Pagina delen

Technisch Blok 15 juni 2015 (20:30 - 21:00)

Datum 15-06-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog en H.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

1. Opening

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 15 juni 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 15 juni 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Krediet voor uitvoering Preventief Medisch Onderzoek met een Health -Check

SP: Het is een mooi initiatief maar ik mis vragen over de werkdruk, dit mede in het kader van de veranderende rol van de overheid. Dit onderzoek speelt met name in op de privésituatie.

Voorzitter: Heeft het college hier een reactie op?

College: Wij zullen dit doorgeleiden naar degene die het onderzoek doet. Het zit niet in het onderzoek. Wel worden hier acties op ondernomen in het kader van het arbobeleid.

Burgerbelang: Is dit onderzoek al eerder uitgevoerd?

College: Een keer per vier jaar vindt er een groot onderzoek plaats, een keer per twee jaar vindt er een klein onderzoek plaats. Dit onderzoek betreft een specifiek onderzoek.

Voorzitter: Zijn alle vragen gesteld? Ja?

Advies: Het stuk is voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 15 juni 2015

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 juni 2015

Burgerbelang: Met betrekking tot het stuk over Esco: is de betreffende externe adviseur al bekend bij ons en heeft die eerder aanbestedingen gedaan?

College: De extern adviseur is Marnix van Os.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 01-06-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.