Pagina delen

Technisch Blok 7 april 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 07-04-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 7 april 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 7 april 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage I (Advies solarvelden Zutphen & rapportage Grondgebonden zonnepanelen) bij het ter inzage liggend collegememo inzake Vervolg studie zonnepanelenvelden, ruimtelijk kader zonnepanelen.
Griffienummer: 2014-0045
6b. Intrekking handhavingsbeleid recreatiepark Bronsbergen
Griffienummer: 2014-0046
7. Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2014
Griffienummer: 2014-0040
8. Lijst ter inzage liggende stukken Forum 7 april 2014
Griffienummer: 2014-0051
9. Vaststellen forumverslag(en)
a. Forumverslag 10-03-2014
10. Sluiting