Pagina delen

Technisch Blok 6 februari 2023 (19:00 - 19:30)

Datum 06-02-2023 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Garritsen
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp Video
1. Opening
2. Actieve informatievoorziening vanuit het college
3. Aankondiging moties en amendementen
4. Lijst Toezeggingen, Moties en Schriftelijke vragen versie 27 januari 2023
5. Vermoedelijke hamerstukken
5a. Verordening op de Auditcommissie gemeente Zutphen 2023
Griffienummer: 2023-0008
6. Lijst ingekomen stukken Raad 20 februari 2023
Griffienummer: 2023-0006
7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 6 februari 2023
Griffienummer: 2023-0009
8. Lange Termijn Agenda versie 27 januari 2023
9. Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.

Agenda's 06-02-2023

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}