Pagina delen

Technisch Blok 9 februari 2015 (20:30 - 21:00)

Datum 09-02-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 9 februari 2015
b. Toezeggingenlijst Raad 9 februari 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming explosieven bij herontwikkelingslocatie's in Zutphen
Griffienummer: 2015-0017
6b. Vaststelling wijzigingsverordening op de legesverordening 2015
Griffienummer: 2015-0018
7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 februari 2015
Griffienummer: 2015-0015
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 februari 2015
Griffienummer: 2015-0021
9. Vaststellen forumverslag(en)
a. Forumverslag 26-01-2015
b. Vaststellen besloten Forumverslag Presentatie over gebiedsexploitaties en projecten
10. Sluiting