Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Forum - informerend (Shrewsburykamer)

Programmaplan De Hoven Noord

maandag 13 maart 2023

19:00 - 20:00
Voorzitter
Addy Garritsen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  De gemeenteraad heeft 28 januari 2019 de structuurvisie Noordrand De Hoven vastgesteld. Het betreft een visie op wonen, groenontwikkeling, historie, glastuinbouw en infrastructuur in het gebied ten noorden van de bestaande woonwijk De Hoven. Het college geeft uitvoering aan deze visie door in te zetten op een integrale gebiedsontwikkeling.
  De complexe veranderopgaven in het gebied wil het college in samenhang oppakken. In de afgelopen periode is hiervoor een programmaorganisatie ingericht en zijn er doelen geformuleerd. De aanpak van het programma is beschreven in een programmaplan. Dit plan is opgesteld om houvast te kunnen bieden aan de verschillende sporen/activiteiten die de komende periode gaan lopen en de deelprojecten die zullen worden opgestart.


  In het Forum van 13 maart presenteert het college het programmaplan De Hoven Noord. Er is daarnaast ruim gelegenheid voor het stellen van vragen.
  De vaststelling van het programmaplan is een bevoegdheid van het college, de raad hoeft er geen besluit over te nemen.

 3. 3
  Sluiting