Technisch Blok 7 april 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 07-04-2014 Tijd: 20:00 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 7 april 2014 (20:00 - 21:00)

Datum: 07-04-2014
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: G.J.J.M. Pletzers


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 7 april 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 7 april 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage I (Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen) bij het ter inzage liggend collegememo inzake Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen.
Griffienummer: 2014-0045
6b. Intrekking handhavingsbeleid recreatiepark Bronsbergen
Griffienummer: 2014-0046
7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2014
Griffienummer: 2014-0040
8. Lijst ter inzage liggende stukken Forum 7 april 2014
Griffienummer: 2014-0051
9. Vaststellen forumverslag(en)
a. Forumverslag 10-03-2014
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 07-04-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl