Pagina delen

Verzoek om inlichtingen mbt Voortgang openheid en transparantie bij coalitievorming

Griffienummer
2014-I0001
Ingediend door
J.G.A La Rose 
Ingediend op
09-05-2014
Beantwoordingswijze
mondeling
Stand van zaken
Beantwoord.

Vraag bijlagen

Behandeld in