Technisch Blok 9 oktober 2017 (20:30 - 21:00)

Datum: 09-10-2017 Tijd: 20:30 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 9 oktober 2017 (20:30 - 21:00)

Datum: 09-10-2017
Tijd: 20:30 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: M van den Berg-Platzer
Notulist: More Support


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 9 oktober 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 9 oktober 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Startersleningen 2017
Griffienummer: 2017-0111
6b. Ontslag dhr. M. Klopper extern lid rekenkamercommissie
Griffienummer: 2017-0119
6c. Bestemmingsplan Landgoed Hoekendaal, Vordenseweg 36 Warnsveld
Griffienummer: 2017-0112
6d. Bestemmingsplan "Lansinkweg 2, Zutphen"
Griffienummer: 2017-0116
6e. Vaststelling bestemmingsplan "Warnsveld, Lochemseweg 22"
Griffienummer: 2017-0121
6f. Intrekken Verordening wet inburgering
Griffienummer: 2017-0120
7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 oktober 2017
Griffienummer: 2017-0117
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 oktober 2017
Griffienummer: 2017-0124
9. Vaststellen Forumverslagen
9a. Forumverslag 21-09-2017
9b. Forumverslag 25-09-2017
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 09-10-2017

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl