Pagina delen

Technisch Blok 7 februari 2022

Datum 07-02-2022 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum 7 februari 2022
4b. Toezeggingenlijst Raad 7 februari 2022
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Uitgangspuntennota 2023 GGD NOG
Griffienummer: 2022-0007
5b. Intrekking Verordening Dorpsraad Warnsveld 2010
Griffienummer: 2022-0009
5c. Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2022
Griffienummer: 2022-0010
6. Lijst ingekomen stukken Raad 21 februari 2022
Griffienummer: 2022-0006
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 februari 2022
Griffienummer: 2022-0012
8. Lange Termijn Agenda Technisch Blok 7 februari 2022
9. Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.

Agenda's 07-02-2022

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}