Technisch Blok 8 september 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 08-09-2014 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 8 september 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 08-09-2014
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M. Jaspers
Griffier: mr. G.J.J.M. Pletzers


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 8 september 2014
5b. Toezeggingenlijst Raad 8 september 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Koopstartersleningen 2014 (3e tranche)
Griffienummer: 2014-0120
6b. Benoeming van Forumvoorzitters na installatie van het nieuwe college op 3 juli 2014
Griffienummer: 2014-0114
6c. Bestemming batig saldo jaarrekening 2013
Griffienummer: 2014-0118
6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomsten bij de bestemmingsplannen Buitengebied Zuid&West Lansinkweg 3, Lage Lochemseweg 33 Warnsveld en Donjon Hotel Bronsbergen
Griffienummer: 2014-0131
7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 september 2014
Griffienummer: 2014-0116
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 september 2014
Griffienummer: 2014-0124
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 07-07-2014
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 08-09-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl