Technisch Blok 9 maart 2015 (20:30 - 21:00)

Datum: 09-03-2015 Tijd: 20:30 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 9 maart 2015 (20:30 - 21:00)

Datum: 09-03-2015
Tijd: 20:30 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: H.M.A.A. van Vliet


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 9 maart 2015
b. Toezeggingenlijst Raad 9 maart 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. GGD NOG: Uitgangspuntennota 2016 en bestuursagenda 2014-2018
Griffienummer: 2015-0024
6b. Overdracht ondergrondse afvalcontainers aan Circulus-Berkel B.V.
Griffienummer: 2015-0029
6c. Wijziging verordening clientenparticipatie Particpatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 (1e wijziging)
Griffienummer: 2015-0030
7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2015
Griffienummer: 2015-0022
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 maart 2015
Griffienummer: 2015-0031
9. Vaststellen forumverslag(en)
a. Forumverslag 09-02-2015
b. Forumverslag 12-02-2015
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 09-03-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl