Pagina delen

Bekendmaking uitkomst aanbeveling van de raad inzake de vervulling van het burgemeesterschap van de gemeente Zutphen

Op 24 oktober 2016 vergadert de raad om 20.15 uur in beslotenheid over het geheime raadsvoorstel 'Aanbeveling inzake burgemeestersbenoeming 2016'.

De agenda van deze vergadering is niet geheim, de inhoudelijk te bespreken stukken zijn dat wel.

De agenda van deze besloten raadsvergadering is als bijlage opgenomen.

In de openbare raadsvergadering later deze avond zal de naam van de als eerste persoon op de voordracht geplaatste kandidaat bekend worden gemaakt.

Bijlagen

Behandeld in