Pagina delen

Technisch Blok 9 september 2013 (20:00 - 21:00)

Datum 09-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 9 september 2013
5b. Toezeggingenlijst Raad 9 september 2013
6. De Agenda Stedendriehoek: samenwerking biedt kansen voor vestigingsklimaat
Griffienummer: 2013-0123
7. Vermoedelijke hamerstukken
7a. Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger
Griffienummer: 2013-0129
7b. Bekrachtiging geheimhouding memo bij schriftelijke vragen over Delta
Griffienummer: 2013-0128
8. Lijst ingekomen stukken Raad 9 september 2013
Griffienummer: 2013-0131
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 september 2013
Griffienummer: 2013-0130
10. Verslag Forum 1 juli 2013
11. Sluiting