Pagina delen

Technisch Blok 10 oktober 2016 (20:00 - 21:00)

Datum 10-10-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen mededelingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

 Toezeggingenlijst Raad 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Verordening Rekenkamercommissie Zutphen 2016 en benoeming en ontslag rekenkamercommissieleden

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, verdere behandeling in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 oktober 2016

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 15-09-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

 Forumverslag 26-09-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Behandeld in