Pagina delen

Technisch Blok 9 oktober 2017 (20:30 - 21:00)

Datum 09-10-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 9 oktober 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 9 oktober 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Startersleningen 2017
Griffienummer: 2017-0111
6b. Ontslag dhr. M. Klopper extern lid rekenkamercommissie
Griffienummer: 2017-0119
6c. Bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld
Griffienummer: 2017-0112
6d. Bestemmingsplan "Lansinkweg 2, Zutphen"
Griffienummer: 2017-0116
6e. Vaststelling bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22"
Griffienummer: 2017-0121
6f. Intrekken Verordening wet inburgering
Griffienummer: 2017-0120
7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 oktober 2017
Griffienummer: 2017-0117
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 oktober 2017
Griffienummer: 2017-0124
9. Vaststellen Forumverslagen
9a. Forumverslag 21-09-2017
9b. Forumverslag 25-09-2017
10. Sluiting