Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Bestuur en Middelen - Oordeelsvormend (B)

Programma Begroting 2024-2027

maandag 23 oktober 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Martijn Siemes

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:06:26 - 00:06:45 - Martijn Siemes.
  00:07:10 - 00:08:32 - Martijn Siemes.
  00:08:32 - 00:08:47 - Lindsey Stone
  00:08:50 - 00:10:21 - Martijn Siemes.
  00:10:21 - 00:10:52 - Herman Krans
  00:10:54 - 00:11:48 - Martijn Siemes.
  00:12:00 - 00:12:11 - Martijn Siemes.
  00:12:11 - 00:12:12 - Abel van Dijken
  00:12:12 - 00:12:15 - Martijn Siemes.
  00:12:15 - 00:12:16 - Wouter Welker
  00:12:16 - 00:12:19 - Martijn Siemes.
  00:12:19 - 00:12:20 - Mart de Ridder
  00:12:20 - 00:12:21 - Yvonne ten Holder
  00:12:21 - 00:12:23 - Abel van Dijken
  00:12:23 - 00:12:24 - Marloes Roerdink
  00:12:24 - 00:12:26 - Abel van Dijken
  00:12:26 - 00:12:31 - Martijn Siemes.
  00:12:31 - 00:12:32 - Gerard Pelgrim
  00:12:32 - 00:12:41 - Abel van Dijken
  00:12:41 - 00:12:47 - Martijn Siemes.
  00:12:47 - 00:14:31 - Abel van Dijken
  00:14:31 - 00:14:32 - Lindsey Stone
  00:14:32 - 00:14:57 - Abel van Dijken
  00:14:57 - 00:14:58 - Wouter Welker
  00:14:58 - 00:15:01 - Abel van Dijken
  00:15:01 - 00:15:45 - Abel van Dijken
  00:15:45 - 00:15:47 - Abel van Dijken
  00:15:47 - 00:15:49 - Mark Purperhart
  00:15:49 - 00:15:50 - Henk-Jan Hulleman
  00:15:50 - 00:15:56 - Abel van Dijken
  00:15:56 - 00:16:08 - Martijn Siemes.
  00:16:08 - 00:16:09 - Hans Krommenhoek
  00:16:09 - 00:16:11 - Martijn Siemes.
  00:16:11 - 00:16:12 - Frans Manders
  00:16:12 - 00:16:14 - Martijn Siemes.
  00:16:14 - 00:16:15 - Martijn Siemes.
  00:16:15 - 00:16:16 - Henk-Jan Hulleman
  00:16:16 - 00:16:17 - Martijn Siemes.
  00:16:17 - 00:16:28 - Martijn Siemes.
  00:16:28 - 00:19:11 - Gerard Pelgrim
 2. 2

  TOEVOEGING: Vandaag, 23 oktober, is de beantwoording van de technische vragen van  de fracties van PvdD, Stadspartij, VVD, Burgerbelang en PvdA over de Programmabegroting gedeeld. Ook de op 12 oktober onbeantwoord gebleven vragen zijn nu beantwoord. De vragen van de fracties van CDA, D66 en GroenLinks worden z.s.m. maar na de vergadering van vanavond beantwoord door de ambtelijke organisatie.


  Deze avond staat in het teken van de Programmabegroting 2024-2027.


  Deze vergadering biedt gelegenheid voor de politiek-inhoudelijke inbreng van de fracties. Het is ook een goed moment om melding te maken van plannen voor moties en amendementen.
  Fracties kunnen met maximaal twee personen deelnemen aan de vergadering.


  Vervolgstappen aansluitend aan deze vergadering:


  Aanleveren concept amendementen en moties
  We vragen alle fracties concept amendementen en moties uiterlijk dinsdag 31 oktober aan te leveren bij de griffie. Zodoende is er nog tijd voor advies van de griffie en verspreiding en kunnen andere fracties en het college er tijdig kennis van nemen.


  Raad 6 november – besluitvorming
  De besluitvorming over de Programmabegroting 2024-2027 en eventuele amendementen en aan de begroting gerelateerde moties vindt plaats in de raadsvergadering van maandag 6 november 2023. Deze vergadering begint om 16.00 uur. De vergadering wordt gepauzeerd voor een maaltijd en duurt (in principe) tot de besluitvorming is afgerond.


  Alleen de Programmabegroting en eventueel daaraan gerelateerde onderwerpen staan deze avond op de agenda. Voor andere onderwerpen is er een (reguliere) raad op maandag 13 november.


  Wat betreft de begroting zijn Klaas Kamphuis en Edwin Peters het aanspreekpunt vanuit de organisatie.

  00:17:54 - 00:19:11 - Gerard Pelgrim
  00:19:11 - 00:19:21 - Martijn Siemes.
  00:19:23 - 00:21:53 - Mark Purperhart
  00:21:55 - 00:21:57 - Martijn Siemes.
  00:21:57 - 00:21:59 - Dolf Logemann
  00:21:59 - 00:22:16 - Martijn Siemes.
  00:22:16 - 00:22:47 - Dolf Logemann
  00:22:48 - 00:22:58 - Martijn Siemes.
  00:22:58 - 00:23:10 - Mark Purperhart
  00:23:12 - 00:23:13 - Dolf Logemann
  00:23:13 - 00:23:19 - Martijn Siemes.
  00:23:23 - 00:26:25 - Lindsey Stone
  00:26:25 - 00:26:53 - Martijn Siemes.
  00:26:53 - 00:28:11 - Mart de Ridder
  00:28:11 - 00:28:17 - Martijn Siemes.
  00:28:17 - 00:28:25 - Yvonne ten Holder
  00:28:25 - 00:28:26 - Mart de Ridder
  00:28:26 - 00:28:28 - Martijn Siemes.
  00:28:28 - 00:30:10 - Mart de Ridder
  00:30:10 - 00:30:14 - Martijn Siemes.
  00:30:14 - 00:30:24 - Yvonne ten Holder
  00:30:24 - 00:30:25 - Mart de Ridder
  00:30:25 - 00:30:26 - Yvonne ten Holder
  00:30:26 - 00:30:27 - Mart de Ridder
  00:30:27 - 00:30:28 - Martijn Siemes.
  00:30:28 - 00:30:38 - Mart de Ridder
  00:30:39 - 00:30:40 - Martijn Siemes.
  00:30:40 - 00:30:44 - Mart de Ridder
  00:30:44 - 00:31:07 - Martijn Siemes.
  00:31:17 - 00:32:46 - Sjoerd Wannet
  00:32:46 - 00:32:47 - Martijn Siemes.
  00:32:47 - 00:32:57 - Gerard Pelgrim
  00:32:57 - 00:33:00 - Sjoerd Wannet
  00:33:00 - 00:33:03 - Martijn Siemes.
  00:33:03 - 00:33:30 - Sjoerd Wannet
  00:33:30 - 00:33:32 - Martijn Siemes.
  00:33:32 - 00:33:33 - Gerard Pelgrim
  00:33:33 - 00:33:34 - Martijn Siemes.
  00:33:34 - 00:33:49 - Gerard Pelgrim
  00:33:49 - 00:34:02 - Gerard Pelgrim
  00:34:02 - 00:34:03 - Martijn Siemes.
  00:34:03 - 00:35:33 - Sjoerd Wannet
  00:35:33 - 00:35:34 - Martijn Siemes.
  00:35:34 - 00:36:21 - Lindsey Stone
  00:36:21 - 00:36:22 - Sjoerd Wannet
  00:36:22 - 00:36:23 - Martijn Siemes.
  00:36:23 - 00:37:44 - Sjoerd Wannet
  00:37:46 - 00:37:47 - Martijn Siemes.
  00:37:47 - 00:37:56 - Lindsey Stone
  00:37:59 - 00:38:04 - Sjoerd Wannet
  00:38:05 - 00:38:06 - Martijn Siemes.
  00:38:06 - 00:38:11 - Sjoerd Wannet
  00:38:14 - 00:38:28 - Martijn Siemes.
  00:38:28 - 00:40:09 - Rick Verschure.
  00:40:11 - 00:40:13 - Martijn Siemes.
  00:40:13 - 00:40:41 - Mart de Ridder
  00:40:43 - 00:40:44 - Martijn Siemes.
  00:40:44 - 00:40:53 - Rick Verschure.
  00:40:59 - 00:41:02 - Martijn Siemes.
  00:41:02 - 00:41:17 - Mart de Ridder
  00:41:17 - 00:41:18 - Martijn Siemes.
  00:41:18 - 00:41:20 - Rick Verschure.
  00:41:21 - 00:41:27 - Martijn Siemes.
  00:43:21 - 00:43:26 - Martijn Siemes.
  00:43:27 - 00:43:41 - Mark Purperhart
  00:43:42 - 00:45:06 - Martijn Siemes.
  00:45:07 - 00:45:15 - Martijn Siemes.
  00:45:22 - 00:50:03 - Eva Boswinkel
  00:50:03 - 00:50:05 - Martijn Siemes.
  00:50:07 - 00:50:30 - Yvonne ten Holder
  00:50:30 - 00:50:31 - Martijn Siemes.
  00:50:31 - 00:50:50 - Eva Boswinkel
  00:50:52 - 00:51:01 - Martijn Siemes.
  00:51:01 - 00:51:31 - Yvonne ten Holder
  00:51:32 - 00:51:33 - Martijn Siemes.
  00:51:33 - 00:53:47 - Eva Boswinkel
  00:53:49 - 00:54:06 - Martijn Siemes.
  00:54:08 - 00:56:13 - Dolf Logemann
  00:56:13 - 00:56:14 - Martijn Siemes.
  00:56:14 - 00:56:30 - Abel van Dijken
  00:56:30 - 00:56:31 - Dolf Logemann
  00:56:31 - 00:56:32 - Martijn Siemes.
  00:56:32 - 00:57:31 - Dolf Logemann
  00:57:31 - 00:57:33 - Martijn Siemes.
  00:57:34 - 00:58:13 - Mart de Ridder
  00:58:15 - 01:03:29 - Dolf Logemann
  01:03:29 - 01:03:39 - Martijn Siemes.
  01:03:39 - 01:05:33 - Marloes Roerdink
  01:05:35 - 01:05:40 - Martijn Siemes.
  01:05:42 - 01:08:24 - Petra Ackermans
  01:08:24 - 01:08:26 - Martijn Siemes.
  01:08:26 - 01:08:27 - Petra Ackermans
  01:08:27 - 01:08:37 - Yvonne ten Holder
  01:08:37 - 01:13:22 - Petra Ackermans
  01:13:24 - 01:13:26 - Martijn Siemes.
  01:13:28 - 01:16:40 - Yvonne ten Holder
  01:16:40 - 01:16:46 - Martijn Siemes.
  01:16:46 - 01:17:40 - Mart de Ridder
  01:17:40 - 01:17:41 - Martijn Siemes.
  01:17:41 - 01:18:17 - Yvonne ten Holder
  01:18:17 - 01:18:19 - Martijn Siemes.
  01:18:19 - 01:19:13 - Mart de Ridder
  01:19:13 - 01:19:14 - Yvonne ten Holder
  01:19:14 - 01:19:16 - Martijn Siemes.
  01:19:16 - 01:22:11 - Yvonne ten Holder
  01:22:11 - 01:22:16 - Martijn Siemes.
  01:22:16 - 01:24:17 - Frans Manders
  01:24:19 - 01:24:28 - Martijn Siemes.
  01:24:29 - 01:35:33 - Henk-Jan Hulleman
  01:35:33 - 01:35:51 - Martijn Siemes.
  01:35:55 - 01:36:34 - Sjoerd Wannet
  01:36:34 - 01:36:36 - Martijn Siemes.
  01:36:38 - 01:37:26 - Bram Sommer
  01:37:26 - 01:37:54 - Sjoerd Wannet
  01:37:56 - 01:37:57 - Martijn Siemes.
  01:38:02 - 01:38:56 - Eva Boswinkel
  01:38:59 - 01:39:01 - Martijn Siemes.
  01:39:03 - 01:39:35 - Bram Sommer
  01:39:37 - 01:39:39 - Martijn Siemes.
  01:39:41 - 01:40:09 - Sjoerd Wannet
  01:40:09 - 01:40:11 - Martijn Siemes.
  01:40:11 - 01:42:36 - Sjoerd Wannet
  01:42:38 - 01:42:47 - Yvonne ten Holder
  01:42:47 - 01:43:21 - Sjoerd Wannet
  01:43:24 - 01:43:28 - Martijn Siemes.
  01:43:28 - 01:44:03 - Gerard Pelgrim
  01:44:04 - 01:44:06 - Martijn Siemes.
  01:44:08 - 01:45:16 - Frans Manders
  01:45:16 - 01:45:17 - Sjoerd Wannet
  01:45:17 - 01:45:32 - Frans Manders
  01:45:32 - 01:45:34 - Sjoerd Wannet
  01:45:34 - 01:45:51 - Frans Manders
  01:45:51 - 01:45:52 - Sjoerd Wannet
  01:45:53 - 01:45:54 - Martijn Siemes.
  01:45:54 - 01:46:52 - Petra Ackermans
  01:46:54 - 01:46:55 - Sjoerd Wannet
  01:46:55 - 01:46:57 - Martijn Siemes.
  01:46:57 - 01:48:09 - Sjoerd Wannet
  01:48:09 - 01:48:10 - Martijn Siemes.
  01:48:10 - 01:48:19 - Petra Ackermans
  01:48:19 - 01:48:20 - Sjoerd Wannet
  01:48:20 - 01:48:21 - Sjoerd Wannet
  01:48:23 - 01:48:26 - Martijn Siemes.
  01:48:28 - 01:50:35 - Sjoerd Wannet
  01:50:35 - 01:50:38 - Martijn Siemes.
  01:50:38 - 01:50:57 - Petra Ackermans
  01:50:59 - 01:52:08 - Sjoerd Wannet
  01:52:08 - 01:52:11 - Martijn Siemes.
  01:52:13 - 01:52:35 - Herman Krans
  01:52:40 - 01:53:02 - Sjoerd Wannet
  01:53:06 - 01:53:08 - Martijn Siemes.
  01:53:08 - 01:53:17 - Herman Krans
  01:53:23 - 01:53:32 - Sjoerd Wannet
  01:53:34 - 01:53:45 - Martijn Siemes.
  01:53:58 - 01:55:10 - Jasper Bloem.
  01:55:10 - 01:55:11 - Petra Ackermans
  01:55:11 - 01:55:13 - Martijn Siemes.
  01:55:13 - 01:55:27 - Petra Ackermans
  01:55:29 - 01:56:29 - Jasper Bloem.
  01:56:31 - 01:56:33 - Martijn Siemes.
  01:56:33 - 01:57:00 - Petra Ackermans
  01:57:03 - 01:57:52 - Jasper Bloem.
  01:57:52 - 01:57:54 - Martijn Siemes.
  01:57:54 - 01:58:42 - Mart de Ridder
  01:58:42 - 01:58:44 - Martijn Siemes.
  01:58:46 - 01:59:32 - Jasper Bloem.
  01:59:32 - 01:59:35 - Martijn Siemes.
  01:59:35 - 01:59:59 - Lindsey Stone
  02:00:01 - 02:00:56 - Jasper Bloem.
  02:00:56 - 02:00:57 - Martijn Siemes.
  02:00:57 - 02:00:58 - Jasper Bloem.
  02:00:58 - 02:01:01 - Martijn Siemes.
  02:01:01 - 02:01:21 - Herman Krans
  02:01:22 - 02:01:25 - Martijn Siemes.
  02:01:27 - 02:04:46 - Jasper Bloem.
  02:04:46 - 02:04:48 - Martijn Siemes.
  02:05:32 - 02:06:03 - Jasper Bloem.
  02:06:05 - 02:06:17 - Martijn Siemes.
  02:06:28 - 02:07:18 - Rick Verschure.
  02:07:18 - 02:07:20 - Martijn Siemes.
  02:07:20 - 02:07:28 - Marloes Roerdink
  02:07:28 - 02:07:29 - Martijn Siemes.
  02:07:31 - 02:07:32 - Martijn Siemes.
  02:07:32 - 02:07:46 - Rick Verschure.
  02:07:46 - 02:07:48 - Martijn Siemes.
  02:07:48 - 02:07:52 - Marloes Roerdink
  02:07:53 - 02:07:54 - Martijn Siemes.
  02:07:54 - 02:09:36 - Rick Verschure.
  02:09:36 - 02:09:39 - Martijn Siemes.
  02:09:39 - 02:10:00 - Petra Ackermans
  02:10:03 - 02:11:06 - Rick Verschure.
  02:11:06 - 02:11:08 - Martijn Siemes.
  02:11:08 - 02:11:38 - Wouter Welker
  02:11:40 - 02:12:13 - Rick Verschure.
  02:12:15 - 02:12:17 - Martijn Siemes.
  02:12:19 - 02:12:25 - Rick Verschure.
  02:12:25 - 02:12:29 - Martijn Siemes.
  02:12:40 - 02:13:34 - Eva Boswinkel
  02:13:34 - 02:13:36 - Martijn Siemes.
  02:13:36 - 02:14:10 - Dolf Logemann
  02:14:10 - 02:14:11 - Martijn Siemes.
  02:14:11 - 02:14:12 - Dolf Logemann
  02:14:14 - 02:14:15 - Martijn Siemes.
  02:14:15 - 02:15:16 - Eva Boswinkel
  02:15:16 - 02:15:18 - Martijn Siemes.
  02:15:18 - 02:15:30 - Marloes Roerdink
  02:15:32 - 02:16:05 - Martijn Siemes.
  02:16:18 - 02:16:19 - Martijn Siemes.
  02:16:19 - 02:16:30 - Petra Ackermans
  02:16:31 - 02:16:44 - Martijn Siemes.
  02:16:46 - 02:16:49 - Martijn Siemes.
  02:16:49 - 02:17:08 - Yvonne ten Holder
  02:17:08 - 02:17:09 - Martijn Siemes.
  02:17:11 - 02:17:36 - Martijn Siemes.
  02:17:36 - 02:17:53 - Marloes Roerdink
  02:17:55 - 02:18:22 - Martijn Siemes.
  02:18:23 - 02:21:01 - Eva Boswinkel
  02:21:01 - 02:21:06 - Martijn Siemes.
  02:21:06 - 02:21:29 - Eva Boswinkel
  02:21:29 - 02:21:57 - Martijn Siemes.
  02:21:57 - 02:22:52 - Petra Ackermans
  02:22:52 - 02:22:55 - Martijn Siemes.
  02:23:03 - 02:24:04 - Eva Boswinkel
  02:24:06 - 02:24:09 - Martijn Siemes.
  02:24:12 - 02:24:31 - Sjoerd Wannet
  02:24:37 - 02:26:27 - Martijn Siemes.
 3. 3
  Sluiting