaeger
  02:23:25 - 02:24:11 - Wimar Jaeger
  02:24:11 - 02:26:13 - Jorn Lok
  02:26:15 - 02:26:31 - Wimar Jaeger
  02:26:33 - 02:26:56 - Marloes Roerdink
  02:26:58 - 02:26:59 - Wimar Jaeger
  02:26:59 - 02:27:04 - Jorn Lok
  02:27:04 - 02:27:32 - Wimar Jaeger
  02:27:32 - 02:27:53 - Lindsey Stone
  02:27:53 - 02:27:54 - Wimar Jaeger
  02:30:58 - 02:31:13 - Wimar Jaeger
  02:31:37 - 02:31:43 - Wimar Jaeger
  02:31:43 - 02:31:44 - Lindsey Stone
  02:31:44 - 02:31:53 - Wimar Jaeger
  02:31:53 - 02:32:18 - Jorn Lok
  02:32:18 - 02:32:39 - Wimar Jaeger
  02:32:40 - 02:33:01 - Martine Westerik
  02:33:03 - 02:33:06 - Wimar Jaeger
  02:33:06 - 02:33:43 - Mart de Ridder
  02:33:43 - 02:33:46 - Wimar Jaeger
  02:33:46 - 02:34:03 - Gerard Pelgrim
  02:34:03 - 02:34:06 - Wimar Jaeger
  02:34:06 - 02:34:28 - Iris Vellema
  02:34:28 - 02:34:36 - Wimar Jaeger
  02:34:36 - 02:35:07 - Marjolijn Moester
  02:35:07 - 02:35:08 - Wimar Jaeger
  02:35:09 - 02:35:11 - Wimar Jaeger
  02:35:11 - 02:35:24 - Yvonne ten Holder
  02:35:27 - 02:35:30 - Wimar Jaeger
  02:35:30 - 02:35:37 - Abel van Dijken
  02:35:37 - 02:35:49 - Wimar Jaeger
  02:35:49 - 02:35:51 - Iris Vellema
  02:35:51 - 02:35:53 - Wimar Jaeger
  02:35:53 - 02:35:54 - Marjolijn Moester
  02:35:54 - 02:35:55 - Wimar Jaeger
  02:35:55 - 02:35:56 - Jorn Lok
  02:35:56 - 02:35:57 - Wimar Jaeger
  02:35:57 - 02:35:58 - Petra Ackermans
  02:35:58 - 02:36:00 - Wimar Jaeger
  02:36:00 - 02:36:01 - Yvonne ten Holder
  02:36:01 - 02:36:02 - Wimar Jaeger
  02:36:02 - 02:36:03 - Abel van Dijken
  02:36:03 - 02:36:04 - Wimar Jaeger
  02:36:04 - 02:36:05 - Mark Purperhart
  02:36:05 - 02:36:06 - Wimar Jaeger
  02:36:06 - 02:36:09 - Gerard Pelgrim
  02:36:09 - 02:36:10 - Marloes Roerdink
  02:36:10 - 02:36:11 - Wimar Jaeger
  02:36:11 - 02:36:12 - Martine Westerik
  02:36:12 - 02:36:13 - Wimar Jaeger
  02:36:13 - 02:36:15 - Mart de Ridder
  02:36:15 - 02:37:20 - Wimar Jaeger
 23. 14.b

  Op 23-1-2024 is ook het e-mail verkeer over het raadsvoorstel “Onttrekken middelen uit de reserve energiecrisis voor de uitvoering van de tijdelijke maatregelen energiecrisis Ondernemers Ondernemingen en maatschappelijke organisaties” gedeeld met de raadsleden. Deze zijn beschikbaar bij het Overzicht Beantwoording schriftelijke vragen.


  De e-mails zijn geheim. Dit betekent dat zij achter een slotje staan op iBabs en er niet uit geciteerd mag worden in de openbare raadsvergadering.

 24. 14.c

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  CDA (1), KiesBewustLokaal (2), SP (3), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (3), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 9 stemmen voor en 19 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties van GroenLinks, SP, Stadspartij, PvdD, PvdA, D66, ChristenUnie hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: VVD, Kies Bewust Lokaal, CDA, SP
  Tegen: Partij voor de Dieren, PvdA, D66, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks

  Moties

  Titel
  Motie van treurnis (2024-M0013)
 25. 15.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. de planning & control cyclus voor de gemeenteraad vanaf het verslagjaar 2024 te laten bestaan uit de producten voorjaarsnota, begroting, Bestuursrapportage (Burap) 1 en 2 en de jaarrekening;
  2. vanaf verslagjaar 2024 Burap-1 en 2 vast te stellen met bijbehorende verzamelbegrotingswijzigingen;
  3. in te stemmen met de gewijzigde tijdlijn van de planning & control producten, zoals weergegeven in bijlage 1.

  Besluiten

  Aangenomen.


  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Aanpassing Planning en Control cyclus
  02:36:41 - 02:37:20 - Wimar Jaeger
 26. 16.a

  Aangenomen.
  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Dieren in het hitteplan bij de Lokale Klimaatadaptatie Strategie Zutphen 2024
  02:37:15 - 02:37:20 - Wimar Jaeger
  02:37:20 - 02:37:25 - Yvonne ten Holder
  02:37:25 - 02:37:37 - Wimar Jaeger
  02:37:40 - 02:37:47 - Wimar Jaeger
  02:37:50 - 02:39:00 - Wimar Jaeger
  02:39:00 - 02:41:35 - Iris Vellema
  02:41:35 - 02:41:44 - Wimar Jaeger
  02:41:52 - 02:42:33 - Iris Vellema
  02:42:33 - 02:43:08 - Wimar Jaeger
  02:43:08 - 02:46:58 - Dolf Logemann
 27. 16.b

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  de bijgaande Lokale Klimaatadaptatie Strategie Gemeente Zutphen 2024 – 2028 vast te stellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Geamendeerd aangenomen. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.


  De fractie van de VVD heeft een stemverklaring afgelegd.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Lokale Klimaatadaptatie Strategie Zutphen 2024
  02:45:49 - 02:46:58 - Dolf Logemann
  02:46:59 - 02:47:04 - Wimar Jaeger
  02:47:08 - 02:47:10 - Wimar Jaeger
  02:47:12 - 02:47:52 - René Hissink
  02:47:54 - 02:47:56 - Wimar Jaeger
  02:47:56 - 02:48:12 - Wimar Jaeger
  02:48:12 - 02:49:25 - Bram Sommer
  02:49:25 - 02:49:34 - Wimar Jaeger
  02:49:40 - 02:51:05 - Addy Garritsen
  02:51:05 - 02:51:15 - Wimar Jaeger
  02:51:26 - 02:55:46 - Petra Ackermans
  02:55:48 - 02:56:00 - Wimar Jaeger
  02:56:00 - 02:56:51 - Frans Manders
  02:56:52 - 02:57:01 - Wimar Jaeger
  02:57:05 - 02:58:05 - Gerard Pelgrim
  02:58:05 - 02:58:24 - Wimar Jaeger
  02:58:24 - 03:00:38 - Sjoerd Wannet
  03:00:38 - 03:00:43 - Wimar Jaeger
  03:00:43 - 03:00:49 - Petra Ackermans
  03:00:49 - 03:01:31 - Sjoerd Wannet
  03:01:31 - 03:01:32 - Wimar Jaeger
  03:01:32 - 03:01:39 - Sjoerd Wannet
  03:01:39 - 03:01:41 - Wimar Jaeger
  03:01:41 - 03:02:08 - Sjoerd Wannet
  03:02:08 - 03:02:17 - Wimar Jaeger
  03:02:17 - 03:03:08 - Sjoerd Wannet
  03:03:08 - 03:03:10 - Wimar Jaeger
  03:03:10 - 03:03:28 - Bram Sommer
  03:03:28 - 03:03:29 - Wimar Jaeger
  03:03:31 - 03:03:47 - Sjoerd Wannet
  03:03:47 - 03:03:51 - Wimar Jaeger
  03:03:51 - 03:04:07 - Sjoerd Wannet
  03:04:07 - 03:04:28 - Wimar Jaeger
  03:04:41 - 03:05:30 - Petra Ackermans
  03:05:30 - 03:05:38 - Wimar Jaeger
  03:05:38 - 03:05:44 - Petra Ackermans
  03:05:44 - 03:05:49 - Wimar Jaeger
  03:05:49 - 03:06:10 - Frans Manders
  03:06:10 - 03:06:11 - Petra Ackermans
  03:06:11 - 03:06:12 - Wimar Jaeger
  03:06:12 - 03:07:05 - Petra Ackermans
  03:07:05 - 03:07:18 - Wimar Jaeger
  03:07:18 - 03:07:40 - Frans Manders
  03:07:40 - 03:07:42 - Petra Ackermans
  03:07:42 - 03:08:12 - Wimar Jaeger
  03:08:15 - 03:09:39 - Sjoerd Wannet
  03:09:40 - 03:10:16 - Wimar Jaeger
  03:10:16 - 03:10:26 - Wimar Jaeger
  03:10:26 - 03:10:45 - Wimar Jaeger
  03:10:45 - 03:12:32 - Wimar Jaeger
  03:12:34 - 03:12:46 - Wimar Jaeger
  03:12:46 - 03:14:40 - Lindsey Stone
 28. 17.a

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 4 stemmen voor en 24 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal
  Tegen: PvdA, VVD, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP

  Amendementen

  Titel
  Diervriendelijk beheer van openbaar groen
  03:13:08 - 03:14:40 - Lindsey Stone
  03:14:40 - 03:14:41 - Wimar Jaeger
  03:14:41 - 03:14:53 - Abel van Dijken
  03:14:53 - 03:14:56 - Wimar Jaeger
  03:14:56 - 03:19:10 - Lindsey Stone
  03:19:10 - 03:19:36 - Wimar Jaeger
  03:19:36 - 03:22:43 - Dolf Logemann
 29. 17.b

  Stemuitslag

  voor 39%
  tegen 61%
  voor
  ChristenUnie (1), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), D66 (3), PvdA (4), SP (3), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 11 stemmen voor en 17 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie, Stadspartij, GroenLinks,
  Tegen: PvdA, VVD, D66, CDA, Burgerbelang, SP

  Amendementen

  Titel
  Voorkomen van biodiversiteitsverlies bij ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingsprojecten
 30. 17.c

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  het bijgaande Biodiversiteitsplan Zutphen 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  VVD (3)

  Bijlagen

  Besluit

  Het voorstel is aangenomen.
  Er zijn 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.


  De fracties van de Stadspartij en de ChristenUnie hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Partij voor de Dieren, PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP
  Tegen: VVD

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Biodiversiteitsplan Zutphen 2023
  03:20:41 - 03:22:43 - Dolf Logemann
  03:22:43 - 03:22:46 - Wimar Jaeger
  03:22:46 - 03:26:03 - Dolf Logemann
  03:26:03 - 03:26:23 - Wimar Jaeger
  03:26:30 - 03:28:15 - René Hissink
  03:28:15 - 03:28:19 - Wimar Jaeger
  03:28:19 - 03:29:11 - Petra Ackermans
  03:29:13 - 03:29:24 - Wimar Jaeger
  03:29:24 - 03:30:54 - René Hissink
  03:30:54 - 03:30:59 - Wimar Jaeger
  03:30:59 - 03:31:19 - Frans Manders
  03:31:20 - 03:31:21 - Wimar Jaeger
  03:31:21 - 03:31:36 - René Hissink
  03:31:36 - 03:31:38 - Wimar Jaeger
  03:31:42 - 03:31:51 - René Hissink
  03:31:54 - 03:31:55 - Wimar Jaeger
  03:31:55 - 03:32:38 - Lindsey Stone
  03:32:38 - 03:32:40 - Wimar Jaeger
  03:32:40 - 03:32:55 - René Hissink
  03:32:55 - 03:32:56 - Wimar Jaeger
  03:32:56 - 03:32:57 - Lindsey Stone
  03:32:57 - 03:32:59 - Wimar Jaeger
  03:32:59 - 03:33:03 - Lindsey Stone
  03:33:04 - 03:33:06 - Wimar Jaeger
  03:33:06 - 03:33:39 - René Hissink
  03:33:39 - 03:33:44 - Wimar Jaeger
  03:33:44 - 03:36:32 - René Hissink
  03:36:33 - 03:36:56 - Wimar Jaeger
  03:37:05 - 03:41:15 - Gert Müller
  03:41:15 - 03:41:31 - Wimar Jaeger
  03:41:32 - 03:44:01 - Gert Müller
  03:44:01 - 03:44:04 - Wimar Jaeger
  03:44:04 - 03:44:46 - Gert Müller
  03:44:48 - 03:45:05 - Wimar Jaeger
  03:45:05 - 03:48:35 - Petra Ackermans
  03:48:39 - 03:48:47 - Wimar Jaeger
  03:48:55 - 03:48:56 - Wimar Jaeger
  03:48:58 - 03:50:54 - Frans Manders
  03:50:54 - 03:51:10 - Wimar Jaeger
  03:51:10 - 03:52:00 - Sjoerd Wannet
  03:52:00 - 03:52:12 - Wimar Jaeger
  03:52:12 - 03:52:31 - Bram Sommer
  03:52:33 - 03:52:39 - Wimar Jaeger
  03:52:39 - 03:56:06 - Sjoerd Wannet
  03:56:06 - 03:56:13 - Wimar Jaeger
  03:56:13 - 03:56:27 - Lindsey Stone
  03:56:29 - 03:56:30 - Sjoerd Wannet
  03:56:30 - 03:56:38 - Wimar Jaeger
  03:56:38 - 03:56:39 - Lindsey Stone
  03:56:39 - 03:56:41 - Wimar Jaeger
  03:56:41 - 03:57:04 - Lindsey Stone
  03:57:04 - 03:57:29 - Sjoerd Wannet
  03:57:29 - 03:57:31 - Wimar Jaeger
  03:57:31 - 03:57:56 - Lindsey Stone
  03:57:56 - 03:57:57 - Sjoerd Wannet
  03:57:57 - 03:57:59 - Wimar Jaeger
  03:57:59 - 04:00:53 - Sjoerd Wannet
  04:00:53 - 04:00:55 - Wimar Jaeger
  04:00:58 - 04:01:25 - René Hissink
  04:01:25 - 04:01:26 - Sjoerd Wannet
  04:01:26 - 04:01:46 - René Hissink
  04:01:46 - 04:01:47 - Wimar Jaeger
  04:01:47 - 04:02:20 - Sjoerd Wannet
  04:02:20 - 04:02:27 - Wimar Jaeger
  04:02:27 - 04:02:41 - René Hissink
  04:02:41 - 04:02:44 - Wimar Jaeger
  04:02:44 - 04:02:45 - Wimar Jaeger
  04:02:45 - 04:02:51 - Sjoerd Wannet
  04:02:52 - 04:03:53 - Wimar Jaeger
  04:03:53 - 04:04:15 - Wimar Jaeger
  04:04:15 - 04:04:21 - Wimar Jaeger
  04:04:21 - 04:04:52 - Jorn Lok
  04:04:52 - 04:04:58 - Wimar Jaeger
  04:04:58 - 04:05:14 - Marloes Roerdink
  04:05:14 - 04:05:52 - Wimar Jaeger
  04:05:52 - 04:07:17 - Dolf Logemann
  04:07:17 - 04:07:18 - Wimar Jaeger
  04:07:18 - 04:07:52 - Dolf Logemann
  04:07:52 - 04:07:54 - Wimar Jaeger
  04:07:54 - 04:07:56 - Dolf Logemann
  04:07:56 - 04:07:57 - Wimar Jaeger
  04:07:57 - 04:09:00 - Dolf Logemann
  04:09:00 - 04:09:13 - Wimar Jaeger
  04:09:13 - 04:09:15 - Dolf Logemann
  04:09:15 - 04:09:16 - Wimar Jaeger
  04:09:16 - 04:09:47 - Dolf Logemann
  04:09:47 - 04:09:55 - Wimar Jaeger
  04:09:55 - 04:10:08 - Lindsey Stone
  04:10:08 - 04:10:38 - Wimar Jaeger
  04:10:38 - 04:10:40 - Iris Vellema
  04:10:40 - 04:10:42 - Marjolijn Moester
  04:10:42 - 04:10:43 - Wimar Jaeger
  04:10:43 - 04:10:44 - Wimar Jaeger
  04:10:44 - 04:10:45 - Jorn Lok
  04:10:45 - 04:10:47 - Jorn Lok
  04:10:47 - 04:10:49 - Wimar Jaeger
  04:10:49 - 04:10:51 - Petra Ackermans
  04:10:51 - 04:10:53 - Yvonne ten Holder
  04:10:53 - 04:10:54 - Wimar Jaeger
  04:10:54 - 04:10:55 - Wimar Jaeger
  04:10:55 - 04:10:56 - Mark Purperhart
  04:10:56 - 04:10:57 - Gerard Pelgrim
  04:10:57 - 04:10:58 - Wimar Jaeger
  04:10:58 - 04:10:59 - Marloes Roerdink
  04:10:59 - 04:11:01 - Martine Westerik
  04:11:01 - 04:11:03 - Mart de Ridder
  04:11:03 - 04:11:26 - Wimar Jaeger
  04:11:26 - 04:11:28 - Iris Vellema
  04:11:28 - 04:11:29 - Marjolijn Moester
  04:11:29 - 04:11:30 - Wimar Jaeger
  04:11:30 - 04:11:31 - Jorn Lok
  04:11:31 - 04:11:32 - Wimar Jaeger
  04:11:32 - 04:11:33 - Petra Ackermans
  04:11:33 - 04:11:34 - Wimar Jaeger
  04:11:34 - 04:11:35 - Yvonne ten Holder
  04:11:35 - 04:11:37 - Abel van Dijken
  04:11:37 - 04:11:38 - Wimar Jaeger
  04:11:38 - 04:11:39 - Mark Purperhart
  04:11:39 - 04:11:40 - Wimar Jaeger
  04:11:40 - 04:11:41 - Gerard Pelgrim
  04:11:41 - 04:11:42 - Marloes Roerdink
  04:11:42 - 04:11:43 - Wimar Jaeger
  04:11:43 - 04:11:44 - Martine Westerik
  04:11:44 - 04:11:46 - Mart de Ridder
  04:11:46 - 04:12:17 - Wimar Jaeger
  04:12:17 - 04:12:35 - Gerard Pelgrim
  04:12:35 - 04:12:38 - Wimar Jaeger
  04:12:38 - 04:12:43 - Abel van Dijken
  04:12:43 - 04:12:56 - Wimar Jaeger
  04:12:56 - 04:12:57 - Iris Vellema
  04:12:57 - 04:12:59 - Wimar Jaeger
  04:12:59 - 04:13:00 - Marjolijn Moester
  04:13:00 - 04:13:01 - Wimar Jaeger
  04:13:01 - 04:13:02 - Wimar Jaeger
  04:13:02 - 04:13:03 - Petra Ackermans
  04:13:03 - 04:13:04 - Wimar Jaeger
  04:13:04 - 04:13:05 - Yvonne ten Holder
  04:13:05 - 04:13:07 - Abel van Dijken
  04:13:07 - 04:13:08 - Mark Purperhart
  04:13:08 - 04:13:09 - Wimar Jaeger
  04:13:09 - 04:13:10 - Gerard Pelgrim
  04:13:10 - 04:13:11 - Wimar Jaeger
  04:13:11 - 04:13:12 - Marloes Roerdink
  04:13:12 - 04:13:13 - Martine Westerik
  04:13:13 - 04:13:14 - Wimar Jaeger
  04:13:14 - 04:13:15 - Mart de Ridder
  04:13:15 - 04:14:14 - Wimar Jaeger
  04:14:14 - 04:14:15 - Iris Vellema
  04:14:15 - 04:14:17 - Wimar Jaeger
  04:14:17 - 04:14:18 - Marjolijn Moester
  04:14:18 - 04:14:19 - Jorn Lok
  04:14:19 - 04:14:20 - Wimar Jaeger
  04:14:20 - 04:14:21 - Petra Ackermans
  04:14:21 - 04:14:23 - Yvonne ten Holder
  04:14:23 - 04:14:24 - Wimar Jaeger
  04:14:24 - 04:14:25 - Abel van Dijken
  04:14:25 - 04:14:26 - Mark Purperhart
  04:14:26 - 04:14:28 - Gerard Pelgrim
  04:14:28 - 04:14:29 - Marloes Roerdink
  04:14:29 - 04:14:30 - Martine Westerik
  04:14:30 - 04:14:31 - Wimar Jaeger
  04:14:31 - 04:14:33 - Mart de Ridder
  04:14:33 - 04:15:00 - Wimar Jaeger
  04:15:00 - 04:15:13 - Gerard Pelgrim
  04:15:13 - 04:15:28 - Wimar Jaeger
  04:15:28 - 04:15:40 - Wimar Jaeger
  04:15:40 - 04:15:41 - Iris Vellema
  04:15:41 - 04:15:46 - Wimar Jaeger
  04:15:46 - 04:15:47 - Wimar Jaeger
  04:15:47 - 04:15:48 - Jorn Lok
  04:15:48 - 04:15:49 - Wimar Jaeger
  04:15:49 - 04:15:50 - Petra Ackermans
  04:15:50 - 04:15:51 - Wimar Jaeger
  04:15:51 - 04:15:52 - Yvonne ten Holder
  04:15:52 - 04:15:53 - Wimar Jaeger
  04:15:53 - 04:15:54 - Wimar Jaeger
  04:15:54 - 04:15:55 - Mark Purperhart
  04:15:55 - 04:15:56 - Wimar Jaeger
  04:15:56 - 04:15:57 - Gerard Pelgrim
  04:15:57 - 04:15:58 - Wimar Jaeger
  04:15:58 - 04:15:59 - Marloes Roerdink
  04:15:59 - 04:16:00 - Wimar Jaeger
  04:16:00 - 04:16:01 - Martine Westerik
  04:16:01 - 04:16:02 - Wimar Jaeger
  04:16:02 - 04:16:03 - Mart de Ridder
  04:16:03 - 04:16:26 - Wimar Jaeger
 31. 17.d

  Stemuitslag

  voor 61%
  tegen 39%
  voor
  ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, Stadspartij, GroenLinks, SP
  Tegen: PvdA, VVD, CDA, Burgerbelang

  Moties

  Titel
  Betere bescherming zeldzame soorten en populaties
 32. 17.e

  Stemuitslag

  voor 61%
  tegen 39%
  voor
  CDA (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4)
  tegen
  Burgerbelang (3), ChristenUnie (1), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fractie van de Stadspartij heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Partij voor de Dieren, PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, CDA, GroenLinks
  Tegen: VVD, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, SP

  Moties

  Titel
  Jaarlijks een jaarbrief Biodiversiteit
 33. 17.f

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (3), GroenLinks (5), PvdA (4)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 16 stemmen voor en 12 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties van Kies Bewust Lokaal en Partij voor de Dieren hebben een stemverklaring uitgebracht.


  Voor: Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, SP
  Tegen: PvdA, Burgerbelang, GroenLinks

  Moties

  Titel
  Schapenbegrazing
  04:16:15 - 04:16:26 - Wimar Jaeger
  04:16:26 - 04:16:40 - Petra Ackermans
  04:16:40 - 04:16:42 - Wimar Jaeger
  04:16:42 - 04:16:56 - Iris Vellema
  04:16:56 - 04:17:06 - Wimar Jaeger
  04:17:06 - 04:17:07 - Iris Vellema
  04:17:07 - 04:17:08 - Wimar Jaeger
  04:17:08 - 04:17:09 - Marjolijn Moester
  04:17:09 - 04:17:10 - Wimar Jaeger
  04:17:10 - 04:17:11 - Jorn Lok
  04:17:11 - 04:17:13 - Wimar Jaeger
  04:17:13 - 04:17:15 - Petra Ackermans
  04:17:15 - 04:17:16 - Wimar Jaeger
  04:17:16 - 04:17:17 - Yvonne ten Holder
  04:17:17 - 04:17:18 - Wimar Jaeger
  04:17:18 - 04:17:19 - Abel van Dijken
  04:17:19 - 04:17:20 - Mark Purperhart
  04:17:20 - 04:17:21 - Wimar Jaeger
  04:17:21 - 04:17:22 - Gerard Pelgrim
  04:17:22 - 04:17:23 - Marloes Roerdink
  04:17:23 - 04:17:24 - Wimar Jaeger
  04:17:24 - 04:17:25 - Martine Westerik
  04:17:25 - 04:17:26 - Mart de Ridder
  04:17:26 - 04:18:16 - Wimar Jaeger
 34. 18.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan ‘Parapluplan Correctie Wonen’ ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp2002CorrWonen-vs01);
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Vaststellen bestemmingsplan 'Parapluplan Correctie Wonen'
  04:17:49 - 04:18:16 - Wimar Jaeger
  04:18:16 - 04:20:11 - Gerard Pelgrim
  04:20:11 - 04:20:16 - Wimar Jaeger
  04:20:16 - 04:20:34 - Marloes Roerdink
  04:20:35 - 04:20:36 - Wimar Jaeger
  04:20:36 - 04:21:01 - Gerard Pelgrim
  04:21:01 - 04:21:09 - Wimar Jaeger
  04:21:09 - 04:21:41 - Petra Ackermans
  04:21:43 - 04:21:44 - Wimar Jaeger
  04:21:44 - 04:22:12 - Gerard Pelgrim
  04:22:13 - 04:22:14 - Wimar Jaeger
  04:22:14 - 04:22:49 - Petra Ackermans
  04:22:49 - 04:22:52 - Wimar Jaeger
  04:22:52 - 04:23:05 - Gerard Pelgrim
  04:23:05 - 04:23:10 - Wimar Jaeger
  04:23:10 - 04:23:23 - Herman Krans
  04:23:23 - 04:23:27 - Wimar Jaeger
  04:23:27 - 04:23:30 - Gerard Pelgrim
  04:23:30 - 04:24:02 - Wimar Jaeger
  04:24:02 - 04:24:55 - Petra Ackermans
  04:24:57 - 04:25:14 - Wimar Jaeger
  04:25:16 - 04:26:01 - Jasper Bloem.
  04:26:01 - 04:26:03 - Wimar Jaeger
  04:26:07 - 04:26:33 - Gerard Pelgrim
  04:26:33 - 04:26:35 - Wimar Jaeger
  04:26:35 - 04:27:10 - Jasper Bloem.
  04:27:13 - 04:27:35 - Gerard Pelgrim
  04:27:37 - 04:27:40 - Wimar Jaeger
  04:27:40 - 04:28:23 - Jasper Bloem.
  04:28:23 - 04:28:31 - Wimar Jaeger
  04:28:32 - 04:28:57 - Gerard Pelgrim
  04:28:57 - 04:29:01 - Wimar Jaeger
  04:29:04 - 04:29:37 - Jasper Bloem.
  04:29:37 - 04:30:24 - Petra Ackermans
  04:30:24 - 04:30:26 - Wimar Jaeger
  04:30:26 - 04:31:24 - Jasper Bloem.
  04:31:24 - 04:31:44 - Wimar Jaeger
  04:31:54 - 04:31:55 - Wimar Jaeger
  04:31:55 - 04:32:16 - Gerard Pelgrim
  04:32:16 - 04:33:26 - Wimar Jaeger
  04:33:26 - 04:33:48 - Mart de Ridder
  04:33:48 - 04:33:51 - Wimar Jaeger
  04:33:51 - 04:34:00 - Iris Vellema
  04:34:00 - 04:34:02 - Wimar Jaeger
  04:34:02 - 04:34:06 - Marloes Roerdink
  04:34:06 - 04:34:10 - Wimar Jaeger
  04:34:10 - 04:34:19 - Frans Manders
  04:34:21 - 04:34:22 - Wimar Jaeger
  04:34:22 - 04:34:29 - Herman Krans
  04:34:31 - 04:34:37 - Wimar Jaeger
  04:34:37 - 04:34:38 - Iris Vellema
  04:34:38 - 04:34:39 - Wimar Jaeger
  04:34:39 - 04:34:41 - Marjolijn Moester
  04:34:41 - 04:34:42 - Jorn Lok
  04:34:42 - 04:34:43 - Wimar Jaeger
  04:34:43 - 04:34:44 - Petra Ackermans
  04:34:44 - 04:34:45 - Wimar Jaeger
  04:34:45 - 04:34:47 - Yvonne ten Holder
  04:34:47 - 04:34:49 - Abel van Dijken
  04:34:49 - 04:34:50 - Mark Purperhart
  04:34:50 - 04:34:51 - Wimar Jaeger
  04:34:51 - 04:34:53 - Gerard Pelgrim
  04:34:53 - 04:34:55 - Marloes Roerdink
  04:34:55 - 04:34:56 - Martine Westerik
  04:34:56 - 04:34:57 - Wimar Jaeger
  04:34:57 - 04:34:58 - Mart de Ridder
  04:34:58 - 04:35:11 - Wimar Jaeger
  04:35:13 - 04:35:41 - Wimar Jaeger
 35. 18.b

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  D66 (3), KiesBewustLokaal (2), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 9 stemmen voor en 19 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fracties van de SP, PvdD, Burgerbelang, PvdA en GroenLinks hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, Stadspartij
  Tegen: Partij voor de Dieren, PvdA, ChristenUnie, CDA, Burgerbelang, GroenLinks, SP

  Moties

  Titel
  Verruiming mogelijkheden Hospitaverhuur
 36. 19.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Legesverordening gemeente Zutphen 2024
  01:00:27 - 01:00:34 - Wimar Jaeger
  01:00:34 - 01:00:35 - Wimar Jaeger
  01:00:41 - 01:02:27 - Wimar Jaeger
 37. 19.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het College besluit de raad voor te stellen om de bijgaande Verordening tot wijziging van de Legesverordening gemeente Zutphen 2024 (1e wijziging) vast te stellen.

  Besluit

  Geamendeerd aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Verordening tot wijziging van de Legesverordening gemeente Zutphen 2024 (1e wijziging)
  04:35:27 - 04:35:41 - Wimar Jaeger
  04:35:41 - 04:37:36 - Petra Ackermans
  04:37:36 - 04:37:46 - Wimar Jaeger
  04:37:48 - 04:38:05 - Wimar Jaeger
  04:38:07 - 04:38:18 - Rick Verschure.
  04:38:20 - 04:39:10 - Wimar Jaeger
 38. 20
  Moties vreemd aan de orde
 39. 20.a

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3)
  tegen
  Burgerbelang (3), D66 (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 18 stemmen voor en 10 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  De fractie van de VVD heeft een stemverklaring afgelegd.


  Voor: Partij voor de Dieren, PvdA, Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, SP
  Tegen: D66, Stadspartij, Burgerbelang, VVD

  Moties

  Titel
  Leegstandsverordening gemeente Zutphen
  04:40:25 - 04:40:29 - Wimar Jaeger
  04:40:29 - 04:40:37 - Wimar Jaeger
  04:40:37 - 04:40:52 - Marloes Roerdink
  04:40:52 - 04:40:55 - Wimar Jaeger
  04:40:55 - 04:40:58 - Wimar Jaeger
  04:40:58 - 04:41:21 - Petra Ackermans
  04:41:21 - 04:41:31 - Wimar Jaeger
  04:41:31 - 04:42:04 - Jorn Lok
  04:42:06 - 04:43:27 - Wimar Jaeger
  04:43:27 - 04:43:55 - Jorn Lok
  04:44:15 - 04:44:25 - Wimar Jaeger
  04:44:25 - 04:45:05 - Yvonne ten Holder
  04:45:07 - 04:45:27 - Yvonne ten Holder
  04:45:27 - 04:45:39 - Yvonne ten Holder
  04:45:39 - 04:46:24 - Yvonne ten Holder
  04:46:26 - 04:46:39 - Wimar Jaeger
  04:46:39 - 04:47:07 - Mart de Ridder
  04:47:07 - 04:47:18 - Wimar Jaeger
  04:47:18 - 04:47:25 - Yvonne ten Holder
  04:47:28 - 04:47:29 - Wimar Jaeger
  04:47:29 - 04:47:32 - Yvonne ten Holder
  04:47:34 - 04:48:09 - Wimar Jaeger
  04:48:09 - 04:48:21 - Wimar Jaeger
  04:48:23 - 04:49:47 - Abel van Dijken
  04:49:49 - 04:49:56 - Wimar Jaeger
  04:49:58 - 04:50:00 - Wimar Jaeger
  04:50:07 - 04:52:41 - Mart de Ridder
  04:52:43 - 04:52:51 - Wimar Jaeger
  04:53:04 - 04:54:51 - Joram van Donk
  04:54:51 - 04:55:04 - Wimar Jaeger
  04:55:12 - 04:57:07 - Yvonne ten Holder
  04:57:08 - 04:57:14 - Wimar Jaeger
  04:57:26 - 04:59:19 - Petra Ackermans
  04:59:21 - 04:59:28 - Wimar Jaeger
  04:59:36 - 05:00:32 - Rick Verschure.
  05:00:32 - 05:00:37 - Wimar Jaeger
  05:00:40 - 05:00:53 - Wimar Jaeger
  05:00:59 - 05:01:09 - Wimar Jaeger
  05:01:11 - 05:02:05 - Frans Manders
  05:02:08 - 05:02:16 - Wimar Jaeger
  05:02:16 - 05:02:36 - Frans Manders
  05:02:36 - 05:03:06 - Wimar Jaeger
  05:03:06 - 05:03:08 - Iris Vellema
  05:03:08 - 05:03:13 - Wimar Jaeger
  05:03:13 - 05:03:35 - Jorn Lok
  05:03:35 - 05:03:38 - Wimar Jaeger
  05:03:38 - 05:03:48 - Gerard Pelgrim
  05:03:48 - 05:03:56 - Wimar Jaeger
  05:03:56 - 05:03:57 - Iris Vellema
  05:03:57 - 05:03:59 - Wimar Jaeger
  05:03:59 - 05:04:01 - Marjolijn Moester
  05:04:01 - 05:04:04 - Wimar Jaeger
  05:04:04 - 05:04:05 - Wimar Jaeger
  05:04:05 - 05:04:07 - Yvonne ten Holder
  05:04:07 - 05:04:08 - Wimar Jaeger
  05:04:08 - 05:04:09 - Mark Purperhart
  05:04:09 - 05:04:10 - Wimar Jaeger
  05:04:10 - 05:04:11 - Gerard Pelgrim
  05:04:11 - 05:04:12 - Wimar Jaeger
  05:04:12 - 05:04:13 - Marloes Roerdink
  05:04:13 - 05:04:14 - Wimar Jaeger
  05:04:14 - 05:04:15 - Martine Westerik
  05:04:15 - 05:04:16 - Wimar Jaeger
  05:04:16 - 05:04:17 - Mart de Ridder
  05:04:17 - 05:04:53 - Wimar Jaeger
  05:04:53 - 05:07:51 - Perry Boersbroek
 40. 20.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  De motie is met algemene stemmen aangenomen.


  De fractie van de VVD heeft een stemverklaring afgelegd.

  Moties

  Titel
  Een nieuwe dageraad voor de Avondvierdaagse
  05:07:43 - 05:07:51 - Perry Boersbroek
  05:07:51 - 05:08:02 - Wimar Jaeger
  05:08:02 - 05:08:16 - Perry Boersbroek
  05:08:16 - 05:08:39 - Wimar Jaeger
  05:08:39 - 05:08:40 - Perry Boersbroek
  05:08:40 - 05:09:13 - Wimar Jaeger
  05:09:13 - 05:10:20 - Stefano de Groen
  05:10:20 - 05:10:33 - Wimar Jaeger
  05:10:38 - 05:10:40 - Perry Boersbroek
  05:10:40 - 05:10:54 - Wimar Jaeger
  05:10:54 - 05:11:15 - Perry Boersbroek
  05:11:15 - 05:12:14 - Wimar Jaeger
  05:12:14 - 05:12:26 - Perry Boersbroek
  05:12:26 - 05:12:39 - Wimar Jaeger
  05:12:39 - 05:13:29 - Stefano de Groen
  05:13:29 - 05:13:32 - Perry Boersbroek
  05:13:32 - 05:13:33 - Stefano de Groen
  05:13:33 - 05:13:49 - Wimar Jaeger
  05:13:52 - 05:15:02 - Rick Verschure.
  05:15:02 - 05:15:03 - Wimar Jaeger
  05:15:03 - 05:15:04 - Rick Verschure.
  05:15:04 - 05:15:22 - Wimar Jaeger
  05:15:22 - 05:15:39 - Rick Verschure.
  05:15:42 - 05:15:55 - Wimar Jaeger
  05:15:55 - 05:16:17 - Laura Werger
  05:16:17 - 05:16:38 - Wimar Jaeger
  05:16:38 - 05:19:52 - Iris Vellema
 41. 20.c

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  GroenLinks (3), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (3), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (2), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 5 stemmen voor en 23 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: Partij voor de Dieren, GroenLinks (3)
  Tegen: PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks (2), SP

  Moties

  Titel
  Klimaat-Noodtoestand
  05:17:31 - 05:19:52 - Iris Vellema
  05:19:52 - 05:20:15 - Wimar Jaeger
  05:20:17 - 05:20:19 - Wimar Jaeger
  05:20:19 - 05:22:04 - Mark Purperhart
  05:22:04 - 05:22:09 - Wimar Jaeger
  05:22:09 - 05:22:28 - Iris Vellema
  05:22:28 - 05:22:29 - Wimar Jaeger
  05:22:30 - 05:23:32 - Mark Purperhart
  05:23:34 - 05:23:53 - Iris Vellema
  05:23:53 - 05:23:55 - Wimar Jaeger
  05:23:55 - 05:24:43 - Mark Purperhart
  05:24:43 - 05:24:56 - Wimar Jaeger
  05:24:56 - 05:25:24 - Mark Purperhart
  05:25:24 - 05:25:27 - Wimar Jaeger
  05:25:39 - 05:28:19 - Dolf Logemann
  05:28:20 - 05:28:28 - Wimar Jaeger
  05:28:37 - 05:29:16 - Frans Manders
  05:29:18 - 05:29:35 - Wimar Jaeger
  05:29:35 - 05:29:50 - Sjoerd Wannet
  05:29:50 - 05:30:20 - Wimar Jaeger
  05:30:20 - 05:30:27 - Marloes Roerdink
  05:30:29 - 05:30:38 - Wimar Jaeger
  05:30:38 - 05:30:48 - Gerard Pelgrim
  05:30:49 - 05:30:51 - Wimar Jaeger
  05:30:51 - 05:31:01 - Yvonne ten Holder
  05:31:01 - 05:31:05 - Wimar Jaeger
  05:31:07 - 05:31:16 - Wimar Jaeger
  05:31:16 - 05:31:18 - Lindsey Stone
  05:31:18 - 05:31:20 - Wimar Jaeger
  05:31:20 - 05:31:21 - Iris Vellema
  05:31:21 - 05:31:24 - Arne Bouma
  05:31:24 - 05:31:25 - Wimar Jaeger
  05:31:25 - 05:31:26 - Marjolijn Moester
  05:31:26 - 05:31:27 - Wimar Jaeger
  05:31:27 - 05:31:28 - Tamim Mehdi
  05:31:28 - 05:31:29 - Jorn Lok
  05:31:29 - 05:31:31 - Wimar Jaeger
  05:31:31 - 05:31:34 - Laura Werger
  05:31:34 - 05:31:35 - Bert Jansen
  05:31:35 - 05:31:36 - Petra Ackermans
  05:31:36 - 05:31:37 - Wimar Jaeger
  05:31:37 - 05:31:38 - Wimar Jaeger
  05:31:38 - 05:31:39 - Yvonne ten Holder
  05:31:39 - 05:31:41 - Maureen Elshof
  05:31:41 - 05:31:52 - Yvonne ten Holder
  05:31:52 - 05:31:57 - Yvonne ten Holder
  05:31:57 - 05:31:58 - Mark Purperhart
  05:31:58 - 05:32:00 - Gerard Pelgrim
  05:32:00 - 05:32:02 - Perry Boersbroek
  05:32:02 - 05:32:04 - Marloes Roerdink
  05:32:04 - 05:32:05 - Addy Garritsen
  05:32:05 - 05:32:07 - Hella Godee
  05:32:07 - 05:32:08 - Herman Krans
  05:32:08 - 05:32:10 - Dolf Logemann
  05:32:10 - 05:32:11 - Martine Westerik
  05:32:11 - 05:32:14 - Joram van Donk
  05:32:14 - 05:32:16 - Mart de Ridder
  05:32:16 - 05:32:31 - Gert Müller
 42. 21

  05:32:28 - 05:32:31 - Gert Müller
  05:32:31 - 05:32:42 - Wimar Jaeger