Pagina delen

Technisch Blok 10 april 2017 (20:30 - 21:00)

Datum 10-04-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
GroenLinks
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink en H.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen noodzaak of behoefte tot informatieverstrekking in het kader van de actieve informatievoorziening.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 10 april 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 10 april 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

Er zijn geen hamerstukken.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 10 april 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken. Ook ten aanzien van de rubricering zijn er geen wijzigingsvoorstellen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 april 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

9. Forumverslag 27-03-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 27-03-2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.34 uur.

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}