Pagina delen

Technisch Blok 7 oktober 2013 (20:00 - 21:00)

Datum 07-10-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 7 oktober 2013
b. Toezeggingenlijst Raad 7 oktober 2013
6. Motie: Meldpunt stookoverlast
Griffienummer: 2013-M0024
7. Vermoedelijke hamerstukken (zijn er niet)
8. Lijst ingekomen stukken Raad 7 oktober 2013
Griffienummer: 2013-0143
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 oktober 2013
Griffienummer: 2013-0146
10. Vaststellen forumverslag(en)
Forumverslag 23-09-2013
11. Sluiting