Pagina delen

Technisch Blok 9 april 2018 (19:30 - 20:00)

Datum 09-04-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 9 april 2018
4b. Toezeggingenlijst Raad 9 april 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 10"
Griffienummer: 2018-0035
6. Lijst ingekomen stukken Raad 9 april 2018
Griffienummer: 2018-0038
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 april 2018
Griffienummer: 2018-0039
8. Forumverslag 12-03-2018
9. Sluiting