Pagina delen

Test apparatuur

Datum 07-06-2022 Tijd 14:45 - 18:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum
b. Toezeggingenlijst raad
5. Vermoedelijke hamerstukken
6. Lijst ingekomen stukken raad
7. Lijst ter inzage liggende stukken forum
8. Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - versie Technisch Blok [datum]
9. Vaststellen forumverslag(en)
10. Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.