Pagina delen

Technisch Blok 6 november 2017 (20:30 - 21:00)

Datum 06-11-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SP
D66
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
Stadspartij
VVD
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Het quorum is niet gehaald, de vergadering kan daarom niet plaatsvinden.

De actieve informatievoorziening, de behandeling van de hamerstukken en het vaststellen van het Forumverslag worden in de raadsvergadering van 6 november 2017 behandeld.

2. Algemeen spreekrecht

3. Actieve informatievoorziening

4. Aankondiging moties en amendementen

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 6 november 2017

5b. Toezeggingenlijst Raad 6 november 2017

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017

6b. Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2017

7. Lijst ingekomen stukken Raad 6 november 2017

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 november 2017

9. Forumverslag 23-10-2017

10. Sluiting

Behandeld in