Pagina delen

Technisch Blok 6 november 2017 (20:30 - 21:00)

Datum 06-11-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 6 november 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 6 november 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0134
6b. Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2017
Griffienummer: 2017-0136
7. Lijst ingekomen stukken Raad 6 november 2017
Griffienummer: 2017-0131
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 november 2017
Griffienummer: 2017-0140
9. Forumverslag 23-10-2017
10. Sluiting