Pagina delen

Technisch Blok 7 april 2015 (20:30 - 21:00)

Datum 07-04-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 7 april 2015
5b. Toezeggingenlijst Raad 7 april 2015
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Vaststellen bestemmingsplan industrieweg 101a in Zutphen (Daly Plastics)
Griffienummer: 2015-0042
7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2015
Griffienummer: 2015-0040
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 april 2015
Griffienummer: 2015-0047
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 23-03-2015
10. Sluiting