Pagina delen

Technisch Blok 8 februari 2021

Datum 08-02-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 8 februari 2021
4b. Toezeggingenlijst Raad 8 februari 2021
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021
Griffienummer: 2021-0004
5b. Bestemmingsplan Noorderhaven veld 15 - 17
Griffienummer: 2021-0007
6. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Griffienummer: 2021-0006
7. Kadernota VNOG 2022-2025
Griffienummer: 2021-0003
8. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2025 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2021-0009
9. Lijst ingekomen stukken Raad 1 maart 2021
Griffienummer: 2021-0013
10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 februari 2021
Griffienummer: 2021-0012
11. Lange Termijn Agenda versie 8 februari 2021
12. Vaststellen forumverslag(en)
12a. Forumverslag 10-12-2020
12b. Forumverslag 11-01-2021
12c. Forumverslag 12-01-2021
13. Sluiting