Pagina delen

Technisch Blok 9 maart 2015 (20:30 - 21:00)

Datum 09-03-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 9 maart 2015
b. Toezeggingenlijst Raad 9 maart 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. GGD NOG: Uitgangspuntennota 2016 en bestuursagenda 2014-2018
Griffienummer: 2015-0024
6b. Overdracht ondergrondse afvalcontainers aan Circulus-Berkel B.V.
Griffienummer: 2015-0029
6c. Wijziging verordening clientenparticipatie Particpatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 (1e wijziging)
Griffienummer: 2015-0030
7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2015
Griffienummer: 2015-0022
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 maart 2015
Griffienummer: 2015-0031
9. Vaststellen forumverslag(en)
a. Forumverslag 09-02-2015
b. Forumverslag 12-02-2015
10. Sluiting