Technisch Blok 9 april 2018 (19:30 - 20:00)

Datum: 09-04-2018 Tijd: 19:30 - 20:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 9 april 2018 (19:30 - 20:00)

Datum: 09-04-2018
Tijd: 19:30 - 20:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist: More Support


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 9 april 2018
4b. Toezeggingenlijst Raad 9 april 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 10"
Griffienummer: 2018-0035
6. Lijst ingekomen stukken Raad 9 april 2018
Griffienummer: 2018-0038
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 april 2018
Griffienummer: 2018-0039
8. Forumverslag 12-03-2018
9. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 09-04-2018

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl