Pagina delen

Technisch Blok 7 september 2020

Datum 07-09-2020 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 7 september 2020
4b. Toezeggingenlijst Raad 7 september 2020
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) gemeente Zutphen 2020
Griffienummer: 2020-0064
5b. Selectief openstellen van de digitale weg voor het indienen van Wob-verzoeken
Griffienummer: 2020-0069
6. Lijst ingekomen stukken Raad 21 september 2020
Griffienummer: 2020-0063
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 september 2020
Griffienummer: 2020-0076
8. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad versie 28 augustus 2020
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 26-06-2020
9b. Forumverslag 29-06-2020
9c. Forumverslag 30-06-2020
10. Sluiting