Technisch Blok 12 januari 2015 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering 1. Opening De voorzitter opent de vergadering....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 12 januari 2015 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat Gedeputeerde Staten vooralsnog niet akkoord gaat met verlening van de subsidie voor de Broederenkerk uit het Stadscontract.

De Stadspartij vraagt of het college hiermee de dakreparatie bedoelt of het cultuurcluster aan het 's-Gravenhof.

Het college antwoordt dat het gaat om de Broederenkerk.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 12 januari 2015

De SP vraagt nogmaals aandacht voor toezegging 14-19 (Implementatiebudget Sociaal Domein t.b.v. Het Plein).

De Stadspartij vraagt wanneer toezegging 14-06 (Verordening paracommercie - sportverenigingen) wordt afgedaan. Het college zal hier navraag naar doen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 12 januari 2015

Geen vragen/opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Kwijtschelding voor ondernemers

De VVD vraagt zich af in hoeverre er belangstelling bestaat voor de regeling. Is het geen papieren tijger?

De Stadspartij is blij dat de regeling uitgevoerd zal gaan worden.

De PvdA sluit hierbij aan.

Advies: voldoende besproken, voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Motie: Spoed Nota verbonden partijen

GroenLinks als initiatiefnemer licht de redenen toe om deze motie in te dienen. Zij ziet in de nota een van de kaders voor democratische controle. Spoed is gewenst omdat er mogelijk op korte termijn nieuwe gemeenschappelijke regelingen bijkomen.

Het college antwoordt dat de Nota verbonden partijen waarschijnlijk op 9 maart 2015 in het Forum zal komen.

D66 vraagt of in het licht hiervan de motie niet ingetrokken kan worden.

Advies: voldoende besproken, kan door naar de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 12 januari 2015

Geen vragen/opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 januari 2015

De SP vraagt of er aandacht is geweest voor de bezoldiging van bestuurders bij subsidieverlening.

Het college merkt op dat er getoetst is aan de Wet normering topinkomens. Ook de bestuurder van Tactus valt binnen de norm.

10. Forumverslag 15-12-2014

GroenLinks merkt op dat niet mevrouw Luesink maar de heer Putker aanwezig was bij het Forum Verordening reclamebelasting - ondernemersfonds.

Met inbegrip van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 12-01-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok

Behandeld in

Momenteel geen informatie beschikbaar.

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl