Pagina delen

Technisch Blok 7 september 2015 (20:30 - 21:00)

Datum 07-09-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 7 september 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 7 september 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)
Griffienummer: 2015-0116
6b. Beschikbaar stellen krediet voor sloop Graaf Ottobad en herontwikkeling van het terrein (investeringskrediet)
Griffienummer: 2015-0115
6c. Aanvullende subsidie stichting Vluchtelingenwerk
Griffienummer: 2015-0113
6d. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oost, Geesinkweg 3 - Geesinkweg 6 - Vordenseweg 17
Griffienummer: 2015-0111
7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 september 2015
Griffienummer: 2015-0117
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 september 2015
Griffienummer: 2015-0122
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 29-06-2015
9b. Forumverslag besloten deel Koers van het Vastgoed 29-06-2015
10. Sluiting

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}