Pagina delen

Technisch Blok 6 oktober 2014 (20:00 - 21:00)

Datum 06-10-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
a. Toezeggingenlijst Forum 6 oktober 2014
b. Toezeggingenlijst Raad 6 oktober 2014
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Krediet voor aanleg glasvezelnetwerk en wijziging Legesverordening 2014
Griffienummer: 2014-0136
7. Lijst ingekomen stukken Raad 6 oktober 2014
Griffienummer: 2014-0137
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 oktober 2014
Griffienummer: 2014-0142
9. Vaststellen forumverslag(en)
9a. Forumverslag 22-09-2014
10. Sluiting