Technisch Blok 9 februari 2015 (20:30 - 21:00)

Datum: 09-02-2015 Tijd: 20:30 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 9 februari 2015 (20:30 - 21:00)

Datum: 09-02-2015
Tijd: 20:30 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M. Jaspers
Griffier: G.J.J.M. Pletzers


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 9 februari 2015
b. Toezeggingenlijst Raad 9 februari 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen
Griffienummer: 2015-0017
6b. Vaststelling wijzigingsverordening op de legesverordening 2015
Griffienummer: 2015-0018
7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 februari 2015
Griffienummer: 2015-0015
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 februari 2015
Griffienummer: 2015-0021
9. Vaststellen forumverslag(en)
a. Forumverslag 26-01-2015
b. Vaststellen besloten Forumverslag Presentatie over gebiedsexploitaties en projecten
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 09-02-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl