Pagina delen

Technisch Blok 7 oktober 2019

Datum 07-10-2019 Tijd 22:00 - 22:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening vanuit het college
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 7 oktober 2019
5b. Toezeggingenlijst Raad 7 oktober 2019
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Wijzigingsverordening Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2019-0097
6b. Beschikbaar stellen budget voor routenetwerk de Hoven
Griffienummer: 2019-0098
6c. Marktverordening gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0094
7. Lijst ingekomen stukken Raad 4 november 2019
Griffienummer: 2019-0093
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 oktober 2019
Griffienummer: 2019-0091
9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad - 7 oktober 2019
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 02-09-2019
10b. Forumverslag 09-09-2019
11. Sluiting