Pagina delen

Technisch Blok 7 november 2016 (20:30 - 21:00)

Datum 07-11-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 7 november 2016
b. Toezeggingenlijst Raad 7 november 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 november 2016
Griffienummer: 2016-0135
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 november 2016
Griffienummer: 2016-0138
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 24-10-2016
10. Sluiting