Pagina delen

Technisch Blok 8 mei 2017 (20:30 - 21:00)

Datum 08-05-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 8 mei 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 8 mei 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Breedband-connectiviteit in het buitengebied
Griffienummer: 2017-0047
7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 mei 2017
Griffienummer: 2017-0044
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 mei 2017
Griffienummer: 2017-0050
9. Forumverslag 10-04-2017
10. Sluiting