Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 25 maart 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Afwezig:
  Joram van Donk (GroenLinks)

  00:11:28 - 00:11:29 - Frans Manders
  00:14:32 - 00:21:40 - Wimar Jaeger.
 2. 2

  00:20:45 - 00:21:40 - Wimar Jaeger.
 3. 2.a

  Als een fractie een motie of een amendement wil indienen dan kan dat uiterlijk tot 14.00 uur op deze dag van de vergadering door deze naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan een fractie er zeker van zijn dat de betreffende motie of amendement op iBabs staat en aan deze agenda is toegevoegd.


  Het volgende amendement is aangekondigd:
  2024-A0008 Bij succes sturen op startersleningen (GroenLinks en PvdA). Dit amendement wordt behandeld als agenda punt 13a bij het raadsvoorstel Verordening starterslening gemeente Zutphen 2024, agenda punt 13b.


  De volgende motie is aangekondigd:
  2024-M0014 Preventiecampagne Vapen (PvdA, GroenLinks, CDA en D'66). Deze motie wordt behandeld als agenda punt 14a, als motie vreemd aan de orde van de dag.

  00:21:27 - 00:21:40 - Wimar Jaeger.
 4. 2.b

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:21:28 - 00:21:40 - Wimar Jaeger.
 5. 3

  Wethouder Wannet met informatie over de Techniekfabriek;
  Wethouder Boswinkel heeft informatie over het regenboogpad.
  Wethouder Verschure met informatie over de vereniging de IJsselmeeuwen;
  Wethouder Verschure met informatie over het grondstoffenplan.

  00:21:30 - 00:21:40 - Wimar Jaeger.
  00:21:47 - 00:22:21 - Sjoerd Wannet
  00:22:23 - 00:22:39 - Wimar Jaeger.
  00:22:41 - 00:23:09 - Eva Boswinkel
  00:23:10 - 00:23:25 - Wimar Jaeger.
  00:23:30 - 00:24:10 - Rick Verschure.
  00:24:12 - 00:24:32 - Wimar Jaeger.
  00:24:32 - 00:27:34 - Rick Verschure.
  00:27:34 - 00:27:42 - Wimar Jaeger.
  00:27:42 - 00:27:43 - Mart de Ridder
  00:27:43 - 00:27:44 - Wimar Jaeger.
  00:27:44 - 00:27:51 - Mart de Ridder
  00:27:51 - 00:28:04 - Wimar Jaeger.
  00:28:04 - 00:29:10 - Mart de Ridder
 6. 4

  Elke fractie heeft de gelegenheid om één vraag te stellen over een onderwerp dat speelt in de actualiteit.
  Verzoek aan de fracties is om deze vraag uiterlijk op de dag van deze raadsvergadering voor 14.00 uur naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan gezorgd worden voor een optimale beantwoording door het college.


  1. Vraag van Burgerbelang over de aanpak van de structurele woonoverlast in de Tichelkuilen.
  2. Vraag van de VVD over de doorgang achter de Broederenkerk.
  3. Vraag van de PvdD over het gebruik van papieren bekertjes in de organisatie.
  4. Vraag van de heer de Ridder van de SP over toezeggingen die zijn gedaan tijdens de bijeenkomsten over de afvalpilots.
  5. Vraag van de heer Pelgrim van de Stadspartij over de cultuursubsidie voor een aantal verenigingen en particulieren.
  6. Vraag van de heer Bouma van de PvdA over de verkeersdruk op de Van der Capellenlaan en het gemis van participatie bij de bewoners.
  7. Vraag van mevrouw Ackermans van Kies Bewust Lokaal over bijtincidenten van honden.

  00:28:37 - 00:29:10 - Mart de Ridder
  00:29:14 - 00:29:15 - Rick Verschure.
  00:29:15 - 00:29:17 - Wimar Jaeger.
  00:29:17 - 00:29:43 - Rick Verschure.
  00:29:46 - 00:29:47 - Wimar Jaeger.
  00:29:47 - 00:29:48 - Mart de Ridder
  00:29:48 - 00:30:09 - Mart de Ridder
  00:30:09 - 00:30:10 - Wimar Jaeger.
  00:30:10 - 00:30:19 - Rick Verschure.
  00:30:19 - 00:30:23 - Wimar Jaeger.
  00:30:23 - 00:30:50 - Petra Ackermans
  00:30:51 - 00:30:52 - Wimar Jaeger.
  00:30:52 - 00:31:16 - Rick Verschure.
  00:31:17 - 00:31:18 - Wimar Jaeger.
  00:31:18 - 00:31:42 - Petra Ackermans
  00:31:43 - 00:31:44 - Wimar Jaeger.
  00:31:44 - 00:31:56 - Rick Verschure.
  00:31:58 - 00:32:06 - Wimar Jaeger.
  00:32:16 - 00:32:20 - Wimar Jaeger.
  00:32:22 - 00:33:26 - Jorn Lok
  00:33:28 - 00:33:39 - Wimar Jaeger.
  00:33:42 - 00:33:43 - Rick Verschure.
  00:33:43 - 00:33:47 - Wimar Jaeger.
  00:33:47 - 00:34:41 - Rick Verschure.
  00:34:43 - 00:34:45 - Wimar Jaeger.
  00:34:49 - 00:35:10 - Jorn Lok
  00:35:12 - 00:35:13 - Rick Verschure.
  00:35:13 - 00:35:14 - Wimar Jaeger.
  00:35:14 - 00:35:28 - Rick Verschure.
  00:35:28 - 00:35:54 - Wimar Jaeger.
  00:35:59 - 00:36:49 - Iris Vellema
  00:36:51 - 00:36:58 - Wimar Jaeger.
  00:36:58 - 00:37:22 - Sjoerd Wannet
  00:37:22 - 00:37:36 - Wimar Jaeger.
  00:37:38 - 00:38:46 - Gerard Pelgrim
  00:38:48 - 00:38:56 - Wimar Jaeger.
  00:38:56 - 00:41:05 - Sjoerd Wannet
  00:41:05 - 00:41:17 - Sjoerd Wannet
  00:41:17 - 00:41:43 - Wimar Jaeger.
  00:41:45 - 00:42:39 - Arne Bouma
  00:42:39 - 00:42:40 - Wimar Jaeger.
  00:42:40 - 00:42:50 - Wimar Jaeger.
  00:42:50 - 00:43:55 - Sjoerd Wannet
  00:43:56 - 00:44:28 - Wimar Jaeger.
  00:44:34 - 00:44:43 - Yvonne ten Holder.
  00:44:48 - 00:45:42 - Perry Boersbroek
  00:45:42 - 00:45:43 - Yvonne ten Holder.
  00:45:44 - 00:48:04 - Sjoerd Wannet
  00:48:07 - 00:48:21 - Yvonne ten Holder.
  00:48:23 - 00:49:17 - Petra Ackermans
  00:49:17 - 00:49:56 - Yvonne ten Holder.
  00:49:58 - 00:49:59 - Yvonne ten Holder.
  00:49:59 - 00:50:18 - Petra Ackermans
  00:50:55 - 00:50:56 - Yvonne ten Holder.
  00:50:56 - 00:51:00 - Petra Ackermans
  00:51:02 - 00:51:15 - Yvonne ten Holder.
 7. 5

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:51:12 - 00:51:15 - Yvonne ten Holder.
  00:56:25 - 00:59:43 - Herman Krans
 8. 6

  Mochten er van tevoren vragen op opmerkingen zijn over een onderwerp op deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  Vanuit de griffie worden deze vragen en opmerkingen naar het college gestuurd ter beantwoording.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:57:27 - 00:59:43 - Herman Krans
 9. 7

  De volledige lijst met brieven en bijbehorende documenten is te vinden in iBabs - Overzichten - Brieven aan de raad. Als een fractie een andere afdoening van een ingezonden brief wenst, dan graag contact opnemen met de griffie. Dit kan bij het agendapunt toegevoegd worden en als zodanig worden vastgesteld.


  Opmerking:
  Er is een verzoek tot  wijziging in deze lijst ontvangen via Dolf Logeman (GroenLinks) wat betreft de afdoening:


  Het verzoek is om de brief van de Stichting Waterkwartier over de sociale veiligheid in die wijk de afdoening te wijzigen   van Categorie A (Voor kennisgeving aannemen) naar Categorie B (ter beantwoording in handen stellen van het College, met afschrift aan de Raad).
  Indien de raad akkoord hiermee akkoord gaat, wordt de lijst gewijzigd vastgesteld.

  Besluit

  Gewijzigd vastgesteld.
  De brief van de Stichting Waterkwartier over de sociale veiligheid in de wijk is gewijzigd van categorie A (voor kennisgeving aannemen) naar categorie B (ter beantwoording in handen stellen van het College, met afschrift aan de raad).

  00:57:28 - 00:59:43 - Herman Krans
 10. 8

  Mochten er van tevoren vragen of opmerkingen zijn over deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  De griffie stuurt deze door naar het college ter beantwoording.
  De volledige lijst inclusief bijbehorende documenten is in te zien in iBabs - Overzichten - Memo's en collegestukken.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:57:29 - 00:59:43 - Herman Krans
 11. 9
  Hamerstukken
 12. 9.a

  Betreft wijziging GR PlusOV
  In de bijlagen twee en vier zijn enkele kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd.


  Bijlage vijf is nieuw.


  Hierbij is het eerdere raadsvoorstel vervallen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van het ontwerp van de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling PlusOV;
  2. geen zienswijze bij het college naar voren te brengen op het ontwerp van de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling PlusOV.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Wijziging Gemeenschappelijke regeling PlusOV
  00:57:31 - 00:59:43 - Herman Krans
 13. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  - het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de kadernota 2025-2028 Veiligheidsregio Noord- en Oost 
    Gelderland en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Kadernota 2025-2028 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
  00:57:33 - 00:59:43 - Herman Krans
 14. 10

  00:57:36 - 00:59:43 - Herman Krans
 15. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. geef het college opdracht om - in samenwerking met de andere colleges - vorm te geven aan het regioverhaal;
  2. geeft het college opdracht om - in samenwerking met de andere colleges - de programmatische sturing door de ontwikkelen. Borg hierbij dat de werkorganisatie van de regio niet teveel op afstand komt te staan van de ambtelijke organisatie van de gemeenten;
  3. geef opdracht aan het college om - in samenwerking met de andere colleges - te werken aan het betrekken van ondernemers bij de samenwerking;
  4. geef opdracht aan het college om - in samenwerking met de andere colleges - resultaten en meerwaarde van de regionale samenwerking voelbaar en zichtbaar te maken en uit te dragen aan raad en inwoners;
  5. geef opdracht aan het college om - in samenwerking met de andere colleges - een plan van aanpak te maken voor het opvolgen van de aanbevelingen en hierover periodiek terug te koppelen en;
  6. ga als raad de samenwerking aan met andere raden om te zorgen dat de raadsadviescommissie de goede vorm krijgt.

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Rapport Rekenkamer Regio Stedendriehoek
  00:57:41 - 00:59:43 - Herman Krans
  00:59:43 - 00:59:47 - Wimar Jaeger
  00:59:47 - 01:00:36 - Frans Manders
  01:00:36 - 01:00:37 - Wimar Jaeger
  01:00:37 - 01:00:41 - Herman Krans
  01:00:41 - 01:01:31 - Herman Krans
  01:01:31 - 01:01:34 - Wimar Jaeger
  01:01:34 - 01:02:16 - Jorn Lok
  01:02:16 - 01:02:18 - Wimar Jaeger
  01:02:18 - 01:03:02 - Herman Krans
  01:03:02 - 01:03:05 - Wimar Jaeger
  01:03:05 - 01:03:36 - Addy Garritsen
  01:03:38 - 01:03:40 - Wimar Jaeger
  01:03:40 - 01:05:20 - Herman Krans
  01:05:20 - 01:05:21 - Wimar Jaeger
  01:05:21 - 01:06:14 - Jorn Lok
  01:06:14 - 01:06:15 - Wimar Jaeger
  01:06:15 - 01:07:02 - Herman Krans
  01:07:02 - 01:07:17 - Wimar Jaeger
  01:07:22 - 01:09:25 - Bram Sommer
  01:09:25 - 01:09:30 - Wimar Jaeger
  01:09:30 - 01:09:44 - Frans Manders
  01:09:44 - 01:09:45 - Wimar Jaeger
  01:09:45 - 01:10:04 - Bram Sommer
  01:10:04 - 01:10:06 - Wimar Jaeger
  01:10:06 - 01:11:04 - Bram Sommer
  01:11:04 - 01:11:20 - Wimar Jaeger
  01:11:37 - 01:12:51 - Addy Garritsen
  01:12:51 - 01:13:02 - Wimar Jaeger
  01:13:03 - 01:13:24 - Bram Sommer
  01:13:24 - 01:13:25 - Addy Garritsen
  01:13:25 - 01:13:26 - Wimar Jaeger
  01:13:26 - 01:13:42 - Addy Garritsen
  01:13:42 - 01:13:43 - Wimar Jaeger
  01:13:43 - 01:13:46 - Addy Garritsen
  01:13:46 - 01:13:53 - Wimar Jaeger
  01:13:53 - 01:14:27 - Petra Ackermans
  01:14:27 - 01:14:28 - Addy Garritsen
  01:14:29 - 01:14:30 - Addy Garritsen
  01:14:30 - 01:14:33 - Wimar Jaeger
  01:14:33 - 01:14:44 - Addy Garritsen
  01:14:46 - 01:15:10 - Wimar Jaeger
  01:15:10 - 01:17:52 - Eva Boswinkel
  01:17:52 - 01:17:57 - Wimar Jaeger
  01:17:57 - 01:18:29 - Bram Sommer
  01:18:30 - 01:18:32 - Wimar Jaeger
  01:18:32 - 01:19:32 - Eva Boswinkel
  01:19:32 - 01:19:48 - Wimar Jaeger
  01:19:50 - 01:20:47 - Herman Krans
  01:20:47 - 01:20:49 - Wimar Jaeger
  01:20:49 - 01:20:59 - Herman Krans
  01:21:01 - 01:21:03 - Wimar Jaeger
  01:21:03 - 01:22:52 - Eva Boswinkel
  01:22:52 - 01:22:54 - Wimar Jaeger
  01:22:55 - 01:23:10 - Bram Sommer
  01:23:10 - 01:23:11 - Wimar Jaeger
  01:23:11 - 01:24:32 - Eva Boswinkel
  01:24:32 - 01:25:11 - Wimar Jaeger
  01:25:11 - 01:25:12 - Abel van Dijken
  01:25:12 - 01:25:14 - Wimar Jaeger
  01:25:14 - 01:25:15 - Mark Purperhart
  01:25:15 - 01:25:16 - Wimar Jaeger
  01:25:16 - 01:25:17 - Wimar Jaeger
  01:25:17 - 01:25:19 - Marloes Roerdink
  01:25:19 - 01:25:20 - Martine Westerik
  01:25:20 - 01:25:21 - Mart de Ridder
  01:25:21 - 01:25:22 - Wimar Jaeger
  01:25:22 - 01:25:24 - Iris Vellema
  01:25:24 - 01:25:25 - Marjolijn Moester
  01:25:25 - 01:25:27 - Jorn Lok
  01:25:27 - 01:25:28 - Wimar Jaeger
  01:25:28 - 01:25:29 - Petra Ackermans
  01:25:29 - 01:25:33 - Yvonne ten Holder
  01:25:33 - 01:27:15 - Wimar Jaeger
 16. 12

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  SP (3)

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van de inspraakreacties en de reacties van de gemeenten daarop, zoals verwoord in bijgevoegd inspraakdocument "Kracht in Kwetsbaarheid".
  2. de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Midden-IJssel 2024 t/m 2026 vast te stellen en daarmee uitvoering te laten geven aan de vijf daarin opgenomen actielijnen.

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.


  Voor: ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66
  Tegen: SP

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2024 tot en met 2026 Kracht in kwetsbaarheid
  01:26:00 - 01:27:15 - Wimar Jaeger
  01:27:19 - 01:28:11 - Abel van Dijken
  01:28:11 - 01:28:13 - Wimar Jaeger
  01:28:13 - 01:28:24 - Wimar Jaeger
  01:28:33 - 01:30:48 - Mark Purperhart
  01:30:48 - 01:31:00 - Wimar Jaeger
  01:31:02 - 01:31:57 - Maureen Elshof
  01:31:59 - 01:32:15 - Wimar Jaeger
  01:32:19 - 01:34:07 - Martine Westerik
  01:34:10 - 01:34:34 - Wimar Jaeger
  01:34:34 - 01:36:43 - Gert Müller
  01:36:43 - 01:36:47 - Wimar Jaeger
  01:36:47 - 01:36:49 - Gert Müller
  01:36:49 - 01:36:55 - Martine Westerik
  01:36:55 - 01:36:56 - Wimar Jaeger
  01:36:56 - 01:37:32 - Martine Westerik
  01:37:32 - 01:37:34 - Wimar Jaeger
  01:37:34 - 01:38:07 - Gert Müller
  01:38:07 - 01:38:08 - Martine Westerik
  01:38:08 - 01:38:17 - Wimar Jaeger
  01:38:19 - 01:38:20 - Wimar Jaeger
  01:38:20 - 01:39:44 - Gert Müller
  01:39:44 - 01:39:50 - Wimar Jaeger
  01:39:50 - 01:40:05 - Martine Westerik
  01:40:06 - 01:40:07 - Wimar Jaeger
  01:40:07 - 01:40:28 - Gert Müller
  01:40:28 - 01:40:29 - Wimar Jaeger
  01:40:29 - 01:40:34 - Martine Westerik
  01:40:36 - 01:40:37 - Wimar Jaeger
  01:40:37 - 01:40:56 - Gert Müller
  01:40:56 - 01:41:06 - Martine Westerik
  01:41:06 - 01:41:08 - Wimar Jaeger
  01:41:08 - 01:41:15 - Gert Müller
  01:41:15 - 01:41:16 - Martine Westerik
  01:41:16 - 01:41:19 - Wimar Jaeger
  01:41:19 - 01:41:51 - Martine Westerik
  01:41:51 - 01:41:54 - Wimar Jaeger
  01:41:54 - 01:41:58 - Gert Müller
  01:42:00 - 01:42:12 - Wimar Jaeger
  01:42:20 - 01:44:00 - Petra Ackermans
  01:44:00 - 01:44:24 - Wimar Jaeger
  01:44:26 - 01:45:36 - Jasper Bloem.
  01:45:36 - 01:45:52 - Wimar Jaeger
  01:45:52 - 01:46:31 - Gert Müller
  01:46:31 - 01:46:34 - Wimar Jaeger
  01:46:34 - 01:47:13 - Jasper Bloem.
  01:47:13 - 01:47:16 - Wimar Jaeger
  01:47:16 - 01:47:17 - Jasper Bloem.
  01:47:17 - 01:47:38 - Gert Müller
  01:47:38 - 01:47:47 - Wimar Jaeger
  01:47:53 - 01:48:38 - Petra Ackermans
  01:48:38 - 01:48:39 - Wimar Jaeger
  01:48:40 - 01:49:24 - Jasper Bloem.
  01:49:24 - 01:49:25 - Wimar Jaeger
  01:49:25 - 01:49:47 - Petra Ackermans
  01:49:49 - 01:49:50 - Wimar Jaeger
  01:49:50 - 01:50:00 - Jasper Bloem.
  01:50:02 - 01:50:26 - Petra Ackermans
  01:50:28 - 01:50:34 - Wimar Jaeger
  01:50:34 - 01:51:23 - Jasper Bloem.
  01:51:23 - 01:51:29 - Wimar Jaeger
  01:51:31 - 01:51:50 - Abel van Dijken
  01:51:50 - 01:51:52 - Wimar Jaeger
  01:51:52 - 01:52:12 - Jasper Bloem.
  01:52:12 - 01:52:15 - Wimar Jaeger
  01:52:15 - 01:52:33 - Perry Boersbroek
  01:52:35 - 01:52:37 - Wimar Jaeger
  01:52:39 - 01:53:14 - Petra Ackermans
  01:53:16 - 01:53:18 - Wimar Jaeger
  01:53:18 - 01:53:34 - Perry Boersbroek
  01:53:34 - 01:53:42 - Wimar Jaeger
  01:53:42 - 01:57:17 - Jasper Bloem.
  01:57:17 - 01:58:02 - Wimar Jaeger
  01:58:02 - 01:58:03 - Wimar Jaeger
  01:58:03 - 01:58:04 - Abel van Dijken
  01:58:04 - 01:58:06 - Wimar Jaeger
  01:58:06 - 01:58:07 - Mark Purperhart
  01:58:07 - 01:58:08 - Wimar Jaeger
  01:58:08 - 01:58:09 - Gerard Pelgrim
  01:58:09 - 01:58:10 - Marloes Roerdink
  01:58:10 - 01:58:11 - Wimar Jaeger
  01:58:11 - 01:58:12 - Wimar Jaeger
  01:58:12 - 01:58:13 - Mart de Ridder
  01:58:13 - 01:58:15 - Iris Vellema
  01:58:15 - 01:58:17 - Wimar Jaeger
  01:58:17 - 01:58:18 - Marjolijn Moester
  01:58:18 - 01:58:19 - Jorn Lok
  01:58:19 - 01:58:20 - Wimar Jaeger
  01:58:20 - 01:58:21 - Petra Ackermans
  01:58:21 - 01:58:22 - Wimar Jaeger
  01:58:22 - 01:58:26 - Yvonne ten Holder
  01:58:26 - 01:58:28 - Wimar Jaeger
  01:58:28 - 01:58:44 - Yvonne ten Holder
  01:58:44 - 01:58:46 - Wimar Jaeger
  02:11:20 - 02:14:11 - Wimar Jaeger
 17. 13.a

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  GroenLinks (4), PvdA (4)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 8 stemmen voor en 20 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  De fracties van D66, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, PvdA en de Partij voor de Dieren hebben een stemverklaring afgelegd.


  Voor: GroenLinks, PvdA
  Tegen: ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, SP, Partij voor de Dieren, VVD, Kies Bewust Lokaal, D66

  Amendementen

  Titel
  Bij succes sturen op startersleningen
 18. 13.b

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (4), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (2)
  tegen
  SP (3), VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Om de bijgaande Verordening starterslening gemeente Zutphen 2024 vast te stellen;
  2. Om het verstrekken van startersleningen in het kader van “startersleningen gemeente Zutphen 2024” te financieren door maximaal € 2.200.000,- in te leggen op de rekening courant 2135 startersfonds gemeente Zutphen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn bij hoofdelijke stemming 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.


  Voor: ChristenUnie, CDA, Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD (2), Kies Bewust Lokaal, D66
  Tegen: SP, VVD (1)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Verordening starterslening gemeente Zutphen 2024
  02:11:31 - 02:14:11 - Wimar Jaeger
  02:14:13 - 02:14:32 - Herman Krans
  02:14:32 - 02:14:40 - Wimar Jaeger
  02:14:40 - 02:15:22 - Herman Krans
  02:15:22 - 02:15:26 - Wimar Jaeger
  02:15:26 - 02:15:42 - Yvonne ten Holder
  02:15:42 - 02:16:03 - Herman Krans
  02:16:05 - 02:16:07 - Wimar Jaeger
  02:16:07 - 02:16:23 - Yvonne ten Holder
  02:16:23 - 02:16:24 - Wimar Jaeger
  02:16:24 - 02:16:54 - Herman Krans
  02:16:54 - 02:16:59 - Wimar Jaeger
  02:16:59 - 02:17:12 - Petra Ackermans
  02:17:13 - 02:17:14 - Wimar Jaeger
  02:17:14 - 02:17:44 - Herman Krans
  02:17:45 - 02:17:46 - Herman Krans
  02:17:46 - 02:17:50 - Wimar Jaeger
  02:17:50 - 02:18:29 - Herman Krans
  02:18:29 - 02:18:48 - Wimar Jaeger
  02:18:48 - 02:20:07 - Jorn Lok
  02:20:07 - 02:20:17 - Wimar Jaeger
  02:20:21 - 02:20:57 - Marjolijn Moester
  02:20:57 - 02:21:07 - Wimar Jaeger
  02:21:14 - 02:22:18 - Marloes Roerdink
  02:22:20 - 02:22:33 - Wimar Jaeger
  02:22:37 - 02:24:50 - Abel van Dijken
  02:24:50 - 02:25:10 - Wimar Jaeger
  02:25:16 - 02:29:16 - Mart de Ridder
  02:29:16 - 02:29:20 - Wimar Jaeger
  02:29:20 - 02:29:56 - Herman Krans
  02:29:57 - 02:29:59 - Wimar Jaeger
  02:29:59 - 02:31:00 - Mart de Ridder
  02:31:00 - 02:31:01 - Wimar Jaeger
  02:31:01 - 02:31:11 - Herman Krans
  02:31:13 - 02:31:15 - Wimar Jaeger
  02:31:15 - 02:32:57 - Mart de Ridder
  02:32:57 - 02:33:18 - Wimar Jaeger
  02:33:18 - 02:34:51 - Mark Purperhart
  02:34:52 - 02:35:04 - Wimar Jaeger
  02:35:07 - 02:38:23 - Petra Ackermans
  02:38:26 - 02:38:48 - Wimar Jaeger
  02:38:48 - 02:39:32 - Iris Vellema
  02:39:32 - 02:39:48 - Wimar Jaeger
  02:39:50 - 02:43:21 - Jasper Bloem.
  02:43:21 - 02:43:27 - Wimar Jaeger
  02:43:27 - 02:43:46 - Petra Ackermans
  02:43:46 - 02:43:55 - Wimar Jaeger
  02:43:55 - 02:43:56 - Jasper Bloem.
  02:43:56 - 02:44:00 - Wimar Jaeger
  02:44:00 - 02:44:09 - Jasper Bloem.
  02:44:09 - 02:44:29 - Wimar Jaeger
  02:44:31 - 02:44:48 - Wimar Jaeger
  02:44:48 - 02:44:50 - Jorn Lok
  02:44:50 - 02:45:10 - Wimar Jaeger
  02:45:10 - 02:45:40 - Arne Bouma
  02:45:42 - 02:45:47 - Wimar Jaeger
  02:45:47 - 02:46:04 - Yvonne ten Holder
  02:46:04 - 02:46:06 - Wimar Jaeger
  02:46:06 - 02:46:21 - Gerard Pelgrim
  02:46:21 - 02:46:28 - Wimar Jaeger
  02:46:28 - 02:46:33 - Marloes Roerdink
  02:46:36 - 02:46:39 - Wimar Jaeger
  02:46:40 - 02:46:41 - Dolf Logemann
  02:46:41 - 02:47:03 - Wimar Jaeger
  02:47:03 - 02:47:09 - Iris Vellema
  02:47:09 - 02:47:20 - Wimar Jaeger
  02:47:20 - 02:47:32 - Jorn Lok
  02:47:32 - 02:47:51 - Wimar Jaeger
  02:47:51 - 02:47:52 - Abel van Dijken
  02:47:52 - 02:47:54 - Wimar Jaeger
  02:47:54 - 02:47:55 - Mark Purperhart
  02:47:55 - 02:47:56 - Gerard Pelgrim
  02:47:56 - 02:47:57 - Wimar Jaeger
  02:47:57 - 02:47:58 - Marloes Roerdink
  02:47:58 - 02:47:59 - Wimar Jaeger
  02:47:59 - 02:48:00 - Martine Westerik
  02:48:00 - 02:48:01 - Mart de Ridder
  02:48:01 - 02:48:02 - Wimar Jaeger
  02:48:02 - 02:48:03 - Iris Vellema
  02:48:03 - 02:48:04 - Wimar Jaeger
  02:48:04 - 02:48:05 - Marjolijn Moester
  02:48:05 - 02:48:06 - Wimar Jaeger
  02:48:06 - 02:48:07 - Jorn Lok
  02:48:07 - 02:48:08 - Wimar Jaeger
  02:48:08 - 02:48:09 - Petra Ackermans
  02:48:09 - 02:48:10 - Wimar Jaeger
  02:48:10 - 02:48:11 - Yvonne ten Holder
  02:48:11 - 02:48:50 - Wimar Jaeger
  02:48:50 - 02:48:51 - Abel van Dijken
  02:48:51 - 02:48:52 - Wimar Jaeger
  02:48:52 - 02:48:53 - Mark Purperhart
  02:48:53 - 02:48:54 - Wimar Jaeger
  02:48:54 - 02:48:55 - Wimar Jaeger
  02:48:55 - 02:48:56 - Emrah Yildirim
  02:48:56 - 02:48:57 - Wimar Jaeger
  02:48:57 - 02:48:58 - Perry Boersbroek
  02:48:58 - 02:48:59 - Wimar Jaeger
  02:48:59 - 02:49:00 - Marloes Roerdink
  02:49:00 - 02:49:01 - Addy Garritsen
  02:49:01 - 02:49:02 - Wimar Jaeger
  02:49:02 - 02:49:03 - Hella Godee
  02:49:03 - 02:49:04 - Herman Krans
  02:49:04 - 02:49:06 - Dolf Logemann
  02:49:06 - 02:49:07 - Wimar Jaeger
  02:49:07 - 02:49:08 - Martine Westerik
  02:49:08 - 02:49:09 - Stefano de Groen
  02:49:09 - 02:49:10 - Wimar Jaeger
  02:49:10 - 02:49:11 - Mart de Ridder
  02:49:11 - 02:49:12 - Wimar Jaeger
  02:49:12 - 02:49:13 - Gert Müller
  02:49:13 - 02:49:15 - Lindsey Stone
  02:49:15 - 02:49:16 - Iris Vellema
  02:49:16 - 02:49:17 - Arne Bouma
  02:49:17 - 02:49:18 - Wimar Jaeger
  02:49:18 - 02:49:19 - Frans Manders
  02:49:19 - 02:49:20 - Wimar Jaeger
  02:49:20 - 02:49:21 - Wimar Jaeger
  02:49:21 - 02:49:22 - Tamim Mehdi
  02:49:22 - 02:49:23 - Jorn Lok
  02:49:23 - 02:49:24 - Wimar Jaeger
  02:49:24 - 02:49:25 - Laura Werger
  02:49:25 - 02:49:27 - Wimar Jaeger
  02:49:27 - 02:49:28 - Wimar Jaeger
  02:49:28 - 02:49:29 - Bert Jansen
  02:49:29 - 02:49:30 - Wimar Jaeger
  02:49:30 - 02:49:31 - Petra Ackermans
  02:49:31 - 02:49:33 - Bram Sommer
  02:49:33 - 02:49:34 - Wimar Jaeger
  02:49:34 - 02:49:35 - Maureen Elshof
  02:49:35 - 02:49:36 - Wimar Jaeger
  02:49:36 - 02:49:37 - Yvonne ten Holder
  02:49:37 - 02:50:13 - Wimar Jaeger
  02:50:17 - 02:51:52 - Tamim Mehdi
  02:51:52 - 02:51:59 - Wimar Jaeger
  02:51:59 - 02:52:21 - Tamim Mehdi
  02:52:21 - 02:52:28 - Wimar Jaeger
  02:52:28 - 02:52:31 - Tamim Mehdi
  02:52:31 - 02:53:00 - Wimar Jaeger
  02:53:00 - 02:54:22 - Martine Westerik
 19. 14

