Technisch Blok 9 september 2013 (20:00 - 21:00)

Datum: 09-09-2013 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 9 september 2013 (20:00 - 21:00)

Datum: 09-09-2013
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F. Hatzman
Griffier: G.J.J.M. Pletzers


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 9 september 2013
5b. Toezeggingenlijst Raad 9 september 2013
6. De Agenda Stedendriehoek: samenwerking biedt kansen voor vestigingsklimaat
Griffienummer: 2013-0123
7. Vermoedelijke hamerstukken
7a. Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger
Griffienummer: 2013-0129
7b. Bekrachtiging geheimhouding memo bij schriftelijke vragen over Delta
Griffienummer: 2013-0128
8. Lijst ingekomen stukken Raad 9 september 2013
Griffienummer: 2013-0131
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 september 2013
Griffienummer: 2013-0130
10. Verslag Forum 1 juli 2013
11. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 09-09-2013

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl