Technisch Blok 7 juli 2014 (21:30 - 22:00)

Datum: 07-07-2014 Tijd: 21:30 - 22:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 7 juli 2014 (21:30 - 22:00)

Datum: 07-07-2014
Tijd: 21:30 - 22:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: G.J.J.M. Pletzers


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 7 juli 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 7 juli 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 en 6, van de Mededingingswet
Griffienummer: 2014-0100
6b. Benoeming bestuursleden De Vullerfonds
Griffienummer: 2014-0110
6c. Benoeming gemeentelijke vertegenwoordigingen en waarneming ambt burgemeester na collegevorming 2014
Griffienummer: 2014-0113
6d. Benoeming Forumleden H. Hissink, F.J.G.M. Manders, M.K. van Straten-Nagel en A.J.A. Putker
Griffienummer: 2014-0112
7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2014
Griffienummer: 2014-0103
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 juli 2014
Griffienummer: 2014-0111
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 23-06-2014
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 07-07-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl