Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Technisch Blok (Warnsveldzaal)

Technisch Blok

maandag 13 maart 2023

19:00 - 20:00
Voorzitter
Maureen Elshof

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Actieve informatievoorziening vanuit het college
 3. 3
  Aankondiging moties en amendementen
 4. 4

 5. 5
  Vermoedelijke hamerstukken Raad
 6. 6
  Bespreekstukken Technisch Blok
 7. 6.a

  Voorgesteld besluit

  Besluitpunt 1
  €1.600.000 te onttrekken aan het jaarrekeningresultaat 2022 voor het verstrekken van de energietoeslag in
  2023.
  Besluitpunt 2
  De middelen die in 2023 via de Algemene uitkering worden verstrekt voor de energietoeslag volledig aan te
  wenden voor de verstrekking en uitvoering van de energietoeslag.

 8. 6.b

  Voorgesteld besluit

  Besluitpunt 1
  Een bedrag van €143.000 te onttrekken aan de Reserve Armoedefonds voor het uitvoeren van de witgoedaanpak energiearmoede via de Energiebank Zutphen.


  Besluitpunt 2
  De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (wijziging 2023-8).

 9. 6.c

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de raad voor te stellen om het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2024-2027 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

 10. 7
  Lijst ingekomen stukken Raad 27 maart 2023
 11. 7.a.17

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit kennis te nemen van de antwoordbrief schriftelijke raadsvragen over evaluatie nieuwjaarsnacht 2022-2023.

 12. 8
  Lijst memo's en collegestukken Technisch Blok 13 maart 2023
 13. 8.a.3

 14. 8.a.4

 15. 8.a.5

 16. 8.b.3

 17. 8.b.6

 18. 8.b.9

 19. 8.b.10

 20. 9

 21. 10
  Sluiting