Pagina delen

Verzoek om inlichtingen inzake de rol van het college rond huurcontracten bij Driekant Buiten

Griffienummer
2016-I0001
Ingediend door
D66 
Ingediend op
24-11-2016
Beantwoordingswijze
schriftelijk
Stand van zaken
Het verzoek om inlichtingen staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 december 2016.
{"tenant":"zutphen","schema":"verzoekominlichtingen","docunid":"_XA890518015895B32B75BB773687FCFD","sleutel":"2016-11-000154","_iseditable":true,"verzoek":"

Zie de bijlage.

"}

Vraag bijlagen

Antwoord bijlagen

Behandeld in