Pagina delen

Verzoek om inlichtingen inzake GelreWerkt!

Griffienummer
2020-I0001
Ingediend door
Y.J.A. ten Holder, G.H. Brunsveld, A. van Dijken, G.J.H. Pelgrim, A.W. Jansen, M.G.S. Siemes, D66, CDA, ChristenUnie, Stadspartij, BewustZW, Burgerbelang 
Ingediend op
22-01-2020
Beantwoordingswijze
schriftelijk
Stand van zaken
Beantwoord.

Vraag bijlagen

Antwoord bijlagen

Behandeld in