Pagina delen

Technisch Blok 9 mei 2016 (21:00 - 21:30)

Datum 09-05-2016 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en A. Verwoort
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Vooraf een mededeling: Het einde van deze vergadering zal in beslotenheid plaatsvinden. het college wil dan een vertouwelijke informatie delen met het Forum. Het publiek en de pers zal dan de vergaderruimte dienen te verlaten.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er zijn nieuwe contracten getekend voor De Kaardebol. Over een tijdje zal worden geïnformeerd over de gang van zaken.

VVD: Wij zijn erg content met deze gang van zaken.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij willen vanavond in de raadsvergadering de motie "Actief tegen oplaten ballonnen" indienen.

CDA: Wij willen vanavond in de raadsvergadering de motie "Duurzaamheidsparagraaf" indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 9 mei 2016

VVD: Wij zien graag dat beide toezeggingenlijsten worden opgeschoond.

Verder geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Krediet P+R Noorderhaven

GroenLinks: Kan de onderdoorgang worden vrijgehouden, geen poortjes of iets dergelijks?

College: Wij willen nu niets toezeggen, maar we willen wel meenemen of het kan blijven zoals het is. Dit hangt ook af van het beleid van de spoorwegen.

Voorzitter: Verder geen vragen? Dan is dit stuk voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad van vanavond.

6b. 1e wijziging op de Verordening reclamebelasting 2016

Stadspartij: Zijn de bezuinigingen van Stichting Ondernemersfonds Zutphen wel gehaald? Het verlagen van de tarieven leveren tekorten op.

PVDA: Welke bezuinigingen zijn er doorgevoerd?

VVD: Wij stemmen in met de wijziging op de verordening.

College: Het woord "bezuiniging" is foutief vermeld in de verordening. Er is geen bezuiniging doorgevoerd. Met de SBOI is afgesproken de tarieven van 2015 te handhaven. Tevens zijn er minder aanslagen verstuurd. Dit resulteert in minder opbrengsten. Wij zijn in gesprek met SBOI hoe €17.000,-- kan worden binnengehaald. De SBOI gaat langs ondernemers die nu niets betalen. Wij vragen u om het hamerstuk wel vanavond in de raad te laten besluiten.

Stadspartij: Er zijn dus wel minder inkomsten?

College: Wij hoeven niet te bezuinigen. het geld wat binnenkomt gaat meteen naar SBOI.

Stadspartij: Heeft het Fonds dan een tekort?

College: Ja, daarom zijn wij in gesprek.

PVDA: Wij zijn akkoord omdat jullie in gesprek zijn om een oplossing te zoeken.

CDA: Wordt er ook gekeken naar de tarievering van bedrijventerreinen?

College: Er is een verschil tussen ondernemers uit de binnenstad en ondernemers op bedrijventerreinen. Ondernemers op bedrijventerreinen zijn hiermee akkoord.

Stadspartij: Ik wil dit eerst mee terug nemen naar de fractie of dit wel een hamerstuk kan blijven.

Voorzitter: Dan graag voor aanvang van de raadsvergadering de uitkomst terugkoppelen aan de griffie.

Stadspartij: Ja.

Voorzitter: Dit stuk is vooralsnog geen hamerstuk.

7. Financiele verordening

Stadspartij: Ik ben voorzitter van de Auditcommissie. De Auditcommissie heeft deze stukken besproken en krijgt een positief advies van de Auditcommissie.

VVD: Op basis van het advies van de Auditcommissie zijn wij positief.

Voorzitter: Dan is dit punt vastgesteld en kan worden gesloten.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 11-04-2016

Vastgesteld.

10b. Forumverslag 18-04-2016

Vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik schors de vergadering totdat wethouder Withagen is aangeschoven om vertrouwelijke informatie met ons te delen. In dat kader verzoek ik publiek en pers de vergaderruimte te verlaten zodat wij in beslotenheid verder kunnen vergaderen. Hiervan wordt een apart verslag gemaakt. de vergadering zal straks in beslotenheid worden gesloten.

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}