Pagina delen

Technisch Blok 7 juli 2014 (21:30 - 22:00)

Datum 07-07-2014 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 7 juli 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 7 juli 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 en 6, van de Mededingingswet
Griffienummer: 2014-0100
6b. Benoeming bestuursleden De Vullerfonds
Griffienummer: 2014-0110
6c. Benoeming gemeentelijke vertegenwoordigingen en waarneming ambt burgemeester na collegevorming 2014
Griffienummer: 2014-0113
6d. Benoeming Forumleden H. Hissink, F.J.G.M. Manders, M.K. van Straten-Nagel en A.J.A. Putker
Griffienummer: 2014-0112
7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2014
Griffienummer: 2014-0103
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 juli 2014
Griffienummer: 2014-0111
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 23-06-2014
10. Sluiting