Pagina delen

Technisch Blok 8 september 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 08-09-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
mr. G.J.J.M. Pletzers

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 8 september 2014
5b. Toezeggingenlijst Raad 8 september 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Koopstartersleningen 2014 (3e tranche)
Griffienummer: 2014-0120
6b. Benoeming van Forumvoorzitters na installatie van het nieuwe college op 3 juli 2014
Griffienummer: 2014-0114
6c. Bestemming batig saldo jaarrekening 2013
Griffienummer: 2014-0118
6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomsten bij de bestemmingsplannen Buitengebied Zuid&West Lansinkweg 3, Lage Lochemseweg 33 Warnsveld en Donjon Hotel Bronsbergen
Griffienummer: 2014-0131
7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 september 2014
Griffienummer: 2014-0116
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 september 2014
Griffienummer: 2014-0124
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 07-07-2014
10. Sluiting