Pagina delen

Technisch Blok 6 september 2021

Datum 06-09-2021 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Toezeggingenlijsten
4a. Toezeggingenlijst Forum (geen lijst beschikbaar)
4b. Toezeggingenlijst raad (geen lijst beschikbaar)
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Aanvullend krediet Rioolvervanging Warnsveld
Griffienummer: 2021-0078
5b. Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (9e wijziging) en Legesverordening gemeente Zutphen 2021 (1e wijziging)
Griffienummer: 2021-0085
5c. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Hoveniersweg 16, Zutphen'
Griffienummer: 2021-0083
5d. Voorbereidingsbesluit gebied "Fort de Pol"
Griffienummer: 2021-0084
6. Verklaring van geen bedenkingen verhoging schoorsteen GMB
Griffienummer: 2021-0086
7. Vaststellen Verordening vestiging uitsluitend recht Gemeentepolis gemeente Zutphen 2021
Griffienummer: 2021-0081
8. Lijst ingekomen stukken Raad 20 september 2021
Griffienummer: 2021-0074
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 september 2021
Griffienummer: 2021-0077
10. Lange Termijn Agenda Technisch Blok 6 september 2021
11. Vaststellen forumverslag(en)
11a. Forumverslag 15-06-2021
11b. Forumverslag 29-06-2021
11c. Forumverslag 08-07-2021
12. Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.