Pagina delen

test

Datum 11-05-2022 Tijd 11:45 - 12:00
Zaal
Gedeputeerdenkamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
K. Berg van den
Griffier
B. Dolfing

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Mededelingen
3a. Verslag vorige vergadering
3b. Actiepuntenlijst
4. Ingekomen stukken
Rondvraag
Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.

Behandeld in

Agenda's Rekenkamer {{ actiefJaar }}