Pagina delen

Technisch Blok 9 september 2019

Datum 09-09-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Algemeen spreekrecht
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Aankondiging moties en amendementen
5 Toezeggingenlijsten
5a Toezeggingenlijst Forum 9 september 2019
5b Toezeggingenlijst Raad 9 september 2019
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij collegevoorstel Rivier in de Stad
Griffienummer: 2019-0074
6b Bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314
Griffienummer: 2019-0087
6c Vaststellen bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a"
Griffienummer: 2019-0075
6d Budget asielzoekerskinderen jeugdhulp
Griffienummer: 2019-0080
6e Statutenwijziging De Onderwijsspecialisten
Griffienummer: 2019-0085
7 Tweede kwartaalrapportage over de stand van zaken van het programma Zutphen Financieel Gezond
8 Extra bezuinigingen 2019
Griffienummer: 2019-0081
9 Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2019
Griffienummer: 2019-0076
10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 september 2019
Griffienummer: 2019-0077
11 Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - Technisch Blok 9 september 2019
Griffienummer: 2019-0088
12 Vaststellen forumverslag(en)
12a Forumverslag 01-07-2019
12b Forumverslag 04-07-2019
13 Sluiting

Agenda's 09-09-2019

Behandeld in