Pagina delen

Technisch Blok 8 oktober 2018 (20:00 - 20:30)

Datum 08-10-2018 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 8 oktober 2018
4b. Toezeggingenlijst Raad 8 oktober 2018
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018
Griffienummer: 2018-0107
5b. 1e Wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2018-0111
5c. Huur van noodlokalen voor basisschool de Plotter
Griffienummer: 2018-0110
5d. Vaststellen bestemmingsplan "Achtermars, thematische herziening mitigerende maatregelen en stedenbouwkundige eisen" en bijbehorend beeldkwaliteitsplan
Griffienummer: 2018-0108
5e. Ontslag Forumlid P.A. Fukkink en benoeming Forumlid J.A. Giezen
Griffienummer: 2018-0115
6. Lijst ingekomen stukken Raad 5 november 2018
Griffienummer: 2018-0109
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 oktober 2018
Griffienummer: 2018-0117
8. Vaststellen forumverslag(en)
8a. Forumverslag 10-09-2018
8b. Forumverslag 13-09-2018
8c. Forumverslag 20-09-2018
9. Sluiting