Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Bestuur en Middelen - Oordeelsvormend (W)

maandag 25 september 2023

19:30 - 21:00
Locatie

Warnsveldzaal

Voorzitter
Martijn Siemes

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Algemene opmerking:
  Om ervoor te zorgen dat er tijdens deze vergadering zoveel mogelijk ruimte is voor politieke vragen en onderling debat het volgende verzoek:
  Graag van tevoren zoveel mogelijk, vooral technische, vragen naar de griffie te sturen voor beantwoording.

  00:00:43 - 00:00:52 - Martijn Siemes.
  00:01:04 - 00:03:30 - Martijn Siemes.
  00:03:32 - 00:04:21 - Frans Manders
  00:04:22 - 00:04:40 - Martijn Siemes.
  00:04:40 - 00:06:25 - Mark Purperhart
  00:06:27 - 00:06:48 - Martijn Siemes.
  00:06:48 - 00:08:44 - Wouter Welker
  00:08:44 - 00:08:46 - Martijn Siemes.
  00:08:48 - 00:09:30 - Abel van Dijken
  00:09:30 - 00:09:41 - Martijn Siemes.
  00:09:41 - 00:10:14 - Wouter Welker
  00:10:14 - 00:10:17 - Martijn Siemes.
  00:10:17 - 00:11:10 - Mart de Ridder
  00:11:12 - 00:11:17 - Martijn Siemes.
  00:11:18 - 00:12:10 - Herman Krans
  00:12:10 - 00:12:12 - Martijn Siemes.
  00:12:12 - 00:12:52 - Petra Ackermans
  00:12:54 - 00:12:59 - Martijn Siemes.
  00:13:01 - 00:13:02 - Mart de Ridder
  00:13:02 - 00:13:43 - Mart de Ridder
  00:13:45 - 00:13:47 - Martijn Siemes.
  00:13:47 - 00:15:24 - Jorn Lok
  00:15:24 - 00:15:43 - Martijn Siemes.
  00:15:43 - 00:16:16 - Wouter Welker
  00:16:16 - 00:16:17 - Martijn Siemes.
  00:16:17 - 00:16:19 - Abel van Dijken
  00:16:19 - 00:16:36 - Martijn Siemes.
  00:16:36 - 00:17:40 - Frans Manders
  00:17:40 - 00:17:45 - Martijn Siemes.
  00:17:45 - 00:17:47 - Abel van Dijken
  00:17:49 - 00:17:50 - Martijn Siemes.
  00:17:50 - 00:17:51 - Jorn Lok
  00:17:51 - 00:17:58 - Martijn Siemes.
  00:17:58 - 00:18:02 - Jorn Lok
  00:18:02 - 00:18:05 - Martijn Siemes.
  00:18:07 - 00:20:25 - Eva Boswinkel
  00:20:28 - 00:20:29 - Martijn Siemes.
  00:20:29 - 00:20:42 - Abel van Dijken
  00:20:45 - 00:20:50 - Martijn Siemes.
  00:20:50 - 00:21:13 - Eva Boswinkel
  00:21:16 - 00:22:17 - Martijn Siemes.
  00:22:17 - 00:22:18 - Herman Krans
  00:22:18 - 00:22:23 - Martijn Siemes.
  00:22:23 - 00:23:02 - Emrah Yildirim
  00:23:03 - 00:23:16 - Martijn Siemes.
  00:23:16 - 00:24:03 - Herman Krans
  00:24:04 - 00:24:27 - Martijn Siemes.
  00:24:27 - 00:25:31 - Jorn Lok
  00:25:33 - 00:25:34 - Martijn Siemes.
  00:25:34 - 00:26:32 - Frans Manders
  00:26:34 - 00:26:36 - Jorn Lok
 2. 2

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het ontwerp van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.
  2. Geen zienswijze bij het college naar voren te brengen op het ontwerp van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek.
  3. De Regioraad van de Regio Stedendriehoek voor te stellen een raadsadviescommissie in te stellen.
  00:26:34 - 00:26:36 - Jorn Lok
  00:26:36 - 00:27:12 - Jorn Lok
  00:27:13 - 00:27:15 - Frans Manders
  00:27:16 - 00:27:20 - Martijn Siemes.
  00:27:20 - 00:28:00 - Abel van Dijken
  00:28:00 - 00:28:02 - Martijn Siemes.
  00:28:04 - 00:28:28 - Wouter Welker
  00:28:30 - 00:28:32 - Martijn Siemes.
  00:28:32 - 00:28:42 - Abel van Dijken
  00:28:43 - 00:28:45 - Martijn Siemes.
  00:28:45 - 00:29:46 - Pieter van der Hammen
  00:29:46 - 00:29:57 - Martijn Siemes.
  00:29:57 - 00:29:59 - Pieter van der Hammen
  00:29:59 - 00:30:00 - Martijn Siemes.
  00:30:00 - 00:30:20 - Pieter van der Hammen
  00:30:21 - 00:30:38 - Martijn Siemes.
  00:30:40 - 00:30:45 - Eva Boswinkel
  00:30:45 - 00:30:52 - Martijn Siemes.
  00:30:54 - 00:32:18 - Eva Boswinkel
  00:32:20 - 00:32:21 - Martijn Siemes.
  00:32:21 - 00:32:31 - Herman Krans
  00:32:31 - 00:32:36 - Martijn Siemes.
  00:32:36 - 00:32:46 - Herman Krans
  00:32:48 - 00:32:52 - Martijn Siemes.
  00:32:53 - 00:33:36 - Martijn Siemes.
  00:33:36 - 00:34:21 - Frans Manders
  00:34:23 - 00:34:25 - Martijn Siemes.
  00:34:25 - 00:35:04 - Wouter Welker
  00:35:04 - 00:35:10 - Wouter Welker
  00:35:12 - 00:35:19 - Martijn Siemes.
  00:35:19 - 00:35:49 - Frans Manders
  00:35:53 - 00:35:58 - Martijn Siemes.
  00:35:58 - 00:36:20 - Petra Ackermans
  00:36:22 - 00:36:25 - Martijn Siemes.
  00:36:25 - 00:36:54 - Frans Manders
  00:36:56 - 00:37:01 - Martijn Siemes.
  00:37:03 - 00:38:53 - Herman Krans
  00:38:55 - 00:39:08 - Martijn Siemes.
  00:39:08 - 00:39:12 - Henk Weststrate
  00:39:12 - 00:39:17 - Martijn Siemes.
  00:39:17 - 00:39:37 - Henk Weststrate
  00:39:37 - 00:39:43 - Martijn Siemes.
  00:39:43 - 00:39:47 - Eva Boswinkel
  00:39:47 - 00:39:51 - Henk Weststrate
  00:39:51 - 00:40:00 - Martijn Siemes.
  00:40:00 - 00:40:19 - Henk Weststrate
  00:40:19 - 00:40:23 - Martijn Siemes.
  00:40:24 - 00:40:44 - Mart de Ridder
  00:40:45 - 00:42:24 - Martijn Siemes.
 3. 3

  Het Presidium verwacht dat fracties geen tot weinig behoefte zullen hebben aan een bespreking over dit raadsvoorstel. Het voorstel is daarom gekwalificeerd als "verondersteld hamerstuk".


  Technische vragen kunnen vooraf aan de ambtelijke organisatie worden gesteld. Dat gaat het meest eenvoudig met een e-mail via de griffie.
  In de oordeelsvormende vergadering van 25 september kan worden beoordeeld of het voorstel rijp is voor besluitvorming in de raad van 9 oktober 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,-- voor het opwaarderen van de beveiliging van de Kuiperstraat 9-13 en de kapitaallasten van € 14.500 te dekken uit de reserve investeringen vastgoed;
  2. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-15)

 4. 4
  Sluiting