Technisch Blok 6 november 2017 (20:30 - 21:00)

Datum: 06-11-2017 Tijd: 20:30 - 21:00 Zaal: Commissiekamer Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok 6 november 2017 (20:30 - 21:00)

Datum: 06-11-2017
Tijd: 20:30 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: M van den Berg-Platzer
Notulist: More Support


PuntTitel
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 6 november 2017
5b. Toezeggingenlijst Raad 6 november 2017
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0134
6b. Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2017
Griffienummer: 2017-0136
7. Lijst ingekomen stukken Raad 6 november 2017
Griffienummer: 2017-0131
8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 november 2017
Griffienummer: 2017-0140
9. Forumverslag 23-10-2017
10. Sluiting

Verslag

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 06-11-2017

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl