Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 22 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Wimar Jaeger

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:08:20 - 00:08:21 - Dolf Logemann
  00:16:05 - 00:22:36 - Wimar Jaeger.
 2. 2

  00:21:13 - 00:22:36 - Wimar Jaeger.
  00:22:38 - 00:22:59 - Abel van Dijken
  00:22:59 - 00:23:02 - Wimar Jaeger.
  00:23:02 - 00:23:30 - Petra Ackermans
  00:23:30 - 00:23:32 - Wimar Jaeger.
  00:23:32 - 00:23:38 - Gerard Pelgrim
  00:23:40 - 00:23:52 - Wimar Jaeger.
  00:23:52 - 00:24:07 - Marjolijn Moester
  00:24:07 - 00:24:09 - Petra Ackermans
  00:24:09 - 00:24:11 - Wimar Jaeger.
  00:24:13 - 00:24:17 - Wimar Jaeger.
  00:25:31 - 00:25:35 - Wimar Jaeger.
  00:25:35 - 00:26:12 - Petra Ackermans
  00:26:12 - 00:26:47 - Wimar Jaeger.
  00:26:47 - 00:26:48 - Petra Ackermans
  00:26:48 - 00:26:50 - Wimar Jaeger.
  00:26:50 - 00:26:57 - Petra Ackermans
  00:26:58 - 00:27:57 - Wimar Jaeger.
  00:27:57 - 00:28:03 - Bert Jansen
  00:28:03 - 00:28:16 - Gerard Pelgrim
  00:28:16 - 00:28:20 - Wimar Jaeger.
  00:28:21 - 00:28:22 - Wimar Jaeger.
  00:28:22 - 00:28:46 - Bert Jansen
  00:28:46 - 00:28:50 - Wimar Jaeger.
  00:28:50 - 00:29:06 - Emrah Yildirim
  00:29:06 - 00:29:41 - Wimar Jaeger.
  00:29:41 - 00:29:43 - Bert Jansen
  00:29:43 - 00:29:44 - Wimar Jaeger.
  00:29:44 - 00:29:48 - Bert Jansen
  00:29:48 - 00:30:13 - Wimar Jaeger.
  00:30:14 - 00:30:15 - Wimar Jaeger.
  00:30:15 - 00:30:28 - Marloes Roerdink
  00:30:28 - 00:30:37 - Wimar Jaeger.
  00:30:37 - 00:30:59 - Bert Jansen
  00:30:59 - 00:31:19 - Wimar Jaeger.
  00:31:19 - 00:31:32 - Bert Jansen
  00:31:32 - 00:31:50 - Wimar Jaeger.
  00:31:50 - 00:31:57 - Gerard Pelgrim
  00:32:00 - 00:32:01 - Wimar Jaeger.
  00:32:01 - 00:32:03 - Wimar Jaeger.
  00:32:03 - 00:32:05 - Martine Westerik
  00:32:05 - 00:32:06 - Mart de Ridder
  00:32:06 - 00:32:08 - Martine Westerik
  00:32:08 - 00:32:10 - Martine Westerik
  00:32:10 - 00:32:11 - Marjolijn Moester
  00:32:11 - 00:32:13 - Jorn Lok
  00:32:13 - 00:32:14 - Martine Westerik
  00:32:14 - 00:32:15 - Petra Ackermans
  00:32:15 - 00:32:16 - Wimar Jaeger.
  00:32:16 - 00:32:17 - Yvonne ten Holder
  00:32:17 - 00:32:24 - Abel van Dijken
  00:32:24 - 00:32:26 - Wimar Jaeger.
  00:32:26 - 00:32:27 - Mark Purperhart
  00:32:27 - 00:32:48 - Wimar Jaeger.
  00:32:49 - 00:33:01 - Gerard Pelgrim
  00:33:01 - 00:33:11 - Wimar Jaeger.
  00:33:11 - 00:33:13 - Petra Ackermans
  00:33:13 - 00:33:21 - Wimar Jaeger.
  00:33:21 - 00:33:23 - Petra Ackermans
  00:33:25 - 00:34:17 - Wimar Jaeger.
  00:34:36 - 00:38:20 - Wimar Jaeger.
 3. 2.a

  Als een fractie een motie of een amendement wil indienen dan kan dat uiterlijk tot 14.00 uur op deze dag van de vergadering door deze naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan een fractie er zeker van zijn dat de betreffende motie of amendement op iBabs staat en aan deze agenda is toegevoegd.


  De volgende moties zijn aangekondigd:
  2024-M0017 Behoud karakteristiek straatbeeld Breegraven (GroenLinks, Burgerbelang, Partij van de Arbeid). Deze motie wordt behandeld als agenda punt 12c bij het raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Breegraven 101-115, agendapunt 12b.
  2024-M0016 Motie IHP leegstand (ChristenUnie). Deze motie wordt behandeld als agendapunt 13b bij het raadsvoorstel Integraal huisvestingsplan Onderwijs gemeente Zutphen 2024-2039 (IHP), agendapunt 13a.
  2024-M0019 Motie Passend onderwijs kwetsbare wijken (CDA, SP, Kies Bewust Lokaal, Stadspartij). Deze motie wordt behandeld als agendapunt 13c bij het raadsvoorstel Integraal huisvestingsplan Onderwijs gemeente Zutphen 2024-2039 (IHP), agendapunt 13a.
  2024-M0015 Bescherming horeca en evenementen (Kies Bewust Lokaal, CDA). Deze motie wordt behandeld als agendapunt 15a als motie vreemd aan de orde van de dag.
  2024-M0018 Gevarieerde woonvormen (D66, PvdA, Stadspartij, CDA, GroenLinks). Deze motie wordt behandeld als agendapunt 15b als motie vreemd aan de orde van de dag.


  De volgende amendementen zijn aangekondigd:
  2024-A0009 Maximaal twee bouwlagen en maximaal 16 woningen (Kies Bewust Lokaal). Dit amendement wordt behandeld als agendapunt 12a bij het raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Breegraven 101-115, agendapunt 12b;
  2024-A0010 Amendement Bestemmingsplan STEP ook van toepassing verklaren op Bestemmingsplan Breegraven 101-115 (GroenLinks). Dit amendement wordt behandeld als agendapunt 12 b bij het raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Breegraven 101-115, agendapunt 12c  De motie Groene schoolpleinen (Partij voor de Dieren en GroenLinks) was ingediend maar is ingetrokken.

 4. 2.b

  De fractie van Kies Bewust Lokaal heeft een vraag over het raadsvoorstel "Toepassen coördinatieregeling op verkabeling 150 kV-hoogspanningsverbinding" (agendapunt 10b) en verzoekt de raad hiervan een bespreekpunt te maken.


  De fractie van Burgerbelang heeft een verzoek tot wijziging over agendapunt 14 Raadsvoorstel Krediet Bourgonjetoren. Het verzoek is om hiervan een hamerstuk te maken.

  Besluit

  De agenda is aangepast vastgesteld.

 5. 3.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Te ontslaan als Fractievertegenwoordiger voor de fractie van het CDA de heer C.M.R. Beute;
  2. te benoemen als Fractievertegenwoordiger voor de fractie van het CDA de heer P.D.D. Coly.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Ontslag en benoeming fractievertegenwoordiger CDA
  00:35:42 - 00:38:20 - Wimar Jaeger.
  00:38:20 - 00:38:55 - Wimar Jaeger.
  00:38:55 - 00:41:30 - Eva Boswinkel
 6. 3.b

  Besluit

  De heer P.D.D. Coly heeft de eed afgelegd.

 7. 4

  Wethouder Boswinkel informeert de raad over de gepubliceerde Voorjaarsnota van het Rijk.


  Vervolgens zal wethouder Verschure de raad informeren over Achterhoek VO en Kompaan, en over het buurthuis De Hoven.


  Tot slot zal wethouder Bloem de raad informeren over de lokale vaccinatiecampagne.

  00:39:23 - 00:41:30 - Eva Boswinkel
  00:41:30 - 00:41:59 - Wimar Jaeger.
  00:41:59 - 00:43:16 - Rick Verschure.
  00:43:19 - 00:43:21 - Wimar Jaeger.
  00:43:21 - 00:43:53 - Jorn Lok
  00:43:55 - 00:43:57 - Rick Verschure.
  00:43:57 - 00:44:03 - Wimar Jaeger.
  00:44:03 - 00:44:28 - Rick Verschure.
  00:44:28 - 00:44:29 - Jorn Lok
  00:44:29 - 00:44:34 - Wimar Jaeger.
  00:44:34 - 00:44:59 - Jorn Lok
  00:45:01 - 00:45:20 - Rick Verschure.
  00:45:22 - 00:45:24 - Wimar Jaeger.
  00:45:24 - 00:46:05 - Yvonne ten Holder
  00:46:05 - 00:46:07 - Wimar Jaeger.
  00:46:07 - 00:46:16 - Rick Verschure.
  00:46:17 - 00:46:21 - Wimar Jaeger.
  00:46:24 - 00:46:50 - Petra Ackermans
  00:46:51 - 00:46:53 - Wimar Jaeger.
  00:46:53 - 00:47:06 - Rick Verschure.
  00:47:08 - 00:47:21 - Wimar Jaeger.
  00:47:23 - 00:47:28 - Jorn Lok
  00:47:28 - 00:47:43 - Wimar Jaeger.
  00:47:43 - 00:47:55 - Rick Verschure.
  00:47:55 - 00:48:30 - Jorn Lok
  00:48:32 - 00:48:50 - Wimar Jaeger.
  00:48:50 - 00:48:54 - Petra Ackermans
  00:48:54 - 00:49:33 - Wimar Jaeger.
  00:49:33 - 00:50:38 - Rick Verschure.
  00:50:40 - 00:50:55 - Wimar Jaeger.
  00:50:58 - 00:51:20 - Jasper Bloem.
  00:51:20 - 00:51:25 - Wimar Jaeger.
  00:51:25 - 00:51:32 - Yvonne ten Holder
  00:51:32 - 00:51:34 - Wimar Jaeger.
  00:51:34 - 00:52:01 - Jasper Bloem.
  00:52:01 - 00:52:03 - Yvonne ten Holder
  00:52:03 - 00:52:15 - Wimar Jaeger.
  00:52:15 - 00:52:20 - Yvonne ten Holder
  00:52:20 - 00:52:21 - Wimar Jaeger.
  00:52:21 - 00:52:41 - Jasper Bloem.
  00:52:41 - 00:53:01 - Wimar Jaeger.
  00:53:05 - 00:53:39 - Bram Sommer
  00:53:39 - 00:53:48 - Wimar Jaeger.
  00:53:52 - 00:54:27 - Jasper Bloem.
 8. 5

  Elke fractie heeft de gelegenheid om één vraag te stellen over een onderwerp dat speelt in de actualiteit.
  Verzoek aan de fracties is om deze vraag uiterlijk op de dag van deze raadsvergadering voor 14.00 uur naar de griffie te mailen.
  Op deze manier kan gezorgd worden voor een optimale beantwoording door het college.


  Bram Sommer (D66) heeft een vraag over McDonalds in Warnsveld.

  00:54:05 - 00:54:27 - Jasper Bloem.
  00:54:28 - 00:55:20 - Wimar Jaeger.
 9. 6

 10. 7

  Mochten er van tevoren vragen op opmerkingen zijn over een onderwerp op deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  Vanuit de griffie worden deze vragen en opmerkingen naar het college gestuurd ter beantwoording.


  De fractie van GroenLinks heeft hierover de volgende vraag gesteld:


  Nummer 24-05 0V (15-01-2024; Wijziging APV en Cameratoezicht) noteert voor de afdoening van een geactualiseerde APV voor onder meer reclamedrukwerk en vuurwerk "Oktober 2024".
  Bij beide specifiek genoemde onderwerpen, reclamedrukwerk en vuurwerk lijkt ons dit laat. De noodzakelijke wijzigingen van de APV vragen, gelet op de duidelijke moties en ook gelet op de nodige voorbeelden in het land, geen onevenredige hoeveelheid werk.
  Graag verzoeken wij het College de betreffende wijzigingen nog voor de zomer van 2024 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.


  Antwoord van het college:
  Wij streven ernaar de wijziging van de APV ter besluitvorming voor te leggen in de raad van juli.
  Dit onder voorbehoud van de wijze van behandeling (beeldvormend/oordeelsvormend) zoals die door het presidium wordt vastgesteld.
  Overigens maakt reclamedrukwerk geen deel uit van de APV-wijziging, omdat dit in de Afvalstoffenverordening wordt geregeld.
  Ook een wijziging van de Afvalstoffenverordening is in voorbereiding en ook hiervoor is het streven dit voor de zomer aan de raad voor te leggen.


  De fractie van de Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vraag gesteld:
  Motie 2022-M004, 07-11-2022 (Verminderen energieverbruik oude Stadhuis) staat genoteerd als afgedaan sinds 11-04-2024.
  Als verklaring wordt gegeven: “Gebruikers van het gebouw zijn gevraagd om bij vertrek lampen uit te doen en thermostaatkranen dicht te draaien. Dit heeft verder de aandacht van Vastgoed en de bodes.”
  Het dictum van de motie omvat vier onderdelen. De gegeven verklaring behandelt alleen het eerste verzoek. We ontvangen graag een update van het college over de stand van zaken met betrekking tot de overige drie verzoeken uit het dictum van de motie en hoe deze zijn afgehandeld.

  Besluit

  Vastgesteld. De toezegging over motie 2022-M004 Verminderen energieverbruik oude Stadhuis blijft nog op de TMS-lijst staan.

  00:54:54 - 00:55:20 - Wimar Jaeger.
  00:55:29 - 00:56:07 - Lindsey Stone
  00:56:07 - 00:56:37 - Wimar Jaeger.
  00:56:37 - 00:56:47 - Herman Krans
  00:56:49 - 00:57:02 - Wimar Jaeger.
  00:57:04 - 00:57:34 - Rick Verschure.
  00:57:34 - 01:01:24 - Wimar Jaeger.
 11. 8

  De volledige lijst met brieven en bijbehorende documenten is te vinden in iBabs - Overzichten - Brieven aan de raad. Als een fractie een andere afdoening van een ingezonden brief wenst, dan graag contact opnemen met de griffie. Dit kan bij het agendapunt toegevoegd worden en als zodanig worden vastgesteld.


  Op de brief 'Verzoek van bewoners Boompjeswal over klachten over gedragingen van B&W inzake projectontwikkeling Polsbroek' van 22-03-2024 is een reactie ontvangen van de Gemeentelijke Ombudsman sinds het publiceren van de raadsagenda. Zie de brief toegevoegd aan het overzicht Brieven aan de raad in iBabs op 12-4-2024 'Brief gemeentelijke ombudsman brief bewoners Boompjeswal'.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:57:56 - 01:01:24 - Wimar Jaeger.
 12. 9

  Mochten er van tevoren vragen of opmerkingen zijn over deze lijst, dan deze graag voor 14.00 uur op de dag van deze vergadering mailen naar de griffie.
  De griffie stuurt deze door naar het college ter beantwoording.
  De volledige lijst inclusief bijbehorende documenten is in te zien in iBabs - Overzichten - Memo's en collegestukken.

  Besluit

  Vastgesteld.

  00:58:06 - 01:01:24 - Wimar Jaeger.
 13. 10

  00:58:20 - 01:01:24 - Wimar Jaeger.
 14. 10.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1.De percelen grasland, plaatselijk bekend Zutphen E 2130 (23.380 m2), Zutphen E 2131 (23.220 m2), Zutphen E 2222 (850 m2), Zutphen E 2226 (gedeeltelijk, groot 46.470 m2, inbreng 36.470 m2), Zutphen E 2229 (24.900 m2), Zutphen E 2261 (70.990 m2), Zutphen E 2262 (8.315 m2), Zutphen E 2263 (910 m2) aan te kopen voor een bedrag van € 1.132.171,00 (bijlage 1).


  2.Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1.132.171,00 en de kapitaallasten van 2024 (€ 11.400,00) te dekken uit de pachtopbrengsten.  3.De begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (bijlage 2, begrotingswijziging 2024 - 9).

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Ruilovereenkomst De Hoven Noord
 15. 10.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Besluitpunt 1: Het college besluit de raad voor te stellen een aanvullend krediet van €60.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de Bourgonjetoren en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de algemene educatiemiddelen van het Erfgoedcentrum, waarmee deze middelen deels een specifieke bestemming krijgen.


  Besluitpunt 2: Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-11).

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Aanvullend krediet renovatie Bourgonjetoren
  03:28:56 - 03:28:59 - Wimar Jaeger.
  03:29:03 - 03:30:17 - Bert Jansen
  03:30:17 - 03:30:41 - Wimar Jaeger.
  03:30:41 - 03:31:24 - Bert Jansen
  03:31:24 - 03:31:45 - Wimar Jaeger.
  03:31:45 - 03:31:54 - Bert Jansen
  03:31:59 - 03:32:04 - Wimar Jaeger.
  03:32:04 - 03:35:40 - Sjoerd Wannet
  03:35:40 - 03:35:48 - Wimar Jaeger.
  03:35:48 - 03:36:02 - Bert Jansen
  03:36:02 - 03:36:53 - Wimar Jaeger.
  03:36:56 - 03:38:24 - Gerard Pelgrim
  03:38:26 - 03:39:24 - Wimar Jaeger.
  03:39:32 - 03:43:28 - Yvonne ten Holder
  03:43:28 - 03:44:29 - Yvonne ten Holder
  03:44:29 - 03:44:34 - Wimar Jaeger.
  03:44:34 - 03:44:49 - Marloes Roerdink
  03:44:49 - 03:45:43 - Yvonne ten Holder
  03:45:43 - 03:45:45 - Wimar Jaeger.
  03:45:45 - 03:46:07 - Marloes Roerdink
  03:46:07 - 03:46:11 - Yvonne ten Holder
  03:46:11 - 03:46:16 - Wimar Jaeger.
  03:46:16 - 03:46:32 - Yvonne ten Holder
  03:46:32 - 03:46:33 - Wimar Jaeger.
  03:46:33 - 03:46:49 - Marloes Roerdink
  03:46:49 - 03:47:07 - Yvonne ten Holder
  03:47:07 - 03:47:11 - Wimar Jaeger.
  03:47:11 - 03:47:16 - Marloes Roerdink
  03:47:17 - 03:47:48 - Wimar Jaeger.
  03:47:48 - 03:47:51 - Yvonne ten Holder
  03:47:51 - 03:47:55 - Wimar Jaeger.
  03:47:55 - 03:48:59 - Jorn Lok
  03:48:59 - 03:49:01 - Wimar Jaeger.
  03:49:01 - 03:50:34 - Yvonne ten Holder
  03:50:34 - 03:50:35 - Wimar Jaeger.
  03:50:35 - 03:51:10 - Jorn Lok
  03:51:10 - 03:51:25 - Yvonne ten Holder
  03:51:25 - 03:51:58 - Wimar Jaeger.
  03:52:05 - 03:52:08 - Wimar Jaeger.
  03:52:09 - 03:53:10 - Joram van Donk
 16. 10.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
  om de bijgaande Verordening tot intrekking van de Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2023 vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Intrekken Verordening hondenbelasting gemeente Zutphen 2023
 17. 10.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 305.000,-- voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen in de Hanzehal om te voldoen aan de regelgeving op geluid en de kapitaallasten groot € 32.200,-- te dekken uit de reserve investeringen vastgoed;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 140.000,-- om de kantoren in de Hanzehal dusdanig te verbouwen dat Actief Zutphen deze kan gebruiken als centraal kantoor en de kapitaallasten groot € 18.300,-- door te belasten in de huursom;
  3. De begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-14).

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Krediet voor het normeren geluidsniveau sportzalen en inrichten kantoorruimte voor Actief Zutphen in de Hanzehal
 18. 10.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. het Meerjaren Investeringsplan (MJIP) Buitensport 2023-2038 vast te stellen:
  2. een krediet van € 1.230.500 beschikbaar te stellen voor de renovaties buitensportaccommodaties periode 2022 t/m 2024;
  3. een budget van € 30.300 beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van de polstokhoogspringbak op sportcomplex Hanzepark in 2024;
  4. het budget voor het verplaatsen van de polstokhoogspringbak te dekken uit de Reserve voor de sport;
  5. de kapitaallasten voor de renovaties van € 70.000 te dekken vanuit de reserve vervanging sportaccommodaties;
  6. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen ( 2024-12).

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Meerjaren Investeringsplan (MJIP) Buitensport 2023-2038
 19. 10.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor een overbruggingssubsidie 2024 voor Dat Bolwerck;
  2. dit te dekken uit de reserve Cultuur;
  3. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-16).

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Overbruggingssubsidie in 2024 voor Dat Bolwerck
 20. 10.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. een budget van € 136.000,- beschikbaar te stellen voor een overbruggingssubsidie 2024 voor de
  Musea Zutphen;
  2. dit voor maximaal € 50.000 te dekken uit de algemene reserve, onderdeel risicoparagraaf en het
  restant van € 86.000 te dekken uit de reserve Cultuur;
  3. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-17).

  Besluit

  Aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Overbruggingssubsidie in 2024 voor de Musea Zutphen
 21. 11
  Bespreekpunten (20.15 uur)
 22. 12.a

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2)
  tegen
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  Verworpen.
  Er zijn 4 stemmen voor en 25 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal
  Tegen: Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdA, VVD, D66, ChristenUnie, CDA