  Moties die uiterlijk om 14:00 uur op de vergaderdag zijn aangeleverd, worden voorzien van ambtelijk advies en verwerkt in iBabs.

 20. 14.a

  Besluit

  Aangenomen.
  De motie is met algemene stemmen aangenomen.


  De fracties Kies Bewust Lokaal, Stadspartij en Burgerbelang hebben een stemverklaring afgelegd.

  02:53:06 - 02:54:22 - Martine Westerik
  02:54:24 - 02:54:33 - Wimar Jaeger
  02:54:38 - 02:55:20 - Gerard Pelgrim
  02:55:20 - 02:55:21 - Wimar Jaeger
  02:55:21 - 02:55:34 - Wimar Jaeger
  02:55:42 - 02:55:45 - Wimar Jaeger
  02:55:47 - 02:56:20 - Laura Werger
  02:56:22 - 02:56:29 - Wimar Jaeger
  02:56:34 - 02:56:37 - Wimar Jaeger
  02:56:38 - 02:57:23 - Laura Werger
  02:57:26 - 02:58:19 - Wimar Jaeger
  02:58:23 - 02:59:14 - Tamim Mehdi
  02:59:14 - 02:59:22 - Wimar Jaeger
  02:59:22 - 02:59:39 - Gerard Pelgrim
  02:59:39 - 02:59:52 - Wimar Jaeger
  02:59:52 - 02:59:55 - Tamim Mehdi
  02:59:55 - 02:59:58 - Wimar Jaeger
  03:00:02 - 03:00:09 - Wimar Jaeger
  03:00:11 - 03:01:36 - Tamim Mehdi
  03:01:36 - 03:01:40 - Wimar Jaeger
  03:01:40 - 03:01:53 - Marloes Roerdink
  03:01:54 - 03:01:55 - Wimar Jaeger
  03:01:55 - 03:02:26 - Jasper Bloem.
  03:02:28 - 03:02:29 - Wimar Jaeger
  03:02:29 - 03:02:40 - Marloes Roerdink
  03:02:42 - 03:03:08 - Jasper Bloem.
  03:03:08 - 03:03:12 - Wimar Jaeger
  03:03:12 - 03:03:31 - Petra Ackermans
  03:03:32 - 03:03:34 - Wimar Jaeger
  03:03:34 - 03:04:00 - Jasper Bloem.
  03:04:02 - 03:04:20 - Wimar Jaeger
  03:04:22 - 03:04:27 - Wimar Jaeger
  03:04:27 - 03:04:42 - Petra Ackermans
  03:04:44 - 03:04:45 - Wimar Jaeger
  03:04:45 - 03:05:01 - Jasper Bloem.
  03:05:02 - 03:05:23 - Wimar Jaeger
  03:05:23 - 03:05:40 - Marloes Roerdink
  03:05:40 - 03:05:43 - Wimar Jaeger
  03:05:43 - 03:05:55 - Gerard Pelgrim
  03:05:56 - 03:05:58 - Wimar Jaeger
  03:05:58 - 03:06:12 - Petra Ackermans
  03:06:12 - 03:06:20 - Wimar Jaeger
  03:06:20 - 03:06:27 - Abel van Dijken
  03:06:27 - 03:06:28 - Wimar Jaeger
  03:06:28 - 03:06:29 - Mark Purperhart
  03:06:29 - 03:06:30 - Wimar Jaeger
  03:06:30 - 03:06:31 - Gerard Pelgrim
  03:06:31 - 03:06:32 - Wimar Jaeger
  03:06:32 - 03:06:33 - Marloes Roerdink
  03:06:33 - 03:06:34 - Martine Westerik
  03:06:34 - 03:06:35 - Wimar Jaeger
  03:06:35 - 03:06:36 - Mart de Ridder
  03:06:36 - 03:06:37 - Wimar Jaeger
  03:06:37 - 03:06:38 - Iris Vellema
  03:06:38 - 03:06:39 - Wimar Jaeger
  03:06:39 - 03:06:40 - Marjolijn Moester
  03:06:40 - 03:06:41 - Jorn Lok
  03:06:41 - 03:06:42 - Wimar Jaeger
  03:06:42 - 03:06:43 - Petra Ackermans
  03:06:43 - 03:06:44 - Wimar Jaeger
  03:06:44 - 03:06:45 - Yvonne ten Holder
  03:06:45 - 03:07:05 - Wimar Jaeger
 21. 15
  Sluiting