  Amendementen

  Titel
  Maximaal twee bouwlagen en maximaal 16 woningen
  01:00:28 - 01:01:24 - Wimar Jaeger.
  01:01:24 - 01:07:50 - Petra Ackermans
  01:07:50 - 01:07:51 - Wimar Jaeger.
  01:07:51 - 01:08:10 - Perry Boersbroek
  01:08:10 - 01:08:35 - Petra Ackermans
  01:08:35 - 01:08:36 - Perry Boersbroek
  01:08:36 - 01:08:46 - Petra Ackermans
  01:08:46 - 01:08:48 - Wimar Jaeger.
  01:08:48 - 01:09:04 - Perry Boersbroek
  01:09:04 - 01:09:05 - Petra Ackermans
  01:09:05 - 01:09:11 - Wimar Jaeger.
  01:09:11 - 01:09:38 - Petra Ackermans
  01:09:38 - 01:09:41 - Wimar Jaeger.
  01:09:41 - 01:10:10 - Perry Boersbroek
  01:10:10 - 01:10:12 - Petra Ackermans
  01:10:12 - 01:10:29 - Wimar Jaeger.
  01:10:29 - 01:10:40 - Petra Ackermans
  01:10:42 - 01:10:44 - Wimar Jaeger.
  01:10:44 - 01:11:06 - Perry Boersbroek
  01:11:06 - 01:11:08 - Wimar Jaeger.
  01:11:08 - 01:12:00 - Petra Ackermans
  01:12:02 - 01:12:15 - Wimar Jaeger.
  01:12:15 - 01:12:19 - Perry Boersbroek
  01:12:19 - 01:12:20 - Wimar Jaeger.
  01:12:22 - 01:13:48 - Petra Ackermans
  01:13:48 - 01:13:52 - Wimar Jaeger.
  01:13:52 - 01:14:09 - Martine Westerik
  01:14:09 - 01:14:40 - Petra Ackermans
  01:14:40 - 01:14:45 - Wimar Jaeger.
  01:14:45 - 01:15:41 - Martine Westerik
  01:15:41 - 01:15:45 - Wimar Jaeger.
  01:15:45 - 01:15:53 - Petra Ackermans
  01:15:53 - 01:15:54 - Wimar Jaeger.
  01:15:54 - 01:16:02 - Martine Westerik
  01:16:02 - 01:16:03 - Petra Ackermans
  01:16:03 - 01:16:10 - Wimar Jaeger.
  01:16:10 - 01:17:06 - Petra Ackermans
  01:17:06 - 01:17:11 - Wimar Jaeger.
  01:17:11 - 01:17:34 - Abel van Dijken
  01:17:34 - 01:17:37 - Petra Ackermans
  01:17:37 - 01:17:44 - Wimar Jaeger.
  01:17:44 - 01:17:53 - Petra Ackermans
  01:17:55 - 01:18:35 - Petra Ackermans
  01:18:37 - 01:19:04 - Wimar Jaeger.
  01:19:05 - 01:23:03 - Dolf Logemann
  01:23:03 - 01:23:05 - Wimar Jaeger.
  01:23:05 - 01:23:28 - Petra Ackermans
  01:23:30 - 01:23:32 - Wimar Jaeger.
  01:23:32 - 01:24:08 - Dolf Logemann
  01:24:08 - 01:24:09 - Petra Ackermans
  01:24:09 - 01:24:14 - Wimar Jaeger.
  01:24:14 - 01:24:22 - Petra Ackermans
  01:24:22 - 01:24:38 - Wimar Jaeger.
  01:24:38 - 01:25:11 - Petra Ackermans
  01:25:11 - 01:25:14 - Wimar Jaeger.
  01:25:14 - 01:25:34 - Dolf Logemann
  01:25:34 - 01:25:37 - Wimar Jaeger.
  01:25:37 - 01:26:21 - Dolf Logemann
  01:26:21 - 01:26:24 - Wimar Jaeger.
  01:26:24 - 01:26:55 - Dolf Logemann
  01:26:55 - 01:27:06 - Wimar Jaeger.
  01:27:06 - 01:27:35 - Lindsey Stone
  01:27:35 - 01:27:37 - Wimar Jaeger.
  01:27:37 - 01:27:38 - Wimar Jaeger.
  01:27:38 - 01:28:35 - Dolf Logemann
  01:28:35 - 01:28:38 - Wimar Jaeger.
  01:28:38 - 01:31:05 - Dolf Logemann
  01:31:05 - 01:31:15 - Wimar Jaeger.
  01:31:15 - 01:31:28 - Abel van Dijken
  01:31:28 - 01:31:29 - Wimar Jaeger.
  01:31:29 - 01:31:51 - Dolf Logemann
  01:31:51 - 01:31:55 - Wimar Jaeger.
  01:31:58 - 01:31:59 - Wimar Jaeger.
  01:31:59 - 01:32:04 - Dolf Logemann
  01:32:04 - 01:32:29 - Wimar Jaeger.
  01:32:29 - 01:34:14 - Lindsey Stone
  01:34:14 - 01:34:17 - Wimar Jaeger.
  01:34:20 - 01:34:34 - Dolf Logemann
  01:34:34 - 01:34:36 - Wimar Jaeger.
  01:34:36 - 01:35:12 - Lindsey Stone
  01:35:12 - 01:35:14 - Wimar Jaeger.
  01:35:14 - 01:35:23 - Dolf Logemann
  01:35:23 - 01:35:37 - Wimar Jaeger.
  01:35:37 - 01:35:38 - Dolf Logemann
  01:35:38 - 01:36:10 - Lindsey Stone
  01:36:10 - 01:36:11 - Wimar Jaeger.
  01:36:11 - 01:36:21 - Dolf Logemann
  01:36:21 - 01:36:22 - Wimar Jaeger.
  01:36:22 - 01:36:23 - Lindsey Stone
  01:36:23 - 01:36:37 - Wimar Jaeger.
  01:36:37 - 01:36:44 - Dolf Logemann
  01:36:44 - 01:36:47 - Wimar Jaeger.
  01:36:47 - 01:36:52 - Lindsey Stone
  01:36:55 - 01:37:32 - Lindsey Stone
  01:37:32 - 01:37:37 - Wimar Jaeger.
  01:37:37 - 01:37:44 - Marloes Roerdink
  01:37:45 - 01:37:47 - Wimar Jaeger.
  01:37:47 - 01:37:51 - Lindsey Stone
  01:37:55 - 01:38:07 - Wimar Jaeger.
  01:38:14 - 01:40:45 - Mart de Ridder
  01:40:45 - 01:40:51 - Wimar Jaeger.
  01:40:51 - 01:41:00 - Dolf Logemann
  01:41:00 - 01:41:01 - Wimar Jaeger.
  01:41:01 - 01:41:04 - Dolf Logemann
  01:41:04 - 01:41:05 - Mart de Ridder
  01:41:05 - 01:41:37 - Dolf Logemann
  01:41:37 - 01:41:38 - Wimar Jaeger.
  01:41:38 - 01:42:25 - Mart de Ridder
  01:42:25 - 01:42:38 - Dolf Logemann
  01:42:38 - 01:42:41 - Wimar Jaeger.
  01:42:41 - 01:43:08 - Mart de Ridder
  01:43:09 - 01:43:22 - Wimar Jaeger.
  01:43:26 - 01:44:46 - Abel van Dijken
  01:44:46 - 01:44:56 - Wimar Jaeger.
  01:44:56 - 01:44:57 - Abel van Dijken
  01:44:57 - 01:45:21 - Dolf Logemann
  01:45:23 - 01:45:24 - Wimar Jaeger.
  01:45:24 - 01:45:33 - Abel van Dijken
  01:45:33 - 01:45:35 - Wimar Jaeger.
  01:45:35 - 01:45:37 - Abel van Dijken
  01:45:38 - 01:45:39 - Wimar Jaeger.
  01:45:39 - 01:45:46 - Dolf Logemann
  01:45:48 - 01:46:07 - Wimar Jaeger.
  01:46:18 - 01:46:19 - Wimar Jaeger.
  01:46:21 - 01:49:22 - Mark Purperhart
  01:49:23 - 01:49:36 - Wimar Jaeger.
  01:49:40 - 01:49:45 - Wimar Jaeger.
  01:49:49 - 01:53:00 - Jorn Lok
  01:53:00 - 01:53:09 - Wimar Jaeger.
  01:53:14 - 01:54:33 - Marjolijn Moester
  01:54:33 - 01:54:40 - Wimar Jaeger.
  01:54:47 - 01:54:48 - Perry Boersbroek
  01:54:48 - 01:54:50 - Wimar Jaeger.
  01:54:50 - 01:55:40 - Perry Boersbroek
  01:55:41 - 01:55:47 - Wimar Jaeger.
  01:55:53 - 01:57:22 - Gerard Pelgrim
  01:57:24 - 01:57:32 - Wimar Jaeger.
  01:57:36 - 01:59:03 - Bram Sommer
  01:59:03 - 01:59:24 - Wimar Jaeger.
  01:59:27 - 02:01:01 - Jasper Bloem.
  02:01:01 - 02:01:09 - Wimar Jaeger.
  02:01:11 - 02:01:32 - Mart de Ridder
  02:01:32 - 02:01:35 - Wimar Jaeger.
  02:01:35 - 02:04:20 - Jasper Bloem.
  02:04:20 - 02:04:27 - Wimar Jaeger.
  02:04:30 - 02:04:32 - Wimar Jaeger.
  02:04:32 - 02:04:42 - Jorn Lok
  02:04:44 - 02:04:46 - Wimar Jaeger.
  02:04:46 - 02:05:06 - Jasper Bloem.
  02:05:06 - 02:05:21 - Jorn Lok
  02:05:23 - 02:05:24 - Wimar Jaeger.
  02:05:24 - 02:05:54 - Jasper Bloem.
  02:05:54 - 02:05:59 - Jasper Bloem.
  02:05:59 - 02:06:00 - Wimar Jaeger.
  02:06:00 - 02:06:01 - Jasper Bloem.
  02:06:01 - 02:06:02 - Wimar Jaeger.
  02:06:02 - 02:06:26 - Dolf Logemann
  02:06:26 - 02:06:28 - Wimar Jaeger.
  02:06:28 - 02:06:33 - Jasper Bloem.
  02:06:33 - 02:06:39 - Wimar Jaeger.
  02:06:39 - 02:07:27 - Jasper Bloem.
  02:07:27 - 02:07:33 - Wimar Jaeger.
  02:07:35 - 02:07:36 - Wimar Jaeger.
  02:07:39 - 02:08:01 - Jorn Lok
  02:08:03 - 02:08:05 - Wimar Jaeger.
  02:08:05 - 02:08:49 - Jasper Bloem.
  02:08:49 - 02:08:51 - Wimar Jaeger.
  02:08:51 - 02:09:09 - Jasper Bloem.
  02:09:09 - 02:09:25 - Wimar Jaeger.
  02:09:25 - 02:10:00 - Petra Ackermans
  02:10:00 - 02:10:02 - Wimar Jaeger.
  02:10:02 - 02:10:52 - Jasper Bloem.
  02:10:52 - 02:10:53 - Wimar Jaeger.
  02:10:53 - 02:11:07 - Jasper Bloem.
  02:11:07 - 02:11:17 - Petra Ackermans
  02:11:17 - 02:11:19 - Wimar Jaeger.
  02:11:19 - 02:11:57 - Jasper Bloem.
  02:11:57 - 02:11:58 - Wimar Jaeger.
  02:11:58 - 02:11:59 - Jasper Bloem.
  02:11:59 - 02:12:02 - Wimar Jaeger.
  02:12:02 - 02:12:49 - Petra Ackermans
  02:12:50 - 02:12:56 - Wimar Jaeger.
  02:12:56 - 02:13:51 - Dolf Logemann
  02:13:51 - 02:14:03 - Wimar Jaeger.
  02:14:05 - 02:14:46 - Jasper Bloem.
  02:14:46 - 02:14:58 - Wimar Jaeger.
  02:14:58 - 02:15:12 - Petra Ackermans
  02:15:12 - 02:15:16 - Wimar Jaeger.
  02:15:16 - 02:15:40 - Jasper Bloem.
  02:15:40 - 02:15:46 - Wimar Jaeger.
  02:15:46 - 02:16:25 - Lindsey Stone
  02:16:25 - 02:16:27 - Wimar Jaeger.
  02:16:27 - 02:16:38 - Jasper Bloem.
  02:16:38 - 02:18:08 - Wimar Jaeger.
  02:18:08 - 02:18:10 - Gerard Pelgrim
  02:18:10 - 02:18:16 - Wimar Jaeger.
  02:18:16 - 02:18:19 - Marloes Roerdink
  02:18:19 - 02:18:21 - Wimar Jaeger.
  02:18:21 - 02:18:23 - Martine Westerik
  02:18:23 - 02:18:25 - Wimar Jaeger.
  02:18:25 - 02:18:26 - Mart de Ridder
  02:18:26 - 02:18:27 - Wimar Jaeger.
  02:18:27 - 02:18:29 - Iris Vellema
  02:18:29 - 02:18:32 - Wimar Jaeger.
  02:18:32 - 02:18:34 - Marjolijn Moester
  02:18:34 - 02:18:36 - Jorn Lok
  02:18:36 - 02:18:38 - Petra Ackermans
  02:18:38 - 02:18:39 - Wimar Jaeger.
  02:18:39 - 02:18:43 - Yvonne ten Holder
  02:18:43 - 02:18:45 - Wimar Jaeger.
  02:18:45 - 02:18:46 - Mark Purperhart
  02:18:46 - 02:19:11 - Wimar Jaeger.
  02:19:11 - 02:19:15 - Dolf Logemann
  02:19:15 - 02:19:30 - Wimar Jaeger.
  02:19:30 - 02:19:31 - Gerard Pelgrim
  02:19:31 - 02:19:32 - Wimar Jaeger.
  02:19:32 - 02:19:33 - Marloes Roerdink
  02:19:33 - 02:19:34 - Martine Westerik
  02:19:34 - 02:19:35 - Wimar Jaeger.
  02:19:35 - 02:19:37 - Wimar Jaeger.
  02:19:37 - 02:19:38 - Iris Vellema
  02:19:38 - 02:19:39 - Wimar Jaeger.
  02:19:39 - 02:19:41 - Marjolijn Moester
  02:19:41 - 02:19:42 - Jorn Lok
  02:19:42 - 02:19:43 - Petra Ackermans
  02:19:43 - 02:19:45 - Yvonne ten Holder
  02:19:45 - 02:19:47 - Wimar Jaeger.
  02:19:47 - 02:19:48 - Wimar Jaeger.
  02:19:48 - 02:19:49 - Mark Purperhart
  02:19:49 - 02:20:11 - Wimar Jaeger.
  02:20:11 - 02:20:13 - Gerard Pelgrim
  02:20:13 - 02:20:14 - Marloes Roerdink
  02:20:14 - 02:20:15 - Wimar Jaeger.
  02:20:15 - 02:20:16 - Martine Westerik
  02:20:16 - 02:20:17 - Mart de Ridder
  02:20:17 - 02:20:18 - Iris Vellema
  02:20:18 - 02:20:19 - Wimar Jaeger.
  02:20:19 - 02:20:20 - Marjolijn Moester
  02:20:20 - 02:20:21 - Jorn Lok
  02:20:21 - 02:20:22 - Petra Ackermans
  02:20:22 - 02:20:23 - Wimar Jaeger.
  02:20:23 - 02:20:24 - Yvonne ten Holder
  02:20:24 - 02:20:26 - Wimar Jaeger.
  02:20:26 - 02:20:27 - Wimar Jaeger.
  02:20:27 - 02:20:53 - Wimar Jaeger.
  02:20:53 - 02:20:54 - Gerard Pelgrim
  02:20:54 - 02:20:55 - Wimar Jaeger.
  02:20:55 - 02:20:56 - Marloes Roerdink
  02:20:56 - 02:20:57 - Wimar Jaeger.
  02:20:57 - 02:20:58 - Martine Westerik
  02:20:58 - 02:20:59 - Mart de Ridder
  02:20:59 - 02:21:00 - Wimar Jaeger.
  02:21:00 - 02:21:01 - Iris Vellema
  02:21:01 - 02:21:03 - Wimar Jaeger.
  02:21:03 - 02:21:04 - Marjolijn Moester
  02:21:04 - 02:21:06 - Jorn Lok
  02:21:06 - 02:21:07 - Petra Ackermans
  02:21:07 - 02:21:08 - Wimar Jaeger.
  02:21:08 - 02:21:09 - Yvonne ten Holder
  02:21:09 - 02:21:10 - Abel van Dijken
  02:21:10 - 02:21:11 - Wimar Jaeger.
  02:21:11 - 02:21:12 - Mark Purperhart
  02:21:12 - 02:21:33 - Wimar Jaeger.
  02:30:23 - 02:33:24 - Wimar Jaeger.
 23. 12.b

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  KiesBewustLokaal (2), SP (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen het amendement uitgebracht.


  Voor: Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, D66, ChristenUnie, CDA
  Tegen: SP, Kies Bewust Lokaal

  Amendementen

  Titel
  Bestemmingsplan STEP ook van toepassing verklaren op Bestemmingsplan Breegraven 101-115
 24. 12.c

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan “Breegraven 101-115” vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan “Breegraven 101-115” gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, regels en verbeelding (NL.IMRO.0301.bp1205Breegraven-vs01);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.


  Voor: Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, PvdA, VVD, D66, ChristenUnie, CDA
  Tegen: Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Vaststellen bestemmingsplan Breegraven 101-115
 25. 12.d

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)
  tegen
  KiesBewustLokaal (2), SP (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen de motie uitgebracht.


  Voor: Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD, D66, ChristenUnie, CDA
  Tegen: SP, Kies Bewust Lokaal

  Moties

  Titel
  Behoud karakteristiek straatbeeld Breegraven
 26. 13.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. het bijgaande Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2039 vast te stellen;
  2. de in het IHP opgenomen meerjarenraming voor investeringen in onderwijshuisvesting vast te stellen, en voor de eerste jaarschijf (2024) een krediet van €11.266.300 en voor de tweede jaarschijf (2025) een krediet van €1.000.000 beschikbaar te stellen;
  3. ten laste van de reserve onderwijshuisvesting een bedrag van €1.160.000 toe te voegen aan het budget onderwijshuisvesting 2024, als volgt opgebouwd:
  a. een budget van € 60.000 voor onderzoek naar het binnenklimaat en opties tot verduurzamen van 7 scholen;
  b. een budget van € 300.000 voor aanpassingen, opfrissen en verhuiskosten voor de huisvesting van de Internationale Schakelklas (ISK) aan de Wijnhofstraat;
  c. een budget van € 800.000 voor co-financiering ‘Specifieke uitkering ventilatie in scholen’ (SUVIS) projecten;
  4. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-13).

  Besluit

  Aangenomen.
  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.


  De fractie van GroenLinks heeft een stemverklaring afgelegd.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Integraal huisvestingsplan Onderwijs gemeente Zutphen 2024-2039 (IHP)
  02:31:51 - 02:33:24 - Wimar Jaeger.
  02:33:36 - 02:33:43 - Wimar Jaeger.
  02:33:43 - 02:36:44 - Abel van Dijken
  02:36:44 - 02:36:50 - Wimar Jaeger.
  02:36:50 - 02:37:14 - Marloes Roerdink
  02:37:14 - 02:37:15 - Wimar Jaeger.
  02:37:15 - 02:37:29 - Abel van Dijken
  02:37:29 - 02:37:30 - Wimar Jaeger.
  02:37:30 - 02:37:40 - Marloes Roerdink
  02:37:40 - 02:37:41 - Wimar Jaeger.
  02:37:41 - 02:37:45 - Abel van Dijken
  02:37:45 - 02:37:55 - Wimar Jaeger.
  02:37:57 - 02:38:23 - Abel van Dijken
  02:38:23 - 02:38:42 - Wimar Jaeger.
  02:38:51 - 02:42:36 - Mark Purperhart
  02:42:37 - 02:43:06 - Wimar Jaeger.
  02:43:13 - 02:43:27 - Laura Werger
  02:43:27 - 02:43:35 - Wimar Jaeger.
  02:43:35 - 02:43:41 - Laura Werger
  02:43:41 - 02:43:42 - Wimar Jaeger.
  02:43:42 - 02:43:55 - Laura Werger
  02:43:55 - 02:44:04 - Wimar Jaeger.
  02:44:04 - 02:47:28 - Laura Werger
  02:47:28 - 02:47:50 - Wimar Jaeger.
  02:47:53 - 02:47:55 - Wimar Jaeger.
  02:47:55 - 02:48:52 - Maureen Elshof
  02:48:54 - 02:49:04 - Wimar Jaeger.
  02:49:19 - 02:53:30 - Gert Müller
  02:53:32 - 02:53:51 - Wimar Jaeger.
  02:53:58 - 02:54:02 - Wimar Jaeger.
  02:54:10 - 02:57:07 - Iris Vellema
  02:57:07 - 02:57:24 - Wimar Jaeger.
  02:57:25 - 02:57:33 - Wimar Jaeger.
  02:57:33 - 02:59:24 - Tamim Mehdi
  02:59:26 - 02:59:48 - Wimar Jaeger.
  02:59:59 - 03:02:21 - Petra Ackermans
  03:02:23 - 03:02:27 - Wimar Jaeger.
  03:02:39 - 03:04:26 - Gerard Pelgrim
  03:04:26 - 03:04:48 - Wimar Jaeger.
  03:04:49 - 03:08:22 - Jasper Bloem.
  03:08:22 - 03:08:24 - Wimar Jaeger.
  03:08:24 - 03:08:42 - Marloes Roerdink
  03:08:42 - 03:08:44 - Wimar Jaeger.
  03:08:44 - 03:09:40 - Jasper Bloem.
  03:09:40 - 03:10:13 - Wimar Jaeger.
  03:10:13 - 03:10:14 - Wimar Jaeger.
  03:10:14 - 03:11:15 - Jasper Bloem.
  03:11:15 - 03:11:52 - Wimar Jaeger.
  03:11:52 - 03:12:16 - Jasper Bloem.
  03:12:16 - 03:12:22 - Wimar Jaeger.
  03:12:22 - 03:12:28 - Wimar Jaeger.
  03:12:28 - 03:12:57 - Laura Werger
  03:12:57 - 03:13:00 - Wimar Jaeger.
  03:13:00 - 03:13:34 - Jasper Bloem.
  03:13:34 - 03:13:59 - Wimar Jaeger.
  03:14:01 - 03:14:02 - Wimar Jaeger.
  03:14:02 - 03:14:13 - Jasper Bloem.
  03:14:13 - 03:14:20 - Wimar Jaeger.
  03:14:22 - 03:14:34 - Laura Werger
  03:14:36 - 03:14:37 - Wimar Jaeger.
  03:14:40 - 03:14:45 - Jasper Bloem.
  03:14:45 - 03:14:47 - Wimar Jaeger.
  03:14:47 - 03:15:36 - Jasper Bloem.
  03:15:36 - 03:15:41 - Wimar Jaeger.
  03:15:41 - 03:15:55 - Gerard Pelgrim
  03:15:56 - 03:15:58 - Wimar Jaeger.
  03:15:58 - 03:16:02 - Jasper Bloem.
  03:16:02 - 03:16:13 - Wimar Jaeger.
  03:16:13 - 03:17:32 - Jasper Bloem.
  03:17:32 - 03:17:50 - Wimar Jaeger.
  03:17:50 - 03:18:44 - Iris Vellema
  03:18:44 - 03:18:46 - Wimar Jaeger.
  03:18:46 - 03:19:56 - Jasper Bloem.
  03:19:56 - 03:19:58 - Wimar Jaeger.
  03:19:58 - 03:20:30 - Iris Vellema
  03:20:32 - 03:20:36 - Jasper Bloem.
  03:20:38 - 03:20:45 - Jasper Bloem.
  03:20:45 - 03:20:55 - Wimar Jaeger.
  03:20:57 - 03:20:58 - Wimar Jaeger.
  03:21:00 - 03:21:01 - Abel van Dijken
  03:21:01 - 03:21:03 - Wimar Jaeger.
  03:21:10 - 03:21:20 - Abel van Dijken
  03:21:20 - 03:21:22 - Wimar Jaeger.
  03:21:22 - 03:21:59 - Jasper Bloem.
  03:21:59 - 03:22:01 - Wimar Jaeger.
  03:22:01 - 03:22:22 - Abel van Dijken
  03:22:22 - 03:22:24 - Wimar Jaeger.
  03:22:24 - 03:23:22 - Jasper Bloem.
  03:23:22 - 03:24:11 - Wimar Jaeger.
  03:24:16 - 03:25:04 - Laura Werger
  03:25:06 - 03:25:23 - Wimar Jaeger.
  03:25:23 - 03:25:27 - Martine Westerik
  03:25:27 - 03:25:36 - Wimar Jaeger.
  03:25:36 - 03:26:08 - Martine Westerik
  03:26:08 - 03:27:30 - Wimar Jaeger.
  03:27:30 - 03:27:51 - Marloes Roerdink
  03:27:51 - 03:28:00 - Wimar Jaeger.
  03:28:00 - 03:28:03 - Gerard Pelgrim
  03:28:03 - 03:28:04 - Marloes Roerdink
  03:28:04 - 03:28:05 - Martine Westerik
  03:28:05 - 03:28:06 - Wimar Jaeger.
  03:28:06 - 03:28:08 - Mart de Ridder
  03:28:08 - 03:28:09 - Iris Vellema
  03:28:09 - 03:28:10 - Wimar Jaeger.
  03:28:10 - 03:28:11 - Marjolijn Moester
  03:28:11 - 03:28:12 - Wimar Jaeger.
  03:28:12 - 03:28:13 - Jorn Lok
  03:28:13 - 03:28:14 - Wimar Jaeger.
  03:28:14 - 03:28:16 - Petra Ackermans
  03:28:16 - 03:28:18 - Yvonne ten Holder
  03:28:18 - 03:28:19 - Abel van Dijken
  03:28:19 - 03:28:20 - Wimar Jaeger.
  03:28:20 - 03:28:21 - Mark Purperhart
  03:28:21 - 03:28:59 - Wimar Jaeger.
 27. 13.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Besluit

  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  Moties

  Titel
  IHP leegstand
 28. 13.c

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen de motie uitgebracht.
  Voor: Stadspartij, Burgerbelang, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA
  Tegen: VVD


  De fractie van Burgerbelang heeft een stemverklaring afgelegd.

  Moties

  Titel
  Passend onderwijs kwetsbare wijken
 29. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. de coördinatieregeling op de omgevingsvergunning(en) voor bouw en aanleg en wijziging Omgevingsplan toe te passen, op grond van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht, voor het verkabelingsproject van de 150 kV-hoogspanningsverbinding;
  2. het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen als coördinerend orgaan.

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Toepassen coördinatieregeling op verkabeling 150 kV-hoogspanningsverbinding
 30. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Burgerbelang (4), CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (3), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. Het college besluit de raad voor te stellen een budget ad € 138.000,- beschikbaar te stellen voor de aanvullende incidentele subsidiëring van de stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ) voor het boekjaar 2024 en dit te dekken uit de extra middelen naar aanleiding van het amendement 2020-A8 "parkeertarieven en andere bezuinigingsmaatregelen".
  2. Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijzigingsnummer 2024-07).
  3. Het college besluit om binnen programma 2 (Wonen en leefbaarheid) voor het boekjaar 2024 een incidentele aanvullende subsidie te verlenen aan Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen ad € 138.000,-, onder het voorbehoud dat de raad de benodigde middelen beschikbaar stelt.

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Budget beschikbaar stellen voor de stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen
 31. 16

  Moties die uiterlijk om 14:00 uur op de vergaderdag zijn aangeleverd, worden voorzien van ambtelijk advies en verwerkt in iBabs.

 32. 16.a

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  CDA (1), ChristenUnie (1), D66 (3), GroenLinks (5), KiesBewustLokaal (2), PvdA (4), Stadspartij Zutphen Warnsveld (1)
  tegen
  Burgerbelang (4), Partij voor de Dieren (2), SP (3), VVD (3)

  Besluit

  Aangenomen.
  Er zijn 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen de motie uitgebracht.
  Voor: Stadspartij, GroenLinks, PvdA, Kies Bewust Lokaal, D66, ChristenUnie, CDA
  Tegen: Burgerbelang, SP, Partij voor de Dieren, VVD


  De fracties van de SP, Burgerbelang en de VVD hebben een stemverklaring afgelegd.

  Moties

  Titel
  Gevarieerde woonvormen
  03:52:34 - 03:53:10 - Joram van Donk
  03:53:11 - 03:53:35 - Wimar Jaeger.
  03:53:43 - 03:54:54 - Bert Jansen
  03:54:54 - 03:54:56 - Wimar Jaeger.
  03:54:56 - 03:55:14 - Yvonne ten Holder
  03:55:14 - 03:55:15 - Wimar Jaeger.
  03:55:15 - 03:55:18 - Yvonne ten Holder
  03:55:18 - 03:55:24 - Wimar Jaeger.
  03:55:24 - 03:56:11 - Bert Jansen
  03:56:11 - 03:56:13 - Wimar Jaeger.
  03:56:13 - 03:56:59 - Bert Jansen
  03:56:59 - 03:57:05 - Wimar Jaeger.
  03:57:05 - 03:57:06 - Yvonne ten Holder
  03:57:06 - 03:57:20 - Wimar Jaeger.
  03:57:20 - 03:57:54 - Yvonne ten Holder
  03:57:54 - 03:58:08 - Wimar Jaeger.
  03:58:08 - 03:58:33 - Bert Jansen
  03:58:33 - 03:58:39 - Wimar Jaeger.
  03:58:46 - 03:58:50 - Marloes Roerdink
  03:58:50 - 03:59:18 - Wimar Jaeger.
  03:59:18 - 03:59:40 - Marloes Roerdink
  03:59:42 - 03:59:54 - Wimar Jaeger.
  03:59:56 - 04:00:01 - Yvonne ten Holder
  04:00:01 - 04:00:09 - Wimar Jaeger.
  04:00:14 - 04:03:19 - Jasper Bloem.
  04:03:19 - 04:03:41 - Wimar Jaeger.
  04:03:47 - 04:03:55 - Yvonne ten Holder
  04:03:57 - 04:04:09 - Wimar Jaeger.
  04:04:09 - 04:04:40 - Mart de Ridder
  04:04:40 - 04:04:41 - Wimar Jaeger.
  04:04:41 - 04:04:50 - Marloes Roerdink
  04:04:50 - 04:04:52 - Wimar Jaeger.
  04:04:52 - 04:05:08 - Jorn Lok
  04:05:08 - 04:05:28 - Wimar Jaeger.
  04:05:28 - 04:05:30 - Gerard Pelgrim
  04:05:30 - 04:05:31 - Marloes Roerdink
  04:05:31 - 04:05:32 - Martine Westerik
  04:05:32 - 04:05:33 - Wimar Jaeger.
  04:05:33 - 04:05:34 - Mart de Ridder
  04:05:34 - 04:05:36 - Wimar Jaeger.
  04:05:36 - 04:05:37 - Iris Vellema
  04:05:37 - 04:05:39 - Wimar Jaeger.
  04:05:39 - 04:05:40 - Marjolijn Moester
  04:05:40 - 04:05:41 - Wimar Jaeger.
  04:05:41 - 04:05:42 - Jorn Lok
  04:05:42 - 04:05:44 - Wimar Jaeger.
  04:05:44 - 04:05:46 - Wimar Jaeger.
  04:05:46 - 04:05:49 - Abel van Dijken
  04:05:49 - 04:05:50 - Mark Purperhart
  04:05:50 - 04:06:09 - Wimar Jaeger.
 33. 17

  04:06:04 - 04:06:09 - Wimar Jaeger.